المعرف الخدمة السعر لكل 1000 الحد الأدنى للطلب الحد الأقصى للطلب
متوسط الوقت

Announcement from us Announcement from us

111 ⚠️ Update Notification ⚠️ ฿9,999.00 1 1 ‎لا تتوفر بيانات كافية
📌 Hello customers.

⚠️ Facebook order notification Almost all updates are available. As a result, work will be greatly delayed during this period. Can't rush anything.
Please avoid using it during this time. to wait for the situation to return to normal

🟢 Facebook Like + Follow service can be used well now.
🔴 Facebook profile follower service Waiting for global updates

🚧 All social platform algorithms updated daily. causing the price to increase and the speed may be unstable during this period

🚀 Please be careful of impersonators! We have only AUTO-TH.COM, only one website.
If you see our link elsewhere That means that our content has been copied.

🙏 Sorry for the inconvenience 🙏
📌 08/05/24

Facebook - Post Likes Facebook - Post Likes

1 Facebook - Post Likes | 5k/days | Instant 🚀⭐ ฿22.97 50 10000 3 ساعات 10 دقائق
✅ Details: Use any type of public post link. Posts/Photos/Videos/Reels

🔝 Quality: Good quality
⏰ Start: Start immediately [or it may take longer, please wait]
🚀 Speed: 3k-5k per day
♻️ Warranty: Not guaranteed.

⚠️ Do not order more than 3000 likes per order. More can be ordered after the previous order is completed.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
9 Facebook - Post Likes | 5k/days | Instant 🚀 ฿36.79 50 20000 8 ساعات 9 دقائق
✅ Details: Use all types of public post links.

🔝 Quality: Good quality
🛑 Amount: Minimum: 100 Maximum: 50,000
⌛ Start: Immediate - 1 hour [maybe longer, please be patient]
⚡ Speed: 5k+/day
♻️ Warranty: 30 days

❌ Don't order the same link again. while the status of the task is not completed
❌ Don't order multiple servers. because it will make the balance collide

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxx
2375 Facebook - Post Likes | 1k/days | Instant 🚀⭐ ฿34.53 50 50000 16 ساعات 43 دقائق
✅ Details: Use any type of public post link. Posts/Photos/Videos/Reels

🔝 Quality: Good quality
⏰ Start: Start immediately [or it may take longer, please wait]
🚀 Speed: 1k per day
♻️ Warranty: No warranty.

⚠️ Orders will be considered completed if the link is broken. or post deleted
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Don't place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. Customers assume that risk at their own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
1570 Facebook - Post Likes | 5k/days | Instant 🚀 ฿47.34 10 10000 2 ساعات 52 دقائق
✅ Details: Use all types of public post links.

🔝 Quality: Good quality
🛑 Amount: Minimum: 1000 Maximum: 100,000
⌛ Start: Immediate start [Maybe longer, please wait]
🚀 Speed: 5k per day
♻️ Guarantee: No Warranty

❌ Don't order the same link again. while the status of the task is not completed
❌ Don't order multiple servers. because it will make the balance collide

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
2198 Facebook - Post Likes | 5k/days | Instant 🚀⭐ ฿24.37 50 20000 11 ساعات 25 دقائق
✅ Details: Use any type of public post link.

⏰ Start: Start immediately [or it may take longer, please wait]
🚀 Speed: 5k per day
♻️ Warranty: Not guaranteed.

⚠️ Do not order more than 3000 likes per order. More can be ordered after the previous order is completed.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Sometimes new link formats from mobile sharing are not supported. https://www.facebook.com/share/v/xxxxx
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
1750 Facebook - Post Likes | 3k/days | Instant 🚀⭐ ฿23.46 50 10000 1 ساعة 50 دقائق
🔝 Quality: Good quality
⌛ Start: Immediate start [Maybe longer, please wait]
🚀 Speed: 3k per day
♻️ Guarantee: No Warranty

❌ Don't order the same link again. while the status of the task is not completed
❌ Don't order multiple servers. because it will make the balance collide
❌ When the collision will be completed, we will not take any responsibility.
❌ Non-guaranteed services are often unstable. Often the balance is not complete as ordered. Customers do so at their own risk. Or try to buy a warranty service instead.

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
1563 Facebook - Post Likes | 1k/days | Instant 🚀⭐ ฿24.44 50 10000 1 ساعة 56 دقائق
✅ Details: Use all types of public post links.

🔝 Quality: Good quality
🛑 Quantity: Minimum: 50 Maximum: 3,000
⌛ Start: Immediate start [Maybe longer, please wait]
🚀 Speed: 1k per day
♻️ Guarantee: No Warranty

❌ Don't order the same link again. while the status of the task is not completed
❌ Don't order multiple servers. because it will make the balance collide

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
1552 Facebook - Post Likes | 3k/days | Instant 🚀⭐ ฿23.46 100 200000 1 ساعة 52 دقائق
✅ Details: Use all types of public post links.

🔝 Quality: Good quality
🛑 Amount: Minimum: 50 Maximum: 200,000
⌛ Start: Immediate start [Maybe longer, please wait]
🚀 Speed: 3k per day
♻️ Guarantee: No Warranty

❌ Don't order the same link again. while the status of the task is not completed
❌ Don't order multiple servers. because it will make the balance collide

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
1562 Facebook - Post Likes | 3k/days | Instant 🚀⭐ ฿23.46 100 50000 3 ساعات 16 دقائق
✅ Details: Use all types of public post links.

🔝 Quality: Good quality
🛑 Amount: Minimum: 100 Maximum: 50,000
⌛ Start: Immediate start [Maybe longer, please wait]
🚀 Speed: 3k per day
♻️ Guarantee: No Warranty

❌ Don't order the same link again. while the status of the task is not completed
❌ Don't order multiple servers. because it will make the balance collide

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
1551 Facebook - Post Likes | 3k/days | Instant 🚀⭐ ฿22.97 100 10000 1 ساعة 46 دقائق
✅ Details: Use all types of public post links.

🔝 Quality: Good quality
🛑 Quantity: Minimum: 50 Maximum: 20,000
⌛ Start: Immediate start [Maybe longer, please wait]
🚀 Speed: 3k per day
♻️ Guarantee: No Warranty

❌ Don't order the same link again. while the status of the task is not completed
❌ Don't order multiple servers. because it will make the balance collide

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
1553 Facebook - Post Likes | 3k/days | Instant 🚀⭐ ฿23.46 50 10000 4 ساعات 27 دقائق
✅ Details: Use all types of public post links.

🔝 Quality: Good quality
🛑 Quantity: Minimum: 50 Maximum: 3,000
⌛ Start: Immediate start [Maybe longer, please wait]
🚀 Speed: 3k per day
♻️ Guarantee: No Warranty

❌ Don't order the same link again. while the status of the task is not completed
❌ Don't order multiple servers. because it will make the balance collide

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
2197 Facebook - Post Likes | k/days | Instant 🚀⭐ ฿47.34 10 15000 5 ساعات 49 دقائق
✅ Details: Use any type of public post link.

⏰ Start: Start immediately [or it may take longer, please wait]
🚀 Speed: 3k per day
♻️ Warranty: Not guaranteed.

❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Sometimes new link formats from mobile sharing are not supported. https://www.facebook.com/share/v/xxxxx
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
253 Facebook - Post Likes | 200/days | R30 | Instant | Speed 🚀⭐ ฿117.04 10 15000 55 ساعات 41 دقائق
✅ Details: Use all types of public post links.

🛑 Quantity: Minimum: 100 Maximum: 3,000
⌛ Start: Immediately
⚡ Speed: 500-3k+/day
♻️ Warranty: 30 days when more than 10% off

❌ Don't order the same link again. while the status of the task is not completed
❌ Don't order multiple servers. because it will make the balance collide

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxx
154 Facebook - Post Likes | 10k/days | R30 | HQ | Instant ฿96.91 50 200000 7 ساعات 52 دقائق
✅ Details: Use all types of public post links.

🛑 Amount: minimum: 100 maximum 200,000
⌛ Start: Immediate - 3 hrs. [Maybe longer, please be patient]
⚡ Speed: 5k+/day
♻️ Warranty: 30 days

❌ Don't order the same link again. while the status of the task is not completed
❌ Don't order multiple servers. because it will make the balance collide

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxx
254 Facebook - Post Likes | 10k/days | Non Drop | Lifetime 🔥 ฿108.03 50 200000 22 ساعات 44 دقائق
✅ Details: Use all types of public post links.

🔝 Quality: High quality and best.
🛑 Amount: Minimum: 50 Maximum 200,000
⚡ Start: Immediate - 3 hrs. [Maybe longer, please be patient]
⌛ Speed: 10k/day
♻️ Warranty: Lifetime

🛑 Note: If the Like button is hidden, it will not be canceled in this case.

❌ Don't order the same link again. while the status of the task is not completed
❌ Don't order multiple servers. because it will make the balance collide

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxx
12 Facebook - Post Likes | 5k/days | R30 | Asian | Instant ฿163.59 10 55000 1 ساعة 13 دقائق
✅ Details: Use all types of public post links.

🔝 Quality: 100% real
🛑 Amount: Minimum: 10 Maximum: 55,000
⌛ Start: Immediately (within 0 to 2 hours), please wait 6-12 hours.
⚡ Speed: 5k/day
♻️ Guarantee: No warranty.

❌ Don't order the same link again. while the status of the task is not completed
❌ Don't order multiple servers. because it will make the balance collide


✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxx
13 Facebook - Post Likes | 5k/days | R45 | Asian | [Best - Speed, Quality] ฿180.05 10 400000 2 ساعات 25 دقائق
✅ Details: Use all types of public post links.

🔝 Quality: Real Likes
🛑 Amount: Minimum: 10 Maximum: 400,000
⌛ Start: Immediate - 1 hour [maybe longer, please be patient]
⚡ Speed: 5k/hr.
♻️ Warranty: 30 days

❌ Don't order the same link again. while the status of the task is not completed
❌ Don't order multiple servers. because it will make the balance collide

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxx

Facebook - Post Likes Reaction 🥰😀😡 Facebook - Post Likes Reaction 🥰😀😡

1521 Facebook - Mixed Reaction 👍❤️🥰😀😲😄 | 2k/days | Instant 🚀 ฿30.02 50 500 96 ساعات 3 دقائق
👍❤️🥰😀😲😄 Get every emoji in one post order.
👍 50% ❤️ 30% 🥰 10% 😀 5% 😲 5%

✅ This service can only be used with posts that are public.

⌛ Start: Start now
🚀 Speed: 10k per day
♻️ Warranty: Not guaranteed.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ Do not order the same link again. While the work status has not yet been completed
❌ Do not double-order multiple servers. because it will cause the balance to collide

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
1149 ➖➖👇SV1👇➖➖ ฿10,000.00 1 1 ‎لا تتوفر بيانات كافية
2355 Facebook - Reaction [Love] ❤️ | 5k/days | Instant 🚀 ฿14.92 100 10000 25 ساعات 34 دقائق
⏰ Start: Start now.
🚀 Speed: 5k per day
♻️ Warranty: No warranty.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
2358 Facebook - Reaction [HaHa] 😀 | 5k/days | Instant 🚀 ฿14.92 100 10000 71 ساعات 11 دقائق
⏰ Start: Start now.
🚀 Speed: 5k per day
♻️ Warranty: No warranty.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
2357 Facebook - Reaction [Wow] 😲 | 5k/days | Instant 🚀 ฿14.92 100 10000 22 ساعات 53 دقائق
⏰ Start: Start now.
🚀 Speed: 5k per day
♻️ Warranty: No warranty.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
2360 Facebook - Reaction [Angry] 🤬 | 5k/days | Instant 🚀 ฿14.92 100 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⏰ Start: Start now.
🚀 Speed: 5k per day
♻️ Warranty: No warranty.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
2356 Facebook - Reaction [Care] 🤗 | 5k/days | Instant 🚀 ฿14.92 100 10000 346 ساعات 42 دقائق
⏰ Start: Start now.
🚀 Speed: 5k per day
♻️ Warranty: No warranty.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
2359 Facebook - Reaction [Sad] 😢 | 5k/days | Instant 🚀 ฿14.92 100 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⏰ Start: Start now.
🚀 Speed: 5k per day
♻️ Warranty: No warranty.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
2150 Facebook - Reaction [Love] ❤️ | 5k/days | Instant 🚀 ฿25.73 50 500 14 ساعات 19 دقائق
⌛ Start: Start now
🚀 Speed: 5k/per day
♻️ Warranty: No warranty.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
2152 Facebook - Reaction [HaHa] 😀 | 5k/days | Instant 🚀 ฿25.73 50 500 14 ساعات 31 دقائق
⌛ Start: Start now
🚀 Speed: 5k/per day
♻️ Warranty: No warranty.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
2153 Facebook - Reaction [Wow] 😲 | 5k/days | Instant 🚀 ฿25.73 50 500 4 ساعات 42 دقائق
⌛ Start: Start now
🚀 Speed: 5k/per day
♻️ Warranty: No warranty.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
2155 Facebook - Reaction [Angry] 🤬 | 15k/days | Instant 🚀 ฿25.73 50 500 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start: Start now
🚀 Speed: 5k/per day
♻️ Warranty: No warranty.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
2151 Facebook - Reaction [Care] 🤗 | 5k/days | Instant 🚀 ฿25.73 50 500 6 ساعات 42 دقائق
⌛ Start: Start now
🚀 Speed: 5k/per day
♻️ Warranty: No warranty.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
2154 Facebook - Reaction [Sad] 😢 | 5k/days | Instant 🚀 ฿25.73 50 500 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start: Start now
🚀 Speed: 5k/per day
♻️ Warranty: No warranty.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
99 ➖➖👇SV2👇➖➖ ฿10,000.00 1000 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
1740 Facebook - Reaction [Love] ❤️ | 2k/days | Instant ฿35.37 30 10000 69 ساعات 59 دقائق
✅ This service is available for public posts only.

🔝 Quality: Good quality
⌛ Start: Start immediately.
🚀 Speed: 2k/per day
♻️ Guarantee: No Warranty

⚠️ Note: No refunds for invalid links.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ Don't order the same link again. while the status of the task is not completed
❌ Don't order multiple servers. because it will make the balance collide

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
1741 Facebook - Reaction [HaHa] 😀 | 2k/days | Instant ฿35.37 30 10000 48 ساعات 57 دقائق
✅ This service is available for public posts only.

🔝 Quality: Good quality
⌛ Start: Start immediately.
🚀 Speed: 2k/per day
♻️ Guarantee: No Warranty

⚠️ Note: No refunds for invalid links.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ Don't order the same link again. while the status of the task is not completed
❌ Don't order multiple servers. because it will make the balance collide

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
1742 Facebook - Reaction [Wow] 😲 | 2k/days | Instant ฿35.37 30 10000 39 ساعات 39 دقائق
✅ This service is available for public posts only.

🔝 Quality: Good quality
⌛ Start: Start immediately.
🚀 Speed: 2k/per day
♻️ Guarantee: No Warranty

⚠️ Note: No refunds for invalid links.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ Don't order the same link again. while the status of the task is not completed
❌ Don't order multiple servers. because it will make the balance collide

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
1743 Facebook - Reaction [Angry] 🤬 | 2k/days | Instant ฿35.37 30 10000 7 ساعات 46 دقائق
✅ This service is available for public posts only.

🔝 Quality: Good quality
⌛ Start: Start immediately.
🚀 Speed: 2k/per day
♻️ Guarantee: No Warranty

⚠️ Note: No refunds for invalid links.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ Don't order the same link again. while the status of the task is not completed
❌ Don't order multiple servers. because it will make the balance collide

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
1744 Facebook - Reaction [Care] 🤗 | 2k/days | Instant ฿35.37 30 10000 1919 ساعات 34 دقائق
✅ This service is available for public posts only.

🔝 Quality: Good quality
⌛ Start: Start immediately.
🚀 Speed: 2k/per day
♻️ Guarantee: No Warranty

⚠️ Note: No refunds for invalid links.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ Don't order the same link again. while the status of the task is not completed
❌ Don't order multiple servers. because it will make the balance collide

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
1745 Facebook - Reaction [Sad] 😢 | 2k/days | Instant ฿35.37 30 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ This service is available for public posts only.

🔝 Quality: Good quality
⌛ Start: Start immediately.
🚀 Speed: 2k/per day
♻️ Guarantee: No Warranty

⚠️ Note: No refunds for invalid links.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ Don't order the same link again. while the status of the task is not completed
❌ Don't order multiple servers. because it will make the balance collide

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
39 ➖➖👇SV3👇➖➖ ฿10,000.00 1000 1000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
2143 Facebook - Reaction [Love] ❤️ | 10k/days | Instant 🚀 ฿48.73 50 10000 6 ساعات 19 دقائق
✅ This service can only be used with posts that are public.

🔝 Quality: Good quality
⏰ Start: Start now.
🚀 Speed: 10k per day
♻️ Warranty: No warranty.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
⚠️ Do not order more than 3000 likes per order. More can be ordered after the previous order is completed.
⚠️ If you order more than 3000, your status will be bad. and completed immediately We will not refund any money.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
2142 Facebook - Reaction [HaHa] 😀 | 10k/days | Instant 🚀 ฿48.73 50 10000 73 ساعات 47 دقائق
✅ This service can only be used with posts that are public.

🔝 Quality: Good quality
⏰ Start: Start now.
🚀 Speed: 10k per day
♻️ Warranty: No warranty.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
⚠️ Do not order more than 3000 likes per order. More can be ordered after the previous order is completed.
⚠️ If you order more than 3000, your status will be bad. and completed immediately We will not refund any money.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
2145 Facebook - Reaction [Wow] 😲 | 10k/days | Instant 🚀 ฿48.73 50 10000 120 ساعات 3 دقائق
✅ This service can only be used with posts that are public.

🔝 Quality: Good quality
⏰ Start: Start now.
🚀 Speed: 10k per day
♻️ Warranty: No warranty.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
⚠️ Do not order more than 3000 likes per order. More can be ordered after the previous order is completed.
⚠️ If you order more than 3000, your status will be bad. and completed immediately We will not refund any money.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
2146 Facebook - Reaction [Angry] 🤬 | 10k/days | Instant 🚀 ฿48.73 50 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ This service can only be used with posts that are public.

🔝 Quality: Good quality
⏰ Start: Start now.
🚀 Speed: 10k per day
♻️ Warranty: No warranty.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
⚠️ Do not order more than 3000 likes per order. More can be ordered after the previous order is completed.
⚠️ If you order more than 3000, your status will be bad. and completed immediately We will not refund any money.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
2147 Facebook - Reaction [Care] 🤗 | 10k/days | Instant 🚀 ฿48.73 50 10000 20 ساعات 56 دقائق
✅ This service can only be used with posts that are public.

🔝 Quality: Good quality
⏰ Start: Start now.
🚀 Speed: 10k per day
♻️ Warranty: No warranty.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
⚠️ Do not order more than 3000 likes per order. More can be ordered after the previous order is completed.
⚠️ If you order more than 3000, your status will be bad. and completed immediately We will not refund any money.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
2144 Facebook - Reaction [Sad] 😢 | 10k/days | Instant 🚀 ฿48.73 50 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ This service can only be used with posts that are public.

🔝 Quality: Good quality
⏰ Start: Start now.
🚀 Speed: 10k per day
♻️ Warranty: No warranty.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
⚠️ Do not order more than 3000 likes per order. More can be ordered after the previous order is completed.
⚠️ If you order more than 3000, your status will be bad. and completed immediately We will not refund any money.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
2052 Facebook - Reaction [Love] ❤️ | 10k/days | Instant 🚀 ฿25.73 50 500 15 ساعات 7 دقائق
✅ This service can only be used with posts that are public.

🔝 Quality: Good quality
⌛ Start: Start now
🚀 Speed: 10k per day
♻️ Warranty: Not guaranteed.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
2053 Facebook - Reaction [HaHa] 😀 | 10k/days | Instant 🚀 ฿25.73 50 500 5 ساعات 8 دقائق
✅ This service can only be used with posts that are public.

🔝 Quality: Good quality
⌛ Start: Start now
🚀 Speed: 10k per day
♻️ Warranty: Not guaranteed.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
2055 Facebook - Reaction [Wow] 😲 | 10k/days | Instant 🚀 ฿25.73 50 500 4 ساعات 28 دقائق
✅ This service can only be used with posts that are public.

🔝 Quality: Good quality
⌛ Start: Start now
🚀 Speed: 10k per day
♻️ Warranty: Not guaranteed.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
2056 Facebook - Reaction [Angry] 🤬 | 10k/days | Instant 🚀 ฿25.73 50 500 43 ساعات 32 دقائق
✅ This service can only be used with posts that are public.

🔝 Quality: Good quality
⌛ Start: Start now
🚀 Speed: 10k per day
♻️ Warranty: Not guaranteed.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
2057 Facebook - Reaction [Care] 🤗 | 10k/days | Instant 🚀 ฿25.73 50 500 11 ساعات 23 دقائق
✅ This service can only be used with posts that are public.

🔝 Quality: Good quality
⌛ Start: Start now
🚀 Speed: 10k per day
♻️ Warranty: Not guaranteed.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
2054 Facebook - Reaction [Sad] 😢 | 10k/days | Instant 🚀 ฿25.73 50 500 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ This service can only be used with posts that are public.

