ID Dịch vụ Mức giá cho mỗi 1000 Đơn hàng tối thiểu Đơn hàng tối đa
Thời gian trung bình

Announcement from us Announcement from us

111 ⚠️ Update Notification ⚠️ ฿9,999.00 1 1 Chưa đủ dữ liệu
📌 Hello customers.

⚠️ Facebook order notification Almost all updates are available. As a result, work will be greatly delayed during this period. Can't rush anything.
Please avoid using it during this time. to wait for the situation to return to normal

🟢 Facebook Like + Follow service can be used well now.
🔴 Facebook profile follower service Waiting for global updates

🚧 All social platform algorithms updated daily. causing the price to increase and the speed may be unstable during this period

🚀 Please be careful of impersonators! We have only AUTO-TH.COM, only one website.
If you see our link elsewhere That means that our content has been copied.

🙏 Sorry for the inconvenience 🙏
📌 08/05/24

Facebook - Post Likes Facebook - Post Likes

1 Facebook - Post Likes | 5k/days | Instant 🚀⭐ ฿22.97 50 10 000 6 giờ 45 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng mọi loại link bài đăng công khai. Bài đăng/Hình ảnh/Video/Cuộn phim

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng đợi]
🚀 Tốc độ: 3k-5k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

⚠️ Không đặt hàng quá 3000 lượt thích cho mỗi đơn hàng. Có thể đặt hàng nhiều hơn sau khi đơn hàng trước đó được hoàn thành.
❌ Copy link trên điện thoại thì phải xóa > Xem bài viết này trên Facebook < Thoát trước, chỉ để lại link.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
9 Facebook - Post Likes | 5k/days | Instant 🚀 ฿36.79 50 20 000 8 giờ 9 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 50.000
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức - 1 giờ [có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
⚡ Tốc độ: 5k+/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
2375 Facebook - Post Likes | 1k/days | Instant 🚀⭐ ฿34.53 50 50 000 11 giờ 14 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng mọi loại link bài đăng công khai. Bài viết/Hình ảnh/Video/Cuộn phim

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng đợi]
🚀 Tốc độ: 1k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

⚠️ Đơn hàng được coi là hoàn thành nếu link bị hỏng. hoặc bài viết đã bị xóa
❌ Copy link trên điện thoại thì phải xóa > Xem bài viết này trên Facebook < Thoát trước, chỉ để lại link.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
1570 Facebook - Post Likes | 5k/days | Instant 🚀 ฿47.20 10 10 000 9 giờ 41 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 1000 Tối đa: 100.000
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức [Có thể lâu hơn, vui lòng đợi]
🚀 Tốc độ: 5k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
2198 Facebook - Post Likes | 5k/days | Instant 🚀⭐ ฿24.29 50 20 000 13 giờ 57 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng mọi loại link bài đăng công khai.

⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng đợi]
🚀 Tốc độ: 5k/ngày
♻️ Bảo hành: Không đảm bảo.

⚠️ Không đặt hàng quá 3000 lượt thích cho mỗi đơn hàng. Có thể đặt hàng nhiều hơn sau khi đơn hàng trước đó được hoàn thành.
❌ Copy link trên điện thoại thì phải xóa > Xem bài viết này trên Facebook < Thoát trước, chỉ để lại link.
❌ Đôi khi các định dạng liên kết mới từ chia sẻ trên thiết bị di động không được hỗ trợ. https://www.facebook.com/share/v/xxxxx
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/tên người dùng/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
1750 Facebook - Post Likes | 3k/days | Instant 🚀⭐ ฿23.46 50 10 000 4 giờ 29 phút
🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay [Có thể lâu hơn, vui lòng đợi]
🚀 Tốc độ: 3k/ngày
♻️ Cam kết: Không bảo hành

❌ Đừng đặt hàng cùng một link nữa. trong khi trạng thái của nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Không đặt nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm
❌ Khi va chạm hoàn tất chúng tôi sẽ không chịu mọi trách nhiệm.
❌ Các dịch vụ không bảo đảm thường không ổn định. Thường thì số dư không đầy đủ như yêu cầu. Khách hàng làm như vậy có nguy cơ riêng của họ. Hoặc thử mua dịch vụ bảo hành thay thế.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/tên người dùng/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
1563 Facebook - Post Likes | 1k/days | Instant 🚀⭐ ฿24.44 50 10 000 4 giờ 32 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
🛑 Số lượng: Tối thiểu: 50 Tối đa: 3.000
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức [Có thể lâu hơn, vui lòng đợi]
🚀 Tốc độ: 1k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
1552 Facebook - Post Likes | 3k/days | Instant 🚀⭐ ฿23.46 100 200 000 6 giờ 11 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 50 Tối đa: 200.000
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức [Có thể lâu hơn, vui lòng đợi]
🚀 Tốc độ: 3k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
1562 Facebook - Post Likes | 3k/days | Instant 🚀⭐ ฿23.46 100 50 000 3 giờ 36 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 50.000
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức [Có thể lâu hơn, vui lòng đợi]
🚀 Tốc độ: 3k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
1551 Facebook - Post Likes | 3k/days | Instant 🚀⭐ ฿22.97 100 10 000 4 giờ 45 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
🛑 Số lượng: Tối thiểu: 50 Tối đa: 20.000
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức [Có thể lâu hơn, vui lòng đợi]
🚀 Tốc độ: 3k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
1553 Facebook - Post Likes | 3k/days | Instant 🚀⭐ ฿23.46 50 10 000 1 giờ 4 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
🛑 Số lượng: Tối thiểu: 50 Tối đa: 3.000
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức [Có thể lâu hơn, vui lòng đợi]
🚀 Tốc độ: 3k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
2197 Facebook - Post Likes | k/days | Instant 🚀⭐ ฿47.20 10 15 000 2 giờ 21 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng mọi loại link bài đăng công khai.

⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng đợi]
🚀 Tốc độ: 3k/ngày
♻️ Bảo hành: Không đảm bảo.

❌ Copy link trên điện thoại thì phải xóa > Xem bài viết này trên Facebook < Thoát trước, chỉ để lại link.
❌ Đôi khi các định dạng liên kết mới từ chia sẻ trên thiết bị di động không được hỗ trợ. https://www.facebook.com/share/v/xxxxx
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/tên người dùng/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
253 Facebook - Post Likes | 200/days | R30 | Instant | Speed 🚀⭐ ฿117.04 10 15 000 55 giờ 41 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số lượng: Tối thiểu: 100 Tối đa: 3.000
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
⚡ Tốc độ: 500-3k+/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày khi giảm trên 10%

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
154 Facebook - Post Likes | 10k/days | R30 | HQ | Instant ฿96.91 50 200 000 1 giờ 50 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số tiền: tối thiểu: 100 tối đa 200.000
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức - 3 giờ [Có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
⚡ Tốc độ: 5k+/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
254 Facebook - Post Likes | 10k/days | Non Drop | Lifetime 🔥 ฿108.03 50 200 000 22 giờ 44 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp và tốt nhất.
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 50 Tối đa 200.000
⚡ Bắt đầu: Ngay lập tức - 3 giờ [Có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
⌛ Tốc độ: 10k/ngày
♻️ Bảo hành: Trọn đời

🛑 Lưu ý: Nếu nút Like bị ẩn sẽ không bị hủy trong trường hợp này.

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
12 Facebook - Post Likes | 5k/days | R30 | Asian | Instant ฿163.59 10 55 000 2 giờ 51 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: thật 100%
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 10 Tối đa: 55.000
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (trong vòng 0 đến 2 giờ), vui lòng đợi 6-12 giờ.
⚡ Tốc độ: 5k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm


✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
13 Facebook - Post Likes | 5k/days | R45 | Asian | [Best - Speed, Quality] ฿180.05 10 400 000 3 giờ 9 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất Lượng: Like Thật
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 10 Tối đa: 400.000
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức - 1 giờ [có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
⚡ Tốc độ: 5k/giờ.
♻️ Bảo hành: 30 ngày

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx

Facebook - Post Likes Reaction 🥰😀😡 Facebook - Post Likes Reaction 🥰😀😡

1149 ➖➖👇SV1👇➖➖ ฿10,000.00 1 1 Chưa đủ dữ liệu
2355 Facebook - Reaction [Love] ❤️ | 5k/days | Instant 🚀 ฿14.92 100 10 000 48 giờ 2 phút
⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay bây giờ.
🚀 Tốc độ: 5k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

⚠️ LƯU Ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Không đặt hàng nếu bài viết không có nút like và share.
❌ Copy link trên điện thoại thì phải xóa > Xem bài viết này trên Facebook < Thoát trước, chỉ để lại link.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
2358 Facebook - Reaction [HaHa] 😀 | 5k/days | Instant 🚀 ฿14.92 100 10 000 31 giờ 21 phút
⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay bây giờ.
🚀 Tốc độ: 5k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

⚠️ LƯU Ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Không đặt hàng nếu bài viết không có nút like và share.
❌ Copy link trên điện thoại thì phải xóa > Xem bài viết này trên Facebook < Thoát trước, chỉ để lại link.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
2357 Facebook - Reaction [Wow] 😲 | 5k/days | Instant 🚀 ฿14.92 100 10 000 22 giờ 53 phút
⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay bây giờ.
🚀 Tốc độ: 5k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

⚠️ LƯU Ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Không đặt hàng nếu bài viết không có nút like và share.
❌ Copy link trên điện thoại thì phải xóa > Xem bài viết này trên Facebook < Thoát trước, chỉ để lại link.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
2360 Facebook - Reaction [Angry] 🤬 | 5k/days | Instant 🚀 ฿14.92 100 10 000 Chưa đủ dữ liệu
⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay bây giờ.
🚀 Tốc độ: 5k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

⚠️ LƯU Ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Không đặt hàng nếu bài viết không có nút like và share.
❌ Copy link trên điện thoại thì phải xóa > Xem bài viết này trên Facebook < Thoát trước, chỉ để lại link.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
2356 Facebook - Reaction [Care] 🤗 | 5k/days | Instant 🚀 ฿14.92 100 10 000 346 giờ 42 phút
⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay bây giờ.
🚀 Tốc độ: 5k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

⚠️ LƯU Ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Không đặt hàng nếu bài viết không có nút like và share.
❌ Copy link trên điện thoại thì phải xóa > Xem bài viết này trên Facebook < Thoát trước, chỉ để lại link.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
2359 Facebook - Reaction [Sad] 😢 | 5k/days | Instant 🚀 ฿14.92 100 10 000 Chưa đủ dữ liệu
⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay bây giờ.
🚀 Tốc độ: 5k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

⚠️ LƯU Ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Không đặt hàng nếu bài viết không có nút like và share.
❌ Copy link trên điện thoại thì phải xóa > Xem bài viết này trên Facebook < Thoát trước, chỉ để lại link.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
99 ➖➖👇SV2👇➖➖ ฿10,000.00 1 000 10 000 Chưa đủ dữ liệu
1740 Facebook - Reaction [Love] ❤️ | 2k/days | Instant ฿35.37 30 10 000 35 giờ 51 phút
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài viết công khai.

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 2k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

⚠️ Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Không đặt hàng nếu bài viết không có nút like và share.
❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
1741 Facebook - Reaction [HaHa] 😀 | 2k/days | Instant ฿35.37 30 10 000 48 giờ 57 phút
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài viết công khai.

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 2k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

⚠️ Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Không đặt hàng nếu bài viết không có nút like và share.
❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
1742 Facebook - Reaction [Wow] 😲 | 2k/days | Instant ฿35.37 30 10 000 90 giờ 48 phút
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài viết công khai.

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 2k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

⚠️ Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Không đặt hàng nếu bài viết không có nút like và share.
❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
1743 Facebook - Reaction [Angry] 🤬 | 2k/days | Instant ฿35.37 30 10 000 7 giờ 46 phút
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài viết công khai.

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 2k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

⚠️ Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Không đặt hàng nếu bài viết không có nút like và share.
❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
1744 Facebook - Reaction [Care] 🤗 | 2k/days | Instant ฿35.37 30 10 000 1919 giờ 34 phút
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài viết công khai.

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 2k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

⚠️ Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Không đặt hàng nếu bài viết không có nút like và share.
❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
1745 Facebook - Reaction [Sad] 😢 | 2k/days | Instant ฿35.37 30 10 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài viết công khai.

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 2k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

⚠️ Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Không đặt hàng nếu bài viết không có nút like và share.
❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
39 ➖➖👇SV3👇➖➖ ฿10,000.00 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
2143 Facebook - Reaction [Love] ❤️ | 10k/days | Instant 🚀 ฿48.59 50 10 000 6 giờ 19 phút
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài viết ở chế độ công khai.

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay bây giờ.
🚀 Tốc độ: 10k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

⚠️ LƯU Ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
⚠️ Không đặt hàng quá 3000 lượt thích cho mỗi đơn hàng. Có thể đặt hàng nhiều hơn sau khi đơn hàng trước đó hoàn tất.
⚠️ Nếu bạn đặt hàng trên 3000 thì trạng thái của bạn sẽ kém. và hoàn thành ngay lập tức Chúng tôi sẽ không hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào.
❌ Không đặt hàng nếu bài viết không có nút like và share.
❌ Copy link trên điện thoại thì phải xóa > Xem bài viết này trên Facebook < Thoát trước, chỉ để lại link.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
2142 Facebook - Reaction [HaHa] 😀 | 10k/days | Instant 🚀 ฿48.59 50 10 000 73 giờ 47 phút
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài viết ở chế độ công khai.

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay bây giờ.
🚀 Tốc độ: 10k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

⚠️ LƯU Ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
⚠️ Không đặt hàng quá 3000 lượt thích cho mỗi đơn hàng. Có thể đặt hàng nhiều hơn sau khi đơn hàng trước đó hoàn tất.
⚠️ Nếu bạn đặt hàng trên 3000 thì trạng thái của bạn sẽ kém. và hoàn thành ngay lập tức Chúng tôi sẽ không hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào.
❌ Không đặt hàng nếu bài viết không có nút like và share.
❌ Copy link trên điện thoại thì phải xóa > Xem bài viết này trên Facebook < Thoát trước, chỉ để lại link.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
2145 Facebook - Reaction [Wow] 😲 | 10k/days | Instant 🚀 ฿48.59 50 10 000 120 giờ 3 phút
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài viết ở chế độ công khai.

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay bây giờ.
🚀 Tốc độ: 10k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

⚠️ LƯU Ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
⚠️ Không đặt hàng quá 3000 lượt thích cho mỗi đơn hàng. Có thể đặt hàng nhiều hơn sau khi đơn hàng trước đó hoàn tất.
⚠️ Nếu bạn đặt hàng trên 3000 thì trạng thái của bạn sẽ kém. và hoàn thành ngay lập tức Chúng tôi sẽ không hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào.
❌ Không đặt hàng nếu bài viết không có nút like và share.
❌ Copy link trên điện thoại thì phải xóa > Xem bài viết này trên Facebook < Thoát trước, chỉ để lại link.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
2146 Facebook - Reaction [Angry] 🤬 | 10k/days | Instant 🚀 ฿48.59 50 10 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài viết ở chế độ công khai.

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay bây giờ.
🚀 Tốc độ: 10k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

⚠️ LƯU Ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
⚠️ Không đặt hàng quá 3000 lượt thích cho mỗi đơn hàng. Có thể đặt hàng nhiều hơn sau khi đơn hàng trước đó được hoàn thành.
⚠️ Nếu bạn đặt hàng trên 3000 thì trạng thái của bạn sẽ kém. và hoàn thành ngay lập tức Chúng tôi sẽ không hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào.
❌ Không đặt hàng nếu bài viết không có nút like và share.
❌ Copy link trên điện thoại thì phải xóa > Xem bài viết này trên Facebook < Thoát trước, chỉ để lại link.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
2147 Facebook - Reaction [Care] 🤗 | 10k/days | Instant 🚀 ฿48.59 50 10 000 20 giờ 56 phút
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài viết ở chế độ công khai.

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay bây giờ.
🚀 Tốc độ: 10k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

⚠️ LƯU Ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
⚠️ Không đặt hàng quá 3000 lượt thích cho mỗi đơn hàng. Có thể đặt hàng nhiều hơn sau khi đơn hàng trước đó được hoàn thành.
⚠️ Nếu bạn đặt hàng trên 3000 thì trạng thái của bạn sẽ kém. và hoàn thành ngay lập tức Chúng tôi sẽ không hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào.
❌ Không đặt hàng nếu bài viết không có nút like và share.
❌ Copy link trên điện thoại thì phải xóa > Xem bài viết này trên Facebook < Thoát trước, chỉ để lại link.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
2144 Facebook - Reaction [Sad] 😢 | 10k/days | Instant 🚀 ฿48.59 50 10 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài viết ở chế độ công khai.