🔝 Quality: Good quality
⌛ Start: Start now
🚀 Speed: 10k per day
♻️ Warranty: Not guaranteed.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
❌ Do not order if the post does not have a like and share button.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx

Facebook - Post Likes 🇹🇭 Thailand Facebook - Post Likes 🇹🇭 Thailand

2281 ➖➖👇SV1👇➖➖ ฿10,000.00 1000 1000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
1131 Facebook - Reaction [Like] 👍 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | Instant ฿440.94 50 6000 5 ساعات 2 دقائق
✅ Details: Use all types of public post links.

⌛ Start: Immediately
⚡ Speed: 1k/per day
♻️ Guarantee: No Warranty

🛑 Note: No refunds for invalid links.

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
1132 Facebook - Reaction [Love] ❤️ | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | Instant ฿462.99 50 6000 6 ساعات 2 دقائق
✅ Details: Use all types of public post links.

⌛ Start: Immediately
⚡ Speed: 1k/per day
♻️ Guarantee: No Warranty

🛑 Note: No refunds for invalid links.

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
1133 Facebook - Reaction [HaHa] 😁 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | Instant ฿440.94 50 6000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Details: Use all types of public post links.

⌛ Start: Immediately
⚡ Speed: 1k/per day
♻️ Guarantee: No Warranty

🛑 Note: No refunds for invalid links.

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
1134 Facebook - Reaction [Wow] 😮 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | Instant ฿440.94 50 6000 1 ساعة 46 دقائق
✅ Details: Use all types of public post links.

⌛ Start: Immediately
⚡ Speed: 1k/per day
♻️ Guarantee: No Warranty

🛑 Note: No refunds for invalid links.

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
1136 Facebook - Reaction [Angry] 😡 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | Instant ฿440.94 50 6000 2 ساعات 2 دقائق
✅ Details: Use all types of public post links.

⌛ Start: Immediately
⚡ Speed: 1k/per day
♻️ Guarantee: No Warranty

🛑 Note: No refunds for invalid links.

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
1135 Facebook - Post Likes [Sad] 😢 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | Instant ฿440.94 50 6000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Details: Use all types of public post links.

⌛ Start: Immediately
⚡ Speed: 1k/per day
♻️ Guarantee: No Warranty

🛑 Note: No refunds for invalid links.

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
1151 ➖➖👇SV2👇➖➖ ฿10,000.00 1000 1000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
2016 Facebook - Reaction [Like] 👍 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | 0-8Hrs ฿131.20 200 8000 7 ساعات 46 دقائق
✅ Details: Use any type of public post link. Posts/Photos/Videos/Reels

🔝 Quality: Good quality
⌛ Start: Starting from 0 - 8 hrs. [or may be longer, please wait]
🚀 Speed: 1k per day
♻️ Warranty: Not guaranteed.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
2018 Facebook - Reaction [Love] ❤️ | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | 0-8Hrs ฿226.21 50 3000 14 ساعات 10 دقائق
✅ Details: Use any type of public post link. Posts/Photos/Videos/Reels

🔝 Quality: Good quality
⌛ Start: Starting from 0 - 8 hrs. [or may be longer, please wait]
🚀 Speed: 1k per day
♻️ Warranty: Not guaranteed.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
2020 Facebook - Reaction [HaHa] 😁 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | 0-8Hrs ฿226.21 50 3000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Details: Use any type of public post link. Posts/Photos/Videos/Reels

🔝 Quality: Good quality
⌛ Start: Starting from 0 - 8 hrs. [or may be longer, please wait]
🚀 Speed: 1k per day
♻️ Warranty: Not guaranteed.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
2021 Facebook - Reaction [Wow] 😮 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | 0-8Hrs ฿226.21 50 3000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Details: Use any type of public post link. Posts/Photos/Videos/Reels

🔝 Quality: Good quality
⌛ Start: Starting from 0 - 8 hrs. [or may be longer, please wait]
🚀 Speed: 1k per day
♻️ Warranty: Not guaranteed.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
2019 Facebook - Reaction [Angry] 😡 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | 0-8Hrs ฿226.21 50 3000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Details: Use any type of public post link. Posts/Photos/Videos/Reels

🔝 Quality: Good quality
⌛ Start: Starting from 0 - 8 hrs. [or may be longer, please wait]
🚀 Speed: 1k per day
♻️ Warranty: Not guaranteed.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
2022 Facebook - Reaction [Sad] 😢 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | 0-8Hrs ฿226.21 50 3000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Details: Use any type of public post link. Posts/Photos/Videos/Reels

🔝 Quality: Good quality
⌛ Start: Starting from 0 - 8 hrs. [or may be longer, please wait]
🚀 Speed: 1k per day
♻️ Warranty: Not guaranteed.

⚠️ NOTE: There are no refunds for invalid links.
❌ If you copy the link on your mobile phone, you must delete it > View this post on Facebook < Exit first, leaving only the link.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
2282 ➖➖👇SV3👇➖➖ ฿10,000.00 1000 1000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
846 Facebook - Reaction [Like] 👍 | 🇹🇭 Thailand 1/days | R30 | 0-6Hrs ฿826.76 20 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Details: Use all types of public post links.

🔝 Quality: High quality and best.
🛑 Amount: Minimum: 100 Maximum: 100,000
⌛ Start: 0 - 12 hrs [or maybe longer, please be patient]
🚀 Speed: 100 - 3000/day
♻️ Warranty: 30 days

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxx
847 Facebook - Reaction [Love] ❤️ | 🇹🇭 Thai | 1/days | R30 | 0-6Hrs ฿1,570.84 50 3000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Details: Use all types of public post links.

🔝 Quality: High quality and best.
🛑 Amount: Minimum: 100 Maximum: 100,000
⌛ Start: 0 - 12 hrs [or maybe longer, please be patient]
🚀 Speed: 100 - 3000/day
♻️ Warranty: 30 days

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxx
849 Facebook - Reaction [HaHa] 😁 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | R30 | 0-6Hrs ฿1,570.84 50 3000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Details: Use all types of public post links.

🔝 Quality: High quality and best.
🛑 Amount: Minimum: 100 Maximum: 100,000
⌛ Start: 0 - 12 hrs [or maybe longer, please be patient]
🚀 Speed: 100 - 3000/day
♻️ Warranty: 30 days

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxx
850 Facebook - Reaction [Wow] 😮 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | R30 | 0-6Hrs ฿1,570.84 50 3000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Details: Use all types of public post links.

🔝 Quality: High quality and best.
🛑 Amount: Minimum: 100 Maximum: 100,000
⌛ Start: 0 - 12 hrs [or maybe longer, please be patient]
🚀 Speed: 100 - 3000/day
♻️ Warranty: 30 days

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxx
852 Facebook - Reaction [Care] 🥰 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | R30 | 0-6Hrs ฿1,570.84 50 3000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Details: Use all types of public post links.

🔝 Quality: High quality and best.
🛑 Amount: Minimum: 100 Maximum: 100,000
⌛ Start: 0 - 12 hrs [or maybe longer, please be patient]
🚀 Speed: 100 - 3000/day
♻️ Warranty: 30 days

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxx
848 Facebook - Reaction [Angry] 😡 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | R30 | 0-6Hrs ฿1,570.84 50 3000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Details: Use all types of public post links.

🔝 Quality: High quality and best.
🛑 Amount: Minimum: 100 Maximum: 100,000
⌛ Start: 0 - 12 hrs [or maybe longer, please be patient]
🚀 Speed: 100 - 3000/day
♻️ Warranty: 30 days

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxx
851 Facebook - Reaction [Sad] 😢 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | R30 | 0-6Hrs ฿1,570.84 50 3000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Details: Use all types of public post links.

🔝 Quality: High quality and best.
🛑 Amount: Minimum: 100 Maximum: 100,000
⌛ Start: 0 - 12 hrs [or maybe longer, please be patient]
🚀 Speed: 100 - 3000/day
♻️ Warranty: 30 days

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxx

Facebook - Share Facebook - Share

2116 Facebook - Post Shares | 20k/days | R60 | Instant 🚀⭐🟢 ฿9.78 50 100000 9 ساعات 35 دقائق
✅ Details: Support post/picture/video links. All types of public places

🔝 Quality: High quality
⌛ Start: Start now / 1 - 24 hours
🚀 Speed: 20k per day
♻️ Warranty: 60 days
🛑 Quantity: Minimum: 100

⚠️ Tickets will not be opened for this service. unable to accelerate or can cancel
⚠️ No refunds for invalid links. or broken link The system will mark it complete immediately.
❌ New link formats from mobile sharing are not supported. https://www.facebook.com/share/v/xxxxxxx
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
1481 Facebook - Post Share | 10k/days | 12-72 Hrs ฿14.08 1000 100000 11 دقائق
✅ Details: Use all types of public post links.

🔝 Quality: High quality
⌛ Start: Immediate start [sometimes 8 - 24 hours]
🚀 Speed: 500k per day
♻️ Guarantee: No Warranty
🛑 Quantity: Minimum: 1000

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
1484 Facebook - Post Shares | 30k/days | R60 | 24-72 Hrs ฿16.13 100 100000 480 ساعات 55 دقائق
✅ Details: Use all types of public post links.

⛔️ Please read: Order quantity must be multiplied by 100 only, such as 100, 200, 300, otherwise the order will be canceled automatically ⛔️

🔝 Quality: High quality
⌛ Start: Start 12 - 48 hours
🚀 Speed: 10k per day
♻️ Guarantee: No Warranty
🛑 Quantity: Minimum: 500

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
1483 Facebook - Post Shares | 30k/days | R30 | 24-72 Hrs ฿19.06 100 100000 25 ساعات 31 دقائق
✅ Details: Use all types of public post links.

🔝 Quality: High quality
⌛ Start: Immediate start [sometimes 1 - 24 hours]
🚀 Speed: 10k per day
♻️ Guarantee: No Warranty
🛑 Quantity: Minimum: 2000

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxx
1482 Facebook - Post Shares | 100k/days | R90 | Instant 🚀⭐🟢 ฿74.75 100 100000 27 ساعات 29 دقائق
✅ Details: Use all types of public post links.

🔝 Quality: High quality
⌛ Start: Immediate start [sometimes 1 - 24 hours]
🚀 Speed: 1k per day
♻️ Warranty: 30 days
🛑 Quantity: Minimum: 100

✅ Example link:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx

Facebook - Comment Facebook - Comment

1608 Facebook - Comments | [Custom] | 1k/days | WW | Instant 🚀⭐ ฿233.49 10 20 28 ساعات 21 دقائق
🔝 Quality: High quality reviews.
⌛ Start: Start immediately.
🚀 Speed: 1k-10k per day
🛑 Minimum order: 1 comment
♻️ Warranty: No Warranty

✅ Link: Facebook post link
Example link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Note: Make your account and post public before ordering!
⚠️ If Facebook Update, the speed may be slower **

🚧 This service may not be received in full amount.
- The purchase is up to you to decide for yourself -
1545 Facebook - Comments | [Custom] | 500/days | WW | Instant 🚀 ฿121.83 10 20 22 ساعات 36 دقائق
🔝 Quality: High quality reviews.
⌛ Initial: 0 - 1 hour / sometimes 12 - 24 hours
🚀 Speed: 100 per day
🛑 Minimum order: 10 comments
♻️ Warranty: No Warranty

✅ Link: Facebook post link
Example link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Note: Make your account and post public before ordering!

⚠️ IMPORTANT NOTE PLEASE READ ⚠️
Buy the number of comments in multiples of 10, e.g.: 10 - 20 - 50 - 100.
If you enter a number of comments other than the number specified above, The order will be automatically canceled.
⚠️ If Facebook Update, the speed may be slower **

🚧 This service may not be received in full amount.
- The purchase is up to you to decide for yourself -
1609 Facebook - Comments | [Custom] | 1k/days | WW | Instant ⭕️🚀 ฿243.64 10 20 25 ساعات 14 دقائق
🔝 Quality: High quality reviews.
⌛ Start: Start immediately.
🚀 Speed: 1k per day
🛑 Minimum order: 10 comments
♻️ Warranty: No Warranty

✅ Link: Facebook post link
Example link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Note: Make your account and post public before ordering!
⚠️ If Facebook Update, the speed may be slower **

🚧 This service may not be received in full amount.
- The purchase is up to you to decide for yourself -
1602 Facebook - Comments | [Custom] | 8k/days | WW | Instant ⭕️🚀 ฿233.49 10 20 135 ساعات 39 دقائق
🔝 Quality: High quality reviews.
⌛ Start: Start immediately.
🚀 Speed: 8k per day
🛑 Minimum order: 10 comments
♻️ Warranty: No Warranty

✅ Link: Facebook post link
Example link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Note: Make your account and post public before ordering!
⚠️ If Facebook Update, the speed may be slower **

🚧 This service may not be received in full amount.
- The purchase is up to you to decide for yourself -
1418 Facebook - Comments | [Custom] | 50/days | WW | Instant | Speed 🚀⭐ ฿550.03 10 20 119 ساعات 27 دقائق
🔝 Quality: High quality reviews.
⌛ Start: Start immediately.
🚀 Speed: 20-50/day
🛑 Minimum order: 10 comments
♻️ Warranty: No Warranty

✅ Link: Facebook post link
Example link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Note: Make your account and post public before ordering!
⚠️ IMPORTANT NOTE: You are advised to purchase the following amount of comments only: 10 - 20 - 50 - 100.
If you enter a number of comments other than the number specified above, The order will be cancelled.
⚠️ If Facebook Update, the speed may be slower **

🚧 This service may not be received in full amount.
- The purchase is up to you to decide for yourself -
1436 Facebook - Comments | [Emoji] | 10k/days | R30 | 0-6 Hrs ฿242.52 20 100000 3448 ساعات 47 دقائق
⌛ Start 0-6 hours
🚀 Speed: 10k /day
🛑 Minimum order: 10 comments
♻️ Warranty: 30 days

✅ Link: Facebook post link
Example link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Note: Make your account and post public before ordering!
⚠️ If Facebook Update, the speed may be slower **

🚧 This service may not be received in full amount.
- The purchase is up to you to decide for yourself -
854 Facebook - Comments | [Custom] | 🇹🇭 Thailand/Vietnam MIX | 0-24 Hrs 🚀⭐ ฿3,439.31 10 250 3943 ساعات 45 دقائق
🔝 Quality: High quality reviews.
⌛ Start 0-6 hours
🛑 Minimum order: 10 comments
♻️ Warranty: No

✅ Link: Facebook post link
Example link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Note: Make your account and post public before ordering!
** If Facebook Update, the speed may slow down **

🚧 This service may not be received in full amount.
- The purchase is up to you to decide for yourself -
956 Facebook - Comments | [Custom] | 🇮🇩 Indonesia | 0-24 Hrs ฿4,012.52 10 250 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start 0-6 hours
🛑 Minimum order: 10 comments
♻️ Warranty: No

✅ Link: Facebook post link
Example link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Note: Make your account and post public before ordering!
** If Facebook Update, the speed may slow down **

🚧 This service may not be received in full amount.
- The purchase is up to you to decide for yourself -
964 Facebook - Comments | [Custom] | Hispanic | 0-24 Hrs ฿3,439.31 10 250 ‎لا تتوفر بيانات كافية
🔝 Quality: High quality reviews.
⌛ Start 0-6 hours
🛑 Minimum order: 10 comments
♻️ Warranty: No

✅ Link: Facebook post link
Example link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Note: Make your account and post public before ordering!
** If Facebook Update, the speed may slow down **

🚧 This service may not be received in full amount.
- The purchase is up to you to decide for yourself -
960 Facebook - Comments | [Custom] | Female | 100/days ~ Max 100 | R30 | 0-24 Hrs ฿3,152.70 10 250 ‎لا تتوفر بيانات كافية
🔝 Quality: High quality reviews.
⌛ Start 0-12 hours
🚀 Speed: 20-50/day
🛑 Minimum order: 10 comments
♻️ Warranty: 30 days

✅ Link: Facebook post link
Example link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Note: Make your account and post public before ordering!
** If Facebook Update, the speed may slow down **

🚧 This service may not be received in full amount.
- The purchase is up to you to decide for yourself -
959 Facebook - Comments | [CUSTOM] | Male | 100/days ~ Max 100 | R30 | 0-24 Hrs ฿3,152.70 10 250 ‎لا تتوفر بيانات كافية
🔝 Quality: High quality reviews.
⌛ Start 0-12 hours
🚀 Speed: 20-50/day
🛑 Minimum order: 10 comments
♻️ Warranty: 30 days

✅ Link: Facebook post link
Example link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Note: Make your account and post public before ordering!
** If Facebook Update, the speed may slow down **

🚧 This service may not be received in full amount.
- The purchase is up to you to decide for yourself -
961 Facebook - Comments | [Custom] | WW | 0-6 Hrs ฿826.76 10 1000 594 ساعات 12 دقائق
🔝 Quality: High quality reviews.
⌛ Start 0-6 hours
🚀 Speed: 100-500/day
🛑 Minimum order: 10 comments
♻️ Warranty: 30 days

✅ Link: Facebook post link
Example link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Note: Make your account and post public before ordering!
** If Facebook Update, the speed may slow down **

🚧 This service may not be received in full amount.
- The purchase is up to you to decide for yourself -
962 Facebook - Comments | [Custom] | Male | 0-6 Hrs ฿1,097.94 10 999 ‎لا تتوفر بيانات كافية
🔝 Quality: High quality reviews.
⌛ Start 0-6 hours
🚀 Speed: 100-500/day
🛑 Minimum order: 10 comments
♻️ Warranty: 30 days

✅ Link: Facebook post link
Example link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Note: Make your account and post public before ordering!
** If Facebook Update, the speed may slow down **

🚧 This service may not be received in full amount.
- The purchase is up to you to decide for yourself -
853 Facebook - Comments | [Random] | 🇹🇭 Thailand/Vietnam MIX | 0-24 Hrs ฿2,292.87 10 250 1681 ساعات 22 دقائق
🔝 Quality: High quality reviews.
⌛ Start 0-6 hours
🛑 Minimum order: 10 comments
♻️ Warranty: No

✅ Link: Facebook post link
Example link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Note: Make your account and post public before ordering!
** If Facebook Update, the speed may slow down **

🚧 This service may not be received in full amount.
- The purchase is up to you to decide for yourself -
955 Facebook - Comments | [Random] | 🇮🇩 Indonesia | 0-24 Hrs ฿2,866.09 10 250 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start 0-6 hours
🛑 Minimum order: 10 comments
♻️ Warranty: No

✅ Link: Facebook post link
Example link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Note: Make your account and post public before ordering!
** If Facebook Update, the speed may slow down **

🚧 This service may not be received in full amount.
- The purchase is up to you to decide for yourself -
963 Facebook - Comments | [Random] | Hispanic | 0-24 Hrs ฿2,292.87 10 250 ‎لا تتوفر بيانات كافية
🔝 Quality: High quality reviews.
⌛ Start 0-6 hours
🛑 Minimum order: 10 comments
♻️ Warranty: No

✅ Link: Facebook post link
Example link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Note: Make your account and post public before ordering!
** If Facebook Update, the speed may slow down **

🚧 This service may not be received in full amount.
- The purchase is up to you to decide for yourself -
958 Facebook - Comments | [Random] | Female | 100/days ~ Max 100 | R30 | 0-12 Hrs ฿2,006.26 10 250 128 ساعات 9 دقائق
🔝 Quality: High quality reviews.
⌛ Start 0-12 hours
🚀 Speed: 20-50/day
🛑 Minimum order: 10 comments
♻️ Warranty: 30 days

✅ Link: Facebook post link
Example link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Note: Make your account and post public before ordering!
** If Facebook Update, the speed may slow down **

🚧 This service may not be received in full amount.
- The purchase is up to you to decide for yourself -
957 Facebook - Comments | [Random] | Male | 100/days ~ Max 100 | R30 | 0-12 Hrs ฿2,006.26 10 250 ‎لا تتوفر بيانات كافية
🔝 Quality: High quality reviews.
⌛ Start 0-12 hours
🚀 Speed: 20-50/day
🛑 Minimum order: 10 comments
♻️ Warranty: 30 days

✅ Link: Facebook post link
Example link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Note: Make your account and post public before ordering!
** If Facebook Update, the speed may slow down **

🚧 This service may not be received in full amount.
- The purchase is up to you to decide for yourself -

Facebook - Comment Likes 🥰😀😡 Facebook - Comment Likes 🥰😀😡

2119 Facebook - Comment React [Like] 👍 | 5k/days | Instant ฿43.37 10 10000 30 ساعات 27 دقائق
✅ Details: Use any type of public post link.

⏰ Start: Start immediately [or it may take longer, please wait]
🚀 Speed: 5k per day
♻️ Warranty: Not guaranteed.

✅ How to find links: Click on the time of the person who commented and copy the link. Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/123?comment_id=xxxxxxxx

⚠️ Order with comment link only. Not a post link
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2120 Facebook - Comment React [Love] ❤️ | 5k/days | Instant ฿43.37 10 10000 8 ساعات 12 دقائق
✅ Details: Use any type of public post link.

⏰ Start: Start immediately [or it may take longer, please wait]
🚀 Speed: 5k per day
♻️ Warranty: Not guaranteed.

✅ How to find links: Click on the time of the person who commented and copy the link. Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/123?comment_id=xxxxxxxx

⚠️ Order with comment link only. Not a post link
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2121 Facebook - Comment React [Care] 🥰 | 5k/days | Instant ฿43.37 10 10000 2 ساعات 37 دقائق
✅ Details: Use any type of public post link.

⏰ Start: Start immediately [or it may take longer, please wait]
🚀 Speed: 5k per day
♻️ Warranty: Not guaranteed.

✅ How to find links: Click on the time of the person who commented and copy the link. Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/123?comment_id=xxxxxxxx

⚠️ Order with comment link only. Not a post link
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2122 Facebook - Comment React [Wow] 😮 | 5k/days | Instant ฿43.37 10 10000 72 ساعات 56 دقائق
✅ Details: Use any type of public post link.