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay bây giờ.
🚀 Tốc độ: 10k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

⚠️ LƯU Ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
⚠️ Không đặt hàng quá 3000 lượt thích cho mỗi đơn hàng. Có thể đặt hàng nhiều hơn sau khi đơn hàng trước đó được hoàn thành.
⚠️ Nếu bạn đặt hàng trên 3000 thì trạng thái của bạn sẽ kém. và hoàn thành ngay lập tức Chúng tôi sẽ không hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào.
❌ Không đặt hàng nếu bài viết không có nút like và share.
❌ Copy link trên điện thoại thì phải xóa > Xem bài viết này trên Facebook < Thoát trước, chỉ để lại link.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx

Facebook - Post Likes 🇹🇭 Thailand Facebook - Post Likes 🇹🇭 Thailand

2281 ➖➖👇SV1👇➖➖ ฿10,000.00 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
1131 Facebook - Reaction [Like] 👍 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | Instant ฿440.94 50 6 000 5 giờ 2 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
⚡ Tốc độ: 1k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🛑 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
1132 Facebook - Reaction [Love] ❤️ | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | Instant ฿462.99 50 6 000 6 giờ 2 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
⚡ Tốc độ: 1k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🛑 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
1133 Facebook - Reaction [HaHa] 😁 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | Instant ฿440.94 50 6 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
⚡ Tốc độ: 1k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🛑 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
1134 Facebook - Reaction [Wow] 😮 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | Instant ฿440.94 50 6 000 1 giờ 46 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
⚡ Tốc độ: 1k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🛑 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
1136 Facebook - Reaction [Angry] 😡 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | Instant ฿440.94 50 6 000 2 giờ 2 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
⚡ Tốc độ: 1k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🛑 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
1135 Facebook - Post Likes [Sad] 😢 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | Instant ฿440.94 50 6 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
⚡ Tốc độ: 1k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🛑 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
1151 ➖➖👇SV2👇➖➖ ฿10,000.00 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
2016 Facebook - Reaction [Like] 👍 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | 0-8Hrs ฿131.20 200 8 000 7 giờ 46 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng mọi loại link bài đăng công khai. Bài đăng/Hình ảnh/Video/Cuộn phim

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu từ 0 - 8 tiếng [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng đợi]
🚀 Tốc độ: 1k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

⚠️ LƯU Ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Copy link trên điện thoại thì phải xóa > Xem bài viết này trên Facebook < Thoát trước, chỉ để lại link.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/tên người dùng/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
2018 Facebook - Reaction [Love] ❤️ | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | 0-8Hrs ฿226.21 50 3 000 14 giờ 10 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng mọi loại link bài đăng công khai. Bài đăng/Hình ảnh/Video/Cuộn phim

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu từ 0 - 8 tiếng [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng đợi]
🚀 Tốc độ: 1k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

⚠️ LƯU Ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Copy link trên điện thoại thì phải xóa > Xem bài viết này trên Facebook < Thoát trước, chỉ để lại link.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/tên người dùng/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
2020 Facebook - Reaction [HaHa] 😁 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | 0-8Hrs ฿226.21 50 3 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng mọi loại link bài đăng công khai. Bài đăng/Hình ảnh/Video/Cuộn phim

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu từ 0 - 8 tiếng [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng đợi]
🚀 Tốc độ: 1k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

⚠️ LƯU Ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Copy link trên điện thoại thì phải xóa > Xem bài viết này trên Facebook < Thoát trước, chỉ để lại link.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/tên người dùng/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
2021 Facebook - Reaction [Wow] 😮 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | 0-8Hrs ฿226.21 50 3 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng mọi loại link bài đăng công khai. Bài đăng/Hình ảnh/Video/Cuộn phim

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu từ 0 - 8 tiếng [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng đợi]
🚀 Tốc độ: 1k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

⚠️ LƯU Ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Copy link trên điện thoại thì phải xóa > Xem bài viết này trên Facebook < Thoát trước, chỉ để lại link.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/tên người dùng/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
2019 Facebook - Reaction [Angry] 😡 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | 0-8Hrs ฿226.21 50 3 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng mọi loại link bài đăng công khai. Bài đăng/Hình ảnh/Video/Cuộn phim

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu từ 0 - 8 tiếng [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng đợi]
🚀 Tốc độ: 1k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

⚠️ LƯU Ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Copy link trên điện thoại thì phải xóa > Xem bài viết này trên Facebook < Thoát trước, chỉ để lại link.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/tên người dùng/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
2022 Facebook - Reaction [Sad] 😢 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | 0-8Hrs ฿226.21 50 3 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng mọi loại link bài đăng công khai. Bài đăng/Hình ảnh/Video/Cuộn phim

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu từ 0 - 8 tiếng [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng đợi]
🚀 Tốc độ: 1k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

⚠️ LƯU Ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Copy link trên điện thoại thì phải xóa > Xem bài viết này trên Facebook < Thoát trước, chỉ để lại link.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/tên người dùng/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
2282 ➖➖👇SV3👇➖➖ ฿10,000.00 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
846 Facebook - Reaction [Like] 👍 | 🇹🇭 Thailand 1/days | R30 | 0-6Hrs ฿826.76 20 10 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp và tốt nhất.
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 100.000
⌛ Bắt đầu: 0 - 12 giờ [hoặc có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 100 - 3000/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
847 Facebook - Reaction [Love] ❤️ | 🇹🇭 Thai | 1/days | R30 | 0-6Hrs ฿1,570.84 50 3 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp và tốt nhất.
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 100.000
⌛ Bắt đầu: 0 - 12 giờ [hoặc có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 100 - 3000/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
849 Facebook - Reaction [HaHa] 😁 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | R30 | 0-6Hrs ฿1,570.84 50 3 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp và tốt nhất.
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 100.000
⌛ Bắt đầu: 0 - 12 giờ [hoặc có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 100 - 3000/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
850 Facebook - Reaction [Wow] 😮 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | R30 | 0-6Hrs ฿1,570.84 50 3 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp và tốt nhất.
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 100.000
⌛ Bắt đầu: 0 - 12 giờ [hoặc có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 100 - 3000/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
852 Facebook - Reaction [Care] 🥰 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | R30 | 0-6Hrs ฿1,570.84 50 3 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp và tốt nhất.
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 100.000
⌛ Bắt đầu: 0 - 12 giờ [hoặc có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 100 - 3000/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
848 Facebook - Reaction [Angry] 😡 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | R30 | 0-6Hrs ฿1,570.84 50 3 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp và tốt nhất.
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 100.000
⌛ Bắt đầu: 0 - 12 giờ [hoặc có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 100 - 3000/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
851 Facebook - Reaction [Sad] 😢 | 🇹🇭 Thailand | 1k/days | R30 | 0-6Hrs ฿1,570.84 50 3 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp và tốt nhất.
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 100.000
⌛ Bắt đầu: 0 - 12 giờ [hoặc có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 100 - 3000/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx

Facebook - Share Facebook - Share

2116 Facebook - Post Shares | 20k/days | R60 | Instant 🚀⭐🟢 ฿9.78 50 100 000 2 giờ 25 phút
✅ Chi tiết: Hỗ trợ link bài viết/hình ảnh/video. Tất cả các loại nơi công cộng

🔝 Chất lượng: Chất lượng cao
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay bây giờ / 1 - 24 giờ
🚀 Tốc độ: 20k/ngày
♻️ Bảo hành: 60 ngày
🛑 Số lượng: Tối thiểu: 100

⚠️ Dịch vụ này sẽ không mở bán vé. không thể tăng tốc hoặc có thể hủy
⚠️ Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ. hoặc liên kết bị hỏng Hệ thống sẽ đánh dấu hoàn thành ngay lập tức.
❌ Các định dạng liên kết mới từ chia sẻ trên thiết bị di động không được hỗ trợ. https://www.facebook.com/share/v/xxxxxxx
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/tên người dùng/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/tên người dùng/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
1481 Facebook - Post Share | 10k/days | 12-72 Hrs ฿14.08 1 000 100 000 20 giờ 14 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức [đôi khi 8 - 24 giờ]
🚀 Tốc độ: 500k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành
🛑 Số lượng: Tối thiểu: 1000

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
1484 Facebook - Post Shares | 30k/days | R60 | 24-72 Hrs ฿16.13 100 100 000 93 giờ 37 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

⛔️ Vui lòng đọc: Số lượng đặt hàng chỉ được nhân với 100, chẳng hạn như 100, 200, 300, nếu không đơn hàng sẽ tự động bị hủy ⛔️

🔝 Chất lượng: Cao cấp
⌛ Khởi hành: Bắt đầu từ 12 - 48 giờ
🚀 Tốc độ: 10k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành
🛑 Số lượng: Tối thiểu: 500

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx
1483 Facebook - Post Shares | 30k/days | R30 | 24-72 Hrs ฿19.06 100 100 000 25 giờ 31 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức [đôi khi 1 - 24 giờ]
🚀 Tốc độ: 10k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành
🛑 Số lượng: Tối thiểu: 2000

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
1482 Facebook - Post Shares | 100k/days | R90 | Instant 🚀⭐🟢 ฿74.75 100 100 000 2 giờ 4 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức [đôi khi 1 - 24 giờ]
🚀 Tốc độ: 1k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày
🛑 Số lượng: Tối thiểu: 100

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxx&id=xxx

Facebook - Comment Facebook - Comment

1608 Facebook - Comments | [Custom] | 1k/days | WW | Instant 🚀⭐ ฿232.79 10 20 42 giờ 18 phút
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 1k-10k mỗi ngày
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 1 bình luận
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và post công khai trước khi đặt hàng!
⚠️ Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm hơn**

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
1545 Facebook - Comments | [Custom] | 500/days | WW | Instant 🚀 ฿121.46 10 20 34 giờ 58 phút
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Ban đầu: 0 - 1 giờ / đôi khi 12 - 24 giờ
🚀 Tốc độ: 100 mỗi ngày
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!

⚠️ LƯU Ý QUAN TRỌNG VUI LÒNG ĐỌC ⚠️
Mua số lượng bình luận theo bội số của 10, ví dụ: 10 - 20 - 50 - 100.
Nếu bạn nhập một số bình luận khác với số lượng được chỉ định ở trên, Đơn hàng sẽ tự động bị hủy.
⚠️ Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm hơn**

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
1609 Facebook - Comments | [Custom] | 1k/days | WW | Instant ⭕️🚀 ฿242.91 10 20 134 giờ 59 phút
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 1k mỗi ngày
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và post công khai trước khi đặt hàng!
⚠️ Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm hơn**

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
1602 Facebook - Comments | [Custom] | 8k/days | WW | Instant ⭕️🚀 ฿232.79 10 20 134 giờ 45 phút
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 8k mỗi ngày
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và post công khai trước khi đặt hàng!
⚠️ Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm hơn**

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
1418 Facebook - Comments | [Custom] | 50/days | WW | Instant | Speed 🚀⭐ ฿550.03 10 20 56 giờ 30 phút
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 20-50/ngày
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
⚠️ LƯU Ý QUAN TRỌNG: Bạn chỉ nên mua số lượng bình luận sau: 10 - 20 - 50 - 100.
Nếu bạn nhập một số bình luận khác với số lượng được chỉ định ở trên, Đơn hàng sẽ bị hủy.
⚠️ Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm hơn**

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
1436 Facebook - Comments | [Emoji] | 10k/days | R30 | 0-6 Hrs ฿242.52 20 100 000 3448 giờ 47 phút
⌛ Bắt đầu từ 0-6 giờ
🚀 Tốc độ: 10k/ngày
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
⚠️ Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm hơn**

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
854 Facebook - Comments | [Custom] | 🇹🇭 Thailand/Vietnam MIX | 0-24 Hrs 🚀⭐ ฿3,439.31 10 250 3943 giờ 45 phút
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu từ 0-6 giờ
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: Không

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
** Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm lại **

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
956 Facebook - Comments | [Custom] | 🇮🇩 Indonesia | 0-24 Hrs ฿4,012.52 10 250 Chưa đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu từ 0-6 giờ
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: Không

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
** Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm lại **

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
964 Facebook - Comments | [Custom] | Hispanic | 0-24 Hrs ฿3,439.31 10 250 Chưa đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu từ 0-6 giờ
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: Không

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
** Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm lại **

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
960 Facebook - Comments | [Custom] | Female | 100/days ~ Max 100 | R30 | 0-24 Hrs ฿3,152.70 10 250 Chưa đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu từ 0-12 giờ
🚀 Tốc độ: 20-50/ngày
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
** Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm lại **

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
959 Facebook - Comments | [CUSTOM] | Male | 100/days ~ Max 100 | R30 | 0-24 Hrs ฿3,152.70 10 250 Chưa đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu từ 0-12 giờ
🚀 Tốc độ: 20-50/ngày
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
** Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm lại **

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
961 Facebook - Comments | [Custom] | WW | 0-6 Hrs ฿826.76 10 1 000 594 giờ 12 phút
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu từ 0-6 giờ
🚀 Tốc độ: 100-500/ngày
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
** Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm lại **

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
962 Facebook - Comments | [Custom] | Male | 0-6 Hrs ฿1,097.94 10 999 Chưa đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu từ 0-6 giờ
🚀 Tốc độ: 100-500/ngày
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
** Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm lại **

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
853 Facebook - Comments | [Random] | 🇹🇭 Thailand/Vietnam MIX | 0-24 Hrs ฿2,292.87 10 250 1681 giờ 22 phút
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu từ 0-6 giờ
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: Không

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
** Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm lại **

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
955 Facebook - Comments | [Random] | 🇮🇩 Indonesia | 0-24 Hrs ฿2,866.09 10 250 Chưa đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu từ 0-6 giờ
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: Không

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
** Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm lại **

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
963 Facebook - Comments | [Random] | Hispanic | 0-24 Hrs ฿2,292.87 10 250 Chưa đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu từ 0-6 giờ
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: Không

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
** Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm lại **

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
958 Facebook - Comments | [Random] | Female | 100/days ~ Max 100 | R30 | 0-12 Hrs ฿2,006.26 10 250 128 giờ 9 phút
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu từ 0-12 giờ
🚀 Tốc độ: 20-50/ngày
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
** Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm lại **

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
957 Facebook - Comments | [Random] | Male | 100/days ~ Max 100 | R30 | 0-12 Hrs ฿2,006.26 10 250 Chưa đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu từ 0-12 giờ
🚀 Tốc độ: 20-50/ngày
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
** Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm lại **

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -

Facebook - Comment Likes 🥰😀😡 Facebook - Comment Likes 🥰😀😡

2119 Facebook - Comment React [Like] 👍 | 5k/days | Instant ฿43.24 10 10 000 30 giờ 27 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng mọi loại link bài đăng công khai.

⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng đợi]
🚀 Tốc độ: 5k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

✅ Cách tìm link: Bấm vào thời gian của người đã bình luận và sao chép liên kết. Liên kết ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/123?comment_id=xxxxxxxx

⚠️ Chỉ đặt hàng bằng link bình luận. Không phải là một liên kết bài viết
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2120 Facebook - Comment React [Love] ❤️ | 5k/days | Instant ฿43.24 10 10 000 8 giờ 12 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng mọi loại link bài đăng công khai.

⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng đợi]
🚀 Tốc độ: 5k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

✅ Cách tìm link: Bấm vào thời gian của người đã bình luận và sao chép liên kết. Liên kết ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/123?comment_id=xxxxxxxx

⚠️ Chỉ đặt hàng bằng link bình luận. Không phải là một liên kết bài viết
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2121 Facebook - Comment React [Care] 🥰 | 5k/days | Instant ฿43.24 10 10 000 2 giờ 37 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng mọi loại link bài đăng công khai.

⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng đợi]
🚀 Tốc độ: 5k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

✅ Cách tìm link: Bấm vào thời gian của người đã bình luận và sao chép liên kết. Liên kết ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/123?comment_id=xxxxxxxx

⚠️ Chỉ đặt hàng bằng link bình luận. Không phải là một liên kết bài viết
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2122 Facebook - Comment React [Wow] 😮 | 5k/days | Instant ฿43.24 10 10 000 72 giờ 56 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng mọi loại link bài đăng công khai.

⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng đợi]
🚀 Tốc độ: 5k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

✅ Cách tìm link: Bấm vào thời gian của người đã bình luận và sao chép liên kết. Liên kết ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/123?comment_id=xxxxxxxx

⚠️ Chỉ đặt hàng bằng link bình luận. Không phải là một liên kết bài viết
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2123 Facebook - Comment React [Sad] 😢 | 5k/days | Instant ฿43.24 10 10 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng mọi loại link bài đăng công khai.

⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng đợi]
🚀 Tốc độ: 5k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

✅ Cách tìm link: Bấm vào thời gian của người đã bình luận và sao chép liên kết. Liên kết ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/123?comment_id=xxxxxxxx

⚠️ Chỉ đặt hàng bằng link bình luận. Không phải là một liên kết bài viết
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2124 Facebook - Comment React [Angry ] 😡 | 5k/days | Instant ฿43.24 10 10 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng mọi loại link bài đăng công khai.

⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng đợi]
🚀 Tốc độ: 5k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

✅ Cách tìm link: Bấm vào thời gian của người đã bình luận và sao chép liên kết. Liên kết ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/123?comment_id=xxxxxxxx

⚠️ Chỉ đặt hàng bằng link bình luận. Không phải là một liên kết bài viết
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2125 Facebook - Comment React [HaHa ] 😀 | 5k/days | Instant ฿46.72 10 10 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng mọi loại link bài đăng công khai.

⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng đợi]
🚀 Tốc độ: 5k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

✅ Cách tìm link: Bấm vào thời gian của người đã bình luận và sao chép liên kết. Liên kết ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/123?comment_id=xxxxxxxx

⚠️ Chỉ đặt hàng bằng link bình luận. Không phải là một liên kết bài viết
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2181 ➖➖👇Other👇➖➖ ฿10,000.00 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
601 Facebook - Comment Likes/Album ~ Likes | 5k/days | Instant ฿54.46 50 100 000 3 giờ 16 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: thật 100%
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 2.000
⌛ Bắt đầu: Tức thì (trong vòng 5 đến 30 phút)
⚡ Tốc độ: 500 đến 3000 mỗi ngày (tăng nhanh)
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

⚠️ Chỉ đặt hàng với liên kết nhận xét. không gửi liên kết
❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/123?comment_id=xxxxxxxx

Facebook - Views Video/Reels Facebook - Views Video/Reels

2376 Facebook - Views/Reels | 20k/days | R∞ | Non Drop | Instant 🚀 ฿7.37 100 20 000 000 22 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng các liên kết Video/Câu chuyện có sẵn công khai.

🔝 Chất lượng: Không rơi
⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay [hoặc có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 20k+ mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Trọn đời

✅ Link: link đăng video Facebook
Link ví dụ 1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Link ví dụ 2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

🛑 Lưu ý:
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài viết công khai.
🚧 Nếu Facebook Cập nhật, tốc độ có thể chậm.
❌ Đơn hàng của bạn sẽ không được coi là hợp lệ nếu bạn nhập link sai định dạng, thay đổi hoặc xóa link.
❌ Không hoàn lại tiền nếu bài viết được đặt ở chế độ riêng tư.
2378 Facebook - Views/Reels | 20k/days | Instant 🚀 ฿20.95 500 1 000 000 3 giờ 37 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng các liên kết Video/Câu chuyện có sẵn công khai.

🔝 Chất lượng: Không rơi
⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức/ 0 - 24 giờ [hoặc có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 10k-20k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

✅ Link: link đăng video Facebook
Link ví dụ 1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Link ví dụ 2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

🛑 Lưu ý:
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài viết công khai.
🚧 Nếu Facebook Cập nhật, tốc độ có thể chậm.
❌ Đơn hàng của bạn sẽ không được coi là hợp lệ nếu bạn nhập link sai định dạng, thay đổi hoặc xóa link.
❌ Không hoàn lại tiền nếu bài viết được đặt ở chế độ riêng tư.
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
1415 Facebook - Video Views | 5k-10k/days ~ Max 10M | Instant ฿12.00 500 1 000 000 244 giờ 36 phút
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức (đôi khi từ 0-24 giờ)
🚀 Tốc độ: 5k-10k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🛑 Lưu ý: Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể quá chậm.

⚠️ VUI LÒNG ĐỌC ⚠️
(Chỉ hỗ trợ liên kết Facebook Desktop!!)

✅ Link: Link đăng video Facebook
Liên kết ví dụ 1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Liên kết ví dụ 2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Ví dụ về các liên kết không hợp lệ không được hỗ trợ : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.
❌ Đơn hàng của bạn sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bạn đặt link sai định dạng.
❌ Đơn hàng sẽ được coi là hoàn thành nếu link bị thay đổi hoặc gỡ bỏ.
❌ Không hoàn tiền nếu bài viết được đặt ở chế độ riêng tư
543 Facebook - Video Views | 5k-20k/days ~ Max 100k | [Best - Speed, Quality] ⭕️ ฿142.26 500 100 000 31 giờ 20 phút
⌛ Bắt đầu : 0 - 3 giờ [hoặc có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 10k-100k/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

🛑 Lưu ý: Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể quá chậm.

✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.
❌ Đơn hàng của bạn sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bạn đặt link sai định dạng.
❌ Đơn hàng sẽ được coi là hoàn thành nếu link bị thay đổi hoặc gỡ bỏ.
❌ Không hoàn tiền nếu bài viết được đặt ở chế độ riêng tư
545 Facebook - Video Views | 50k-100k/days ~ Max 10M | [Best - Speed] ⭕️ ฿9.34 500 1 000 000 67 giờ 56 phút
📌 Số lượng: Tối thiểu: 500 Tối đa 10M
⌛ Bắt đầu : Ngay lập tức - 24h [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 50k-100k/ngày
♻️ Bảo hành: Không
⛔ Nút hủy: Có nút hủy.

🛑 Lưu ý: Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể quá chậm.

⚠️ VUI LÒNG ĐỌC ⚠️
(Chỉ hỗ trợ liên kết Facebook Desktop!!)

✅ Link: Link đăng video Facebook
Liên kết ví dụ 1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Liên kết ví dụ 2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Ví dụ về các liên kết không hợp lệ không được hỗ trợ : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.
❌ Đơn hàng của bạn sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bạn đặt link sai định dạng.
❌ Đơn hàng sẽ được coi là hoàn thành nếu link bị thay đổi hoặc gỡ bỏ.
❌ Không hoàn tiền nếu bài viết được đặt ở chế độ riêng tư
548 Facebook - Video Views | 20k/days ~ Max 10M | [Best - Speed, Quality] ฿10.84 100 2 147 483 647 335 giờ 20 phút
📌 Số lượng: Tối thiểu: 500 Tối đa 10M
⌛ Bắt đầu : Ngay lập tức - 24h [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ : 10k-20k/ngày
♻️ Bảo hành: Trọn đời

🚧 Lưu ý quan trọng: Liên kết video trực tiếp không được chấp nhận. (Vui lòng kết thúc luồng trực tiếp của bạn trước khi đặt hàng cho "bắt đầu bây giờ")

🛑 Lưu ý: Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể quá chậm.

⚠️ VUI LÒNG ĐỌC ⚠️
(Chỉ hỗ trợ liên kết Facebook Desktop!!)

✅ Link: Link đăng video Facebook
Liên kết ví dụ 1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Liên kết ví dụ 2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Ví dụ về các liên kết không hợp lệ không được hỗ trợ : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.
❌ Đơn hàng của bạn sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bạn đặt link sai định dạng.
❌ Đơn hàng sẽ được coi là hoàn thành nếu link bị thay đổi hoặc gỡ bỏ.
❌ Không hoàn tiền nếu bài viết được đặt ở chế độ riêng tư
544 Facebook - Video Views | 3 Seconds | 1k-20k/days ~ Max 10M | [Best - Speed] ⭕️ ฿9.34 500 1 000 000 217 giờ 57 phút
⌛ Bắt đầu : Ngay lập tức - 24h [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 10k-100k/ngày
♻️ Bảo hành: Không
⛔ Nút hủy: Có nút hủy.

⚠️ VUI LÒNG ĐỌC ⚠️
(Chỉ hỗ trợ liên kết Facebook Desktop!!)

✅ Link: Link đăng video Facebook
Liên kết ví dụ 1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Liên kết ví dụ 2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Ví dụ về các liên kết không hợp lệ không được hỗ trợ : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.
❌ Đơn hàng của bạn sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bạn đặt link sai định dạng.
❌ Việc mua hàng sẽ được coi là hoàn tất nếu liên kết bị thay đổi hoặc xóa.
❌ Không hoàn tiền nếu bài viết được đặt ở chế độ riêng tư
546 Facebook - Video Views/Reels | 10 Seconds | 1k-20k/days ~ Max 10M | [Best - Speed] ⭕️ ฿9.80 500 1 000 000 251 giờ 9 phút
📌 Số lượng: Tối thiểu: 500 Tối đa 10M
⌛ Bắt đầu : Ngay lập tức - 24h [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 10k-100k/ngày
♻️ Bảo hành: Không
⛔ Nút hủy: Có nút hủy.

🛑 Lưu ý: Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể quá chậm.

⚠️ VUI LÒNG ĐỌC ⚠️
(Chỉ hỗ trợ liên kết Facebook Desktop!!)

✅ Link: Link đăng video Facebook
Liên kết ví dụ 1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Liên kết ví dụ 2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Ví dụ về các liên kết không hợp lệ không được hỗ trợ : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.
❌ Đơn hàng của bạn sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bạn đặt link sai định dạng.
❌ Đơn hàng sẽ được coi là hoàn thành nếu link bị thay đổi hoặc gỡ bỏ.
❌ Không hoàn tiền nếu bài viết được đặt ở chế độ riêng tư
547 Facebook - Video Views/Reels | 15 Seconds | 1k-20k/days ~ Max 10M | [Best - Speed] ⭕️ ฿10.27 500 100 000 000 22 giờ 40 phút
📌 Số lượng: Tối thiểu: 500 Tối đa 10M
⌛ Bắt đầu : Ngay lập tức - 24h [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 10k-100k/ngày
♻️ Bảo hành: Không
⛔ Nút hủy: Có nút hủy.

🛑 Lưu ý: Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể quá chậm.

⚠️ VUI LÒNG ĐỌC ⚠️
(Chỉ hỗ trợ liên kết Facebook Desktop!!)

✅ Link: Link đăng video Facebook
Liên kết ví dụ 1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Liên kết ví dụ 2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Ví dụ về các liên kết không hợp lệ không được hỗ trợ : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.
❌ Đơn hàng của bạn sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bạn đặt link sai định dạng.
❌ Đơn hàng sẽ được coi là hoàn thành nếu link bị thay đổi hoặc gỡ bỏ.
❌ Không hoàn tiền nếu bài viết được đặt ở chế độ riêng tư
549 Facebook - Video Views/Reels | 30 Seconds | 1k-20k/days ~ Max 10M | Instant ⭕️ ฿12.13 500 10 000 000 317 giờ 47 phút
📌 Số lượng: Tối thiểu: 500 Tối đa 10M
⌛ Bắt đầu : Ngay lập tức - 24h [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 10k-100k/ngày
♻️ Bảo hành: Không
⛔ Nút hủy: Có nút hủy.

🛑 Lưu ý: Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể quá chậm.

⚠️ VUI LÒNG ĐỌC ⚠️
(Chỉ hỗ trợ liên kết Facebook Desktop!!)

✅ Link: Link đăng video Facebook
Liên kết ví dụ 1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Liên kết ví dụ 2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Ví dụ về các liên kết không hợp lệ không được hỗ trợ : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.
❌ Đơn hàng của bạn sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bạn đặt link sai định dạng.
❌ Đơn hàng sẽ được coi là hoàn thành nếu link bị thay đổi hoặc gỡ bỏ.
❌ Không hoàn tiền nếu bài viết được đặt ở chế độ riêng tư
550 Facebook - Video Views/Reels | 1 Minute | 1k-20k/days ~ Max 10M | Instant ⭕️ ฿14.00 500 10 000 000 5 giờ 36 phút
📌 Số lượng: Tối thiểu: 500 Tối đa 10M
⌛ Bắt đầu : Ngay lập tức - 24h [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 10k-100k/ngày
♻️ Bảo hành: Không
⛔ Nút hủy: Có nút hủy.
🛑 Lưu ý: Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể quá chậm.

⚠️ VUI LÒNG ĐỌC ⚠️
(Chỉ hỗ trợ liên kết Facebook Desktop!!)

✅ Link: Link đăng video Facebook
Liên kết ví dụ 1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Liên kết ví dụ 2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Ví dụ về các liên kết không hợp lệ không được hỗ trợ : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.
❌ Đơn hàng của bạn sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bạn đặt link sai định dạng.
❌ Đơn hàng sẽ được coi là hoàn thành nếu link bị thay đổi hoặc gỡ bỏ.
❌ Không hoàn tiền nếu bài viết được đặt ở chế độ riêng tư
551 Facebook - Video Views/Reels | 3 Minute | 1k-20k/days ~ Max 10M | Instant ⭕️ ฿27.99 500 10 000 000 Chưa đủ dữ liệu
📌 Số lượng: Tối thiểu: 500 Tối đa 10M
⌛ Bắt đầu : Ngay lập tức - 24h [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 10k-100k/ngày
♻️ Bảo hành: Không
⛔ Nút hủy: Có nút hủy.

🛑 Lưu ý: Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể quá chậm.

⚠️ VUI LÒNG ĐỌC ⚠️
(Chỉ hỗ trợ liên kết Facebook Desktop!!)

✅ Link: Link đăng video Facebook
Liên kết ví dụ 1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Liên kết ví dụ 2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Ví dụ về các liên kết không hợp lệ không được hỗ trợ : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.
❌ Đơn hàng của bạn sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bạn đặt link sai định dạng.
❌ Đơn hàng sẽ được coi là hoàn thành nếu link bị thay đổi hoặc gỡ bỏ.
❌ Không hoàn tiền nếu bài viết được đặt ở chế độ riêng tư
552 Facebook - Video Views/Reels | 6 Minute | 1k-20k/days ~ Max 10M | Instant ⭕️ ฿222.54 500 10 000 000 Chưa đủ dữ liệu
📌 Số lượng: Tối thiểu: 500 Tối đa 10M
⌛ Bắt đầu : Ngay lập tức - 24h [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 10k-100k/ngày
♻️ Bảo hành: Không
⛔ Nút hủy: Có nút hủy.

🛑 Lưu ý: Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể quá chậm.

⚠️ VUI LÒNG ĐỌC ⚠️
(Chỉ hỗ trợ liên kết Facebook Desktop!!)

✅ Link: Link đăng video Facebook
Liên kết ví dụ 1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Liên kết ví dụ 2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Ví dụ về các liên kết không hợp lệ không được hỗ trợ : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.
❌ Đơn hàng của bạn sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bạn đặt link sai định dạng.
❌ Đơn hàng sẽ được coi là hoàn thành nếu link bị thay đổi hoặc gỡ bỏ.
❌ Không hoàn tiền nếu bài viết được đặt ở chế độ riêng tư
1087 Facebook - Video Views/Reels | 3 Seconds | 10k/days ~ Max 10M | Instant | Stable ฿86.16 10 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức (đôi khi từ 0-24 giờ)
🚀 Tốc độ: 10k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🛑 Lưu ý: Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể quá chậm.

⚠️ VUI LÒNG ĐỌC ⚠️
(Chỉ hỗ trợ liên kết Facebook Desktop!!)

✅ Link: Link đăng video Facebook
Liên kết ví dụ 1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Liên kết ví dụ 2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Ví dụ về các liên kết không hợp lệ không được hỗ trợ : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.
❌ Đơn hàng của bạn sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bạn đặt link sai định dạng.
❌ Đơn hàng sẽ được coi là hoàn thành nếu link bị thay đổi hoặc gỡ bỏ.
❌ Không hoàn tiền nếu bài viết được đặt ở chế độ riêng tư
1088 Facebook - Video Views | 1 Minute | 10k/days ~ Max 1M | Instant ฿30.33 500 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức (đôi khi từ 0-24 giờ)
🚀 Tốc độ: 10k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🛑 Lưu ý: Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể quá chậm.

⚠️ VUI LÒNG ĐỌC ⚠️
(Chỉ hỗ trợ liên kết Facebook Desktop!!)

✅ Link: Link đăng video Facebook
Liên kết ví dụ 1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Liên kết ví dụ 2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Ví dụ về các liên kết không hợp lệ không được hỗ trợ : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.
❌ Đơn hàng của bạn sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bạn đặt link sai định dạng.
❌ Đơn hàng sẽ được coi là hoàn thành nếu link bị thay đổi hoặc gỡ bỏ.
❌ Không hoàn tiền nếu bài viết được đặt ở chế độ riêng tư
1086 Facebook - Video Views | 10k/days ~ Max 1M | Instant ฿42.33 100 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức (đôi khi từ 0-24 giờ)
🚀 Tốc độ: 10k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🛑 Lưu ý: Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể quá chậm.

⚠️ VUI LÒNG ĐỌC ⚠️
(Chỉ hỗ trợ liên kết Facebook Desktop!!)

✅ Link: Link đăng video Facebook
Liên kết ví dụ 1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Liên kết ví dụ 2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Ví dụ về các liên kết không hợp lệ không được hỗ trợ : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.
❌ Đơn hàng của bạn sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bạn đặt link sai định dạng.
❌ Đơn hàng sẽ được coi là hoàn thành nếu link bị thay đổi hoặc gỡ bỏ.
❌ Không hoàn tiền nếu bài viết được đặt ở chế độ riêng tư
982 <-------👇เพิ่มวิวสตอรี่👇-------> ฿10,000.00 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
553 Facebook - STORY Views | 1k/days ~ Max 1.8k | Instant ฿22.27 50 1 800 Chưa đủ dữ liệu
📌 Số tiền: Tối thiểu: 50 Tối đa 1800
⌛ Bắt đầu : Ngay lập tức - 1 giờ [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ : 1k-20k/ngày
♻️ Bảo hành: Không

🛑 Lưu ý: Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể quá chậm.

⚠️ VUI LÒNG ĐỌC ⚠️
(Chỉ hỗ trợ liên kết Facebook Desktop!!)