⏰ Start: Start immediately [or it may take longer, please wait]
🚀 Speed: 5k per day
♻️ Warranty: Not guaranteed.

✅ How to find links: Click on the time of the person who commented and copy the link. Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/123?comment_id=xxxxxxxx

⚠️ Order with comment link only. Not a post link
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2123 Facebook - Comment React [Sad] 😢 | 5k/days | Instant ฿43.37 10 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Details: Use any type of public post link.

⏰ Start: Start immediately [or it may take longer, please wait]
🚀 Speed: 5k per day
♻️ Warranty: Not guaranteed.

✅ How to find links: Click on the time of the person who commented and copy the link. Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/123?comment_id=xxxxxxxx

⚠️ Order with comment link only. Not a post link
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2124 Facebook - Comment React [Angry ] 😡 | 5k/days | Instant ฿43.37 10 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Details: Use any type of public post link.

⏰ Start: Start immediately [or it may take longer, please wait]
🚀 Speed: 5k per day
♻️ Warranty: Not guaranteed.

✅ How to find links: Click on the time of the person who commented and copy the link. Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/123?comment_id=xxxxxxxx

⚠️ Order with comment link only. Not a post link
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2125 Facebook - Comment React [HaHa ] 😀 | 5k/days | Instant ฿46.86 10 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Details: Use any type of public post link.

⏰ Start: Start immediately [or it may take longer, please wait]
🚀 Speed: 5k per day
♻️ Warranty: Not guaranteed.

✅ How to find links: Click on the time of the person who commented and copy the link. Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/123?comment_id=xxxxxxxx

⚠️ Order with comment link only. Not a post link
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2181 ➖➖👇Other👇➖➖ ฿10,000.00 1000 1000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
601 Facebook - Comment Likes/Album ~ Likes | 5k/days | Instant ฿54.46 50 100000 2 ساعات 34 دقائق
✅ Details: Use all types of public post links.

🔝 Quality: 100% real
🛑 Amount: Minimum: 100 Maximum: 2,000
⌛ Start: Instant (within 5 to 30 minutes)
⚡ Speed: 500 to 3000 per day (fast increase)
♻️ Guarantee: No Warranty

⚠️ Order with comments link only. not post link
❌ Don't order the same link again. while the status of the task is not completed
❌ Don't order multiple servers. because it will make the balance collide

✅ Example link:
https://www.facebook.com/username/posts/123?comment_id=xxxxxxxx

Facebook - Views Video/Reels Facebook - Views Video/Reels

2376 Facebook - Views/Reels | 20k/days | R∞ | Non Drop | Instant 🚀 ฿7.37 100 20000000 2 ساعات 1 دقيقة
✅ Details: Use publicly available Video/Reels links.

🔝 Quality: Non-Drop
⏰ Start: Start immediately [or it may take longer, please be patient]
🚀 Speed: 20k+ per day
♻️ Warranty: Lifetime

✅ Link: Facebook video post link
Example link 1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Example link 2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

🛑 Note:
✅ This service is only available for public posts.
🚧 If Facebook Updates, the speed may be slow.
❌ Your order will not be considered valid if you enter the link in the wrong format, change or delete it.
❌ No refunds if posts are set to private.
2378 Facebook - Views/Reels | 20k/days | Instant 🚀 ฿20.95 500 1000000 3 ساعات 37 دقائق
✅ Details: Use publicly available Video/Reels links.

🔝 Quality: Non-Drop
⏰ Start: Start immediately / 0 - 24 hours [or may be longer, please be patient]
🚀 Speed: 10k-20k per day
♻️ Warranty: No warranty.

✅ Link: Facebook video post link
Example link 1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Example link 2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

🛑 Note:
✅ This service is only available for public posts.
🚧 If Facebook Updates, the speed may be slow.
❌ Your order will not be considered valid if you enter the wrong link, change or delete the link.
❌ No refunds if posts are set to private.
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
1415 Facebook - Video Views | 5k-10k/days ~ Max 10M | Instant ฿12.00 500 1000000 244 ساعات 36 دقائق
⌛ Start: Immediate start (sometimes 0-24 hours)
🚀 Speed: 5k-10k/day
♻️ Guarantee: No Warranty

🛑 Note: If Facebook Update, the speed may be too slow.

⚠️ PLEASE READ ⚠️
(Support Facebook Desktop link only!!)

✅ Link: Facebook video post link
Example 1 link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Example 2 link: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Examples of invalid links are not supported : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ This service is available for public posts only.
❌ Your order will be considered invalid if you put the link in the wrong format.
❌ The order will be considered complete if the link is changed or removed.
❌ No refunds if posts are set to private
543 Facebook - Video Views | 5k-20k/days ~ Max 100k | [Best - Speed, Quality] ⭕️ ฿142.26 500 100000 31 ساعات 20 دقائق
⌛ Start : 0 - 3 hrs. [or maybe longer, please be patient]
🚀 Speed: 10k-100k/day
♻️ Warranty: 30 days

🛑 Note: If Facebook Update, the speed may be too slow.

✅ This service is available for public posts only.
❌ Your order will be considered invalid if you put the link in the wrong format.
❌ The order will be considered complete if the link is changed or removed.
❌ No refunds if posts are set to private
545 Facebook - Video Views | 50k-100k/days ~ Max 10M | [Best - Speed] ⭕️ ฿9.34 500 1000000 67 ساعات 56 دقائق
📌 Quantity: Minimum: 500 Maximum 10M
⌛ Start : Immediately - 24h [or maybe longer, please be patient]
🚀 Speed: 50k-100k/day
♻️ Warranty: No
⛔ Cancel button: There is a cancel button.

🛑 Note: If Facebook Update, the speed may be too slow.

⚠️ PLEASE READ ⚠️
(Support Facebook Desktop link only!!)

✅ Link: Facebook video post link
Example 1 link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Example 2 link: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Examples of invalid links are not supported : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ This service is available for public posts only.
❌ Your order will be considered invalid if you put the link in the wrong format.
❌ The order will be considered complete if the link is changed or removed.
❌ No refunds if posts are set to private
548 Facebook - Video Views | 20k/days ~ Max 10M | [Best - Speed, Quality] ฿10.84 100 2147483647 335 ساعات 20 دقائق
📌 Quantity: Minimum: 500 Maximum 10M
⌛ Start : Immediately - 24h [or maybe longer, please be patient]
🚀 Speed : 10k-20k/day
♻️ Warranty: LifeTime

🚧 Important note: Live video links are not accepted. (Please terminate your live stream before placing an order for "start now")

🛑 Note: If Facebook Update, the speed may be too slow.

⚠️ PLEASE READ ⚠️
(Support Facebook Desktop link only!!)

✅ Link: Facebook video post link
Example 1 link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Example 2 link: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Examples of invalid links are not supported : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ This service is available for public posts only.
❌ Your order will be considered invalid if you put the link in the wrong format.
❌ The order will be considered complete if the link is changed or removed.
❌ No refunds if posts are set to private
544 Facebook - Video Views | 3 Seconds | 1k-20k/days ~ Max 10M | [Best - Speed] ⭕️ ฿9.34 500 1000000 217 ساعات 57 دقائق
⌛ Start : Immediately - 24h [or maybe longer, please be patient]
🚀 Speed: 10k-100k/day
♻️ Warranty: No
⛔ Cancel button: There is a cancel button.

⚠️ PLEASE READ ⚠️
(Support Facebook Desktop link only!!)

✅ Link: Facebook video post link
Example 1 link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Example 2 link: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Examples of invalid links are not supported : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ This service is available for public posts only.
❌ Your order will be considered invalid if you put the link in the wrong format.
❌ Purchases will be considered complete if the link is changed or removed.
❌ No refunds if posts are set to private
546 Facebook - Video Views/Reels | 10 Seconds | 1k-20k/days ~ Max 10M | [Best - Speed] ⭕️ ฿9.80 500 1000000 251 ساعات 9 دقائق
📌 Quantity: Minimum: 500 Maximum 10M
⌛ Start : Immediately - 24h [or maybe longer, please be patient]
🚀 Speed: 10k-100k/day
♻️ Warranty: No
⛔ Cancel button: There is a cancel button.

🛑 Note: If Facebook Update, the speed may be too slow.

⚠️ PLEASE READ ⚠️
(Support Facebook Desktop link only!!)

✅ Link: Facebook video post link
Example 1 link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Example 2 link: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Examples of invalid links are not supported : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ This service is available for public posts only.
❌ Your order will be considered invalid if you put the link in the wrong format.
❌ The order will be considered complete if the link is changed or removed.
❌ No refunds if posts are set to private
547 Facebook - Video Views/Reels | 15 Seconds | 1k-20k/days ~ Max 10M | [Best - Speed] ⭕️ ฿10.27 500 100000000 22 ساعات 40 دقائق
📌 Quantity: Minimum: 500 Maximum 10M
⌛ Start : Immediately - 24h [or maybe longer, please be patient]
🚀 Speed: 10k-100k/day
♻️ Warranty: No
⛔ Cancel button: There is a cancel button.

🛑 Note: If Facebook Update, the speed may be too slow.

⚠️ PLEASE READ ⚠️
(Support Facebook Desktop link only!!)

✅ Link: Facebook video post link
Example 1 link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Example 2 link: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Examples of invalid links are not supported : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ This service is available for public posts only.
❌ Your order will be considered invalid if you put the link in the wrong format.
❌ The order will be considered complete if the link is changed or removed.
❌ No refunds if posts are set to private
549 Facebook - Video Views/Reels | 30 Seconds | 1k-20k/days ~ Max 10M | Instant ⭕️ ฿12.13 500 10000000 317 ساعات 47 دقائق
📌 Quantity: Minimum: 500 Maximum 10M
⌛ Start : Immediately - 24h [or maybe longer, please be patient]
🚀 Speed: 10k-100k/day
♻️ Warranty: No
⛔ Cancel button: There is a cancel button.

🛑 Note: If Facebook Update, the speed may be too slow.

⚠️ PLEASE READ ⚠️
(Support Facebook Desktop link only!!)

✅ Link: Facebook video post link
Example 1 link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Example 2 link: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Examples of invalid links are not supported : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ This service is available for public posts only.
❌ Your order will be considered invalid if you put the link in the wrong format.
❌ The order will be considered complete if the link is changed or removed.
❌ No refunds if posts are set to private
550 Facebook - Video Views/Reels | 1 Minute | 1k-20k/days ~ Max 10M | Instant ⭕️ ฿14.00 500 10000000 5 ساعات 36 دقائق
📌 Quantity: Minimum: 500 Maximum 10M
⌛ Start : Immediately - 24h [or maybe longer, please be patient]
🚀 Speed: 10k-100k/day
♻️ Warranty: No
⛔ Cancel button: There is a cancel button.
🛑 Note: If Facebook Update, the speed may be too slow.

⚠️ PLEASE READ ⚠️
(Support Facebook Desktop link only!!)

✅ Link: Facebook video post link
Example 1 link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Example 2 link: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Examples of invalid links are not supported : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ This service is available for public posts only.
❌ Your order will be considered invalid if you put the link in the wrong format.
❌ The order will be considered complete if the link is changed or removed.
❌ No refunds if posts are set to private
551 Facebook - Video Views/Reels | 3 Minute | 1k-20k/days ~ Max 10M | Instant ⭕️ ฿27.99 500 10000000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
📌 Quantity: Minimum: 500 Maximum 10M
⌛ Start : Immediately - 24h [or maybe longer, please be patient]
🚀 Speed: 10k-100k/day
♻️ Warranty: No
⛔ Cancel button: There is a cancel button.

🛑 Note: If Facebook Update, the speed may be too slow.

⚠️ PLEASE READ ⚠️
(Support Facebook Desktop link only!!)

✅ Link: Facebook video post link
Example 1 link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Example 2 link: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Examples of invalid links are not supported : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ This service is available for public posts only.
❌ Your order will be considered invalid if you put the link in the wrong format.
❌ The order will be considered complete if the link is changed or removed.
❌ No refunds if posts are set to private
552 Facebook - Video Views/Reels | 6 Minute | 1k-20k/days ~ Max 10M | Instant ⭕️ ฿222.54 500 10000000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
📌 Quantity: Minimum: 500 Maximum 10M
⌛ Start : Immediately - 24h [or maybe longer, please be patient]
🚀 Speed: 10k-100k/day
♻️ Warranty: No
⛔ Cancel button: There is a cancel button.

🛑 Note: If Facebook Update, the speed may be too slow.

⚠️ PLEASE READ ⚠️
(Support Facebook Desktop link only!!)

✅ Link: Facebook video post link
Example 1 link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Example 2 link: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Examples of invalid links are not supported : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ This service is available for public posts only.
❌ Your order will be considered invalid if you put the link in the wrong format.
❌ The order will be considered complete if the link is changed or removed.
❌ No refunds if posts are set to private
1087 Facebook - Video Views/Reels | 3 Seconds | 10k/days ~ Max 10M | Instant | Stable ฿86.16 10 1000000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start: Immediate start (sometimes 0-24 hours)
🚀 Speed: 10k/day
♻️ Guarantee: No Warranty

🛑 Note: If Facebook Update, the speed may be too slow.

⚠️ PLEASE READ ⚠️
(Support Facebook Desktop link only!!)

✅ Link: Facebook video post link
Example 1 link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Example 2 link: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Examples of invalid links are not supported : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ This service is available for public posts only.
❌ Your order will be considered invalid if you put the link in the wrong format.
❌ The order will be considered complete if the link is changed or removed.
❌ No refunds if posts are set to private
1088 Facebook - Video Views | 1 Minute | 10k/days ~ Max 1M | Instant ฿30.33 500 1000000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start: Immediate start (sometimes 0-24 hours)
🚀 Speed: 10k/day
♻️ Guarantee: No Warranty

🛑 Note: If Facebook Update, the speed may be too slow.

⚠️ PLEASE READ ⚠️
(Support Facebook Desktop link only!!)

✅ Link: Facebook video post link
Example 1 link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Example 2 link: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Examples of invalid links are not supported : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ This service is available for public posts only.
❌ Your order will be considered invalid if you put the link in the wrong format.
❌ The order will be considered complete if the link is changed or removed.
❌ No refunds if posts are set to private
1086 Facebook - Video Views | 10k/days ~ Max 1M | Instant ฿42.33 100 1000000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start: Immediate start (sometimes 0-24 hours)
🚀 Speed: 10k/day
♻️ Guarantee: No Warranty

🛑 Note: If Facebook Update, the speed may be too slow.

⚠️ PLEASE READ ⚠️
(Support Facebook Desktop link only!!)

✅ Link: Facebook video post link
Example 1 link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Example 2 link: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Examples of invalid links are not supported : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ This service is available for public posts only.
❌ Your order will be considered invalid if you put the link in the wrong format.
❌ The order will be considered complete if the link is changed or removed.
❌ No refunds if posts are set to private
982 <-------👇เพิ่มวิวสตอรี่👇-------> ฿10,000.00 1000 1000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
553 Facebook - STORY Views | 1k/days ~ Max 1.8k | Instant ฿22.27 50 1800 ‎لا تتوفر بيانات كافية
📌 Amount: Minimum: 50 Maximum 1800
⌛ Start : Immediate - 1 hr [or maybe longer, please be patient]
🚀 Speed : 1k-20k/day
♻️ Warranty: No

🛑 Note: If Facebook Update, the speed may be too slow.

⚠️ PLEASE READ ⚠️
(Support Facebook Desktop link only!!)

✅ Link: Facebook video post link
Example 1 link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Example 2 link: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Examples of invalid links are not supported : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ This service is available for public posts only.
❌ Your order will be considered invalid if you put the link in the wrong format.
❌ The order will be considered complete if the link is changed or removed.
❌ No refunds if posts are set to private
554 Facebook - STORY Views | 1k-10k/days ~ Max 10k | Instant ฿89.96 100 100000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
📌 Amount: Minimum: 50 Maximum 1800
⌛ Start : Immediate - 1 hr [or maybe longer, please be patient]
🚀 Speed : 1k-20k/day
♻️ Warranty: No

🛑 Note: If Facebook Update, the speed may be too slow.

⚠️ PLEASE READ ⚠️
(Support Facebook Desktop link only!!)

✅ Link: Facebook video post link
Example 1 link: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Example 2 link: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Examples of invalid links are not supported : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ This service is available for public posts only.
❌ Your order will be considered invalid if you put the link in the wrong format.
❌ The order will be considered complete if the link is changed or removed.
❌ No refunds if posts are set to private

Facebook - Video Views | 20k/days Facebook - Video Views | 20k/days

2302 Facebook - เพิ่มยอดวิว | Video/Reels | เวลาดู 3 วินาที | 20k/วัน | R∞ | เริ่มทันที ฿10.55 100 20000000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ รายละเอียด: ให้ใช้ลิงก์ Video/Reels ที่เปิดสาธารณะ

🔝 คุณภาพ: Non-Drop
⏰ เริ่มต้น : เริ่มทันที [หรืออาจนานกว่า โปรดอดทนรอ]
🚀 ความเร็ว : 20k+ ต่อวัน
♻️ การรับประกัน : Lifetime

✅ ลิงก์: ลิงก์โพสต์วิดีโอ Facebook
ลิงก์ตัวอย่างที่1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
ลิงก์ตัวอย่างที่2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

🛑 หมายเหตุ:
🎬 ความยาววิดีโอขั้นต่ำ = 7 วินาที
✅ บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
🚧 หาก Facebook Update ความเร็วอาจทำงานช้า
❌ การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงก์ผิดรูปแบบ,เปลี่ยนแปลงหรือลบลิงก์
❌ ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
2303 Facebook - เพิ่มยอดวิว | Video/Reels | เวลาดู 10 วินาที | 20k/วัน | R∞ | เริ่มทันที ฿12.89 100 20000000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ รายละเอียด: ให้ใช้ลิงก์ Video/Reels ที่เปิดสาธารณะ

🔝 คุณภาพ: Non-Drop
⏰ เริ่มต้น : เริ่มทันที [หรืออาจนานกว่า โปรดอดทนรอ]
🚀 ความเร็ว : 20k+ ต่อวัน
♻️ การรับประกัน : Lifetime

✅ ลิงก์: ลิงก์โพสต์วิดีโอ Facebook
ลิงก์ตัวอย่างที่1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
ลิงก์ตัวอย่างที่2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

🛑 หมายเหตุ:
🎬 ความยาววิดีโอขั้นต่ำ = 7 วินาที
✅ บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
🚧 หาก Facebook Update ความเร็วอาจทำงานช้า
❌ การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงก์ผิดรูปแบบ,เปลี่ยนแปลงหรือลบลิงก์
❌ ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
2304 Facebook - เพิ่มยอดวิว | Video/Reels | เวลาดู 15 วินาที | 20k/วัน | R∞ | เริ่มทันที ฿19.53 100 20000000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ รายละเอียด: ให้ใช้ลิงก์ Video/Reels ที่เปิดสาธารณะ

🔝 คุณภาพ: Non-Drop
⏰ เริ่มต้น : เริ่มทันที [หรืออาจนานกว่า โปรดอดทนรอ]
🚀 ความเร็ว : 20k+ ต่อวัน
♻️ การรับประกัน : Lifetime

✅ ลิงก์: ลิงก์โพสต์วิดีโอ Facebook
ลิงก์ตัวอย่างที่1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
ลิงก์ตัวอย่างที่2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

🛑 หมายเหตุ:
🎬 ความยาววิดีโอขั้นต่ำ = 7 วินาที
✅ บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
🚧 หาก Facebook Update ความเร็วอาจทำงานช้า
❌ การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงก์ผิดรูปแบบ,เปลี่ยนแปลงหรือลบลิงก์
❌ ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
2305 Facebook - เพิ่มยอดวิว | Video/Reels | เวลาดู 30 วินาที | 20k/วัน | R∞ | เริ่มทันที ฿22.78 100 20000000 6 ساعات 51 دقائق
✅ รายละเอียด: ให้ใช้ลิงก์ Video/Reels ที่เปิดสาธารณะ

🔝 คุณภาพ: Non-Drop
⏰ เริ่มต้น : เริ่มทันที [หรืออาจนานกว่า โปรดอดทนรอ]
🚀 ความเร็ว : 20k+ ต่อวัน
♻️ การรับประกัน : Lifetime

✅ ลิงก์: ลิงก์โพสต์วิดีโอ Facebook
ลิงก์ตัวอย่างที่1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
ลิงก์ตัวอย่างที่2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

🛑 หมายเหตุ:
🎬 ความยาววิดีโอขั้นต่ำ = 7 วินาที
✅ บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
🚧 หาก Facebook Update ความเร็วอาจทำงานช้า
❌ การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงก์ผิดรูปแบบ,เปลี่ยนแปลงหรือลบลิงก์
❌ ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
2306 Facebook - เพิ่มยอดวิว | Video/Reels | เวลาดู 1 นาที | 20k/วัน | R∞ | เริ่มทันที ฿26.05 100 20000000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ รายละเอียด: ให้ใช้ลิงก์ Video/Reels ที่เปิดสาธารณะ

🔝 คุณภาพ: Non-Drop
⏰ เริ่มต้น : เริ่มทันที [หรืออาจนานกว่า โปรดอดทนรอ]
🚀 ความเร็ว : 20k+ ต่อวัน
♻️ การรับประกัน : Lifetime

✅ ลิงก์: ลิงก์โพสต์วิดีโอ Facebook
ลิงก์ตัวอย่างที่1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
ลิงก์ตัวอย่างที่2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