✅ Link: Link đăng video Facebook
Liên kết ví dụ 1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Liên kết ví dụ 2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Ví dụ về các liên kết không hợp lệ không được hỗ trợ : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.
❌ Đơn hàng của bạn sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bạn đặt link sai định dạng.
❌ Đơn hàng sẽ được coi là hoàn thành nếu link bị thay đổi hoặc gỡ bỏ.
❌ Không hoàn tiền nếu bài viết được đặt ở chế độ riêng tư
554 Facebook - STORY Views | 1k-10k/days ~ Max 10k | Instant ฿89.96 100 100 000 Chưa đủ dữ liệu
📌 Số tiền: Tối thiểu: 50 Tối đa 1800
⌛ Bắt đầu : Ngay lập tức - 1 giờ [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ : 1k-20k/ngày
♻️ Bảo hành: Không

🛑 Lưu ý: Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể quá chậm.

⚠️ VUI LÒNG ĐỌC ⚠️
(Chỉ hỗ trợ liên kết Facebook Desktop!!)

✅ Link: Link đăng video Facebook
Liên kết ví dụ 1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
Liên kết ví dụ 2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

❌ Ví dụ về các liên kết không hợp lệ không được hỗ trợ : ❌
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234567890&id=0987654321

✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.
❌ Đơn hàng của bạn sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bạn đặt link sai định dạng.
❌ Đơn hàng sẽ được coi là hoàn thành nếu link bị thay đổi hoặc gỡ bỏ.
❌ Không hoàn tiền nếu bài viết được đặt ở chế độ riêng tư

Facebook - Video Views | 20k/days Facebook - Video Views | 20k/days

2302 Facebook - เพิ่มยอดวิว | Video/Reels | เวลาดู 3 วินาที | 20k/วัน | R∞ | เริ่มทันที ฿10.55 100 20 000 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ รายละเอียด: ให้ใช้ลิงก์ Video/Reels ที่เปิดสาธารณะ

🔝 คุณภาพ: Non-Drop
⏰ เริ่มต้น : เริ่มทันที [หรืออาจนานกว่า โปรดอดทนรอ]
🚀 ความเร็ว : 20k+ ต่อวัน
♻️ การรับประกัน : Lifetime

✅ ลิงก์: ลิงก์โพสต์วิดีโอ Facebook
ลิงก์ตัวอย่างที่1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
ลิงก์ตัวอย่างที่2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

🛑 หมายเหตุ:
🎬 ความยาววิดีโอขั้นต่ำ = 7 วินาที
✅ บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
🚧 หาก Facebook Update ความเร็วอาจทำงานช้า
❌ การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงก์ผิดรูปแบบ,เปลี่ยนแปลงหรือลบลิงก์
❌ ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
2303 Facebook - เพิ่มยอดวิว | Video/Reels | เวลาดู 10 วินาที | 20k/วัน | R∞ | เริ่มทันที ฿12.89 100 20 000 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ รายละเอียด: ให้ใช้ลิงก์ Video/Reels ที่เปิดสาธารณะ

🔝 คุณภาพ: Non-Drop
⏰ เริ่มต้น : เริ่มทันที [หรืออาจนานกว่า โปรดอดทนรอ]
🚀 ความเร็ว : 20k+ ต่อวัน
♻️ การรับประกัน : Lifetime

✅ ลิงก์: ลิงก์โพสต์วิดีโอ Facebook
ลิงก์ตัวอย่างที่1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
ลิงก์ตัวอย่างที่2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

🛑 หมายเหตุ:
🎬 ความยาววิดีโอขั้นต่ำ = 7 วินาที
✅ บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
🚧 หาก Facebook Update ความเร็วอาจทำงานช้า
❌ การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงก์ผิดรูปแบบ,เปลี่ยนแปลงหรือลบลิงก์
❌ ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
2304 Facebook - เพิ่มยอดวิว | Video/Reels | เวลาดู 15 วินาที | 20k/วัน | R∞ | เริ่มทันที ฿19.53 100 20 000 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ รายละเอียด: ให้ใช้ลิงก์ Video/Reels ที่เปิดสาธารณะ

🔝 คุณภาพ: Non-Drop
⏰ เริ่มต้น : เริ่มทันที [หรืออาจนานกว่า โปรดอดทนรอ]
🚀 ความเร็ว : 20k+ ต่อวัน
♻️ การรับประกัน : Lifetime

✅ ลิงก์: ลิงก์โพสต์วิดีโอ Facebook
ลิงก์ตัวอย่างที่1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
ลิงก์ตัวอย่างที่2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

🛑 หมายเหตุ:
🎬 ความยาววิดีโอขั้นต่ำ = 7 วินาที
✅ บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
🚧 หาก Facebook Update ความเร็วอาจทำงานช้า
❌ การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงก์ผิดรูปแบบ,เปลี่ยนแปลงหรือลบลิงก์
❌ ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
2305 Facebook - เพิ่มยอดวิว | Video/Reels | เวลาดู 30 วินาที | 20k/วัน | R∞ | เริ่มทันที ฿22.78 100 20 000 000 6 giờ 51 phút
✅ รายละเอียด: ให้ใช้ลิงก์ Video/Reels ที่เปิดสาธารณะ

🔝 คุณภาพ: Non-Drop
⏰ เริ่มต้น : เริ่มทันที [หรืออาจนานกว่า โปรดอดทนรอ]
🚀 ความเร็ว : 20k+ ต่อวัน
♻️ การรับประกัน : Lifetime

✅ ลิงก์: ลิงก์โพสต์วิดีโอ Facebook
ลิงก์ตัวอย่างที่1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
ลิงก์ตัวอย่างที่2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

🛑 หมายเหตุ:
🎬 ความยาววิดีโอขั้นต่ำ = 7 วินาที
✅ บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
🚧 หาก Facebook Update ความเร็วอาจทำงานช้า
❌ การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงก์ผิดรูปแบบ,เปลี่ยนแปลงหรือลบลิงก์
❌ ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
2306 Facebook - เพิ่มยอดวิว | Video/Reels | เวลาดู 1 นาที | 20k/วัน | R∞ | เริ่มทันที ฿26.05 100 20 000 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ รายละเอียด: ให้ใช้ลิงก์ Video/Reels ที่เปิดสาธารณะ

🔝 คุณภาพ: Non-Drop
⏰ เริ่มต้น : เริ่มทันที [หรืออาจนานกว่า โปรดอดทนรอ]
🚀 ความเร็ว : 20k+ ต่อวัน
♻️ การรับประกัน : Lifetime

✅ ลิงก์: ลิงก์โพสต์วิดีโอ Facebook
ลิงก์ตัวอย่างที่1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
ลิงก์ตัวอย่างที่2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

🛑 หมายเหตุ:
🎬 ความยาววิดีโอขั้นต่ำ = 1 นาที 5 วินาที
✅ บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
🚧 หาก Facebook Update ความเร็วอาจทำงานช้า
❌ การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงก์ผิดรูปแบบ,เปลี่ยนแปลงหรือลบลิงก์
❌ ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
2307 Facebook - เพิ่มยอดวิว | Video/Reels | เวลาดู 3 นาที | 20k/วัน | R∞ | เริ่มทันที ฿48.83 100 20 000 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ รายละเอียด: ให้ใช้ลิงก์ Video/Reels ที่เปิดสาธารณะ

🔝 คุณภาพ: Non-Drop
⏰ เริ่มต้น : เริ่มทันที [หรืออาจนานกว่า โปรดอดทนรอ]
🚀 ความเร็ว : 20k+ ต่อวัน
♻️ การรับประกัน : Lifetime

✅ ลิงก์: ลิงก์โพสต์วิดีโอ Facebook
ลิงก์ตัวอย่างที่1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
ลิงก์ตัวอย่างที่2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

🛑 หมายเหตุ:
🎬 ความยาววิดีโอขั้นต่ำ = 3 นาที 5 วินาที
✅ บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
🚧 หาก Facebook Update ความเร็วอาจทำงานช้า
❌ การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงก์ผิดรูปแบบ,เปลี่ยนแปลงหรือลบลิงก์
❌ ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
2308 Facebook - เพิ่มยอดวิว | Video/Reels | เวลาดู 6 นาที | 20k/วัน | R∞ | เริ่มทันที ฿91.15 100 20 000 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ รายละเอียด: ให้ใช้ลิงก์ Video/Reels ที่เปิดสาธารณะ

🔝 คุณภาพ: Non-Drop
⏰ เริ่มต้น : เริ่มทันที [หรืออาจนานกว่า โปรดอดทนรอ]
🚀 ความเร็ว : 20k+ ต่อวัน
♻️ การรับประกัน : Lifetime

✅ ลิงก์: ลิงก์โพสต์วิดีโอ Facebook
ลิงก์ตัวอย่างที่1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
ลิงก์ตัวอย่างที่2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

🛑 หมายเหตุ:
🎬 ความยาววิดีโอขั้นต่ำ = 6 นาที 5 วินาที
✅ บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
🚧 หาก Facebook Update ความเร็วอาจทำงานช้า
❌ การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงก์ผิดรูปแบบ,เปลี่ยนแปลงหรือลบลิงก์
❌ ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
2309 Facebook - เพิ่มยอดวิว | Video/Reels | เวลาดู 10 นาที | 20k/วัน | R∞ | เริ่มทันที ฿162.76 100 20 000 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ รายละเอียด: ให้ใช้ลิงก์ Video/Reels ที่เปิดสาธารณะ

🔝 คุณภาพ: Non-Drop
⏰ เริ่มต้น : เริ่มทันที [หรืออาจนานกว่า โปรดอดทนรอ]
🚀 ความเร็ว : 20k+ ต่อวัน
♻️ การรับประกัน : Lifetime

✅ ลิงก์: ลิงก์โพสต์วิดีโอ Facebook
ลิงก์ตัวอย่างที่1: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxx
ลิงก์ตัวอย่างที่2: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxx

🛑 หมายเหตุ:
🎬 ความยาววิดีโอขั้นต่ำ = 10 นาที 5 วินาที
✅ บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
🚧 หาก Facebook Update ความเร็วอาจทำงานช้า
❌ การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงก์ผิดรูปแบบ,เปลี่ยนแปลงหรือลบลิงก์
❌ ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว

Facebook - Live Stream Views 🛑 [Best] Facebook - Live Stream Views 🛑 [Best]

1936 Facebook - Live Stream Views | Watch 15 Minute | Instant ฿24.96 50 15 000 10 phút
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⌛ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không đảm bảo, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
1937 Facebook - Live Stream Views | Watch 30 Minute | Instant ฿49.85 50 15 000 26 phút
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⌛ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không đảm bảo, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
1939 Facebook - Live Stream Views | Watch 60 Minute | Instant ฿99.69 50 15 000 3 giờ 6 phút
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⌛ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không đảm bảo, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
1940 Facebook - Live Stream Views | Watch 90 Minute | Instant ฿140.47 50 15 000 25 giờ 16 phút
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⌛ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không đảm bảo, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
1941 Facebook - Live Stream Views | Watch 120 Minute | Instant ฿181.25 50 15 000 45 phút
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⌛ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không đảm bảo, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
1942 Facebook - Live Stream Views | Watch 150 Minute | Instant ฿217.49 50 15 000 24 phút
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⌛ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không đảm bảo, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
1943 Facebook - Live Stream Views | Watch 180 Minute | Instant ฿253.74 50 15 000 22 phút
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⌛ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không đảm bảo, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
1944 Facebook - Live Stream Views | Watch 210 Minute | Instant ฿289.98 50 15 000 25 phút
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⌛ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không đảm bảo, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
1945 Facebook - Live Stream Views | Watch 240 Minute | Instant ฿362.48 50 15 000 1 giờ 49 phút
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⌛ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
1950 ➖➖👇SV2👇➖➖ ฿10,000.00 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
1926 Facebook - Live Stream Views | Watch 15 Minute | HQ | Instant ฿45.38 10 10 000 47 phút
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⌛ Thời gian khởi động: 0 - 1 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
1927 Facebook - Live Stream Views | Watch 30 Minute | HQ | Instant ฿90.76 10 10 000 16 phút
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⌛ Thời gian khởi động: 0 - 1 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
1929 Facebook - Live Stream Views | Watch 60 Minute | HQ | Instant ฿172.45 10 10 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⌛ Thời gian khởi động: 0 - 1 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
1930 Facebook - Live Stream Views | Watch 90 Minute | HQ | Instant ฿249.59 10 10 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⌛ Thời gian khởi động: 0 - 1 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
1931 Facebook - Live Stream Views | Watch 120 Minute | HQ | Instant ฿329.01 10 10 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⌛ Thời gian khởi động: 0 - 1 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
1932 Facebook - Live Stream Views | Watch 150 Minute | HQ | Instant ฿408.42 10 10 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⌛ Thời gian khởi động: 0 - 1 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
1933 Facebook - Live Stream Views | Watch 180 Minute | HQ | Instant ฿476.49 10 10 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⌛ Thời gian khởi động: 0 - 1 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
1934 Facebook - Live Stream Views | Watch 210 Minute | HQ | Instant ฿567.25 10 10 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⌛ Thời gian khởi động: 0 - 1 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
1935 Facebook - Live Stream Views | Watch 240 Minute | HQ | Instant ฿635.32 10 10 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⌛ Thời gian khởi động: 0 - 1 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.

Facebook - Live Stream Views 🛑 [Cheap] Facebook - Live Stream Views 🛑 [Cheap]

1695 ➖➖👇NEW👇➖➖ ฿10,000.00 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
2363 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 15 นาที | เริ่มทันที ฿13.44 50 20 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ สามารถซื้อซ้ำได้ เพื่อเพิ่มคนดูได้ในลิงก์เดียวกัน
⏰ เวลาเริ่มต้น: 0 - 5 นาที
🚀 ความเร็ว: เร็ว
♻️ การรับประกัน: ไม่รับประกัน ไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ลิงก์ผิด ฯลฯ
⚠️ อาจจะดรอปลง: 0 - 20% (อาจจะได้ไม่ครบตามสั่ง)

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ใช้ URL วิดีโอสดแบบเต็ม
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 หมายเหตุ:
⚠️ สถานะแสดงเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)
❌ นี่เป็นบริการราคาถูก ไม่สามารถซัพพอร์ตผ่านตั๋วได้ โปรดซื้อด้วยความเสี่ยงของคุณเอง!
❌ เซิร์ฟเวอร์ราคาถูกอาจจะไม่ทำงานเสมอไป ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
❌ หากคุณเพิ่มลิงค์ผิด จะไม่มีการคืนเงิน - Live ต้องเป็นสาธารณะ
❌ แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้
2364 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 30 นาที | เริ่มทันที ฿26.88 50 20 000 5 phút
✅ สามารถซื้อซ้ำได้ เพื่อเพิ่มคนดูได้ในลิงก์เดียวกัน
⏰ เวลาเริ่มต้น: 0 - 5 นาที
🚀 ความเร็ว: เร็ว
♻️ การรับประกัน: ไม่รับประกัน ไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ลิงก์ผิด ฯลฯ
⚠️ อาจจะดรอปลง: 0 - 20% (อาจจะได้ไม่ครบตามสั่ง)

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ใช้ URL วิดีโอสดแบบเต็ม
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 หมายเหตุ:
⚠️ สถานะแสดงเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)
❌ นี่เป็นบริการราคาถูก ไม่สามารถซัพพอร์ตผ่านตั๋วได้ โปรดซื้อด้วยความเสี่ยงของคุณเอง!
❌ เซิร์ฟเวอร์ราคาถูกอาจจะไม่ทำงานเสมอไป ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
❌ หากคุณเพิ่มลิงค์ผิด จะไม่มีการคืนเงิน - Live ต้องเป็นสาธารณะ
❌ แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้
2365 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 45 นาที | เริ่มทันที ฿40.32 50 20 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ สามารถซื้อซ้ำได้ เพื่อเพิ่มคนดูได้ในลิงก์เดียวกัน
⏰ เวลาเริ่มต้น: 0 - 5 นาที
🚀 ความเร็ว: เร็ว
♻️ การรับประกัน: ไม่รับประกัน ไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ลิงก์ผิด ฯลฯ
⚠️ อาจจะดรอปลง: 0 - 20% (อาจจะได้ไม่ครบตามสั่ง)

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ใช้ URL วิดีโอสดแบบเต็ม
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 หมายเหตุ:
⚠️ สถานะแสดงเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)
❌ นี่เป็นบริการราคาถูก ไม่สามารถซัพพอร์ตผ่านตั๋วได้ โปรดซื้อด้วยความเสี่ยงของคุณเอง!
❌ เซิร์ฟเวอร์ราคาถูกอาจจะไม่ทำงานเสมอไป ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
❌ หากคุณเพิ่มลิงค์ผิด จะไม่มีการคืนเงิน - Live ต้องเป็นสาธารณะ
❌ แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้
2366 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 60 นาที | เริ่มทันที ฿53.76 50 20 000 56 phút
✅ สามารถซื้อซ้ำได้ เพื่อเพิ่มคนดูได้ในลิงก์เดียวกัน
⏰ เวลาเริ่มต้น: 0 - 5 นาที
🚀 ความเร็ว: เร็ว
♻️ การรับประกัน: ไม่รับประกัน ไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ลิงก์ผิด ฯลฯ
⚠️ อาจจะดรอปลง: 0 - 20% (อาจจะได้ไม่ครบตามสั่ง)

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ใช้ URL วิดีโอสดแบบเต็ม
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 หมายเหตุ:
⚠️ สถานะแสดงเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)
❌ นี่เป็นบริการราคาถูก ไม่สามารถซัพพอร์ตผ่านตั๋วได้ โปรดซื้อด้วยความเสี่ยงของคุณเอง!
❌ เซิร์ฟเวอร์ราคาถูกอาจจะไม่ทำงานเสมอไป ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
❌ หากคุณเพิ่มลิงค์ผิด จะไม่มีการคืนเงิน - Live ต้องเป็นสาธารณะ
❌ แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้
2367 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 90 นาที | เริ่มทันที ฿80.64 50 20 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ สามารถซื้อซ้ำได้ เพื่อเพิ่มคนดูได้ในลิงก์เดียวกัน
⏰ เวลาเริ่มต้น: 0 - 5 นาที
🚀 ความเร็ว: เร็ว
♻️ การรับประกัน: ไม่รับประกัน ไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ลิงก์ผิด ฯลฯ
⚠️ อาจจะดรอปลง: 0 - 20% (อาจจะได้ไม่ครบตามสั่ง)

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ใช้ URL วิดีโอสดแบบเต็ม
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 หมายเหตุ:
⚠️ สถานะแสดงเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)
❌ นี่เป็นบริการราคาถูก ไม่สามารถซัพพอร์ตผ่านตั๋วได้ โปรดซื้อด้วยความเสี่ยงของคุณเอง!
❌ เซิร์ฟเวอร์ราคาถูกอาจจะไม่ทำงานเสมอไป ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
❌ หากคุณเพิ่มลิงค์ผิด จะไม่มีการคืนเงิน - Live ต้องเป็นสาธารณะ
❌ แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้
2368 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 120 นาที | เริ่มทันที ฿107.52 50 20 000 2 phút
✅ สามารถซื้อซ้ำได้ เพื่อเพิ่มคนดูได้ในลิงก์เดียวกัน
⏰ เวลาเริ่มต้น: 0 - 5 นาที
🚀 ความเร็ว: เร็ว
♻️ การรับประกัน: ไม่รับประกัน ไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ลิงก์ผิด ฯลฯ
⚠️ อาจจะดรอปลง: 0 - 20% (อาจจะได้ไม่ครบตามสั่ง)

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ใช้ URL วิดีโอสดแบบเต็ม
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 หมายเหตุ:
⚠️ สถานะแสดงเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)
❌ นี่เป็นบริการราคาถูก ไม่สามารถซัพพอร์ตผ่านตั๋วได้ โปรดซื้อด้วยความเสี่ยงของคุณเอง!
❌ เซิร์ฟเวอร์ราคาถูกอาจจะไม่ทำงานเสมอไป ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
❌ หากคุณเพิ่มลิงค์ผิด จะไม่มีการคืนเงิน - Live ต้องเป็นสาธารณะ
❌ แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้
2369 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 180 นาที | เริ่มทันที ฿161.28 50 20 000 5 phút
✅ สามารถซื้อซ้ำได้ เพื่อเพิ่มคนดูได้ในลิงก์เดียวกัน
⏰ เวลาเริ่มต้น: 0 - 5 นาที
🚀 ความเร็ว: เร็ว
♻️ การรับประกัน: ไม่รับประกัน ไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ลิงก์ผิด ฯลฯ
⚠️ อาจจะดรอปลง: 0 - 20% (อาจจะได้ไม่ครบตามสั่ง)

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ใช้ URL วิดีโอสดแบบเต็ม
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 หมายเหตุ:
⚠️ สถานะแสดงเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)
❌ นี่เป็นบริการราคาถูก ไม่สามารถซัพพอร์ตผ่านตั๋วได้ โปรดซื้อด้วยความเสี่ยงของคุณเอง!
❌ เซิร์ฟเวอร์ราคาถูกอาจจะไม่ทำงานเสมอไป ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
❌ หากคุณเพิ่มลิงค์ผิด จะไม่มีการคืนเงิน - Live ต้องเป็นสาธารณะ
❌ แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้
2370 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 240 นาที | เริ่มทันที ฿215.04 50 20 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ สามารถซื้อซ้ำได้ เพื่อเพิ่มคนดูได้ในลิงก์เดียวกัน
⏰ เวลาเริ่มต้น: 0 - 5 นาที
🚀 ความเร็ว: เร็ว
♻️ การรับประกัน: ไม่รับประกัน ไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ลิงก์ผิด ฯลฯ
⚠️ อาจจะดรอปลง: 0 - 20% (อาจจะได้ไม่ครบตามสั่ง)

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ใช้ URL วิดีโอสดแบบเต็ม
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 หมายเหตุ:
⚠️ สถานะแสดงเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)
❌ นี่เป็นบริการราคาถูก ไม่สามารถซัพพอร์ตผ่านตั๋วได้ โปรดซื้อด้วยความเสี่ยงของคุณเอง!
❌ เซิร์ฟเวอร์ราคาถูกอาจจะไม่ทำงานเสมอไป ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
❌ หากคุณเพิ่มลิงค์ผิด จะไม่มีการคืนเงิน - Live ต้องเป็นสาธารณะ
❌ แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้
2371 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 300 นาที | เริ่มทันที ฿268.80 50 20 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ สามารถซื้อซ้ำได้ เพื่อเพิ่มคนดูได้ในลิงก์เดียวกัน
⏰ เวลาเริ่มต้น: 0 - 5 นาที
🚀 ความเร็ว: เร็ว
♻️ การรับประกัน: ไม่รับประกัน ไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ลิงก์ผิด ฯลฯ
⚠️ อาจจะดรอปลง: 0 - 20% (อาจจะได้ไม่ครบตามสั่ง)

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ใช้ URL วิดีโอสดแบบเต็ม
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 หมายเหตุ:
⚠️ สถานะแสดงเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)
❌ นี่เป็นบริการราคาถูก ไม่สามารถซัพพอร์ตผ่านตั๋วได้ โปรดซื้อด้วยความเสี่ยงของคุณเอง!
❌ เซิร์ฟเวอร์ราคาถูกอาจจะไม่ทำงานเสมอไป ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
❌ หากคุณเพิ่มลิงค์ผิด จะไม่มีการคืนเงิน - Live ต้องเป็นสาธารณะ
❌ แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้
2372 ➖➖👇SV1👇➖➖ ฿10,000.00 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
2283 Facebook - Live Stream Views | Watch 15 Minute | Instant ฿32.19 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
👉 Lượng người xem sẽ tăng 100% - 120%.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Định dạng liên kết di động không được hỗ trợ.
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2284 Facebook - Live Stream Views | Watch 30 Minute | Instant ฿63.94 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
👉 Lượng người xem sẽ tăng 100% - 120%.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Định dạng liên kết di động không được hỗ trợ.
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2285 Facebook - Live Stream Views | Watch 60 Minute | Instant ฿127.88 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
👉 Lượng người xem sẽ tăng 100% - 120%.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Định dạng liên kết di động không được hỗ trợ.
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2286 Facebook - Live Stream Views | Watch 90 Minute | Instant ฿191.81 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
👉 Lượng người xem sẽ tăng 100% - 120%.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Định dạng liên kết di động không được hỗ trợ.
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2287 Facebook - Live Stream Views | Watch 120 Minute | Instant ฿255.75 10 20 000 1 phút
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
👉 Lượng người xem sẽ tăng 100% - 120%.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Định dạng liên kết di động không được hỗ trợ.
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2288 Facebook - Live Stream Views | Watch 150 Minute | Instant ฿319.68 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
👉 Lượng người xem sẽ tăng 100% - 120%.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Định dạng liên kết di động không được hỗ trợ.
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2289 Facebook - Live Stream Views | Watch 180 Minute | Instant ฿383.62 10 20 000 2 phút
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
👉 Lượng người xem sẽ tăng 100% - 120%.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Định dạng liên kết di động không được hỗ trợ.
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2290 Facebook - Live Stream Views | Watch 210 Minute | Instant ฿447.56 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
👉 Lượng người xem sẽ tăng 100% - 120%.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Định dạng liên kết di động không được hỗ trợ.
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2291 Facebook - Live Stream Views | Watch 240 Minute | Instant ฿511.49 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
👉 Lượng người xem sẽ tăng 100% - 120%.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Định dạng liên kết di động không được hỗ trợ.
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2292 Facebook - Live Stream Views | Watch 270 Minute | Instant ฿575.43 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
👉 Lượng người xem sẽ tăng 100% - 120%.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Định dạng liên kết di động không được hỗ trợ.
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2293 Facebook - Live Stream Views | Watch 300 Minute | Instant ฿638.92 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
👉 Lượng người xem sẽ tăng 100% - 120%.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Định dạng liên kết di động không được hỗ trợ.
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2294 Facebook - Live Stream Views | Watch 360 Minute | Instant ฿766.79 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
👉 Lượng người xem sẽ tăng 100% - 120%.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Định dạng liên kết di động không được hỗ trợ.
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2295 Facebook - Live Stream Views | Watch 420 Minute | Instant ฿894.66 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
👉 Lượng người xem sẽ tăng 100% - 120%.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Định dạng liên kết di động không được hỗ trợ.
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2296 Facebook - Live Stream Views | Watch 480 Minute | Instant ฿1,022.54 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
👉 Lượng người xem sẽ tăng 100% - 120%.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Định dạng liên kết di động không được hỗ trợ.
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2297 Facebook - Live Stream Views | Watch 720 Minute | Instant ฿1,533.58 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
👉 Lượng người xem sẽ tăng 100% - 120%.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Định dạng liên kết di động không được hỗ trợ.
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2298 Facebook - Live Stream Views | Watch 1440 Minute | Instant ฿3,067.16 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
👉 Lượng người xem sẽ tăng 100% - 120%.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Định dạng liên kết di động không được hỗ trợ.
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2299 ➖➖👇SV2👇➖➖ ฿10,000.00 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
2133 Facebook - Live Stream Views | Watch 15 Minute | Instant ฿35.89 10 20 000 9 phút
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⌛ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2134 Facebook - Live Stream Views | Watch 30 Minute | Instant ฿71.78 10 20 000 27 phút
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⌛ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2135 Facebook - Live Stream Views | Watch 60 Minute | Instant ฿143.79 10 20 000 24 phút
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⌛ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2136 Facebook - Live Stream Views | Watch 90 Minute | Instant ฿214.92 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⌛ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2137 Facebook - Live Stream Views | Watch 120 Minute | Instant ฿287.12 10 20 000 2 giờ 24 phút
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⌛ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2138 Facebook - Live Stream Views | Watch 180 Minute | Instant ฿430.26 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⌛ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2139 Facebook - Live Stream Views | Watch 240 Minute | Instant ฿573.82 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⌛ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2140 Facebook - Live Stream Views | Watch 360 Minute | Instant ฿860.94 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⌛ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không bảo hành, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
1665 ➖➖👇SV3👇➖➖ ฿10,000.00 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
81 Facebook - Live Stream Views | Watch 30 Minute | Instant ฿40.13 50 1 000 Chưa đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (đôi khi 0-5 phút)
⚡ Tốc độ: Giao hàng nhanh chóng.
♻️ Bảo hành: Không đổi trả Trong mọi trường hợp, các liên kết sai, v.v.

🚧 Nếu rớt order sẽ không hoàn tiền hay nạp thêm.
Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ hoặc không được liệt kê.

🛑 Tối thiểu: 50 Tối đa: 1000
Số lượng đặt hàng phải là bội số của 50, nếu không nó sẽ tự trừ đi phần lẻ và tăng dần.

🛑 Lưu ý quan trọng: Đây là một dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ hoặc hỗ trợ cho dịch vụ này. Mua nguy cơ của riêng bạn!

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
82 Facebook - Live Stream Views | Watch 60 Minute | Instant ฿79.45 50 1 000 Chưa đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (đôi khi 0-5 phút)
⚡ Tốc độ: Giao hàng nhanh chóng.
♻️ Bảo hành: Không đổi trả Trong mọi trường hợp, các liên kết sai, v.v.

🚧 Nếu rớt order sẽ không hoàn tiền hay nạp thêm.
Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ hoặc không được liệt kê.

🛑 Tối thiểu: 50 Tối đa: 1000
Số lượng đặt hàng phải là bội số của 50, nếu không nó sẽ tự trừ đi phần lẻ và tăng dần.

🛑 Lưu ý quan trọng: Đây là một dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ hoặc hỗ trợ cho dịch vụ này. Mua nguy cơ của riêng bạn!

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
83 Facebook - Live Stream Views | Watch 90 Minute | Instant ฿119.17 50 1 000 3 giờ 41 phút
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (đôi khi 0-5 phút)
⚡ Tốc độ: Giao hàng nhanh chóng.
♻️ Bảo hành: Không đổi trả Trong mọi trường hợp, các liên kết sai, v.v.

🚧 Nếu rớt order sẽ không hoàn tiền hay nạp thêm.
Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ hoặc không được liệt kê.

🛑 Tối thiểu: 50 Tối đa: 1000
Số lượng đặt hàng phải là bội số của 50, nếu không nó sẽ tự trừ đi phần lẻ và tăng dần.

🛑 Lưu ý quan trọng: Đây là một dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ hoặc hỗ trợ cho dịch vụ này. Mua nguy cơ của riêng bạn!

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
84 Facebook - Live Stream Views | Watch 120 Minute | Instant ฿158.89 50 1 000 Chưa đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (đôi khi 0-5 phút)
⚡ Tốc độ: Giao hàng nhanh chóng.
♻️ Bảo hành: Không đổi trả Trong mọi trường hợp, các liên kết sai, v.v.

🚧 Nếu rớt order sẽ không hoàn tiền hay nạp thêm.
Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ hoặc không được liệt kê.

🛑 Tối thiểu: 50 Tối đa: 1000
Số lượng đặt hàng phải là bội số của 50, nếu không nó sẽ tự trừ đi phần lẻ và tăng dần.

🛑 Lưu ý quan trọng: Đây là một dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ hoặc hỗ trợ cho dịch vụ này. Mua nguy cơ của riêng bạn!

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
85 Facebook - Live Stream Views | Watch 150 Minute | Instant ฿198.43 50 1 000 Chưa đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (đôi khi 0-5 phút)
⚡ Tốc độ: Giao hàng nhanh chóng.
♻️ Bảo hành: Không đổi trả Trong mọi trường hợp, các liên kết sai, v.v.

🚧 Nếu rớt order sẽ không hoàn tiền hay nạp thêm.
Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ hoặc không được liệt kê.

🛑 Tối thiểu: 50 Tối đa: 1000
Số lượng đặt hàng phải là bội số của 50, nếu không nó sẽ tự trừ đi phần lẻ và tăng dần.

🛑 Lưu ý quan trọng: Đây là một dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ hoặc hỗ trợ cho dịch vụ này. Mua nguy cơ của riêng bạn!

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
86 Facebook - Live Stream Views | Watch 180 Minute | Instant ฿238.11 50 1 000 Chưa đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (đôi khi 0-5 phút)
⚡ Tốc độ: Giao hàng nhanh chóng.
♻️ Bảo hành: Không đổi trả Trong mọi trường hợp, các liên kết sai, v.v.

🚧 Nếu rớt order sẽ không hoàn tiền hay nạp thêm.
Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ hoặc không được liệt kê.

🛑 Tối thiểu: 50 Tối đa: 1000
Số lượng đặt hàng phải là bội số của 50, nếu không nó sẽ tự trừ đi phần lẻ và tăng dần.

🛑 Lưu ý quan trọng: Đây là một dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ hoặc hỗ trợ cho dịch vụ này. Mua nguy cơ của riêng bạn!

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
87 Facebook - Live Stream Views | Watch 210 Minute | Instant ฿277.79 50 1 000 2 giờ 14 phút
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (đôi khi 0-5 phút)
⚡ Tốc độ: Giao hàng nhanh chóng.
♻️ Bảo hành: Không đổi trả Trong mọi trường hợp, các liên kết sai, v.v.

🚧 Nếu rớt order sẽ không hoàn tiền hay nạp thêm.
Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ hoặc không được liệt kê.

🛑 Tối thiểu: 50 Tối đa: 1000
Số lượng đặt hàng phải là bội số của 50, nếu không nó sẽ tự trừ đi phần lẻ và tăng dần.

🛑 Lưu ý quan trọng: Đây là một dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ hoặc hỗ trợ cho dịch vụ này. Mua nguy cơ của riêng bạn!

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
88 Facebook - Live Stream Views | Watch 240 Minute | Instant ฿317.48 50 1 000 1 giờ 7 phút
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (đôi khi 0-5 phút)
⚡ Tốc độ: Giao hàng nhanh chóng.
♻️ Bảo hành: Không đổi trả Trong mọi trường hợp, các liên kết sai, v.v.