🛑 หมายเหตุ:
🎬 ความยาววิดีโอขั้นต่ำ = 1 นาที 5 วินาที
✅ บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
🚧 หาก Facebook Update ความเร็วอาจทำงานช้า
❌ การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงก์ผิดรูปแบบ,เปลี่ยนแปลงหรือลบลิงก์
❌ ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
2307 Facebook - เพิ่มยอดวิว | Video/Reels | เวลาดู 3 นาที | 20k/วัน | R∞ | เริ่มทันที ฿48.83 100 20000000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ รายละเอียด: ให้ใช้ลิงก์ Video/Reels ที่เปิดสาธารณะ

🔝 คุณภาพ: Non-Drop
⏰ เริ่มต้น : เริ่มทันที [หรืออาจนานกว่า โปรดอดทนรอ]
🚀 ความเร็ว : 20k+ ต่อวัน
♻️ การรับประกัน : Lifetime

✅ ลิงก์: ลิงก์โพสต์วิดีโอ Facebook
ลิงก์ตัวอย่างที่1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
ลิงก์ตัวอย่างที่2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

🛑 หมายเหตุ:
🎬 ความยาววิดีโอขั้นต่ำ = 3 นาที 5 วินาที
✅ บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
🚧 หาก Facebook Update ความเร็วอาจทำงานช้า
❌ การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงก์ผิดรูปแบบ,เปลี่ยนแปลงหรือลบลิงก์
❌ ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
2308 Facebook - เพิ่มยอดวิว | Video/Reels | เวลาดู 6 นาที | 20k/วัน | R∞ | เริ่มทันที ฿91.15 100 20000000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ รายละเอียด: ให้ใช้ลิงก์ Video/Reels ที่เปิดสาธารณะ

🔝 คุณภาพ: Non-Drop
⏰ เริ่มต้น : เริ่มทันที [หรืออาจนานกว่า โปรดอดทนรอ]
🚀 ความเร็ว : 20k+ ต่อวัน
♻️ การรับประกัน : Lifetime

✅ ลิงก์: ลิงก์โพสต์วิดีโอ Facebook
ลิงก์ตัวอย่างที่1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
ลิงก์ตัวอย่างที่2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

🛑 หมายเหตุ:
🎬 ความยาววิดีโอขั้นต่ำ = 6 นาที 5 วินาที
✅ บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
🚧 หาก Facebook Update ความเร็วอาจทำงานช้า
❌ การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงก์ผิดรูปแบบ,เปลี่ยนแปลงหรือลบลิงก์
❌ ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
2309 Facebook - เพิ่มยอดวิว | Video/Reels | เวลาดู 10 นาที | 20k/วัน | R∞ | เริ่มทันที ฿162.76 100 20000000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ รายละเอียด: ให้ใช้ลิงก์ Video/Reels ที่เปิดสาธารณะ

🔝 คุณภาพ: Non-Drop
⏰ เริ่มต้น : เริ่มทันที [หรืออาจนานกว่า โปรดอดทนรอ]
🚀 ความเร็ว : 20k+ ต่อวัน
♻️ การรับประกัน : Lifetime

✅ ลิงก์: ลิงก์โพสต์วิดีโอ Facebook
ลิงก์ตัวอย่างที่1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
ลิงก์ตัวอย่างที่2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

🛑 หมายเหตุ:
🎬 ความยาววิดีโอขั้นต่ำ = 10 นาที 5 วินาที
✅ บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
🚧 หาก Facebook Update ความเร็วอาจทำงานช้า
❌ การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงก์ผิดรูปแบบ,เปลี่ยนแปลงหรือลบลิงก์
❌ ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว

Facebook - Live Stream Views 🛑 [Best] Facebook - Live Stream Views 🛑 [Best]

1936 Facebook - Live Stream Views | Watch 15 Minute | Instant ฿24.96 50 15000 10 دقائق
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⌛ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
1937 Facebook - Live Stream Views | Watch 30 Minute | Instant ฿49.85 50 15000 26 دقائق
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⌛ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
1939 Facebook - Live Stream Views | Watch 60 Minute | Instant ฿99.69 50 15000 3 ساعات 6 دقائق
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⌛ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
1940 Facebook - Live Stream Views | Watch 90 Minute | Instant ฿140.47 50 15000 1 ساعة 27 دقائق
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⌛ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
1941 Facebook - Live Stream Views | Watch 120 Minute | Instant ฿181.25 50 15000 35 دقائق
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⌛ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
1942 Facebook - Live Stream Views | Watch 150 Minute | Instant ฿217.49 50 15000 24 دقائق
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⌛ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
1943 Facebook - Live Stream Views | Watch 180 Minute | Instant ฿253.74 50 15000 22 دقائق
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⌛ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
1944 Facebook - Live Stream Views | Watch 210 Minute | Instant ฿289.98 50 15000 21 دقائق
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⌛ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
1945 Facebook - Live Stream Views | Watch 240 Minute | Instant ฿362.48 50 15000 1 ساعة 49 دقائق
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⌛ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
1950 ➖➖👇SV2👇➖➖ ฿10,000.00 1000 1000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
1926 Facebook - Live Stream Views | Watch 15 Minute | HQ | Instant ฿45.38 10 10000 47 دقائق
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⌛ Startup time: 0 - 1 minute
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
1927 Facebook - Live Stream Views | Watch 30 Minute | HQ | Instant ฿90.76 10 10000 16 دقائق
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⌛ Startup time: 0 - 1 minute
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
1929 Facebook - Live Stream Views | Watch 60 Minute | HQ | Instant ฿172.45 10 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⌛ Startup time: 0 - 1 minute
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
1930 Facebook - Live Stream Views | Watch 90 Minute | HQ | Instant ฿249.59 10 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⌛ Startup time: 0 - 1 minute
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
1931 Facebook - Live Stream Views | Watch 120 Minute | HQ | Instant ฿329.01 10 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⌛ Startup time: 0 - 1 minute
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
1932 Facebook - Live Stream Views | Watch 150 Minute | HQ | Instant ฿408.42 10 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⌛ Startup time: 0 - 1 minute
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
1933 Facebook - Live Stream Views | Watch 180 Minute | HQ | Instant ฿476.49 10 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⌛ Startup time: 0 - 1 minute
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
1934 Facebook - Live Stream Views | Watch 210 Minute | HQ | Instant ฿567.25 10 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⌛ Startup time: 0 - 1 minute
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
1935 Facebook - Live Stream Views | Watch 240 Minute | HQ | Instant ฿635.32 10 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⌛ Startup time: 0 - 1 minute
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.

Facebook - Live Stream Views 🛑 [Cheap] Facebook - Live Stream Views 🛑 [Cheap]

1695 ➖➖👇NEW👇➖➖ ฿10,000.00 1000 1000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
2363 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 15 นาที | เริ่มทันที ฿13.44 50 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ สามารถซื้อซ้ำได้ เพื่อเพิ่มคนดูได้ในลิงก์เดียวกัน
⏰ เวลาเริ่มต้น: 0 - 5 นาที
🚀 ความเร็ว: เร็ว
♻️ การรับประกัน: ไม่รับประกัน ไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ลิงก์ผิด ฯลฯ
⚠️ อาจจะดรอปลง: 0 - 20% (อาจจะได้ไม่ครบตามสั่ง)

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ใช้ URL วิดีโอสดแบบเต็ม
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 หมายเหตุ:
⚠️ สถานะแสดงเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)
❌ นี่เป็นบริการราคาถูก ไม่สามารถซัพพอร์ตผ่านตั๋วได้ โปรดซื้อด้วยความเสี่ยงของคุณเอง!
❌ เซิร์ฟเวอร์ราคาถูกอาจจะไม่ทำงานเสมอไป ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
❌ หากคุณเพิ่มลิงค์ผิด จะไม่มีการคืนเงิน - Live ต้องเป็นสาธารณะ
❌ แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้
2364 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 30 นาที | เริ่มทันที ฿26.88 50 20000 5 دقائق
✅ สามารถซื้อซ้ำได้ เพื่อเพิ่มคนดูได้ในลิงก์เดียวกัน
⏰ เวลาเริ่มต้น: 0 - 5 นาที
🚀 ความเร็ว: เร็ว
♻️ การรับประกัน: ไม่รับประกัน ไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ลิงก์ผิด ฯลฯ
⚠️ อาจจะดรอปลง: 0 - 20% (อาจจะได้ไม่ครบตามสั่ง)

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ใช้ URL วิดีโอสดแบบเต็ม
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 หมายเหตุ:
⚠️ สถานะแสดงเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)
❌ นี่เป็นบริการราคาถูก ไม่สามารถซัพพอร์ตผ่านตั๋วได้ โปรดซื้อด้วยความเสี่ยงของคุณเอง!
❌ เซิร์ฟเวอร์ราคาถูกอาจจะไม่ทำงานเสมอไป ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
❌ หากคุณเพิ่มลิงค์ผิด จะไม่มีการคืนเงิน - Live ต้องเป็นสาธารณะ
❌ แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้
2365 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 45 นาที | เริ่มทันที ฿40.32 50 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ สามารถซื้อซ้ำได้ เพื่อเพิ่มคนดูได้ในลิงก์เดียวกัน
⏰ เวลาเริ่มต้น: 0 - 5 นาที
🚀 ความเร็ว: เร็ว
♻️ การรับประกัน: ไม่รับประกัน ไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ลิงก์ผิด ฯลฯ
⚠️ อาจจะดรอปลง: 0 - 20% (อาจจะได้ไม่ครบตามสั่ง)

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ใช้ URL วิดีโอสดแบบเต็ม
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 หมายเหตุ:
⚠️ สถานะแสดงเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)
❌ นี่เป็นบริการราคาถูก ไม่สามารถซัพพอร์ตผ่านตั๋วได้ โปรดซื้อด้วยความเสี่ยงของคุณเอง!
❌ เซิร์ฟเวอร์ราคาถูกอาจจะไม่ทำงานเสมอไป ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
❌ หากคุณเพิ่มลิงค์ผิด จะไม่มีการคืนเงิน - Live ต้องเป็นสาธารณะ
❌ แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้
2366 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 60 นาที | เริ่มทันที ฿53.76 50 20000 56 دقائق
✅ สามารถซื้อซ้ำได้ เพื่อเพิ่มคนดูได้ในลิงก์เดียวกัน
⏰ เวลาเริ่มต้น: 0 - 5 นาที
🚀 ความเร็ว: เร็ว
♻️ การรับประกัน: ไม่รับประกัน ไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ลิงก์ผิด ฯลฯ
⚠️ อาจจะดรอปลง: 0 - 20% (อาจจะได้ไม่ครบตามสั่ง)

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ใช้ URL วิดีโอสดแบบเต็ม
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 หมายเหตุ:
⚠️ สถานะแสดงเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)
❌ นี่เป็นบริการราคาถูก ไม่สามารถซัพพอร์ตผ่านตั๋วได้ โปรดซื้อด้วยความเสี่ยงของคุณเอง!
❌ เซิร์ฟเวอร์ราคาถูกอาจจะไม่ทำงานเสมอไป ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
❌ หากคุณเพิ่มลิงค์ผิด จะไม่มีการคืนเงิน - Live ต้องเป็นสาธารณะ
❌ แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้
2367 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 90 นาที | เริ่มทันที ฿80.64 50 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ สามารถซื้อซ้ำได้ เพื่อเพิ่มคนดูได้ในลิงก์เดียวกัน
⏰ เวลาเริ่มต้น: 0 - 5 นาที
🚀 ความเร็ว: เร็ว
♻️ การรับประกัน: ไม่รับประกัน ไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ลิงก์ผิด ฯลฯ
⚠️ อาจจะดรอปลง: 0 - 20% (อาจจะได้ไม่ครบตามสั่ง)

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ใช้ URL วิดีโอสดแบบเต็ม
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 หมายเหตุ:
⚠️ สถานะแสดงเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)
❌ นี่เป็นบริการราคาถูก ไม่สามารถซัพพอร์ตผ่านตั๋วได้ โปรดซื้อด้วยความเสี่ยงของคุณเอง!
❌ เซิร์ฟเวอร์ราคาถูกอาจจะไม่ทำงานเสมอไป ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
❌ หากคุณเพิ่มลิงค์ผิด จะไม่มีการคืนเงิน - Live ต้องเป็นสาธารณะ
❌ แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้
2368 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 120 นาที | เริ่มทันที ฿107.52 50 20000 2 دقائق
✅ สามารถซื้อซ้ำได้ เพื่อเพิ่มคนดูได้ในลิงก์เดียวกัน
⏰ เวลาเริ่มต้น: 0 - 5 นาที
🚀 ความเร็ว: เร็ว
♻️ การรับประกัน: ไม่รับประกัน ไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ลิงก์ผิด ฯลฯ
⚠️ อาจจะดรอปลง: 0 - 20% (อาจจะได้ไม่ครบตามสั่ง)

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ใช้ URL วิดีโอสดแบบเต็ม
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 หมายเหตุ:
⚠️ สถานะแสดงเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)
❌ นี่เป็นบริการราคาถูก ไม่สามารถซัพพอร์ตผ่านตั๋วได้ โปรดซื้อด้วยความเสี่ยงของคุณเอง!
❌ เซิร์ฟเวอร์ราคาถูกอาจจะไม่ทำงานเสมอไป ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
❌ หากคุณเพิ่มลิงค์ผิด จะไม่มีการคืนเงิน - Live ต้องเป็นสาธารณะ
❌ แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้
2369 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 180 นาที | เริ่มทันที ฿161.28 50 20000 4 دقائق
✅ สามารถซื้อซ้ำได้ เพื่อเพิ่มคนดูได้ในลิงก์เดียวกัน
⏰ เวลาเริ่มต้น: 0 - 5 นาที
🚀 ความเร็ว: เร็ว
♻️ การรับประกัน: ไม่รับประกัน ไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ลิงก์ผิด ฯลฯ
⚠️ อาจจะดรอปลง: 0 - 20% (อาจจะได้ไม่ครบตามสั่ง)

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ใช้ URL วิดีโอสดแบบเต็ม
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 หมายเหตุ:
⚠️ สถานะแสดงเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)
❌ นี่เป็นบริการราคาถูก ไม่สามารถซัพพอร์ตผ่านตั๋วได้ โปรดซื้อด้วยความเสี่ยงของคุณเอง!
❌ เซิร์ฟเวอร์ราคาถูกอาจจะไม่ทำงานเสมอไป ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
❌ หากคุณเพิ่มลิงค์ผิด จะไม่มีการคืนเงิน - Live ต้องเป็นสาธารณะ
❌ แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้
2370 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 240 นาที | เริ่มทันที ฿215.04 50 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ สามารถซื้อซ้ำได้ เพื่อเพิ่มคนดูได้ในลิงก์เดียวกัน
⏰ เวลาเริ่มต้น: 0 - 5 นาที
🚀 ความเร็ว: เร็ว
♻️ การรับประกัน: ไม่รับประกัน ไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ลิงก์ผิด ฯลฯ
⚠️ อาจจะดรอปลง: 0 - 20% (อาจจะได้ไม่ครบตามสั่ง)

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ใช้ URL วิดีโอสดแบบเต็ม
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 หมายเหตุ:
⚠️ สถานะแสดงเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)
❌ นี่เป็นบริการราคาถูก ไม่สามารถซัพพอร์ตผ่านตั๋วได้ โปรดซื้อด้วยความเสี่ยงของคุณเอง!
❌ เซิร์ฟเวอร์ราคาถูกอาจจะไม่ทำงานเสมอไป ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
❌ หากคุณเพิ่มลิงค์ผิด จะไม่มีการคืนเงิน - Live ต้องเป็นสาธารณะ
❌ แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้
2371 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 300 นาที | เริ่มทันที ฿268.80 50 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ สามารถซื้อซ้ำได้ เพื่อเพิ่มคนดูได้ในลิงก์เดียวกัน
⏰ เวลาเริ่มต้น: 0 - 5 นาที
🚀 ความเร็ว: เร็ว
♻️ การรับประกัน: ไม่รับประกัน ไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ลิงก์ผิด ฯลฯ
⚠️ อาจจะดรอปลง: 0 - 20% (อาจจะได้ไม่ครบตามสั่ง)

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ใช้ URL วิดีโอสดแบบเต็ม
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 หมายเหตุ:
⚠️ สถานะแสดงเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)
❌ นี่เป็นบริการราคาถูก ไม่สามารถซัพพอร์ตผ่านตั๋วได้ โปรดซื้อด้วยความเสี่ยงของคุณเอง!
❌ เซิร์ฟเวอร์ราคาถูกอาจจะไม่ทำงานเสมอไป ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
❌ หากคุณเพิ่มลิงค์ผิด จะไม่มีการคืนเงิน - Live ต้องเป็นสาธารณะ
❌ แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้
2372 ➖➖👇SV1👇➖➖ ฿10,000.00 1000 1000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
2283 Facebook - Live Stream Views | Watch 15 Minute | Instant ฿32.19 10 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
📌 Viewers will increase by 100% - 120%.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ Mobile link format not supported.
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2284 Facebook - Live Stream Views | Watch 30 Minute | Instant ฿63.94 10 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
📌 Viewers will increase by 100% - 120%.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ Mobile link format not supported.
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2285 Facebook - Live Stream Views | Watch 60 Minute | Instant ฿127.88 10 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
📌 Viewers will increase by 100% - 120%.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ Mobile link format not supported.
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2286 Facebook - Live Stream Views | Watch 90 Minute | Instant ฿191.81 10 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
📌 Viewers will increase by 100% - 120%.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ Mobile link format not supported.
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2287 Facebook - Live Stream Views | Watch 120 Minute | Instant ฿255.75 10 20000 1 دقيقة
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
📌 Viewers will increase by 100% - 120%.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ Mobile link format not supported.
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2288 Facebook - Live Stream Views | Watch 150 Minute | Instant ฿319.68 10 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
📌 Viewers will increase by 100% - 120%.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ Mobile link format not supported.
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2289 Facebook - Live Stream Views | Watch 180 Minute | Instant ฿383.62 10 20000 2 دقائق
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
📌 Viewers will increase by 100% - 120%.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ Mobile link format not supported.
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2290 Facebook - Live Stream Views | Watch 210 Minute | Instant ฿447.56 10 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
📌 Viewers will increase by 100% - 120%.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ Mobile link format not supported.
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2291 Facebook - Live Stream Views | Watch 240 Minute | Instant ฿511.49 10 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
📌 Viewers will increase by 100% - 120%.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ Mobile link format not supported.
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2292 Facebook - Live Stream Views | Watch 270 Minute | Instant ฿575.43 10 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
📌 Viewers will increase by 100% - 120%.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ Mobile link format not supported.
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2293 Facebook - Live Stream Views | Watch 300 Minute | Instant ฿638.92 10 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
📌 Viewers will increase by 100% - 120%.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ Mobile link format not supported.
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2294 Facebook - Live Stream Views | Watch 360 Minute | Instant ฿766.79 10 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
📌 Viewers will increase by 100% - 120%.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ Mobile link format not supported.
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2295 Facebook - Live Stream Views | Watch 420 Minute | Instant ฿894.66 10 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
📌 Viewers will increase by 100% - 120%.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ Mobile link format not supported.
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2296 Facebook - Live Stream Views | Watch 480 Minute | Instant ฿1,022.54 10 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
📌 Viewers will increase by 100% - 120%.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ Mobile link format not supported.
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2297 Facebook - Live Stream Views | Watch 720 Minute | Instant ฿1,533.58 10 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
📌 Viewers will increase by 100% - 120%.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ Mobile link format not supported.
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2298 Facebook - Live Stream Views | Watch 1440 Minute | Instant ฿3,067.16 10 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
📌 Viewers will increase by 100% - 120%.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ Mobile link format not supported.
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2299 ➖➖👇SV2👇➖➖ ฿10,000.00 1000 1000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
2133 Facebook - Live Stream Views | Watch 15 Minute | Instant ฿35.89 10 20000 9 دقائق
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⌛ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2134 Facebook - Live Stream Views | Watch 30 Minute | Instant ฿71.78 10 20000 27 دقائق
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⌛ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2135 Facebook - Live Stream Views | Watch 60 Minute | Instant ฿143.79 10 20000 24 دقائق
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⌛ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2136 Facebook - Live Stream Views | Watch 90 Minute | Instant ฿214.92 10 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⌛ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2137 Facebook - Live Stream Views | Watch 120 Minute | Instant ฿287.12 10 20000 2 ساعات 24 دقائق
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⌛ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2138 Facebook - Live Stream Views | Watch 180 Minute | Instant ฿430.26 10 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⌛ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2139 Facebook - Live Stream Views | Watch 240 Minute | Instant ฿573.82 10 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⌛ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2140 Facebook - Live Stream Views | Watch 360 Minute | Instant ฿860.94 10 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⌛ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
1665 ➖➖👇SV3👇➖➖ ฿10,000.00 1000 1000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
81 Facebook - Live Stream Views | Watch 30 Minute | Instant ฿40.13 50 1000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start: Immediately (sometimes 0-5 minutes)
⚡ Speed: Fast delivery.
♻️ Warranty: No refund In any case, wrong links, etc.

🚧 If the order drops, there will be no refund or top up.
No refunds for invalid or unlisted links.

🛑 Min: 50 Max: 1000
The order quantity must be a multiple of 50, otherwise it subtracts the odd part by itself and inprogres.

🛑 Important Note: This is a cheap service. We will not provide refunds or cancellations or support for this service. Buy at your own risk!