🚧 Nếu rớt order sẽ không hoàn tiền hay nạp thêm.
Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ hoặc không được liệt kê.

🛑 Tối thiểu: 50 Tối đa: 1000
Số lượng đặt hàng phải là bội số của 50, nếu không nó sẽ tự trừ đi phần lẻ và tăng dần.

🛑 Lưu ý quan trọng: Đây là một dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ hoặc hỗ trợ cho dịch vụ này. Mua nguy cơ của riêng bạn!

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
80 ➖➖👇SV4👇➖➖ ฿10,000.00 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
2183 Facebook - Live Stream Views | Watch 15 Minute | Instant ฿27.65 20 10 000 52 phút
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không đảm bảo, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
⚠️ Có thể giảm: 0 - 20% (có thể không nhận đủ hàng như đã đặt)

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2184 Facebook - Live Stream Views | Watch 30 Minute | Instant ฿55.30 20 10 000 22 phút
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không đảm bảo, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
⚠️ Có thể giảm: 0 - 20% (có thể không nhận đủ hàng như đã đặt)

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2185 Facebook - Live Stream Views | Watch 60 Minute | Instant ฿110.59 20 10 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không đảm bảo, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
⚠️ Có thể giảm: 0 - 20% (có thể không nhận đủ hàng như đã đặt)

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2186 Facebook - Live Stream Views | Watch 90 Minute | Instant ฿165.89 20 10 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không đảm bảo, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
⚠️ Có thể giảm: 0 - 20% (có thể không nhận đủ hàng như đã đặt)

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2187 Facebook - Live Stream Views | Watch 120 Minute | Instant ฿221.18 20 10 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không đảm bảo, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
⚠️ Có thể giảm: 0 - 20% (có thể không nhận đủ hàng như đã đặt)

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2188 Facebook - Live Stream Views | Watch 150 Minute | Instant ฿276.47 20 10 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không đảm bảo, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
⚠️ Có thể giảm: 0 - 20% (có thể không nhận đủ hàng như đã đặt)

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2189 Facebook - Live Stream Views | Watch 180 Minute | Instant ฿330.30 20 10 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không đảm bảo, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
⚠️ Có thể giảm: 0 - 20% (có thể không nhận đủ hàng như đã đặt)

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2190 Facebook - Live Stream Views | Watch 240 Minute | Instant ฿442.35 20 10 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không đảm bảo, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
⚠️ Có thể giảm: 0 - 20% (có thể không nhận đủ hàng như đã đặt)

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2191 Facebook - Live Stream Views | Watch 270 Minute | Instant ฿497.65 20 10 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không đảm bảo, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
⚠️ Có thể giảm: 0 - 20% (có thể không nhận đủ hàng như đã đặt)

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2192 Facebook - Live Stream Views | Watch 300 Minute | Instant ฿552.94 20 10 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không đảm bảo, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
⚠️ Có thể giảm: 0 - 20% (có thể không nhận đủ hàng như đã đặt)

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2193 Facebook - Live Stream Views | Watch 360 Minute | Instant ฿691.17 20 10 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Có thể mua lại Để tăng lượng người xem trên cùng một liên kết
⏰ Thời gian bắt đầu: 0 - 5 phút
🚀 Tốc độ: Nhanh
♻️ Bảo hành: Không đảm bảo, không hoàn tiền. Trong mọi trường hợp không có liên kết sai, v.v.
⚠️ Có thể giảm: 0 - 20% (có thể không nhận đủ hàng như đã đặt)

✅ Link xem trước: Sử dụng URL video trực tiếp đầy đủ.
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/xxxxxx

🚧 Lưu ý:
⚠️ Trạng thái hiển thị hoàn tất khi lượng khán giả bắt đầu tăng lên. (không cần phải lo lắng)
❌ Đây là dịch vụ giá rẻ. Không thể hỗ trợ thông qua vé. Vui lòng mua có nguy cơ của riêng bạn!
❌ Máy chủ giá rẻ có thể không phải lúc nào cũng hoạt động. Không có hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
❌ Nếu bạn thêm link sai Sẽ không hoàn lại tiền - Live phải công khai.
❌ Gói phát trực tiếp không được hoàn tiền.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng

Facebook - Live Stream Views 🛑 Facebook - Live Stream Views 🛑

60 Facebook - Live Stream Views | Watch 30 Minute | Instant ฿110.24 50 20 000 2 giờ 16 phút
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 0 - 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết đến video đầy đủ chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
61 Facebook - Live Stream Views | Watch 60 Minute | Instant ฿220.47 50 20 000 3 giờ 54 phút
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
62 Facebook - Live Stream Views | Watch 90 Minute | Instant ฿330.71 50 20 000 Chưa đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
63 Facebook - Live Stream Views | Watch 120 Minute | Instant ฿440.94 50 20 000 Chưa đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
64 Facebook - Live Stream Views | Watch 150 Minute | Instant ฿413.38 30 5 000 Chưa đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
65 Facebook - Live Stream Views | Watch 180 Minute | Instant ฿496.06 30 5 000 Chưa đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
66 Facebook - Live Stream Views | Watch 210 Minute | Instant ฿578.73 30 5 000 Chưa đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
67 Facebook - Live Stream Views | Watch 240 Minute | Instant ฿661.41 30 5 000 Chưa đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
68 Facebook - Live Stream Views | Watch 270 Minute | Instant ฿744.08 30 5 000 Chưa đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
69 Facebook - Live Stream Views | Watch 300 Minute | Instant ฿826.76 30 5 000 Chưa đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
1803 ➖➖👇SV2👇➖➖ ฿10,000.00 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
121 Facebook - Live Stream Views | Watch 30 Minute | Instant ฿110.24 70 10 000 Chưa đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
122 Facebook - Live Stream Views | Watch 30 Minute | Instant ฿220.47 50 10 000 Chưa đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
123 Facebook - Live Stream Views | Watch 90 Minute | Instant ฿330.71 50 10 000 Chưa đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
124 Facebook - Live Stream Views | Watch 120 Minute | Instant ฿440.94 50 10 000 Chưa đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
125 Facebook - Live Stream Views | Watch 150 Minute | Instant ฿551.18 50 10 000 Chưa đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
126 Facebook - Live Stream Views | Watch 180 Minute | Instant ฿661.41 50 10 000 Chưa đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
127 Facebook - Live Stream Views | Watch 210 Minute | Instant ฿771.64 50 10 000 Chưa đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
128 Facebook - Live Stream Views | Watch 240 Minute | Instant ฿881.88 50 10 000 Chưa đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
129 Facebook - Live Stream Views | Watch 270 Minute | Instant ฿992.11 50 10 000 Chưa đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
130 Facebook - Live Stream Views | Watch 300 Minute | Instant ฿1,102.35 50 10 000 Chưa đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
151 ➖➖👇SV3👇➖➖ ฿10,000.00 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
143 Facebook - Live Stream Views | Watch 30 Minute | Instant ฿53.99 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
⚡ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🛑 Hiển thị trạng thái hoàn thành nhưng lượng khán giả ngày càng tăng
🛑 Nhân vật sẽ được thêm từ từ trong vòng 5 phút.

🚧 cảnh báo
- Không hoàn tiền trong mọi trường hợp, sai link, v.v.
- Nếu nó bắt đầu đếm hơn 1K và nó giảm, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền.
- Nếu khách mua hàng bằng link không phải live stream chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/1359872648xxxxx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1359872648xxxxx

⛔ Chúng tôi không chấp nhận các URL ngắn.
Ví dụ: https://fb.watch/8a_czsWesSZasL/
144 Facebook - Live Stream Views | Watch 60 Minute | Instant ฿107.98 10 20 000 27 phút
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
⚡ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🛑 Hiển thị trạng thái hoàn thành nhưng lượng khán giả ngày càng tăng
🛑 Nhân vật sẽ được thêm từ từ trong vòng 5 phút.

🚧 cảnh báo
- Không hoàn tiền trong mọi trường hợp, sai link, v.v.
- Nếu nó bắt đầu đếm hơn 1K và nó giảm, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền.
- Nếu khách mua hàng bằng link không phải live stream chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/1359872648xxxxx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1359872648xxxxx

⛔ Chúng tôi không chấp nhận các URL ngắn.
Ví dụ: https://fb.watch/8a_czsWesSZasL/
145 Facebook - Live Stream Views | Watch 90 Minute | Instant ฿161.97 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
⚡ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🛑 Hiển thị trạng thái hoàn thành nhưng lượng khán giả ngày càng tăng
🛑 Nhân vật sẽ được thêm từ từ trong vòng 5 phút.

🚧 cảnh báo
- Không hoàn tiền trong mọi trường hợp, sai link, v.v.
- Nếu nó bắt đầu đếm hơn 1K và nó giảm, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền.
- Nếu khách mua hàng bằng link không phải live stream chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/1359872648xxxxx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1359872648xxxxx

⛔ Chúng tôi không chấp nhận các URL ngắn.
Ví dụ: https://fb.watch/8a_czsWesSZasL/
146 Facebook - Live Stream Views | Watch 120 Minute | Instant ฿215.96 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
⚡ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🛑 Hiển thị trạng thái hoàn thành nhưng lượng khán giả ngày càng tăng
🛑 Nhân vật sẽ được thêm từ từ trong vòng 5 phút.

🚧 cảnh báo
- Không hoàn tiền trong mọi trường hợp, sai link, v.v.
- Nếu nó bắt đầu đếm hơn 1K và nó giảm, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền.
- Nếu khách mua hàng bằng link không phải live stream chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/1359872648xxxxx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1359872648xxxxx

⛔ Chúng tôi không chấp nhận các URL ngắn.
Ví dụ: https://fb.watch/8a_czsWesSZasL/
147 Facebook - Live Stream Views | Watch 150 Minute | Instant ฿269.95 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
⚡ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🛑 Hiển thị trạng thái hoàn thành nhưng lượng khán giả ngày càng tăng
🛑 Nhân vật sẽ được thêm từ từ trong vòng 5 phút.

🚧 cảnh báo
- Không hoàn tiền trong mọi trường hợp, sai link, v.v.
- Nếu nó bắt đầu đếm hơn 1K và nó giảm, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền.
- Nếu khách mua hàng bằng link không phải live stream chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/1359872648xxxxx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1359872648xxxxx

⛔ Chúng tôi không chấp nhận các URL ngắn.
Ví dụ: https://fb.watch/8a_czsWesSZasL/
148 Facebook - Live Stream Views | Watch 180 Minute | Instant ฿323.94 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
⚡ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🛑 Hiển thị trạng thái hoàn thành nhưng lượng khán giả ngày càng tăng
🛑 Nhân vật sẽ được thêm từ từ trong vòng 5 phút.

🚧 cảnh báo
- Không hoàn tiền trong mọi trường hợp, sai link, v.v.
- Nếu nó bắt đầu đếm hơn 1K và nó giảm, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền.
- Nếu khách mua hàng bằng link không phải live stream chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/1359872648xxxxx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1359872648xxxxx

⛔ Chúng tôi không chấp nhận các URL ngắn.
Ví dụ: https://fb.watch/8a_czsWesSZasL/
149 Facebook - Live Stream Views | Watch 210 Minute | Instant ฿909.44 30 5 000 Chưa đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
⚡ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🛑 Hiển thị trạng thái hoàn thành nhưng lượng khán giả ngày càng tăng
🛑 Nhân vật sẽ được thêm từ từ trong vòng 5 phút.

🚧 cảnh báo
- Không hoàn tiền trong mọi trường hợp, sai link, v.v.
- Nếu nó bắt đầu đếm hơn 1K và nó giảm, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền.
- Nếu khách mua hàng bằng link không phải live stream chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/1359872648xxxxx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1359872648xxxxx

⛔ Chúng tôi không chấp nhận các URL ngắn.
Ví dụ: https://fb.watch/8a_czsWesSZasL/
150 Facebook - Live Stream Views | Watch 240 Minute | Instant ฿992.11 30 5 000 Chưa đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
⚡ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🛑 Hiển thị trạng thái hoàn thành nhưng lượng khán giả ngày càng tăng
🛑 Nhân vật sẽ được thêm từ từ trong vòng 5 phút.

🚧 cảnh báo
- Không hoàn tiền trong mọi trường hợp, sai link, v.v.
- Nếu nó bắt đầu đếm hơn 1K và nó giảm, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền.
- Nếu khách mua hàng bằng link không phải live stream chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/1359872648xxxxx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1359872648xxxxx

⛔ Chúng tôi không chấp nhận các URL ngắn.
Ví dụ: https://fb.watch/8a_czsWesSZasL/

Facebook - Live Stream Comments Facebook - Live Stream Comments

1604 Facebook - Live Stream Comments | [Custom] | WW | 0-5 Minute ⭕️🚀 ฿208.21 10 20 35 giờ 52 phút
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: -
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxx/videos/xxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và post công khai trước khi đặt hàng!
⚠️ Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm hơn**

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
1605 Facebook - Live Stream Comments | [Custom] | WW | Real-User | Instant ⭕️🚀 ฿290.25 10 100 8 giờ 2 phút
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: -
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxx/videos/xxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và post công khai trước khi đặt hàng!
⚠️ Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm hơn**

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
1606 Facebook - Live Stream Comments | [Custom] | WW | 5k/days | Instant ⭕️🚀 ฿912.22 10 100 Chưa đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 5k mỗi ngày
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxx/videos/xxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
⚠️ Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm hơn**

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -

Facebook - Live Stream Reaction 🥰😀😡 Facebook - Live Stream Reaction 🥰😀😡

1797 ➖➖👇ใหม่👇➖➖ ฿10,000.00 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu
2126 Facebook - Live Stream Reaction [Likes] 👍 | 1k/days | Instant ฿22.56 50 10 000 47 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng mọi loại link bài đăng công khai.

⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay bây giờ
🚀 Tốc độ: 1k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

✅ Link ví dụ: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxx

⚠️ Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ. hoặc liên kết bị hỏng Hệ thống sẽ đánh dấu hoàn thành ngay lập tức.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2127 Facebook - Live Stream Reaction [Love] ❤️ | 1k/days | Instant ฿22.56 50 10 000 110 giờ 50 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng mọi loại link bài đăng công khai.

⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay bây giờ
🚀 Tốc độ: 1k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

✅ Link ví dụ: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxx

⚠️ Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ. hoặc liên kết bị hỏng Hệ thống sẽ đánh dấu hoàn thành ngay lập tức.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2131 Facebook - Live Stream Reaction [Care] 🥰 | 1k/days | Instant ฿22.56 50 10 000 13 giờ 43 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng mọi loại link bài đăng công khai.

⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay bây giờ
🚀 Tốc độ: 1k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

✅ Link ví dụ: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxx

⚠️ Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ. hoặc liên kết bị hỏng Hệ thống sẽ đánh dấu hoàn thành ngay lập tức.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2128 Facebook - Live Stream Reaction [HaHa] 😀 | 1k/days | Instant ฿22.56 50 50 000 118 giờ 52 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng mọi loại link bài đăng công khai.

⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay bây giờ
🚀 Tốc độ: 1k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

✅ Link ví dụ: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxx

⚠️ Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ. hoặc liên kết bị hỏng Hệ thống sẽ đánh dấu hoàn thành ngay lập tức.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2129 Facebook - Live Stream Reaction [Sad] 😪 | 1k/days | Instant ฿22.56 50 50 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng mọi loại link bài đăng công khai.

⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay bây giờ
🚀 Tốc độ: 1k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

✅ Link ví dụ: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxx

⚠️ Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ. hoặc liên kết bị hỏng Hệ thống sẽ đánh dấu hoàn thành ngay lập tức.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
2130 Facebook - Live Stream Reaction [Angry] 😡 | 1k/days | Instant ฿22.56 50 50 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng mọi loại link bài đăng công khai.

⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay bây giờ
🚀 Tốc độ: 1k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

✅ Link ví dụ: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxx

⚠️ Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ. hoặc liên kết bị hỏng Hệ thống sẽ đánh dấu hoàn thành ngay lập tức.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy xem xét việc mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
993 ➖➖👇SV2👇➖➖ ฿10,000.00 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu

Facebook - Page Likes + Followers Facebook - Page Likes + Followers

1753 Facebook - Page Likes + Followers | [New Layout] | 2k-5k/days | R7 | Less Drop | Instant ⭕️♻️ ฿50.27 100 500 000 13 phút
✅ บริการนี้ใช้ได้กับหน้าเพจแบบใหม่

🔝 คุณภาพ: คุณภาพดี
⌛ เริ่มต้น: เริ่มทันที / 1 - 24 ชั่วโมง
🚀 ความเร็ว: 10k ต่อวัน (หาก Facebook อัพเดทอาจล่าช้า)
♻️ การรับประกัน: 30 วัน
⭕️ ปุ่มยกเลิก: มีปุ่มยกเลิก
♻️ ปุ่มเติมยอด: มีปุ่มเติมยอด

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/username

🛑 หมายเหตุ
⚠️ บริการนี้สำหรับเพจที่มีปุ่มไลค์
✅ บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
✅ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ อย่าสั่งซื้อครั้งที่สองในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
1476 Facebook - Page Likes + Followers | 1k-10k/days | Instant ⭕️🚀⭐ ฿67.01 50 50 000 2 giờ 13 phút
🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 100k-500k mỗi ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết ví dụ: Liên kết trang người hâm mộ Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username

🛑 Ghi chú
⚠️ Chỉ dành cho các trang có nút Thích.
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
2182 Facebook - เพิ่มถูกใจเพจ + ติดตามเพจ | 5k-20k/วัน | R30 | เริ่มทันที ⭕️🚀 ᴺᴱᵂ ฿46.30 100 50 000 55 giờ 53 phút
✅ บริการนี้ใช้ได้กับหน้าเพจทุกประเภท

⏰ เริ่มต้น: เริ่มทันที
🚀 ความเร็ว: 5k-20k ต่อวัน (หาก Facebook อัพเดทอาจล่าช้า)
♻️ การรับประกัน: 30 วัน
⭕️ ปุ่มยกเลิก: มีปุ่มยกเลิก

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/username

🛑 หมายเหตุ
🚧 หาก Facebook อัพเดทอาจล่าช้า
⚠️ บริการนี้สำหรับเพจที่มีปุ่มไลค์
✅ บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
✅ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
⚠️ ไม่มีการคืนเงินสำหรับลิงก์ที่ไม่ถูกต้อง หรือลิงก์เสีย ระบบจะทำเครื่องหมายเสร็จสมบูรณ์ทันที
❌ อย่าสั่งซื้อครั้งที่สองในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
📌 โปรดอ่านเงื่อนไขทั้งหมดจาก auto-th.com/terms ก่อนทำการสั่งซื้อ
2426 Facebook - เพิ่มถูกใจเพจ + ติดตามเพจ | 5k/วัน | R30 | เริ่มทันที ⭕️🚀 ᴺᴱᵂ ฿57.57 100 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ บริการนี้ใช้ได้กับหน้าเพจทุกประเภท

🔝 คุณภาพ: คุณภาพดี
⏰ เริ่มต้น: เริ่มทันที / 1 - 24 ชั่วโมง
🚀 ความเร็ว: 5k ต่อวัน (หาก Facebook อัพเดทอาจล่าช้า)
♻️ การรับประกัน: 30 วัน
⭕️ ปุ่มยกเลิก: มีปุ่มยกเลิก

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/username

🛑 หมายเหตุ
⚠️ บริการนี้สำหรับเพจที่มีปุ่มไลค์ + ติดตาม
✅ บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
✅ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ อย่าสั่งซื้อครั้งที่สองในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
2361 Facebook - เพิ่มถูกใจเพจ + ติดตามเพจ | 10k-50k/วัน | R30 | เริ่มทันที 🚀 ฿82.99 50 100 000 58 phút
✅ บริการนี้ใช้ได้กับหน้าเพจทุกประเภท

⌛ เริ่มต้น: เริ่มทันที / 1 - 24 ชั่วโมง
🚀 ความเร็ว: 10k-50k ต่อวัน (หาก Facebook อัพเดทอาจล่าช้า)
♻️ การรับประกัน: 30 วัน

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/username

🛑 หมายเหตุ
⚠️ บริการนี้สำหรับเพจที่มีปุ่มไลค์ + ติดตาม
✅ บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
❌ อย่าสั่งซื้อครั้งที่สองในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
1752 Facebook - Page Likes + Followers | 2k-5k/days | Less Drop | 0-8 Hrs ฿64.51 500 100 000 2 giờ 10 phút
✅ Dịch vụ này có thể sử dụng được với mọi loại trang.

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay / 1 - 24 giờ
🚀 Tốc độ: 500 mỗi ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

✅ Link ví dụ: link fan page Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username

🛑 Ghi chú
⚠️ Dịch vụ này dành cho những trang có nút Like.
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công khai.
❌ Các dịch vụ không bảo đảm thường không ổn định. Thường thì số dư không đầy đủ như yêu cầu. Khách hàng làm như vậy có nguy cơ riêng của họ. Hoặc thử mua dịch vụ bảo hành thay thế.
1732 Facebook - Page Likes + Followers | 50k-500k/days | R30 | Instant ⭕️🚀⭐ ฿79.18 50 100 000 8 phút
✅ Dịch vụ này có thể được sử dụng với tất cả các loại trang.

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức / 1 - 24 giờ
🚀 Tốc độ: 50k-500k mỗi ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết ví dụ: Liên kết trang người hâm mộ Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username

🛑 Ghi chú
⚠️ Chỉ những trang có nút Thích
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
2118 Facebook - Page Likes + Followers | 1k-5k/days | Instant ⭕️🚀 ฿44.02 100 500 000 1 giờ 5 phút
✅ Dịch vụ này có thể sử dụng được với mọi loại trang.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay bây giờ / 1 - 24 giờ
🚀 Tốc độ: 1k-5k mỗi ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: Không đảm bảo.
⭕️ Nút hủy: Có nút hủy.

✅ Link ví dụ: link fan page Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username

🛑 Lưu ý
⚠️ Dịch vụ này dành cho các trang có nút Like + Follow.
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công khai.
❌ Không đặt hàng thứ hai trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy thử mua dịch vụ được đảm bảo.
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
898 Facebook - Page Likes + Followers | 50k/days ~ Max 200k | R∞ | Instant ฿117.29 100 300 000 20 phút
🔝 Chất lượng: Chất lượng cao
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 50k mỗi ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: Trọn đời

✅ liên kết ví dụ: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
897 Facebook - Page Likes + Followers | MQ 20K | R30 | OLD Page Layout ฿203.72 50 100 Chưa đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này cung cấp cả lượt thích trang thực và người theo dõi trang.

🔝 Chất lượng: 100% hàng thật và người dùng thật.
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức - 1 giờ (Vui lòng cho phép 24 giờ)
🚀 Tốc độ: 5k mỗi ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ liên kết ví dụ: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
🚧 Dịch vụ này chỉ hoạt động với bố cục trang cũ.
Ví dụ bố cục trang cũ - https://prnt.sc/tabsJ0xtIBoN

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
886 Facebook - Page Likes + Followers | 2k-5k/day ~ Max 500k | R∞ | ASIAN | Bset - Speed, Quality ฿293.23 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức - 1 giờ (Vui lòng cho phép 24 giờ)
🚀 Tốc độ: 2k-5k mỗi ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 60 ngày

✅ liên kết ví dụ: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
🚧 Bắt đầu tính là số lượng người theo dõi (vì Facebook đã tắt API lượt thích).

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
881 Facebook - Page Likes + Followers | 2k-5k/days ~ Max 50k | R60 | ASIAN | Best - Speed, Quality ฿229.29 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
🚀 Tốc độ: 2k-5k mỗi ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 60 ngày

✅ liên kết ví dụ: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
🚧 Bắt đầu tính là số lượng người theo dõi (vì Facebook đã tắt API lượt thích).

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
912 Facebook - Page Likes + Followers | 5k/days ~ Max 50k | R∞ | Asian | [Bset - Speed, Quality] ฿229.29 50 80 000 Chưa đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 0 - 30 phút
🚀 Tốc độ: 1k-5k mỗi ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ liên kết ví dụ: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
1091 Facebook - Page Likes + Followers | 2k-5k/days ~ Max 50k | R∞ | Asian | [Bset - Speed, Quality] ฿246.93 100 50 000 Chưa đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 2k-5k mỗi ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: Trọn đời

✅ Liên kết ví dụ: Liên kết trang người hâm mộ Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username

🛑 Ghi chú
🚧 Bắt đầu tính từ số lượng người theo dõi (vì Facebook đã tắt API lượt thích).
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên

Facebook - Profile Followers Facebook - Profile Followers

2332 Facebook - Profile Followers | 5k/days | R30 | Non Drop | Instant ⭕️🚀♻️ ฿67.33 100 10 000 000 1 giờ 44 phút
✅ กรุณาเปิดปุ่มให้กดติดตาม และเปิดจำนวนผู้ติดตามให้เห็น !!

⌛ เริ่มต้น: 0 - 24 ชั่วโมง
🚀 ความเร็ว: 20k ต่อวัน
♻️ รับประกัน: 30 วัน
⭕️ ปุ่มยกเลิก: มีปุ่มยกเลิก
♻️ ปุ่มเติมยอด: มีปุ่มเติมยอด

📌 บริการนี้ใช้งานได้ทุกประเภทของโปรไฟล์
🚧 บางครั้งทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นในทันที การทำตามจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นใน 24 ชั่วโมง

✅ ลิงก์: โปรไฟล์ Facebook ส่วนตัว
ตัวอย่าง 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
ตัวอย่าง 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์ที่เปิดสาธารณะ
✅ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
🚧 โดยปกติแล้วมันจะไม่ลดลง แต่การอัปเดตของ Facebook อาจจะลดลงได้
❌ อย่าสั่งซื้อซ้ำในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
2169 Facebook - Profile Followers | 50k/days | R30 | Instant ⭕️🚀 ฿72.16 100 500 000 27 phút
✅ กรุณาเปิดปุ่มให้กดติดตาม และเปิดจำนวนผู้ติดตามให้เห็น !!

🔝 คุณภาพ: มีโปรไฟล์
⌛ เริ่มต้น: 0 - 24 ชั่วโมง
🚀 ความเร็ว: 500k ต่อวัน
♻️ รับประกัน: 30 วัน
⭕️ ปุ่มยกเลิก: มีปุ่มยกเลิก

📌 บริการนี้ใช้งานได้ทุกประเภทของเพจ
📌 บริการนี้ใช้งานได้ทุกประเภทของโปรไฟล์
🚧 บางครั้งทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นในทันที การทำตามจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นใน 24 ชั่วโมง

✅ ลิงก์: โปรไฟล์ Facebook ส่วนตัว
ตัวอย่าง 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
ตัวอย่าง 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์ที่เปิดสาธารณะ
✅ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
🚧 โดยปกติแล้วมันจะไม่ลดลง แต่การอัปเดตของ Facebook อาจจะลดลงได้
❌ อย่าสั่งซื้อครั้งที่สองในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
1970 Facebook - Profile Followers | 20k/days | R30 | Non Drop | Instant ⭕️🚀♻️ ฿73.07 100 500 000 17 giờ 50 phút
✅ Hãy bật nút theo dõi nhé. và tiết lộ số lượng người theo dõi!!

⌛ Mặc định: 0 - 24 giờ
🚀 Tốc độ: 20k/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày
⭕️ Nút hủy: Có nút hủy.
♻️ Nút nạp tiền: Có nút nạp tiền.

🎯 Dịch vụ này áp dụng cho mọi loại hồ sơ.
🚧 Đôi khi chấm xong ngay lập tức Sự tuân thủ sẽ tăng dần trong 24 giờ.

✅ Link: Hồ sơ Facebook Riêng tư
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxx

✅ Dịch vụ này có thể được sử dụng với hồ sơ công khai.
✅ Bạn có thể nạp thêm số dư nếu tỷ lệ giảm từ 10% trở lên.
🚧 Bình thường nó không giảm. Nhưng các bản cập nhật của Facebook có thể làm giảm điều đó.
❌ Không đặt cùng một link nữa. Trong khi trạng thái công việc ban đầu vẫn chưa được hoàn thành.
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu tổng số tiền của bạn thấp hơn số lượng bắt đầu của đơn hàng hoặc tên đã được thay đổi
1733 Facebook - Profile Followers | 500k/days | R30 | Non Drop | Instant ⭕️🚀 ฿78.20 100 10 000 000 5 giờ 37 phút
✅ Hãy bật nút theo dõi nhé. và tiết lộ số lượng người theo dõi!!

⌛ Mặc định: 0 - 24 giờ
🚀 Tốc độ: 100k-500k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày
⭕️ Nút hủy: Có nút hủy.

👉Dịch vụ này có thể được sử dụng trên tất cả các loại trang.
🎯 Dịch vụ này áp dụng cho mọi loại hồ sơ.
🚧 Đôi khi chấm xong ngay lập tức Sự tuân thủ sẽ tăng dần trong 24 giờ.

✅ Link: Hồ sơ Facebook Riêng tư
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxx

✅ Dịch vụ này có thể được sử dụng với hồ sơ công khai.
✅ Bạn có thể nạp thêm số dư nếu tỷ lệ giảm từ 10% trở lên.
🚧 Bình thường nó không giảm. Nhưng các bản cập nhật của Facebook có thể làm giảm điều đó.
❌ Không đặt cùng một link nữa. Trong khi trạng thái công việc ban đầu vẫn chưa được hoàn thành.
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu tổng số tiền của bạn thấp hơn số lượng bắt đầu của đơn hàng hoặc tên đã được thay đổi
2424 Facebook - Profile Followers | 20k/days | R30 | Asian | Instant 🚀 ฿248.40 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ กรุณาเปิดปุ่มให้กดติดตาม และเปิดจำนวนผู้ติดตามให้เห็น !!

⏰ เริ่มต้น: เริ่มทันที
🚀 ความเร็ว: 20k ต่อวัน
♻️ รับประกัน: 30 วัน

📌 บริการนี้ใช้งานได้ทุกประเภทของโปรไฟล์
🚧 บางครั้งทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นในทันที การทำตามจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นใน 24 ชั่วโมง

✅ ลิงก์: โปรไฟล์ Facebook ส่วนตัว
ตัวอย่าง 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
ตัวอย่าง 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์ที่เปิดสาธารณะ
✅ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
🚧 โดยปกติแล้วมันจะไม่ลดลง แต่การอัปเดตของ Facebook อาจจะลดลงได้
❌ อย่าสั่งซื้อซ้ำในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
1566 Facebook - Profile Followers | 1k-10k/days | R30 | 0-3 Hrs ฿86.17 100 50 000 218 giờ 52 phút
✅ Vui lòng bật nút để nhấn theo dõi. và mở số lượng người theo dõi để xem!!

⌛ Bắt đầu: 0 - 3 tiếng
🚀 Tốc độ: 1k-10k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ Dịch vụ này hoạt động với các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
2081 Facebook - Profile Followers | 100k/days | R60 | Non Drop | Instant ⭕️🚀♻️ ฿90.49 100 500 000 11 phút
✅ Hãy bật nút theo dõi nhé. và tiết lộ số lượng người theo dõi!!

🔝 Chất lượng: BOT
⌛ Mặc định: 0 - 24 giờ
🚀 Tốc độ: 100k/ngày
♻️ Bảo hành: 60 ngày
⭕️ Nút hủy: Có nút hủy.
♻️ Nút nạp tiền: Có nút nạp tiền.

👉Dịch vụ này có thể được sử dụng trên tất cả các loại trang.
🎯 Dịch vụ này áp dụng cho mọi loại hồ sơ.
🚧 Đôi khi chấm xong ngay lập tức Sự tuân thủ sẽ tăng dần trong 24 giờ.

✅ Link: Hồ sơ Facebook Riêng tư
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxx

✅ Dịch vụ này có thể được sử dụng với hồ sơ công khai.
✅ Bạn có thể nạp thêm số dư nếu tỷ lệ giảm từ 10% trở lên.
🚧 Bình thường nó không giảm. Nhưng các bản cập nhật của Facebook có thể làm giảm điều đó.
❌ Không lặp lại đơn hàng trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu tổng số tiền của bạn thấp hơn số lượng bắt đầu của đơn hàng hoặc tên đã được thay đổi
1971 Facebook - Profile Followers | 10k-30k/days | Instant ⭕️🚀 ฿80.64 500 500 000 50 giờ 18 phút
✅ Hãy bật nút theo dõi nhé. và tiết lộ số lượng người theo dõi!!

⌛ Mặc định: 0 - 24 giờ
🚀 Tốc độ: 3k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.
⭕️ Nút hủy: Có nút hủy.

🎯 Dịch vụ này áp dụng cho mọi loại hồ sơ.
🚧 Đôi khi chấm xong ngay lập tức Sự tuân thủ sẽ tăng dần trong 24 giờ.

✅ Link: Hồ sơ Facebook Riêng tư
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxx

✅ Dịch vụ này có thể được sử dụng với hồ sơ công khai.
🚧 Bình thường nó không giảm. Nhưng các bản cập nhật của Facebook có thể làm giảm điều đó.
❌ Không đặt cùng một link nữa. Trong khi trạng thái công việc ban đầu vẫn chưa được hoàn thành.
❌ Dịch vụ không đảm bảo thường không ổn định. Thường thì số lượng không đầy đủ như đã đặt hàng. Khách hàng tự chịu rủi ro đó. Hoặc thay vào đó hãy thử mua dịch vụ được đảm bảo.
1805 Facebook - Profile Followers | 3k/days | Less Drop | Instant ⭕️🚀 ฿82.11 100 500 000 3 giờ 50 phút
✅ Hãy bật nút theo dõi nhé. và tiết lộ số lượng người theo dõi!!

⌛ Mặc định: 0 - 24 giờ
🚀 Tốc độ: 3k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.
⭕️ Nút hủy: Có nút hủy.