✅ **Paste full video live link only**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
82 Facebook - Live Stream Views | Watch 60 Minute | Instant ฿79.45 50 1000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start: Immediately (sometimes 0-5 minutes)
⚡ Speed: Fast delivery.
♻️ Warranty: No refund In any case, wrong links, etc.

🚧 If the order drops, there will be no refund or top up.
No refunds for invalid or unlisted links.

🛑 Min: 50 Max: 1000
The order quantity must be a multiple of 50, otherwise it subtracts the odd part by itself and inprogres.

🛑 Important Note: This is a cheap service. We will not provide refunds or cancellations or support for this service. Buy at your own risk!

✅ **Paste full video live link only**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
83 Facebook - Live Stream Views | Watch 90 Minute | Instant ฿119.17 50 1000 3 ساعات 41 دقائق
⌛ Start: Immediately (sometimes 0-5 minutes)
⚡ Speed: Fast delivery.
♻️ Warranty: No refund In any case, wrong links, etc.

🚧 If the order drops, there will be no refund or top up.
No refunds for invalid or unlisted links.

🛑 Min: 50 Max: 1000
The order quantity must be a multiple of 50, otherwise it subtracts the odd part by itself and inprogres.

🛑 Important Note: This is a cheap service. We will not provide refunds or cancellations or support for this service. Buy at your own risk!

✅ **Paste full video live link only**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
84 Facebook - Live Stream Views | Watch 120 Minute | Instant ฿158.89 50 1000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start: Immediately (sometimes 0-5 minutes)
⚡ Speed: Fast delivery.
♻️ Warranty: No refund In any case, wrong links, etc.

🚧 If the order drops, there will be no refund or top up.
No refunds for invalid or unlisted links.

🛑 Min: 50 Max: 1000
The order quantity must be a multiple of 50, otherwise it subtracts the odd part by itself and inprogres.

🛑 Important Note: This is a cheap service. We will not provide refunds or cancellations or support for this service. Buy at your own risk!

✅ **Paste full video live link only**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
85 Facebook - Live Stream Views | Watch 150 Minute | Instant ฿198.43 50 1000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start: Immediately (sometimes 0-5 minutes)
⚡ Speed: Fast delivery.
♻️ Warranty: No refund In any case, wrong links, etc.

🚧 If the order drops, there will be no refund or top up.
No refunds for invalid or unlisted links.

🛑 Min: 50 Max: 1000
The order quantity must be a multiple of 50, otherwise it subtracts the odd part by itself and inprogres.

🛑 Important Note: This is a cheap service. We will not provide refunds or cancellations or support for this service. Buy at your own risk!

✅ **Paste full video live link only**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
86 Facebook - Live Stream Views | Watch 180 Minute | Instant ฿238.11 50 1000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start: Immediately (sometimes 0-5 minutes)
⚡ Speed: Fast delivery.
♻️ Warranty: No refund In any case, wrong links, etc.

🚧 If the order drops, there will be no refund or top up.
No refunds for invalid or unlisted links.

🛑 Min: 50 Max: 1000
The order quantity must be a multiple of 50, otherwise it subtracts the odd part by itself and inprogres.

🛑 Important Note: This is a cheap service. We will not provide refunds or cancellations or support for this service. Buy at your own risk!

✅ **Paste full video live link only**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
87 Facebook - Live Stream Views | Watch 210 Minute | Instant ฿277.79 50 1000 2 ساعات 14 دقائق
⌛ Start: Immediately (sometimes 0-5 minutes)
⚡ Speed: Fast delivery.
♻️ Warranty: No refund In any case, wrong links, etc.

🚧 If the order drops, there will be no refund or top up.
No refunds for invalid or unlisted links.

🛑 Min: 50 Max: 1000
The order quantity must be a multiple of 50, otherwise it subtracts the odd part by itself and inprogres.

🛑 Important Note: This is a cheap service. We will not provide refunds or cancellations or support for this service. Buy at your own risk!

✅ **Paste full video live link only**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
88 Facebook - Live Stream Views | Watch 240 Minute | Instant ฿317.48 50 1000 1 ساعة 7 دقائق
⌛ Start: Immediately (sometimes 0-5 minutes)
⚡ Speed: Fast delivery.
♻️ Warranty: No refund In any case, wrong links, etc.

🚧 If the order drops, there will be no refund or top up.
No refunds for invalid or unlisted links.

🛑 Min: 50 Max: 1000
The order quantity must be a multiple of 50, otherwise it subtracts the odd part by itself and inprogres.

🛑 Important Note: This is a cheap service. We will not provide refunds or cancellations or support for this service. Buy at your own risk!

✅ **Paste full video live link only**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
80 ➖➖👇SV4👇➖➖ ฿10,000.00 1000 1000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
2183 Facebook - Live Stream Views | Watch 15 Minute | Instant ฿27.65 20 10000 52 دقائق
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
⚠️ May drop: 0 - 20% (may not receive everything as ordered)

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2184 Facebook - Live Stream Views | Watch 30 Minute | Instant ฿55.30 20 10000 22 دقائق
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
⚠️ May drop: 0 - 20% (may not receive everything as ordered)

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2185 Facebook - Live Stream Views | Watch 60 Minute | Instant ฿110.59 20 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
⚠️ May drop: 0 - 20% (may not receive everything as ordered)

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2186 Facebook - Live Stream Views | Watch 90 Minute | Instant ฿165.89 20 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
⚠️ May drop: 0 - 20% (may not receive everything as ordered)

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2187 Facebook - Live Stream Views | Watch 120 Minute | Instant ฿221.18 20 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
⚠️ May drop: 0 - 20% (may not receive everything as ordered)

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2188 Facebook - Live Stream Views | Watch 150 Minute | Instant ฿276.47 20 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
⚠️ May drop: 0 - 20% (may not receive everything as ordered)

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2189 Facebook - Live Stream Views | Watch 180 Minute | Instant ฿330.30 20 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
⚠️ May drop: 0 - 20% (may not receive everything as ordered)

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2190 Facebook - Live Stream Views | Watch 240 Minute | Instant ฿442.35 20 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
⚠️ May drop: 0 - 20% (may not receive everything as ordered)

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2191 Facebook - Live Stream Views | Watch 270 Minute | Instant ฿497.65 20 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
⚠️ May drop: 0 - 20% (may not receive everything as ordered)

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2192 Facebook - Live Stream Views | Watch 300 Minute | Instant ฿552.94 20 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
⚠️ May drop: 0 - 20% (may not receive everything as ordered)

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2193 Facebook - Live Stream Views | Watch 360 Minute | Instant ฿691.17 20 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Can be re-purchased To increase viewers on the same link
⏰ Start time: 0 - 5 minutes
🚀 Speed: Fast
♻️ Warranty: No guarantee, no refunds. In no case is the link wrong, etc.
⚠️ May drop: 0 - 20% (may not receive everything as ordered)

✅ Preview link: Use the full live video URL.
Example link: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Note:
⚠️ The status shows complete when the audience starts to increase. (no need to worry)
❌ This is a cheap service. Unable to support through tickets. Please purchase at your own risk!
❌ Cheap servers may not always work. There are no refunds under any circumstances.
❌ If you add the wrong link There will be no refunds - Live must be public.
❌ Live streaming packages are non-refundable.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order

Facebook - Live Stream Views 🛑 Facebook - Live Stream Views 🛑

60 Facebook - Live Stream Views | Watch 30 Minute | Instant ฿110.24 50 20000 2 ساعات 16 دقائق
⚡ start time: instant start
⌛ Speed: Delivery 0 - 1 hrs.
♻️ Warranty: No warranty.

🛑 Notes
- The number of viewers will be approximately 80-110 percent.
- The amount gradually increases until the end of the minute you selected.
- Live streaming packages are non-refundable.

———— PLEASE READ ————

✅ ** Paste the link to the full video that is live only **
Example link format: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** No refund in any case. If you enter the link in the wrong format **

🛑 After 3-5 minutes, if viewers don't watch You can message us for help.
Please screenshot with the program. https://prnt.sc/ only!

(Visit your Page Insights and Video Library pages.)
Just click on the live video where you want to view the metrics.
And you can find live viewer count in all new tabs.
Click tabs to find interactive charts during live events.
Full screen capture and upload pictures
Send a link to upload the image to the team via help ticket. to cancel requesting a refund
61 Facebook - Live Stream Views | Watch 60 Minute | Instant ฿220.47 50 20000 3 ساعات 54 دقائق
⚡ start time: instant start
⌛ Speed: Delivery 1 hour.
♻️ Warranty: No warranty.

🛑 Notes
- The number of viewers will be approximately 80-110 percent.
- The amount gradually increases until the end of the minute you selected.
- Live streaming packages are non-refundable.

———— PLEASE READ ————

✅ ** Paste the link to the full video that is live only **
Example link format: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧** No refund in any case. If you enter the link in the wrong format **

🛑 After 3-5 minutes, if viewers don't watch You can message us for help.
Please screenshot with the program. https://prnt.sc/ only!

(Visit your Page Insights and Video Library pages.)
Just click on the live video where you want to view the metrics.
And you can find live viewer count in all new tabs.
Click tabs to find interactive charts during live events.
Full screen capture and upload pictures
Send a link to upload the image to the team via help ticket. to cancel requesting a refund
62 Facebook - Live Stream Views | Watch 90 Minute | Instant ฿330.71 50 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⚡ start time: instant start
⌛ Speed: Delivery 1 hour.
♻️ Warranty: No warranty.

🛑 Notes
- The number of viewers will be approximately 80-110 percent.
- The amount gradually increases until the end of the minute you selected.
- Live streaming packages are non-refundable.

———— PLEASE READ ————

✅ ** Paste the link to the full video that is live only **
Example link format: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** No refund in any case. If you enter the link in the wrong format **

🛑 After 3-5 minutes, if viewers don't watch You can message us for help.
Please screenshot with the program. https://prnt.sc/ only!

(Visit your Page Insights and Video Library pages.)
Just click on the live video where you want to view the metrics.
And you can find live viewer count in all new tabs.
Click tabs to find interactive charts during live events.
Full screen capture and upload pictures
Send a link to upload the image to the team via help ticket. to cancel requesting a refund
63 Facebook - Live Stream Views | Watch 120 Minute | Instant ฿440.94 50 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⚡ start time: instant start
⌛ Speed: Delivery 1 hour.
♻️ Warranty: No warranty.

🛑 Notes
- The number of viewers will be approximately 80-110 percent.
- The amount gradually increases until the end of the minute you selected.
- Live streaming packages are non-refundable.

———— PLEASE READ ————

✅ ** Paste the link to the full video that is live only **
Example link format: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** No refund in any case. If you enter the link in the wrong format **

🛑 After 3-5 minutes, if viewers don't watch You can message us for help.
Please screenshot with the program. https://prnt.sc/ only!

(Visit your Page Insights and Video Library pages.)
Just click on the live video where you want to view the metrics.
And you can find live viewer count in all new tabs.
Click tabs to find interactive charts during live events.
Full screen capture and upload pictures
Send a link to upload the image to the team via help ticket. to cancel requesting a refund
64 Facebook - Live Stream Views | Watch 150 Minute | Instant ฿413.38 30 5000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⚡ start time: instant start
⌛ Speed: Delivery 1 hour.
♻️ Warranty: No warranty.

🛑 Notes
- The number of viewers will be approximately 80-110 percent.
- The amount gradually increases until the end of the minute you selected.
- Live streaming packages are non-refundable.

———— PLEASE READ ————

✅ ** Paste the link to the full video that is live only **
Example link format: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** No refund in any case. If you enter the link in the wrong format **

🛑 After 3-5 minutes, if viewers don't watch You can message us for help.
Please screenshot with the program. https://prnt.sc/ only!

(Visit your Page Insights and Video Library pages.)
Just click on the live video where you want to view the metrics.
And you can find live viewer count in all new tabs.
Click tabs to find interactive charts during live events.
Full screen capture and upload pictures
Send a link to upload the image to the team via help ticket. to cancel requesting a refund
65 Facebook - Live Stream Views | Watch 180 Minute | Instant ฿496.06 30 5000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⚡ start time: instant start
⌛ Speed: Delivery 1 hour.
♻️ Warranty: No warranty.

🛑 Notes
- The number of viewers will be approximately 80-110 percent.
- The amount gradually increases until the end of the minute you selected.
- Live streaming packages are non-refundable.

———— PLEASE READ ————

✅ ** Paste the link to the full video that is live only **
Example link format: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** No refund in any case. If you enter the link in the wrong format **

🛑 After 3-5 minutes, if viewers don't watch You can message us for help.
Please screenshot with the program. https://prnt.sc/ only!

(Visit your Page Insights and Video Library pages.)
Just click on the live video where you want to view the metrics.
And you can find live viewer count in all new tabs.
Click tabs to find interactive charts during live events.
Full screen capture and upload pictures
Send a link to upload the image to the team via help ticket. to cancel requesting a refund
66 Facebook - Live Stream Views | Watch 210 Minute | Instant ฿578.73 30 5000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⚡ start time: instant start
⌛ Speed: Delivery 1 hour.
♻️ Warranty: No warranty.

🛑 Notes
- The number of viewers will be approximately 80-110 percent.
- The amount gradually increases until the end of the minute you selected.
- Live streaming packages are non-refundable.

———— PLEASE READ ————

✅ ** Paste the link to the full video that is live only **
Example link format: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** No refund in any case. If you enter the link in the wrong format **

🛑 After 3-5 minutes, if viewers don't watch You can message us for help.
Please screenshot with the program. https://prnt.sc/ only!

(Visit your Page Insights and Video Library pages.)
Just click on the live video where you want to view the metrics.
And you can find live viewer count in all new tabs.
Click tabs to find interactive charts during live events.
Full screen capture and upload pictures
Send a link to upload the image to the team via help ticket. to cancel requesting a refund
67 Facebook - Live Stream Views | Watch 240 Minute | Instant ฿661.41 30 5000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⚡ start time: instant start
⌛ Speed: Delivery 1 hour.
♻️ Warranty: No warranty.

🛑 Notes
- The number of viewers will be approximately 80-110 percent.
- The amount gradually increases until the end of the minute you selected.
- Live streaming packages are non-refundable.

———— PLEASE READ ————

✅ ** Paste the link to the full video that is live only **
Example link format: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** No refund in any case. If you enter the link in the wrong format **

🛑 After 3-5 minutes, if viewers don't watch You can message us for help.
Please screenshot with the program. https://prnt.sc/ only!

(Visit your Page Insights and Video Library pages.)
Just click on the live video where you want to view the metrics.
And you can find live viewer count in all new tabs.
Click tabs to find interactive charts during live events.
Full screen capture and upload pictures
Send a link to upload the image to the team via help ticket. to cancel requesting a refund
68 Facebook - Live Stream Views | Watch 270 Minute | Instant ฿744.08 30 5000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⚡ start time: instant start
⌛ Speed: Delivery 1 hour.
♻️ Warranty: No warranty.

🛑 Notes
- The number of viewers will be approximately 80-110 percent.
- The amount gradually increases until the end of the minute you selected.
- Live streaming packages are non-refundable.

———— PLEASE READ ————

✅ ** Paste the link to the full video that is live only **
Example link format: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** No refund in any case. If you enter the link in the wrong format **

🛑 After 3-5 minutes, if viewers don't watch You can message us for help.
Please screenshot with the program. https://prnt.sc/ only!

(Visit your Page Insights and Video Library pages.)
Just click on the live video where you want to view the metrics.
And you can find live viewer count in all new tabs.
Click tabs to find interactive charts during live events.
Full screen capture and upload pictures
Send a link to upload the image to the team via help ticket. to cancel requesting a refund
69 Facebook - Live Stream Views | Watch 300 Minute | Instant ฿826.76 30 5000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⚡ start time: instant start
⌛ Speed: Delivery 1 hour.
♻️ Warranty: No warranty.

🛑 Notes
- The number of viewers will be approximately 80-110 percent.
- The amount gradually increases until the end of the minute you selected.
- Live streaming packages are non-refundable.

———— PLEASE READ ————

✅ ** Paste the link to the full video that is live only **
Example link format: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** No refund in any case. If you enter the link in the wrong format **

🛑 After 3-5 minutes, if viewers don't watch You can message us for help.
Please screenshot with the program. https://prnt.sc/ only!

(Visit your Page Insights and Video Library pages.)
Just click on the live video where you want to view the metrics.
And you can find live viewer count in all new tabs.
Click tabs to find interactive charts during live events.
Full screen capture and upload pictures
Send a link to upload the image to the team via help ticket. to cancel requesting a refund
1803 ➖➖👇SV2👇➖➖ ฿10,000.00 1000 1000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
121 Facebook - Live Stream Views | Watch 30 Minute | Instant ฿110.24 70 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⚡ start time: instant start
⌛ Speed: Delivery 1 hour.
♻️ Warranty: No warranty.

🛑 Notes
- The number of viewers will be approximately 80-110 percent.
- The amount gradually increases until the end of the minute you selected.
- Live streaming packages are non-refundable.

———— PLEASE READ ————

** Paste the link to the full video that is live only **
Example link format: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** No refund in any case. If you enter the link in the wrong format **

🛑 After 3-5 minutes, if viewers don't watch You can message us for help.
Please screenshot with the program. https://prnt.sc/ only!

(Visit your Page Insights and Video Library pages.)
Just click on the live video where you want to view the metrics.
And you can find live viewer count in all new tabs.
Click tabs to find interactive charts during live events.
Full screen capture and upload pictures
Send a link to upload the image to the team via help ticket. to cancel requesting a refund
122 Facebook - Live Stream Views | Watch 30 Minute | Instant ฿220.47 50 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⚡ start time: instant start
⌛ Speed: Delivery 1 hour.
♻️ Warranty: No warranty.

🛑 Notes
- The number of viewers will be approximately 80-110 percent.
- The amount gradually increases until the end of the minute you selected.
- Live streaming packages are non-refundable.

———— PLEASE READ ————

** Paste the link to the full video that is live only **
Example link format: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** No refund in any case. If you enter the link in the wrong format **

🛑 After 3-5 minutes, if viewers don't watch You can message us for help.
Please screenshot with the program. https://prnt.sc/ only!

(Visit your Page Insights and Video Library pages.)
Just click on the live video where you want to view the metrics.
And you can find live viewer count in all new tabs.
Click tabs to find interactive charts during live events.
Full screen capture and upload pictures
Send a link to upload the image to the team via help ticket. to cancel requesting a refund
123 Facebook - Live Stream Views | Watch 90 Minute | Instant ฿330.71 50 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⚡ start time: instant start
⌛ Speed: Delivery 1 hour.
♻️ Warranty: No warranty.

🛑 Notes
- The number of viewers will be approximately 80-110 percent.
- The amount gradually increases until the end of the minute you selected.
- Live streaming packages are non-refundable.

———— PLEASE READ ————

** Paste the link to the full video that is live only **
Example link format: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** No refund in any case. If you enter the link in the wrong format **

🛑 After 3-5 minutes, if viewers don't watch You can message us for help.
Please screenshot with the program. https://prnt.sc/ only!

(Visit your Page Insights and Video Library pages.)
Just click on the live video where you want to view the metrics.
And you can find live viewer count in all new tabs.
Click tabs to find interactive charts during live events.
Full screen capture and upload pictures
Send a link to upload the image to the team via help ticket. to cancel requesting a refund
124 Facebook - Live Stream Views | Watch 120 Minute | Instant ฿440.94 50 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⚡ start time: instant start
⌛ Speed: Delivery 1 hour.
♻️ Warranty: No warranty.

🛑 Notes
- The number of viewers will be approximately 80-110 percent.
- The amount gradually increases until the end of the minute you selected.
- Live streaming packages are non-refundable.

———— PLEASE READ ————

** Paste the link to the full video that is live only **
Example link format: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** No refund in any case. If you enter the link in the wrong format **

🛑 After 3-5 minutes, if viewers don't watch You can message us for help.
Please screenshot with the program. https://prnt.sc/ only!

(Visit your Page Insights and Video Library pages.)
Just click on the live video where you want to view the metrics.
And you can find live viewer count in all new tabs.
Click tabs to find interactive charts during live events.
Full screen capture and upload pictures
Send a link to upload the image to the team via help ticket. to cancel requesting a refund
125 Facebook - Live Stream Views | Watch 150 Minute | Instant ฿551.18 50 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⚡ start time: instant start
⌛ Speed: Delivery 1 hour.
♻️ Warranty: No warranty.

🛑 Notes
- The number of viewers will be approximately 80-110 percent.
- The amount gradually increases until the end of the minute you selected.
- Live streaming packages are non-refundable.

———— PLEASE READ ————

** Paste the link to the full video that is live only **
Example link format: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** No refund in any case. If you enter the link in the wrong format **

🛑 After 3-5 minutes, if viewers don't watch You can message us for help.
Please screenshot with the program. https://prnt.sc/ only!

(Visit your Page Insights and Video Library pages.)
Just click on the live video where you want to view the metrics.
And you can find live viewer count in all new tabs.
Click tabs to find interactive charts during live events.
Full screen capture and upload pictures
Send a link to upload the image to the team via help ticket. to cancel requesting a refund
126 Facebook - Live Stream Views | Watch 180 Minute | Instant ฿661.41 50 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⚡ start time: instant start
⌛ Speed: Delivery 1 hour.
♻️ Warranty: No warranty.

🛑 Notes
- The number of viewers will be approximately 80-110 percent.
- The amount gradually increases until the end of the minute you selected.
- Live streaming packages are non-refundable.

———— PLEASE READ ————

** Paste the link to the full video that is live only **
Example link format: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** No refund in any case. If you enter the link in the wrong format **

🛑 After 3-5 minutes, if viewers don't watch You can message us for help.
Please screenshot with the program. https://prnt.sc/ only!

(Visit your Page Insights and Video Library pages.)
Just click on the live video where you want to view the metrics.
And you can find live viewer count in all new tabs.
Click tabs to find interactive charts during live events.
Full screen capture and upload pictures
Send a link to upload the image to the team via help ticket. to cancel requesting a refund
127 Facebook - Live Stream Views | Watch 210 Minute | Instant ฿771.64 50 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⚡ start time: instant start
⌛ Speed: Delivery 1 hour.
♻️ Warranty: No warranty.

🛑 Notes
- The number of viewers will be approximately 80-110 percent.
- The amount gradually increases until the end of the minute you selected.
- Live streaming packages are non-refundable.

———— PLEASE READ ————

** Paste the link to the full video that is live only **
Example link format: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** No refund in any case. If you enter the link in the wrong format **

🛑 After 3-5 minutes, if viewers don't watch You can message us for help.
Please screenshot with the program. https://prnt.sc/ only!

(Visit your Page Insights and Video Library pages.)
Just click on the live video where you want to view the metrics.
And you can find live viewer count in all new tabs.
Click tabs to find interactive charts during live events.
Full screen capture and upload pictures
Send a link to upload the image to the team via help ticket. to cancel requesting a refund
128 Facebook - Live Stream Views | Watch 240 Minute | Instant ฿881.88 50 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⚡ start time: instant start
⌛ Speed: Delivery 1 hour.
♻️ Warranty: No warranty.

🛑 Notes
- The number of viewers will be approximately 80-110 percent.
- The amount gradually increases until the end of the minute you selected.
- Live streaming packages are non-refundable.

———— PLEASE READ ————

** Paste the link to the full video that is live only **
Example link format: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** No refund in any case. If you enter the link in the wrong format **

🛑 After 3-5 minutes, if viewers don't watch You can message us for help.
Please screenshot with the program. https://prnt.sc/ only!

(Visit your Page Insights and Video Library pages.)
Just click on the live video where you want to view the metrics.
And you can find live viewer count in all new tabs.
Click tabs to find interactive charts during live events.
Full screen capture and upload pictures
Send a link to upload the image to the team via help ticket. to cancel requesting a refund
129 Facebook - Live Stream Views | Watch 270 Minute | Instant ฿992.11 50 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⚡ start time: instant start
⌛ Speed: Delivery 1 hour.
♻️ Warranty: No warranty.

🛑 Notes
- The number of viewers will be approximately 80-110 percent.
- The amount gradually increases until the end of the minute you selected.
- Live streaming packages are non-refundable.

———— PLEASE READ ————

** Paste the link to the full video that is live only **
Example link format: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** No refund in any case. If you enter the link in the wrong format **

🛑 After 3-5 minutes, if viewers don't watch You can message us for help.
Please screenshot with the program. https://prnt.sc/ only!

(Visit your Page Insights and Video Library pages.)
Just click on the live video where you want to view the metrics.
And you can find live viewer count in all new tabs.
Click tabs to find interactive charts during live events.
Full screen capture and upload pictures
Send a link to upload the image to the team via help ticket. to cancel requesting a refund
130 Facebook - Live Stream Views | Watch 300 Minute | Instant ฿1,102.35 50 10000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⚡ start time: instant start
⌛ Speed: Delivery 1 hour.
♻️ Warranty: No warranty.

🛑 Notes
- The number of viewers will be approximately 80-110 percent.
- The amount gradually increases until the end of the minute you selected.
- Live streaming packages are non-refundable.

———— PLEASE READ ————

** Paste the link to the full video that is live only **
Example link format: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** No refund in any case. If you enter the link in the wrong format **

🛑 After 3-5 minutes, if viewers don't watch You can message us for help.
Please screenshot with the program. https://prnt.sc/ only!

(Visit your Page Insights and Video Library pages.)
Just click on the live video where you want to view the metrics.
And you can find live viewer count in all new tabs.
Click tabs to find interactive charts during live events.
Full screen capture and upload pictures
Send a link to upload the image to the team via help ticket. to cancel requesting a refund
151 ➖➖👇SV3👇➖➖ ฿10,000.00 1000 1000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
143 Facebook - Live Stream Views | Watch 30 Minute | Instant ฿53.99 10 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start: Immediately
⚡ Speed: Delivery 1 hour
♻️ Warranty: No Warranty

🛑 Complete status display but the audience is increasing
🛑 Characters will be added slowly within 5 minutes.

🚧 Warning
- No refunds in all cases, wrong links, etc.
- If it starts counting more than 1K and it decreases, we will not refund.
- If the customer buys with a link that is not a live stream we will not refund

✅ **Paste full video live link only**
https://www.facebook.com/username/videos/1359872648xxxxx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1359872648xxxxx

⛔ We don't accept short URLs.
Example: https://fb.watch/8a_czsWesSZasL/
144 Facebook - Live Stream Views | Watch 60 Minute | Instant ฿107.98 10 20000 27 دقائق
⌛ Start: Immediately
⚡ Speed: Delivery 1 hour
♻️ Warranty: No Warranty

🛑 Complete status display but the audience is increasing
🛑 Characters will be added slowly within 5 minutes.

🚧 Warning
- No refunds in all cases, wrong links, etc.
- If it starts counting more than 1K and it decreases, we will not refund.
- If the customer buys with a link that is not a live stream we will not refund

✅ **Paste full video live link only**
https://www.facebook.com/username/videos/1359872648xxxxx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1359872648xxxxx

⛔ We don't accept short URLs.
Example: https://fb.watch/8a_czsWesSZasL/
145 Facebook - Live Stream Views | Watch 90 Minute | Instant ฿161.97 10 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start: Immediately
⚡ Speed: Delivery 1 hour
♻️ Warranty: No Warranty

🛑 Complete status display but the audience is increasing
🛑 Characters will be added slowly within 5 minutes.

🚧 Warning
- No refunds in all cases, wrong links, etc.
- If it starts counting more than 1K and it decreases, we will not refund.
- If the customer buys with a link that is not a live stream we will not refund

✅ **Paste full video live link only**
https://www.facebook.com/username/videos/1359872648xxxxx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1359872648xxxxx

⛔ We don't accept short URLs.
Example: https://fb.watch/8a_czsWesSZasL/
146 Facebook - Live Stream Views | Watch 120 Minute | Instant ฿215.96 10 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start: Immediately
⚡ Speed: Delivery 1 hour
♻️ Warranty: No Warranty

🛑 Complete status display but the audience is increasing
🛑 Characters will be added slowly within 5 minutes.

🚧 Warning
- No refunds in all cases, wrong links, etc.
- If it starts counting more than 1K and it decreases, we will not refund.
- If the customer buys with a link that is not a live stream we will not refund

✅ **Paste full video live link only**
https://www.facebook.com/username/videos/1359872648xxxxx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1359872648xxxxx

⛔ We don't accept short URLs.
Example: https://fb.watch/8a_czsWesSZasL/
147 Facebook - Live Stream Views | Watch 150 Minute | Instant ฿269.95 10 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start: Immediately
⚡ Speed: Delivery 1 hour
♻️ Warranty: No Warranty

🛑 Complete status display but the audience is increasing
🛑 Characters will be added slowly within 5 minutes.

🚧 Warning
- No refunds in all cases, wrong links, etc.
- If it starts counting more than 1K and it decreases, we will not refund.
- If the customer buys with a link that is not a live stream we will not refund

✅ **Paste full video live link only**
https://www.facebook.com/username/videos/1359872648xxxxx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1359872648xxxxx

⛔ We don't accept short URLs.
Example: https://fb.watch/8a_czsWesSZasL/
148 Facebook - Live Stream Views | Watch 180 Minute | Instant ฿323.94 10 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start: Immediately
⚡ Speed: Delivery 1 hour
♻️ Warranty: No Warranty

🛑 Complete status display but the audience is increasing
🛑 Characters will be added slowly within 5 minutes.

🚧 Warning
- No refunds in all cases, wrong links, etc.
- If it starts counting more than 1K and it decreases, we will not refund.
- If the customer buys with a link that is not a live stream we will not refund

✅ **Paste full video live link only**
https://www.facebook.com/username/videos/1359872648xxxxx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1359872648xxxxx

⛔ We don't accept short URLs.
Example: https://fb.watch/8a_czsWesSZasL/
149 Facebook - Live Stream Views | Watch 210 Minute | Instant ฿909.44 30 5000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start: Immediately
⚡ Speed: Delivery 1 hour
♻️ Warranty: No Warranty

🛑 Complete status display but the audience is increasing
🛑 Characters will be added slowly within 5 minutes.

🚧 Warning
- No refunds in all cases, wrong links, etc.
- If it starts counting more than 1K and it decreases, we will not refund.
- If the customer buys with a link that is not a live stream we will not refund

✅ **Paste full video live link only**
https://www.facebook.com/username/videos/1359872648xxxxx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1359872648xxxxx

⛔ We don't accept short URLs.
Example: https://fb.watch/8a_czsWesSZasL/
150 Facebook - Live Stream Views | Watch 240 Minute | Instant ฿992.11 30 5000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start: Immediately
⚡ Speed: Delivery 1 hour
♻️ Warranty: No Warranty

🛑 Complete status display but the audience is increasing
🛑 Characters will be added slowly within 5 minutes.

🚧 Warning
- No refunds in all cases, wrong links, etc.
- If it starts counting more than 1K and it decreases, we will not refund.
- If the customer buys with a link that is not a live stream we will not refund

✅ **Paste full video live link only**
https://www.facebook.com/username/videos/1359872648xxxxx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1359872648xxxxx

⛔ We don't accept short URLs.
Example: https://fb.watch/8a_czsWesSZasL/

Facebook - Live Stream Comments Facebook - Live Stream Comments

1604 Facebook - Live Stream Comments | [Custom] | WW | 0-5 Minute ⭕️🚀 ฿208.83 10 20 35 ساعات 52 دقائق
🔝 Quality: High quality reviews.
⌛ Start: Start immediately.
🚀 Speed: -
🛑 Minimum order: 10 comments
♻️ Warranty: No Warranty

✅ Link: Facebook post link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxx/videos/xxxxxxx

🛑 Note: Make your account and post public before ordering!
⚠️ If Facebook Update, the speed may be slower **

🚧 This service may not be received in full amount.
- The purchase is up to you to decide for yourself -
1605 Facebook - Live Stream Comments | [Custom] | WW | Real-User | Instant ⭕️🚀 ฿291.12 10 100 8 ساعات 2 دقائق
🔝 Quality: High quality reviews.
⌛ Start: Start immediately.
🚀 Speed: -
🛑 Minimum order: 10 comments
♻️ Warranty: No Warranty

✅ Link: Facebook post link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxx/videos/xxxxxxx

🛑 Note: Make your account and post public before ordering!
⚠️ If Facebook Update, the speed may be slower **

🚧 This service may not be received in full amount.
- The purchase is up to you to decide for yourself -
1606 Facebook - Live Stream Comments | [Custom] | WW | 5k/days | Instant ⭕️🚀 ฿914.95 10 100 ‎لا تتوفر بيانات كافية
🔝 Quality: High quality reviews.
⌛ Start: Start immediately.
🚀 Speed: 5k per day
🛑 Minimum order: 10 comments
♻️ Warranty: No Warranty

✅ Link: Facebook post link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxx/videos/xxxxxxx

🛑 Note: Make your account and post public before ordering!
⚠️ If Facebook Update, the speed may be slower **

🚧 This service may not be received in full amount.
- The purchase is up to you to decide for yourself -

Facebook - Live Stream Reaction 🥰😀😡 Facebook - Live Stream Reaction 🥰😀😡

1797 ➖➖👇ใหม่👇➖➖ ฿10,000.00 1000 1000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
2126 Facebook - Live Stream Reaction [Likes] 👍 | 1k/days | Instant ฿22.63 50 10000 47 دقائق
✅ Details: Use any type of public post link.

⏰ Start : Start now
🚀 Speed: 1k per day
♻️ Warranty: No warranty.

✅ Example link: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxx

⚠️ No refunds for invalid links. or broken link The system will mark it complete immediately.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2127 Facebook - Live Stream Reaction [Love] ❤️ | 1k/days | Instant ฿22.63 50 10000 110 ساعات 50 دقائق
✅ Details: Use any type of public post link.

⏰ Start : Start now
🚀 Speed: 1k per day
♻️ Warranty: No warranty.

✅ Example link: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxx

⚠️ No refunds for invalid links. or broken link The system will mark it complete immediately.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2131 Facebook - Live Stream Reaction [Care] 🥰 | 1k/days | Instant ฿22.63 50 10000 13 ساعات 43 دقائق
✅ Details: Use any type of public post link.

⏰ Start : Start now
🚀 Speed: 1k per day
♻️ Warranty: No warranty.

✅ Example link: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxx

⚠️ No refunds for invalid links. or broken link The system will mark it complete immediately.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2128 Facebook - Live Stream Reaction [HaHa] 😀 | 1k/days | Instant ฿22.63 50 50000 118 ساعات 52 دقائق
✅ Details: Use any type of public post link.

⏰ Start : Start now
🚀 Speed: 1k per day
♻️ Warranty: No warranty.

✅ Example link: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxx

⚠️ No refunds for invalid links. or broken link The system will mark it complete immediately.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2129 Facebook - Live Stream Reaction [Sad] 😪 | 1k/days | Instant ฿22.63 50 50000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Details: Use any type of public post link.

⏰ Start : Start now
🚀 Speed: 1k per day
♻️ Warranty: No warranty.

✅ Example link: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxx

⚠️ No refunds for invalid links. or broken link The system will mark it complete immediately.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
2130 Facebook - Live Stream Reaction [Angry] 😡 | 1k/days | Instant ฿22.63 50 50000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Details: Use any type of public post link.

⏰ Start : Start now
🚀 Speed: 1k per day
♻️ Warranty: No warranty.

✅ Example link: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxx

⚠️ No refunds for invalid links. or broken link The system will mark it complete immediately.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or consider purchasing guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
993 ➖➖👇SV2👇➖➖ ฿10,000.00 1000 1000 ‎لا تتوفر بيانات كافية

Facebook - Page Likes + Followers Facebook - Page Likes + Followers

1753 Facebook - Page Likes + Followers | [New Layout] | 2k-5k/days | R7 | Less Drop | Instant ⭕️♻️ ฿50.27 100 500000 7 دقائق
✅ บริการนี้ใช้ได้กับหน้าเพจแบบใหม่

🔝 คุณภาพ: คุณภาพดี
⌛ เริ่มต้น: เริ่มทันที / 1 - 24 ชั่วโมง
🚀 ความเร็ว: 10k ต่อวัน (หาก Facebook อัพเดทอาจล่าช้า)
♻️ การรับประกัน: 30 วัน
⭕️ ปุ่มยกเลิก: มีปุ่มยกเลิก
♻️ ปุ่มเติมยอด: มีปุ่มเติมยอด

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/username

🛑 หมายเหตุ
⚠️ บริการนี้สำหรับเพจที่มีปุ่มไลค์
✅ บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
✅ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ อย่าสั่งซื้อครั้งที่สองในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
1476 Facebook - Page Likes + Followers | 1k-10k/days | Instant ⭕️🚀⭐ ฿67.01 50 50000 32 دقائق
🔝 Quality: Good quality
⌛ Start: Start immediately.
🚀 Speed: 100k-500k per day (if Facebook updates may be delayed)
♻️ Warranty: 30 Days

✅ Example link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/username

🛑 Notes
⚠️ Only for pages with a Like button.
✅ This service can only be used on public pages.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
2182 Facebook - เพิ่มถูกใจเพจ + ติดตามเพจ | 5k-20k/วัน | R30 | เริ่มทันที ⭕️🚀 ᴺᴱᵂ ฿46.30 100 50000 18 دقائق
✅ บริการนี้ใช้ได้กับหน้าเพจทุกประเภท

⏰ เริ่มต้น: เริ่มทันที
🚀 ความเร็ว: 5k-20k ต่อวัน (หาก Facebook อัพเดทอาจล่าช้า)
♻️ การรับประกัน: 30 วัน
⭕️ ปุ่มยกเลิก: มีปุ่มยกเลิก

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/username

🛑 หมายเหตุ
🚧 หาก Facebook อัพเดทอาจล่าช้า
⚠️ บริการนี้สำหรับเพจที่มีปุ่มไลค์
✅ บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
✅ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
⚠️ ไม่มีการคืนเงินสำหรับลิงก์ที่ไม่ถูกต้อง หรือลิงก์เสีย ระบบจะทำเครื่องหมายเสร็จสมบูรณ์ทันที
❌ อย่าสั่งซื้อครั้งที่สองในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
📌 โปรดอ่านเงื่อนไขทั้งหมดจาก auto-th.com/terms ก่อนทำการสั่งซื้อ
2426 Facebook - เพิ่มถูกใจเพจ + ติดตามเพจ | 5k/วัน | R30 | เริ่มทันที ⭕️🚀 ᴺᴱᵂ ฿57.57 100 1000000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ บริการนี้ใช้ได้กับหน้าเพจทุกประเภท

🔝 คุณภาพ: คุณภาพดี
⏰ เริ่มต้น: เริ่มทันที / 1 - 24 ชั่วโมง
🚀 ความเร็ว: 5k ต่อวัน (หาก Facebook อัพเดทอาจล่าช้า)
♻️ การรับประกัน: 30 วัน
⭕️ ปุ่มยกเลิก: มีปุ่มยกเลิก

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/username

🛑 หมายเหตุ
⚠️ บริการนี้สำหรับเพจที่มีปุ่มไลค์ + ติดตาม
✅ บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
✅ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ อย่าสั่งซื้อครั้งที่สองในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
2361 Facebook - เพิ่มถูกใจเพจ + ติดตามเพจ | 10k-50k/วัน | R30 | เริ่มทันที 🚀 ฿82.99 50 100000 58 دقائق
✅ บริการนี้ใช้ได้กับหน้าเพจทุกประเภท

⌛ เริ่มต้น: เริ่มทันที / 1 - 24 ชั่วโมง
🚀 ความเร็ว: 10k-50k ต่อวัน (หาก Facebook อัพเดทอาจล่าช้า)
♻️ การรับประกัน: 30 วัน

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/username

🛑 หมายเหตุ
⚠️ บริการนี้สำหรับเพจที่มีปุ่มไลค์ + ติดตาม
✅ บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
❌ อย่าสั่งซื้อครั้งที่สองในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
1752 Facebook - Page Likes + Followers | 2k-5k/days | Less Drop | 0-8 Hrs ฿64.51 500 100000 2 ساعات 10 دقائق
✅ This service can be used with all types of pages.

🔝 Quality: Good quality
⌛ Start: Immediate start / 1 - 24 hours
🚀 Speed: 500 per day (if Facebook updates may be delayed)
♻️ Warranty: No Warranty

✅ Example link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/username

🛑 Notes
⚠️ This service is for pages with a Like button.
✅ This service can only be used on public pages.
❌ Non-guaranteed services are often unstable. Often the balance is not complete as ordered. Customers do so at their own risk. Or try to buy a warranty service instead.
1732 Facebook - Page Likes + Followers | 50k-500k/days | R30 | Instant ⭕️🚀⭐ ฿79.18 50 100000 12 دقائق
✅ This service can be used with all types of pages.

🔝 Quality: Good quality
⌛ Start: Immediate start / 1 - 24 hours
🚀 Speed: 50k-500k per day (if Facebook updates may be delayed)
♻️ Warranty: 30 Days

✅ Example link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/username

🛑 Notes
⚠️ Only pages with a Like button
✅ This service can only be used on public pages.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
2118 Facebook - Page Likes + Followers | 1k-5k/days | Instant ⭕️🚀 ฿44.02 100 500000 1 ساعة 5 دقائق
✅ This service can be used with all types of pages.

⌛ Start: Start now / 1 - 24 hours
🚀 Speed: 1k-5k per day (if Facebook updates may be delayed)
♻️ Warranty: Not guaranteed.
⭕️ Cancel button: There is a cancel button.

✅ Example link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/username

🛑 Note
⚠️ This service is for pages with Like + Follow buttons.
✅ This service can only be used on public pages.
❌ Do not place a second order on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or try buying guaranteed service instead.
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
898 Facebook - Page Likes + Followers | 50k/days ~ Max 200k | R∞ | Instant ฿117.29 100 300000 20 دقائق
🔝 Quality : High quality
⌛ Start: Start immediately.
🚀 Speed: 50k per day (if Facebook updates may be delayed)
♻️ Warranty: Lifetime

✅ Example link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Notes
✅ This service can only be used on public pages.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
897 Facebook - Page Likes + Followers | MQ 20K | R30 | OLD Page Layout ฿203.72 50 100 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ This service provides both real page likes and page followers.

🔝 Quality: 100% real and real users.
⌛ Start: Immediately - 1 hr. (Please allow 24 hrs.)
🚀 Speed: 5k per day (if Facebook updates may be delayed)
♻️ Warranty: 30 Days

✅ Example link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Notes
🚧 This service works only with the old layout.
Old page layout example - https://prnt.sc/tabsJ0xtIBoN

✅ This service can only be used on public pages.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
886 Facebook - Page Likes + Followers | 2k-5k/day ~ Max 500k | R∞ | ASIAN | Bset - Speed, Quality ฿293.23 50 100000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start: Immediately - 1 hr. (Please allow 24 hrs.)
🚀 Speed: 2k-5k per day (if Facebook updates may be delayed)
♻️ Warranty: 60 days

✅ Example link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Notes
🚧 Start counting is the number of followers (because Facebook has disabled the Likes API).

✅ This service can only be used on public pages.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
881 Facebook - Page Likes + Followers | 2k-5k/days ~ Max 50k | R60 | ASIAN | Best - Speed, Quality ฿229.29 50 100000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start: Immediately
🚀 Speed: 2k-5k per day (if Facebook updates may be delayed)
♻️ Warranty: 60 days

✅ Example link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Notes
🚧 Start counting is the number of followers (because Facebook has disabled the Likes API).

✅ This service can only be used on public pages.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
912 Facebook - Page Likes + Followers | 5k/days ~ Max 50k | R∞ | Asian | [Bset - Speed, Quality] ฿229.29 50 80000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start: 0 - 30 minutes
🚀 Speed: 1k-5k per day (if Facebook updates may be delayed)
♻️ Warranty: 30 Days

✅ Example link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Notes
✅ This service can only be used on public pages.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
1091 Facebook - Page Likes + Followers | 2k-5k/days ~ Max 50k | R∞ | Asian | [Bset - Speed, Quality] ฿246.93 100 50000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start: Start immediately.
🚀 Speed: 2k-5k per day (if Facebook updates may be delayed)
♻️ Warranty: Lifetime

✅ Example link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/username

🛑 Notes
🚧 Start counting from the number of followers (due to Facebook disabling the Likes API).
✅ This service can only be used on public pages.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed

Facebook - Profile Followers Facebook - Profile Followers

2332 Facebook - Profile Followers | 5k/days | R30 | Non Drop | Instant ⭕️🚀♻️ ฿67.33 100 10000000 4 ساعات 7 دقائق
✅ กรุณาเปิดปุ่มให้กดติดตาม และเปิดจำนวนผู้ติดตามให้เห็น !!

⌛ เริ่มต้น: 0 - 24 ชั่วโมง
🚀 ความเร็ว: 20k ต่อวัน
♻️ รับประกัน: 30 วัน
⭕️ ปุ่มยกเลิก: มีปุ่มยกเลิก
♻️ ปุ่มเติมยอด: มีปุ่มเติมยอด

📌 บริการนี้ใช้งานได้ทุกประเภทของโปรไฟล์
🚧 บางครั้งทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นในทันที การทำตามจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นใน 24 ชั่วโมง

✅ ลิงก์: โปรไฟล์ Facebook ส่วนตัว
ตัวอย่าง 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
ตัวอย่าง 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์ที่เปิดสาธารณะ
✅ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
🚧 โดยปกติแล้วมันจะไม่ลดลง แต่การอัปเดตของ Facebook อาจจะลดลงได้
❌ อย่าสั่งซื้อซ้ำในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
2169 Facebook - Profile Followers | 50k/days | R30 | Instant ⭕️🚀 ฿72.16 100 500000 27 دقائق
✅ กรุณาเปิดปุ่มให้กดติดตาม และเปิดจำนวนผู้ติดตามให้เห็น !!

🔝 คุณภาพ: มีโปรไฟล์
⌛ เริ่มต้น: 0 - 24 ชั่วโมง
🚀 ความเร็ว: 500k ต่อวัน
♻️ รับประกัน: 30 วัน
⭕️ ปุ่มยกเลิก: มีปุ่มยกเลิก

📌 บริการนี้ใช้งานได้ทุกประเภทของเพจ
📌 บริการนี้ใช้งานได้ทุกประเภทของโปรไฟล์
🚧 บางครั้งทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นในทันที การทำตามจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นใน 24 ชั่วโมง

✅ ลิงก์: โปรไฟล์ Facebook ส่วนตัว
ตัวอย่าง 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
ตัวอย่าง 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์ที่เปิดสาธารณะ
✅ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
🚧 โดยปกติแล้วมันจะไม่ลดลง แต่การอัปเดตของ Facebook อาจจะลดลงได้
❌ อย่าสั่งซื้อครั้งที่สองในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
1970 Facebook - Profile Followers | 20k/days | R30 | Non Drop | Instant ⭕️🚀♻️ ฿73.07 100 500000 17 ساعات 50 دقائق
✅ Please turn on the follow button. and reveal the number of followers!!

⌛ Default: 0 - 24 hours
🚀 Speed: 20k per day
♻️ Warranty: 30 days
⭕️ Cancel button: There is a cancel button.
♻️ Top up button: There is a top up button.

📌 This service works for all types of profiles.
🚧 Sometimes mark completed immediately Compliance will increase gradually over 24 hours.

✅ Link: Private Facebook Profile
Example 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Example 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ This service can be used with public profiles.
✅ You can top up the balance if the reduction rate is more than 10 percent or more.
🚧 Usually it does not decrease. But Facebook updates may be able to reduce that.
❌ Do not order the same link again. While the original work status has not yet been completed.
❌ Warranty will expire immediately. If your total amount is lower than the starting count of the order or the name was changed
1733 Facebook - Profile Followers | 500k/days | R30 | Non Drop | Instant ⭕️🚀 ฿78.20 100 10000000 5 ساعات 37 دقائق
✅ Please turn on the follow button. and reveal the number of followers!!

⌛ Default: 0 - 24 hours
🚀 Speed: 100k-500k per day
♻️ Warranty: 30 days
⭕️ Cancel button: There is a cancel button.

📌 This service can be used on all types of pages.
📌 This service works for all types of profiles.
🚧 Sometimes mark completed immediately Compliance will increase gradually over 24 hours.

✅ Link: Private Facebook Profile
Example 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Example 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ This service can be used with public profiles.
✅ You can top up the balance if the reduction rate is more than 10 percent or more.
🚧 Usually it does not decrease. But Facebook updates may be able to reduce that.
❌ Do not order the same link again. While the original work status has not yet been completed.
❌ Warranty will expire immediately. If your total amount is lower than the starting count of the order or the name was changed
2424 Facebook - Profile Followers | 20k/days | R30 | Asian | Instant 🚀 ฿248.40 50 100000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ กรุณาเปิดปุ่มให้กดติดตาม และเปิดจำนวนผู้ติดตามให้เห็น !!

⏰ เริ่มต้น: เริ่มทันที
🚀 ความเร็ว: 20k ต่อวัน
♻️ รับประกัน: 30 วัน

📌 บริการนี้ใช้งานได้ทุกประเภทของโปรไฟล์
🚧 บางครั้งทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นในทันที การทำตามจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นใน 24 ชั่วโมง

✅ ลิงก์: โปรไฟล์ Facebook ส่วนตัว
ตัวอย่าง 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
ตัวอย่าง 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์ที่เปิดสาธารณะ
✅ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
🚧 โดยปกติแล้วมันจะไม่ลดลง แต่การอัปเดตของ Facebook อาจจะลดลงได้
❌ อย่าสั่งซื้อซ้ำในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
1566 Facebook - Profile Followers | 1k-10k/days | R30 | 0-3 Hrs ฿86.17 100 50000 218 ساعات 52 دقائق
✅ Please turn on the button to press follow. and open the number of followers to see !!

⌛ Start: 0 - 3 hours
🚀 Speed: 1k-10k per day
♻️ Warranty: 30 days

✅ Link: Private Facebook Profile
Example 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Example 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ This service works with profiles that are open to the public.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
2081 Facebook - Profile Followers | 100k/days | R60 | Non Drop | Instant ⭕️🚀♻️ ฿90.49 100 500000 11 دقائق
✅ Please turn on the follow button. and reveal the number of followers!!

🔝 Quality: BOT
⌛ Default: 0 - 24 hours
🚀 Speed: 100k per day
♻️ Warranty: 60 days
⭕️ Cancel button: There is a cancel button.
♻️ Top up button: There is a top up button.

📌 This service can be used on all types of pages.
📌 This service works for all types of profiles.
🚧 Sometimes mark completed immediately Compliance will increase gradually over 24 hours.

✅ Link: Private Facebook Profile
Example 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Example 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ This service can be used with public profiles.
✅ You can top up the balance if the reduction rate is more than 10 percent or more.
🚧 Usually it does not decrease. But Facebook updates may be able to reduce that.
❌ Don't repeat orders on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Warranty will expire immediately. If your total amount is lower than the starting count of the order or the name was changed
1971 Facebook - Profile Followers | 10k-30k/days | Instant ⭕️🚀 ฿80.64 500 500000 50 ساعات 18 دقائق
✅ Please turn on the follow button. and reveal the number of followers!!

⌛ Default: 0 - 24 hours
🚀 Speed: 3k per day
♻️ Warranty: Not guaranteed.
⭕️ Cancel button: There is a cancel button.

📌 This service works for all types of profiles.
🚧 Sometimes mark completed immediately Compliance will increase gradually over 24 hours.

✅ Link: Private Facebook Profile
Example 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Example 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ This service can be used with public profiles.
🚧 Usually it does not decrease. But Facebook updates may be able to reduce that.
❌ Do not order the same link again. While the original work status has not yet been completed.
❌ Unguaranteed services are often unstable. Often the amount is not complete as ordered. The customer assumes that risk at his own risk. Or try buying guaranteed service instead.
1805 Facebook - Profile Followers | 3k/days | Less Drop | Instant ⭕️🚀 ฿82.11 100 500000 3 ساعات 50 دقائق
✅ Please turn on the follow button. and reveal the number of followers!!

⌛ Default: 0 - 24 hours
🚀 Speed: 3k per day
♻️ Warranty: Not guaranteed.
⭕️ Cancel button: There is a cancel button.

📌 This service can be used on all types of pages.
📌 This service works for all types of profiles. Both old and new
🚧 Sometimes mark completed immediately Compliance will increase gradually over 24 hours.

✅ Link: Private Facebook Profile
Example 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Example 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ This service can be used with public profiles.
✅ You can top up the balance if the reduction rate is more than 10 percent or more.
🚧 Usually it does not decrease. But Facebook updates may be able to reduce that.
❌ Do not order the same link again. While the original work status has not yet been completed.
❌ Warranty will expire immediately. If your total amount is lower than the starting count of the order or the name was changed
2010 Facebook - Profile Followers | 5k-10k/days | WW | Real Users | Non Drop | Instant 🚀 ฿67.45 30 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ กรุณาเปิดปุ่มให้กดติดตาม และเปิดจำนวนผู้ติดตามให้เห็น !!

⏰ เริ่มต้น: เริ่มทันที
🚀 ความเร็ว: 5k-10k ต่อวัน
♻️ รับประกัน: ไม่รับประกัน

📌 บริการนี้ใช้งานได้ทุกประเภทของโปรไฟล์

✅ ลิงก์: โปรไฟล์ Facebook ส่วนตัว
ตัวอย่าง 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
ตัวอย่าง 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์ที่เปิดสาธารณะ
🚧 โดยปกติแล้วมันจะไม่ลดลง แต่การอัปเดตของ Facebook อาจจะลดลงได้
❌ อย่าสั่งซื้อซ้ำในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ บริการที่ไม่รับประกันมักจะไม่เสถียร มักจะได้ยอดไม่ครบตามที่สั่ง ลูกค้าต้องรับความเสี่ยงนั้นด้วยตัวเอง หรือลองซื้อบริการที่รับประกันแทน
2013 Facebook - Profile Followers | 5k-10k/days | R90 | WW | Real Users | Non Drop | Instant 🚀 ฿256.65 50 200000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ กรุณาเปิดปุ่มให้กดติดตาม และเปิดจำนวนผู้ติดตามให้เห็น !!

⏰ เริ่มต้น: เริ่มทันที
🚀 ความเร็ว: 5k-10k ต่อวัน
♻️ รับประกัน: 90 วัน

📌 บริการนี้ใช้งานได้ทุกประเภทของโปรไฟล์

✅ ลิงก์: โปรไฟล์ Facebook ส่วนตัว
ตัวอย่าง 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
ตัวอย่าง 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์ที่เปิดสาธารณะ
✅ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
🚧 โดยปกติแล้วมันจะไม่ลดลง แต่การอัปเดตของ Facebook อาจจะลดลงได้
❌ อย่าสั่งซื้อซ้ำในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
1702 Facebook - Profile Followers | 2k-5k/days | Egypt + Arab | R120 | 12-24 Hrs ฿46.48 100 100000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Please turn on the button to press follow. and open the number of followers to see !!

⌛ Start: 12 - 48 hours
🚀 Speed: 1k-5k per day
♻️ Warranty: 120 days

✅ Link: Private Facebook Profile
Example 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Example 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ This service works with profiles that are open to the public.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ Don't order the same link again. While the original job status has not yet been completed.
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
1703 Facebook - Profile Followers | 5k-10k/days | Egypt + Arab | R120 | 12-24 Hrs ฿47.02 100 100000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Please turn on the button to press follow. and open the number of followers to see !!

⌛ Start: 12 - 48 hours
🚀 Speed: 5k-10k per day
♻️ Warranty: 120 days

✅ Link: Private Facebook Profile
Example 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Example 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ This service works with profiles that are open to the public.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ Don't order the same link again. While the original job status has not yet been completed.
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
1089 Facebook - Profile Followers | 100-1k/days | R30 | [Best - Speed, Quality] | Instant ฿78.71 100 2000000 2 ساعات 19 دقائق
✅ Please turn on the button to press follow. and open the number of followers to see !!

⌛ Start: 0 - 1 hour
🚀 Speed: 100k/day
♻️ Guarantee: No

✅ Link: Private Facebook Profile
Example 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Example 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ This service works with profiles that are open to the public.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
909 Facebook - Profile Followers | 1k/days | 0-30 Minute ฿118.16 100 250000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Please turn on the button to press follow. and open the number of followers to see !!

⌛ Start: 0 - 30 minutes
🚀 Speed: Works fast.
♻️ Guarantee: No

✅ Link: Private Facebook Profile
Example 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Example 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ This service works with profiles that are open to the public.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
877 Facebook - Profile Followers | 1k-500k/days | ASIAN | NO REFILL | 0-6hrs ฿258.64 50 200000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Please turn on the button to press follow. and open the number of followers to see !!

⌛ Start: 0 - 1 hour
🚀 Speed: 5k/day
♻️ Guarantee: No

✅ Link: Private Facebook Profile
Example 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Example 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ This service works with profiles that are open to the public.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
889 Facebook - Profile Followers | 1k-2k/days | R30 | [Best - Speed] ฿103.18 50 100 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Please turn on the button to press follow. and open the number of followers to see !!

⌛ Start: 0 - 1 hour
🚀 Speed: 2k/day
♻️ Warranty: 30 days

✅ Link: Private Facebook Profile
Example 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Example 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ This service works with profiles that are open to the public.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
895 Facebook - Profile Followers | 10k/days | R30 | Worldwide | Non Drop | Instant ฿180.05 50 100 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Please turn on the button to press follow. and open the number of followers to see !!

⌛ Start: 0 - 1 hour
🚀 Speed: 10k/hour
♻️ Warranty: 30 days
🛑 can also be used with a new type of page

✅ Link: Private Facebook Profile
Example 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Example 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ This service works with profiles that are open to the public.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
888 Facebook - Profile Followers | 3k/days | R180 | 0-3 Hrs ฿137.80 50 100 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Please turn on the button to press follow. and open the number of followers to see !!

⌛ Start: 0 - 3 hours
🚀 Speed: 500 per hour
♻️ Warranty: 180 days

✅ Link: Private Facebook Profile
Example 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Example 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ This service works with profiles that are open to the public.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
892 Facebook - Profile Followers | 3k/days | India, Pakistan, Bangladesh | R45 | 0-3 Hrs ฿137.80 50 100 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Please turn on the button to press follow. and open the number of followers to see !!

⌛ Start: 0 - 3 hours
🚀 Speed: 3k/day
♻️ Warranty: 45 days

✅ Link: Private Facebook Profile
Example 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Example 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ This service works with profiles that are open to the public.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed

Facebook - Page Followers Facebook - Page Followers

2425 Facebook - Page Followers | 20k/days | R30 | Asian | Instant 🚀 ฿229.29 50 100000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⏰ เริ่ม: เริ่มทันที
🚀 ความเร็ว: 20k ต่อวัน
♻️ การรับประกัน: 30 วัน

📌 บริการนี้ใช้งานได้ทุกประเภทของเพจ
📌 บริการนี้มีเพียงเพิ่มติดตามเท่านั้น ไม่เพิ่มถูกใจเพจ
🚧 บางครั้งทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นในทันที การทำตามจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นใน 24 ชั่วโมง

✅ ลิงก์: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxx

🛑 หมายเหตุ
🚧 หาก Facebook อัพเดทอาจล่าช้า
✅ บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
✅ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ อย่าสั่งซื้อซ้ำในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
1542 Facebook - Page Followers | 50k/days | R30 | Instant ⭕️🚀 ฿72.16 100 100000 5 ساعات 28 دقائق
⌛ Start: Immediate start / sometimes 0 - 24 hours
🚀 Speed: 50k per day
♻️ Warranty: 30 Days

📌 New pages work immediately / old pages 12 hours

✅ Link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxx

✅ This service can only be used on public pages.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed

🛑 Note: If updating Facebook, the speed may be too slow. Current speed until the next Facebook update.
2194 Facebook - Page Followers | 100k/days | R60 | Non Drop | Instant ⭕️🚀♻️ ฿72.51 100 10000000 64 ساعات 5 دقائق
⏰ Start: Start immediately / Sometimes 1 - 24 hours
🚀 Speed: 100k per day
♻️ Warranty: 60 days
♻️ Top up button: There is a top up button.

📌 This service can be used on all types of pages.
📌 This service works with the Professional Mode profile.
📌 This service only adds followers. Don't add likes to the page.
🚧 Sometimes mark completed immediately Compliance will increase gradually over 24 hours.

✅ Link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxx

🛑 Note
🚧 If Facebook updates may be delayed.
✅ This service can only be used on public pages.
✅ You can top up the balance if the reduction rate is more than 10 percent or more.
❌ Don't repeat orders on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Warranty will expire immediately. If your total amount is lower than the starting count of the order or the name was changed
📌 Please read all conditions from auto-th.com/terms Before placing an order
1731 Facebook - Page Followers | [Any Type Page Followers] | 500k/Day | R30 | 0-24 Hrs ฿83.78 100 10000000 49 ساعات 14 دقائق
⌛ Start: Start immediately / Sometimes 1 - 24 hours
🚀 Speed: 100k-500k per day
♻️ Warranty: 30 days

📌 This service can be used on all types of pages.
📌 This service works for all types of profiles.
📌 This service only adds followers. Don't add likes to the page.
🚧 Sometimes mark completed immediately Compliance will increase gradually over 24 hours.

✅ Link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxx

✅ This service can only be used on public pages.
✅ You can top up the balance if the reduction rate is more than 10 percent or more.
❌ Warranty will expire immediately. If your total amount is lower than the starting count of the order or the name was changed

🛑 Note: If you update Facebook, the speed may be too slow. Current speed until the next Facebook update.
2082 Facebook - Page Followers | 100k/days | R60 | Non Drop | Instant ⭕️🚀♻️ ฿84.83 100 3000000 23 ساعات 58 دقائق
⌛ Start: Start immediately / Sometimes 1 - 24 hours
🚀 Speed: 100k per day
♻️ Warranty: 60 days
♻️ Top up button: There is a top up button.

📌 This service can be used on all types of pages.
📌 This service works for all types of profiles.
📌 This service only adds followers. Don't add likes to the page.
🚧 Sometimes mark completed immediately Compliance will increase gradually over 24 hours.

✅ Link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxx

✅ This service can only be used on public pages.
✅ You can top up the balance if the reduction rate is more than 10 percent or more.
❌ Don't repeat orders on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Warranty will expire immediately. If your total amount is lower than the starting count of the order or the name was changed

🛑 Note: If you update Facebook, the speed may be too slow. Current speed until the next Facebook update.
2091 Facebook - Page Followers | 500k/days | R30 | Instant 🚀 ฿100.99 100 500000 184 ساعات 41 دقائق
⌛ Start: Start immediately / Sometimes 1 - 24 hours
🚀 Speed: 100k-500k per day
♻️ Warranty: 30 days
♻️ Top up button: There is a top up button.

📌 This service can be used on all types of pages.
📌 This service only adds followers. Don't add likes to the page.
🚧 Sometimes mark completed immediately Compliance will increase gradually over 24 hours.

✅ Link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxx

✅ This service can only be used on public pages.
✅ You can top up the balance if the reduction rate is more than 10 percent or more.
❌ Don't repeat orders on the same link. because it will cause the balance to collide We will not take any responsibility. Must wait for previous orders completed first
❌ Warranty will expire immediately. If your total amount is lower than the starting count of the order or the name was changed

🛑 Note: If you update Facebook, the speed may be too slow. Current speed until the next Facebook update.
2011 Facebook - Page Followers | 5k-10k/days | R60 | WW | Real Users | Non Drop | Instant 🚀 ฿238.18 50 500000 7 ساعات 16 دقائق
⏰ เริ่มต้น: เริ่มทันที
🚀 ความเร็ว: 5k-10k ต่อวัน
♻️ การรับประกัน: 60 วัน

✅ ลิงก์: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxx

✅ บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
🚧 หาก Facebook อัพเดทอาจล่าช้า
🚧 โดยปกติแล้วมันจะไม่ลดลง แต่การอัปเดตของ Facebook อาจจะลดลงได้
✅ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ อย่าสั่งซื้อซ้ำในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
1544 Facebook - Page Followers | [Any Type Page Followers] | 20k-100k/Day | R30 | 0-24 Hrs ฿80.99 100 1000000 63 ساعات 38 دقائق
⌛ Start: Immediate start / sometimes 0 - 24 hours
🚀 Speed: 20k-100k per day
♻️ Warranty: 30 Days

📌 This service can be used for all types of pages.
📌 This service only add follow. Do not add page likes

✅ Link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxx

✅ This service can only be used on public pages.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed

🛑 Note: If updating Facebook, the speed may be too slow. Current speed until the next Facebook update.
1549 Facebook - Page Followers | [Any Type Page Followers] | 2k-5k/days | R30 | 0-24 Hrs ฿82.51 100 1000000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
🔝 คุณภาพ: คุณภาพดี
⌛ เริ่ม: 1 - 48 ชั่วโมง
🚀 ความเร็ว: 2k-5k ต่อวัน
♻️ การรับประกัน: 30 วัน

📌 สำหรับหน้าเพจแบบคลาสสิกจะเพิ่มไลค์
📌 สำหรับหน้าเพจเลย์เอาต์ใหม่จะเพิ่มติดตาม
📌 สำหรับลิงค์โปรไฟล์เพิ่มติดตาม
🚧 บางครั้งทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นในทันที การทำตามจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นใน 24 ชั่วโมง

✅ ลิงก์: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxx

✅ บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
✅ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ

🛑 หมายเหตุ: หากอัปเดต Facebook ความเร็วอาจช้าเกินไป ความเร็วปัจจุบันจนถึงการอัปเดต Facebook ครั้งต่อไป
1548 Facebook - Page Followers | [New Layout Page] | 50k-100k/days | R30 | 0-24 Hrs ฿81.50 100 2000000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
🔝 Quality: Good quality
⌛ Start: 1 - 48 hours
🚀 Speed: 50k-100k per day
♻️ Warranty: 30 Days

📌 Only for following the new layout page
📌 Classic pages or incorrect links will be automatically terminated in 24 hours.
🚧 Sometimes mark as done immediately Compliance will gradually increase over 24 hours.

✅ Link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxx

✅ This service can only be used on public pages.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed

🛑 Note: If updating Facebook, the speed may be too slow. Current speed until the next Facebook update.
879 Facebook - Page Followers | 2k/days | Asian | 0-1 Hrsllow button] | 2k/days Max 100k | ASIAN ฿70.00 100 500000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start: 0 - 1 hour
🚀 Speed: 2k/day
♻️ Warranty: No

✅ Link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

✅ This service can only be used on public pages.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
887 Facebook - Page Followers | 5k/days | 0-30 MIn ฿40.80 1000 500000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start: 0 - 30 minutes
🚀 Speed: Works fast.
♻️ Warranty: No

✅ Link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

✅ This service can only be used on public pages.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
884 Facebook - Page Followers | 1k-3k/days Max 500k | R30 | 1-2 Hrs ฿82.95 100 500000 2 ساعات 7 دقائق
⌛ Start: 1 - 2 hours
🚀 Speed: 500-2k/day
♻️ Warranty: 30 Days

✅ Link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

✅ This service can only be used on public pages.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed

🛑 NOTE: All page types will work with this service. Pages with follow buttons will work. self service delivery Profiles are from a mix of Asian countries.
1567 Facebook - Page Followers | 1k-5k/days | R∞ | [Best - Speed, Quality] ฿249.13 50 100000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Support new version of the page with follow button only (no like)

⌛ Start: 0 - 1 hour
🚀 Speed: 1k-5k/day
♻️ Warranty: 30 Days

✅ Link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

✅ This service can only be used on public pages.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed

🛑 NOTE: You must have a follow button on your page to get followers. Most of profiles created accounts from India/Pakistan/Bangladesh.

Facebook - Page Likes Facebook - Page Likes

2015 Facebook - Page Likes | 10k/days | R30 | Non Drop | Instant ⭕️🚀♻️ ฿40.02 100 500000 47 ساعات 4 دقائق
⏰ เริ่มต้น: เริ่มทันที
🚀 ความเร็ว: 10k ต่อวัน (หาก Facebook อัพเดทอาจล่าช้า)
♻️ การรับประกัน: 30 วัน
⭕️ ปุ่มยกเลิก: มีปุ่มยกเลิก
♻️ ปุ่มเติมยอด: มีปุ่มเติมยอด

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/username

🛑 หมายเหตุ
⚠️ เฉพาะเพจที่มีปุ่มไลค์เท่านั้น อย่าสั่งซื้อเพจที่มีปุ่มติดตาม เราไม่คืนเงินหากสั่งผิด
✅ บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
✅ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ อย่าสั่งซื้อซ้ำในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
2300 Facebook - เพิ่มถูกใจเพจ | 100k/วัน | R30 | Non Drop | เริ่มทันที ⭕️🚀 ᴺᴱᵂ ฿41.48 100 1000000 13 دقائق
⏰ เริ่มต้น: เริ่มทันที
🚀 ความเร็ว: 100k ต่อวัน (หาก Facebook อัพเดทอาจล่าช้า)
♻️ การรับประกัน: 30 วัน
⭕️ ปุ่มยกเลิก: มีปุ่มยกเลิก
♻️ ปุ่มเติมยอด: มีปุ่มเติมยอด

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/username

🛑 หมายเหตุ
⚠️ เฉพาะเพจที่มีปุ่มไลค์เท่านั้น อย่าสั่งซื้อเพจที่มีปุ่มติดตาม เราไม่คืนเงินหากสั่งผิด
✅ บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
✅ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ อย่าสั่งซื้อซ้ำในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
2373 Facebook - เพิ่มถูกใจเพจ | 20k/วัน | R30 | Non Drop | เริ่มทันที ⭕️🚀♻️ ᴺᴱᵂ ฿55.72 500 200000 13 دقائق
⏰ เริ่มต้น: เริ่มทันที
🚀 ความเร็ว: 20k ต่อวัน (หาก Facebook อัพเดทอาจล่าช้า)
♻️ การรับประกัน: 30 วัน
⭕️ ปุ่มยกเลิก: มีปุ่มยกเลิก
♻️ ปุ่มเติมยอด: มีปุ่มเติมยอด

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/username

🛑 หมายเหตุ
⚠️ เฉพาะเพจที่มีปุ่มไลค์เท่านั้น อย่าสั่งซื้อเพจที่มีปุ่มติดตาม เราไม่คืนเงินหากสั่งผิด
✅ บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
✅ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ อย่าสั่งซื้อซ้ำในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
908 Facebook - Page Likes | 10k/days ~ Max 100k | R30 | Non Drop | 0-3 Hrs 🚀 ฿69.17 100 50000 107 ساعات 35 دقائق
🔝 Quality : High quality
⌛ Start: 1 - 3 hrs. (Please allow 24 hrs.)
🚀 Speed: 10k/day (if Facebook updates may be delayed)
♻️ Warranty: Lifetime

✅ Example link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Notes
✅ This service can only be used on public pages.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
878 Facebook - Page Likes | [Page with Like button] | 1k-3k/days ~ Max 500k | R30 | Asian | Instant ฿96.71 100 1000000 36 ساعات 20 دقائق
⌛ Start: Immediate - 1 hr.
🚀 Speed: 1k-4k per day (if Facebook updates may be delayed)
♻️ Warranty: 30 Days

✅ Example link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Notes
✅ This service can only be used on public pages.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
🚧 These services are cheap. It can be stopped at any time in the event of a Facebook update. You must agree to the process of stopping.
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
883 Facebook - Page Likes | [Page with Like button] | 2k-5k/days ~ Max 500k | 0-1 Hrs ฿115.20 100 200000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ This service provides both page likes and page followers.

⌛ Start: Immediately
🚀 Speed: 5k/day (if Facebook updates may be delayed)
♻️ Warranty: No Warranty

✅ Example link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Notes
⚠️ Future drop: 0-2%
✅ This service can only be used on public pages.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
885 Facebook - Page Likes | 1k-5k/days ~ Max 300k | R30 | Asian ฿120.73 100 10000000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
🔝 Quality : High quality
⌛ Start: Immediately - 1 hr. (Please allow 24 hrs.)
🚀 Speed: 5k per day (if Facebook updates may be delayed)
♻️ Warranty: 30 Days

✅Example link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Notes
✅ This service can only be used on public pages.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
882 Facebook - Page Likes | 250/days ~ Max 15k | R30 | Asian ฿113.27 100 500000 83 ساعات 49 دقائق
⌛ Start: 0 - 3 hrs.
🚀 Speed: 500-1k/day (if Facebook updates may be delayed)
♻️ Warranty: 30 Days

✅ Example link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Notes
✅ This service can only be used on public pages.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
900 Facebook - Page Likes | 1k-3k/days ~ Max 50k | Real | 0-6 Hrs ฿199.09 500 50000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
🔝 Quality : High quality
⌛ Start: 0 - 6 hrs.
🚀 Speed: 3k per day (if Facebook updates may be delayed)
♻️ Warranty: 30 Days

✅ Example link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Notes
✅ This service can only be used on public pages.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed

Facebook - Follower Package Facebook - Follower Package

1488 Facebook - 5k Followers Package | [For Any Type Page] ฿220.47 1 1 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start: Start immediately.
🚀 Speed: 1k-5k per day
♻️ Warranty: Lifetime

✅ Link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

✅ This service can only be used on public pages.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed

🛑 Note: If updating Facebook, the speed may be too slow. Current speed until the next Facebook update.
1489 Facebook - 10k Followers Package | [Classic Page] ฿440.94 1 1 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⌛ Start: Start immediately.
🚀 Speed: 1k-5k per day
♻️ Warranty: Lifetime

✅ Link: Facebook fan page link
Example link: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

✅ This service can only be used on public pages.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed

🛑 Note: If updating Facebook, the speed may be too slow. Current speed until the next Facebook update.

Facebook - Friends Request Facebook - Friends Request

975 Facebook - Friends Request | 1k-5k/days | R30 | 0-6 Hrs ฿49.06 100 1000000 15 ساعات 22 دقائق
✅ Request to add private Facebook friends

🛑 Please show the number of friends!!

⌛ Start: 0-12 hours
🚀 Speed: 1k-5k days
♻️ Warranty: 30 Days

✅ Link: Private Facebook Profile

✅ This service is available for open public profiles.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
974 Facebook - Friends Request | 500-1k/days | R30 | 0-6 Hrs ฿121.26 100 50000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Request to add private Facebook friends

🛑 Please show the number of friends!!

⌛ Start: 0-12 hours
🚀 Speed: 500-1K days
♻️ Warranty: 30 Days

✅ Link: Private Facebook Profile

✅ This service is available for open public profiles.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
976 Facebook - Friends Request | 1k-10k/days | R45 | 0-6 Hrs ฿140.95 100 5000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Request to add private Facebook friends

🛑 Please show the number of friends!!

⌛ Start: 0-12 hours
🚀 Speed: 1k-10k days
♻️ Warranty: 45 days

✅ Link: Private Facebook Profile

✅ This service is available for open public profiles.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
977 Facebook - Friends Request | 1k-3k/days | R30 | 0-6 Hrs ฿163.70 100 5000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Request to add private Facebook friends

🛑 Please show the number of friends!!

⌛ Start: 0-12 hours
🚀 Speed: 1k-3k days
♻️ Warranty: 30 Days

✅ Link: Private Facebook Profile

✅ This service is available for open public profiles.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed

Facebook - Group Members Facebook - Group Members

2374 Facebook - เพิ่มคนเข้ากลุ่ม | 5k/วัน | R30 | เริ่มทันที ⭕️🚀♻️ ฿21.02 100 1000000 21 دقائق
✅ เพิ่มยอดคนเข้ากลุ่ม Facebook

⚠️ อายุกลุ่มต้องมากกว่า 7 วันขึ้นไป
🛑 กรุณาเปิดกลุ่มสาธารณะ เท่านั้น!!
🛑 กลุ่มจะต้องไม่มีคำถามในการเข้าร่วมกลุ่ม

⌛ เริ่ม: เริ่มทันที / บางครั้ง 1 - 24 ชั่วโมง
🚀 ความเร็ว: 5k ต่อวัน
♻️ การรับประกัน: 30 วัน
⭕️ ปุ่มยกเลิก: มีปุ่มยกเลิก
♻️ ปุ่มเติมยอด: มีปุ่มเติมยอด

✅ ลิงก์ : ใส่ลิงก์กลุ่มเฟสบุ๊ค
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/group/xxxxxx

✅ บริการนี้ใช้ได้กับเฉพาะกลุ่มเปิดสาธารณะเท่านั้น
❌ อย่าสั่งซื้อครั้งที่สองในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ บริการที่ไม่รับประกันมักจะไม่เสถียร มักจะได้ยอดไม่ครบตามที่สั่ง ลูกค้าต้องรับความเสี่ยงนั้นด้วยตัวเอง หรือลองซื้อบริการที่รับประกันแทน
1505 Facebook - Group Members | 10k/days | R60 | Instant ⭕️🚀♻️ ฿22.49 100 2000000 15 دقائق
✅ Increase the number of people joining the Facebook group

🛑 Please open a public group only!!
🛑 The group must not have questions to join the group.

⌛ Start: Immediate Start / Sometimes 1 - 24 hours
🚀 Speed: 5k-20k per day
♻️ Warranty: No Warranty

✅ Link: Enter a Facebook group link.
Example link: https://www.facebook.com/group/xxxxxx

✅ This service can only be used with open public groups.
2414 Facebook - เพิ่มคนเข้ากลุ่ม | 2k/วัน | R7 | เริ่ม 1-24 ชม. ⭕️🚀 ᴺᴱᵂ ฿12.51 100 200000 1 ساعة
✅ เพิ่มยอดคนเข้ากลุ่ม Facebook

⚠️ อายุกลุ่มต้องมากกว่า 7 วันขึ้นไป
🛑 กรุณาเปิดกลุ่มสาธารณะ เท่านั้น!!
🛑 กลุ่มจะต้องไม่มีคำถามในการเข้าร่วมกลุ่ม

⏰ เริ่ม: 1-24 ชั่วโมง / บางครั้ง 48 ชั่วโมง
🚀 ความเร็ว: 1k - 2k ต่อวัน
♻️ การรับประกัน: 7 วัน
⭕️ ปุ่มยกเลิก: มีปุ่มยกเลิก

✅ ลิงก์ : ใส่ลิงก์กลุ่มเฟสบุ๊ค
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/group/xxxxxx

✅ บริการนี้ใช้ได้กับเฉพาะกลุ่มเปิดสาธารณะเท่านั้น
⚠️ นี่ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ทันที เริ่ม 12-24 ชม. หากคุณรอไม่ไหวห้ามสั่งบริการนี้
🚧 สถานะจะแสดงเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่ผู้ติดตามจะเพิ่มขึ้นทีละน้อย 2-24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตื่นตระหนกและอย่าสร้างตั๋วในกรณีนี้
❌ อย่าสั่งซื้อครั้งที่สองในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
1507 Facebook - Group Members | 500/days | R30 | 0-24 Hrs ฿62.00 1000 500000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Increase the number of people joining the Facebook group

🛑 Please open a public group only!!
🛑 The group must not have questions to join the group.

🔝 Quality: Good quality
⌛ Initial: 1 - 24 hours / sometimes 48 hours
🚀 Speed: 500 per day
♻️ Warranty: 30 Days

✅ Link: Enter a Facebook group link.
Example link: https://www.facebook.com/group/xxxxxxx

✅ This service can be used only for groups open to the public.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
1044 Facebook - Group Members | 1k-5k/days | R∞ | Instant ฿66.15 100 1000000 166 ساعات 1 دقيقة
✅ Increase the number of people joining the Facebook group

🛑 Please open a public group only!!
🛑 The group must not have questions to join the group.

⌛ Start: Start immediately.
🚀 Speed: 1k-5k per day
♻️ Warranty: Lifetime

✅ Link: Enter a Facebook group link.
Example link: https://www.facebook.com/group/xxxxxxx

✅ This service can be used only for groups open to the public.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
1043 Facebook - Group Members | 1k-3k/days | R60 | 0-6 Hrs ฿55.12 100 5000000 136 ساعات 19 دقائق
✅ Increase the number of people joining the Facebook group

🛑 Please open a public group only!!
🛑 The group must not have questions to join the group.

⌛ Start: Start immediately.
🚀 Speed: 1k-3k per day
♻️ Warranty: 60 days

✅ Link: Enter a Facebook group link.
Example link: https://www.facebook.com/group/xxxxxxx

✅ This service can be used only for groups open to the public.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
1049 Facebook - Group Members | 10k-30k/days | R90 ฿87.02 100 1000000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Increase the number of people joining the Facebook group

🛑 Please open a public group only!!
🛑 The group must not have questions to join the group.

🚀 Speed: 15k/day
♻️ Warranty: 90 days

✅ Link: Enter a Facebook group link.
Example link: https://www.facebook.com/group/xxxxxxx

✅ This service can be used only for groups open to the public.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
1064 Facebook - Group Members | 4k-5k/days | R∞ | Real ฿80.26 100 200000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Increase the number of people joining the Facebook group

🛑 Please open a public group only!!
🛑 The group must not have questions to join the group.

♻️ Warranty: lifetime

✅ Link: Enter a Facebook group link.
Example link: https://www.facebook.com/group/xxxxxxx

✅ This service can be used only for groups open to the public.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
1046 Facebook - Group Members | 1k/days | R∞ | Real | WW ฿85.28 100 1000000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Increase the number of people joining the Facebook group

🛑 Please open a public group only!!
🛑 The group must not have questions to join the group.

♻️ Warranty: lifetime

✅ Link: Enter a Facebook group link.
Example link: https://www.facebook.com/group/xxxxxxx

✅ This service can be used only for groups open to the public.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
1799 Facebook - Group Members | 2k-5k/days | 0-2 Hrs ฿67.87 10 50000 5 ساعات 4 دقائق
✅ Increase the number of people joining the Facebook group

🛑 Please open a public group only!!
🛑 The group must not have questions to join the group.

⌛ Start: 0 - 2 hours
🚀 Speed: 2k-5k day
♻️ Warranty: No Warranty

✅ Link: Enter a Facebook group link.
Example link: https://www.facebook.com/group/xxxxxxx

✅ This service can be used only for groups open to the public.
✅ You can top up the balance if the reduction rate is more than 10 percent or more.
❌ The warranty will expire immediately. If your total amount is lower than the starting count of the order or the name was changed
981 Facebook - Group Members | 500-1k/days | R30 | 0-12 Hrs ฿31.63 50 30000 1 ساعة 23 دقائق
✅ Increase the number of people joining the Facebook group

🛑 Please open a public group only!!
🛑 The group must not have questions to join the group.

⌛ Start: 0-12 hours
🚀 Speed: 500-1k days
♻️ Warranty: 30 Days

✅ Link: Enter a Facebook group link.
Example link: https://www.facebook.com/group/xxxxxxx

✅ This service can be used only for groups open to the public.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
980 Facebook - Group Members | 200-1k/days | R30 | 0-12 Hrs ฿136.87 50 1000000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
✅ Increase the number of people joining the Facebook group

🛑 Please open a public group only!!
🛑 The group must not have questions to join the group.

⌛ Start: 0 - 12 hours
🚀 Speed: 200-1k days
♻️ Warranty: 30 Days

✅ Link: Enter a Facebook group link.
Example link: https://www.facebook.com/group/xxxxxxx

✅ This service can be used only for groups open to the public.
✅ Able to top-up if the reduction rate is more than 10 percent or more
❌ The warranty will expire immediately. If your balance is lower than the order start count or has been renamed
979 Facebook - Group Members | 500-1k/days | 0-12 Hrs ฿136.87 50 1000000 2 ساعات 39 دقائق
✅ Increase the number of people joining the Facebook group

🛑 Please open a public group only!!
🛑 The group must not have questions to join the group.

⌛ Start: 0 - 12 hours
🚀 Speed: 500-3k days
♻️ Warranty: No Warranty

✅ Link: Enter a Facebook group link.
Example link: https://www.facebook.com/group/xxxxxxx

✅ This service can only be used with open public groups.

Facebook - Thailand Services 🇹🇭 Facebook - Thailand Services 🇹🇭

2046 Facebook - เพิ่มถูกใจเพจ + ติดตาม | 🇹🇭 ไทย | 6k/วัน | เริ่มทันที ฿955.37 100 6000 ‎لا تتوفر بيانات كافية
⏰ เริ่มต้น: 1 - 24 ชั่วโมง
🚀 ความเร็ว: 6k ต่อวัน (หาก Facebook อัพเดทอาจล่าช้า)
♻️ การรับประกัน: ไม่รับประกัน

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/username

🛑 หมายเหตุ
🚧 หาก Facebook อัพเดทอาจล่าช้า
✅ บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
⚠️ เฉพาะเพจที่มีปุ่มไลค์เท่านั้น อย่าสั่งซื้อเพจที่มีปุ่มติดตาม เราไม่คืนเงินหากสั่งผิด
❌ ไม่มีการเติม / ไม่คืนเงิน หากจำนวนยอดของคุณลดลงลด , ลิงก์เสีย / ลิงก์ผิด , วิดีโอโดนลบ , เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ หรือ ทำให้โปรไฟล์เป็นส่วนตัว
❌ บริการที่ไม่รับประกันมักจะไม่เสถียร มักจะได้ยอดไม่ครบตามที่สั่ง ลูกค้าต้องรับความเสี่ยงนั้นด้วยตัวเอง หรือลองซื้อบริการที่รับประกันแทน
842 Facebook - Profile Followers | 🇹🇭 Thai | Max 3k | R30 | 0-6Hrs ฿1,570.84 500 20000 ‎لا تتوفر بيانات كافية