👉Dịch vụ này có thể được sử dụng trên tất cả các loại trang.
🎯 Dịch vụ này áp dụng cho mọi loại hồ sơ. Cả cũ và mới
🚧 Đôi khi chấm xong ngay lập tức Sự tuân thủ sẽ tăng dần trong 24 giờ.

✅ Link: Hồ sơ Facebook Riêng tư
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxx

✅ Dịch vụ này có thể được sử dụng với hồ sơ công khai.
✅ Bạn có thể nạp thêm số dư nếu tỷ lệ giảm từ 10% trở lên.
🚧 Bình thường nó không giảm. Nhưng các bản cập nhật của Facebook có thể làm giảm điều đó.
❌ Không đặt cùng một link nữa. Trong khi trạng thái công việc ban đầu vẫn chưa được hoàn thành.
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu tổng số tiền của bạn thấp hơn số lượng bắt đầu của đơn hàng hoặc tên đã được thay đổi
2010 Facebook - Profile Followers | 5k-10k/days | WW | Real Users | Non Drop | Instant 🚀 ฿67.45 30 20 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ กรุณาเปิดปุ่มให้กดติดตาม และเปิดจำนวนผู้ติดตามให้เห็น !!

⏰ เริ่มต้น: เริ่มทันที
🚀 ความเร็ว: 5k-10k ต่อวัน
♻️ รับประกัน: ไม่รับประกัน

📌 บริการนี้ใช้งานได้ทุกประเภทของโปรไฟล์

✅ ลิงก์: โปรไฟล์ Facebook ส่วนตัว
ตัวอย่าง 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
ตัวอย่าง 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์ที่เปิดสาธารณะ
🚧 โดยปกติแล้วมันจะไม่ลดลง แต่การอัปเดตของ Facebook อาจจะลดลงได้
❌ อย่าสั่งซื้อซ้ำในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ บริการที่ไม่รับประกันมักจะไม่เสถียร มักจะได้ยอดไม่ครบตามที่สั่ง ลูกค้าต้องรับความเสี่ยงนั้นด้วยตัวเอง หรือลองซื้อบริการที่รับประกันแทน
2013 Facebook - Profile Followers | 5k-10k/days | R90 | WW | Real Users | Non Drop | Instant 🚀 ฿256.65 50 200 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ กรุณาเปิดปุ่มให้กดติดตาม และเปิดจำนวนผู้ติดตามให้เห็น !!

⏰ เริ่มต้น: เริ่มทันที
🚀 ความเร็ว: 5k-10k ต่อวัน
♻️ รับประกัน: 90 วัน

📌 บริการนี้ใช้งานได้ทุกประเภทของโปรไฟล์

✅ ลิงก์: โปรไฟล์ Facebook ส่วนตัว
ตัวอย่าง 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
ตัวอย่าง 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์ที่เปิดสาธารณะ
✅ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
🚧 โดยปกติแล้วมันจะไม่ลดลง แต่การอัปเดตของ Facebook อาจจะลดลงได้
❌ อย่าสั่งซื้อซ้ำในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
1702 Facebook - Profile Followers | 2k-5k/days | Egypt + Arab | R120 | 12-24 Hrs ฿46.48 100 100 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Vui lòng bật nút để nhấn theo dõi. và mở số lượng người theo dõi để xem!!

⌛ Bắt đầu: 12 - 48 tiếng
🚀 Tốc độ: 1k-5k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: 120 ngày

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ Dịch vụ này hoạt động với các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Không order lại link cũ. Trong khi trạng thái công việc ban đầu vẫn chưa được hoàn thành.
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
1703 Facebook - Profile Followers | 5k-10k/days | Egypt + Arab | R120 | 12-24 Hrs ฿47.02 100 100 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Vui lòng bật nút để nhấn theo dõi. và mở số lượng người theo dõi để xem!!

⌛ Bắt đầu: 12 - 48 tiếng
🚀 Tốc độ: 5k-10k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: 120 ngày

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ Dịch vụ này hoạt động với các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Không order lại link cũ. Trong khi trạng thái công việc ban đầu vẫn chưa được hoàn thành.
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
1089 Facebook - Profile Followers | 100-1k/days | R30 | [Best - Speed, Quality] | Instant ฿78.71 100 2 000 000 2 giờ 19 phút
✅ Vui lòng bật nút để nhấn theo dõi. và mở số lượng người theo dõi để xem!!

⌛ Bắt đầu: 0 - 1 giờ
🚀 Tốc độ: 100k/ngày
♻️ Cam kết: Không

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ Dịch vụ này hoạt động với các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
909 Facebook - Profile Followers | 1k/days | 0-30 Minute ฿118.16 100 250 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Vui lòng bật nút để nhấn theo dõi. và mở số lượng người theo dõi để xem!!

⌛ Bắt đầu: 0 - 30 phút
🚀 Tốc độ: Hoạt động nhanh.
♻️ Cam kết: Không

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ Dịch vụ này hoạt động với các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
877 Facebook - Profile Followers | 1k-500k/days | ASIAN | NO REFILL | 0-6hrs ฿258.64 50 200 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Vui lòng bật nút để nhấn theo dõi. và mở số lượng người theo dõi để xem!!

⌛ Bắt đầu: 0 - 1 giờ
🚀 Tốc độ: 5k/ngày
♻️ Cam kết: Không

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ Dịch vụ này hoạt động với các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
889 Facebook - Profile Followers | 1k-2k/days | R30 | [Best - Speed] ฿103.18 50 100 Chưa đủ dữ liệu
✅ Vui lòng bật nút để nhấn theo dõi. và mở số lượng người theo dõi để xem!!

⌛ Bắt đầu: 0 - 1 giờ
🚀 Tốc độ: 2k/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ Dịch vụ này hoạt động với các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
895 Facebook - Profile Followers | 10k/days | R30 | Worldwide | Non Drop | Instant ฿180.05 50 100 Chưa đủ dữ liệu
✅ Vui lòng bật nút để nhấn theo dõi. và mở số lượng người theo dõi để xem!!

⌛ Bắt đầu: 0 - 1 giờ
🚀 Tốc độ: 10k/giờ
♻️ Bảo hành: 30 ngày
🛑 cũng có thể được sử dụng với một loại trang mới

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ Dịch vụ này hoạt động với các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
888 Facebook - Profile Followers | 3k/days | R180 | 0-3 Hrs ฿137.80 50 100 Chưa đủ dữ liệu
✅ Vui lòng bật nút để nhấn theo dõi. và mở số lượng người theo dõi để xem!!

⌛ Bắt đầu: 0 - 3 tiếng
🚀 Tốc độ: 500 mỗi giờ
♻️ Bảo hành: 180 ngày

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ Dịch vụ này hoạt động với các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
892 Facebook - Profile Followers | 3k/days | India, Pakistan, Bangladesh | R45 | 0-3 Hrs ฿137.80 50 100 Chưa đủ dữ liệu
✅ Vui lòng bật nút để nhấn theo dõi. và mở số lượng người theo dõi để xem!!

⌛ Bắt đầu: 0 - 3 tiếng
🚀 Tốc độ: 3k/ngày
♻️ Bảo hành: 45 ngày

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ Dịch vụ này hoạt động với các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên

Facebook - Page Followers Facebook - Page Followers

2425 Facebook - Page Followers | 20k/days | R30 | Asian | Instant 🚀 ฿229.29 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu
⏰ เริ่ม: เริ่มทันที
🚀 ความเร็ว: 20k ต่อวัน
♻️ การรับประกัน: 30 วัน

📌 บริการนี้ใช้งานได้ทุกประเภทของเพจ
📌 บริการนี้มีเพียงเพิ่มติดตามเท่านั้น ไม่เพิ่มถูกใจเพจ
🚧 บางครั้งทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นในทันที การทำตามจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นใน 24 ชั่วโมง

✅ ลิงก์: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxx

🛑 หมายเหตุ
🚧 หาก Facebook อัพเดทอาจล่าช้า
✅ บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
✅ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ อย่าสั่งซื้อซ้ำในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
1542 Facebook - Page Followers | 50k/days | R30 | Instant ⭕️🚀 ฿72.16 100 100 000 5 giờ 28 phút
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức / đôi khi 0 - 24 giờ
🚀 Tốc độ: 50k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

📌 Trang mới hoạt động ngay / trang cũ 12 giờ

✅ Liên kết: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxx

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên

🛑 Lưu ý: Nếu cập nhật Facebook tốc độ có thể quá chậm. Tốc độ hiện tại cho đến lần cập nhật tiếp theo của Facebook.
2194 Facebook - Page Followers | 100k/days | R60 | Non Drop | Instant ⭕️🚀♻️ ฿72.51 100 10 000 000 64 giờ 5 phút
⏰ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức / Đôi khi 1 - 24 giờ
🚀 Tốc độ: 100k/ngày
♻️ Bảo hành: 60 ngày
♻️ Nút nạp tiền: Có nút nạp tiền.

👉Dịch vụ này có thể được sử dụng trên tất cả các loại trang.
✔️ Dịch vụ này hoạt động với cấu hình Chế độ chuyên nghiệp.
👉Dịch vụ này chỉ thêm người theo dõi. Không thêm lượt thích vào trang.
🚧 Đôi khi chấm xong ngay lập tức Sự tuân thủ sẽ tăng dần trong 24 giờ.

✅ Link: link fan page Facebook
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxx

🛑 Lưu ý
🚧 Nếu cập nhật Facebook có thể bị trì hoãn.
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công khai.
✅ Bạn có thể nạp thêm số dư nếu tỷ lệ giảm từ 10% trở lên.
❌ Không lặp lại đơn hàng trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu tổng số tiền của bạn thấp hơn số lượng bắt đầu của đơn hàng hoặc tên đã được thay đổi
🎯 Vui lòng đọc tất cả các điều kiện từ auto-th.com/terms Trước khi đặt hàng
1731 Facebook - Page Followers | [Any Type Page Followers] | 500k/Day | R30 | 0-24 Hrs ฿83.78 100 10 000 000 49 giờ 14 phút
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức/ Đôi khi 1 - 24 giờ
🚀 Tốc độ: 100k-500k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

👉Dịch vụ này có thể được sử dụng trên tất cả các loại trang.
🎯 Dịch vụ này áp dụng cho mọi loại hồ sơ.
👉Dịch vụ này chỉ thêm người theo dõi. Không thêm lượt thích vào trang.
🚧 Đôi khi chấm xong ngay lập tức Sự tuân thủ sẽ tăng dần trong 24 giờ.

✅ Link: link fan page Facebook
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxx

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công khai.
✅ Bạn có thể nạp thêm số dư nếu tỷ lệ giảm từ 10% trở lên.
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu tổng số tiền của bạn thấp hơn số lượng bắt đầu của đơn hàng hoặc tên đã được thay đổi

🛑 Lưu ý: Nếu bạn cập nhật Facebook, tốc độ có thể quá chậm. Tốc độ hiện tại cho đến lần cập nhật tiếp theo của Facebook.
2082 Facebook - Page Followers | 100k/days | R60 | Non Drop | Instant ⭕️🚀♻️ ฿84.83 100 3 000 000 23 giờ 58 phút
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức/ Đôi khi 1 - 24 giờ
🚀 Tốc độ: 100k/ngày
♻️ Bảo hành: 60 ngày
♻️ Nút nạp tiền: Có nút nạp tiền.

👉Dịch vụ này có thể được sử dụng trên tất cả các loại trang.
🎯 Dịch vụ này áp dụng cho mọi loại hồ sơ.
👉Dịch vụ này chỉ thêm người theo dõi. Không thêm lượt thích vào trang.
🚧 Đôi khi chấm xong ngay lập tức Sự tuân thủ sẽ tăng dần trong 24 giờ.

✅ Link: link fan page Facebook
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxx

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công khai.
✅ Bạn có thể nạp thêm số dư nếu tỷ lệ giảm từ 10% trở lên.
❌ Không lặp lại đơn hàng trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu tổng số tiền của bạn thấp hơn số lượng bắt đầu của đơn hàng hoặc tên đã được thay đổi

🛑 Lưu ý: Nếu bạn cập nhật Facebook, tốc độ có thể quá chậm. Tốc độ hiện tại cho đến lần cập nhật tiếp theo của Facebook.
2091 Facebook - Page Followers | 500k/days | R30 | Instant 🚀 ฿100.99 100 500 000 184 giờ 41 phút
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức/ Đôi khi 1 - 24 giờ
🚀 Tốc độ: 100k-500k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày
♻️ Nút nạp tiền: Có nút nạp tiền.

👉Dịch vụ này có thể được sử dụng trên tất cả các loại trang.
👉Dịch vụ này chỉ thêm người theo dõi. Không thêm lượt thích vào trang.
🚧 Đôi khi chấm xong ngay lập tức Sự tuân thủ sẽ tăng dần trong 24 giờ.

✅ Link: link fan page Facebook
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxx

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công khai.
✅ Bạn có thể nạp thêm số dư nếu tỷ lệ giảm từ 10% trở lên.
❌ Không lặp lại đơn hàng trên cùng một liên kết. vì nó sẽ khiến cân va chạm Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Phải đợi đơn hàng trước hoàn thành đầu tiên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu tổng số tiền của bạn thấp hơn số lượng bắt đầu của đơn hàng hoặc tên đã được thay đổi

🛑 Lưu ý: Nếu bạn cập nhật Facebook, tốc độ có thể quá chậm. Tốc độ hiện tại cho đến lần cập nhật tiếp theo của Facebook.
2011 Facebook - Page Followers | 5k-10k/days | R60 | WW | Real Users | Non Drop | Instant 🚀 ฿238.18 50 500 000 7 giờ 16 phút
⏰ เริ่มต้น: เริ่มทันที
🚀 ความเร็ว: 5k-10k ต่อวัน
♻️ การรับประกัน: 60 วัน

✅ ลิงก์: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxx

✅ บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
🚧 หาก Facebook อัพเดทอาจล่าช้า
🚧 โดยปกติแล้วมันจะไม่ลดลง แต่การอัปเดตของ Facebook อาจจะลดลงได้
✅ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ อย่าสั่งซื้อซ้ำในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
1544 Facebook - Page Followers | [Any Type Page Followers] | 20k-100k/Day | R30 | 0-24 Hrs ฿80.99 100 1 000 000 63 giờ 38 phút
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức / đôi khi 0 - 24 giờ
🚀 Tốc độ: 20k-100k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

📌 Dịch vụ này có thể được sử dụng cho tất cả các loại trang.
📌 Dịch vụ này chỉ add follow. Không thêm lượt thích trang

✅ Liên kết: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxx

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên

🛑 Lưu ý: Nếu cập nhật Facebook tốc độ có thể quá chậm. Tốc độ hiện tại cho đến lần cập nhật tiếp theo của Facebook.
1549 Facebook - Page Followers | [Any Type Page Followers] | 2k-5k/days | R30 | 0-24 Hrs ฿82.51 100 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu
🔝 คุณภาพ: คุณภาพดี
⌛ เริ่ม: 1 - 48 ชั่วโมง
🚀 ความเร็ว: 2k-5k ต่อวัน
♻️ การรับประกัน: 30 วัน

📌 สำหรับหน้าเพจแบบคลาสสิกจะเพิ่มไลค์
📌 สำหรับหน้าเพจเลย์เอาต์ใหม่จะเพิ่มติดตาม
📌 สำหรับลิงค์โปรไฟล์เพิ่มติดตาม
🚧 บางครั้งทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นในทันที การทำตามจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นใน 24 ชั่วโมง

✅ ลิงก์: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxx

✅ บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
✅ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ

🛑 หมายเหตุ: หากอัปเดต Facebook ความเร็วอาจช้าเกินไป ความเร็วปัจจุบันจนถึงการอัปเดต Facebook ครั้งต่อไป
1548 Facebook - Page Followers | [New Layout Page] | 50k-100k/days | R30 | 0-24 Hrs ฿81.50 100 2 000 000 Chưa đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
⌛ Bắt đầu: 1 - 48 giờ
🚀 Tốc độ: 50k-100k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

📌 Chỉ để theo dõi trang bố cục mới
📌 Các trang cổ điển hoặc liên kết không chính xác sẽ tự động bị chấm dứt sau 24 giờ.
🚧 Đôi khi đánh dấu là xong ngay Tuân thủ sẽ tăng dần trong 24 giờ.

✅ Liên kết: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxx

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên

🛑 Lưu ý: Nếu cập nhật Facebook tốc độ có thể quá chậm. Tốc độ hiện tại cho đến lần cập nhật tiếp theo của Facebook.
879 Facebook - Page Followers | 2k/days | Asian | 0-1 Hrs ฿70.00 100 500 000 Chưa đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 0 - 1 giờ
🚀 Tốc độ: 2k/ngày
♻️ Bảo hành: Không

✅ Liên kết: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
887 Facebook - Page Followers | 5k/days | 0-30 MIn ฿40.80 1 000 500 000 Chưa đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 0 - 30 phút
🚀 Tốc độ: Hoạt động nhanh.
♻️ Bảo hành: Không

✅ Liên kết: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
884 Facebook - Page Followers | 1k-3k/days Max 500k | R30 | 1-2 Hrs ฿82.95 100 500 000 2 giờ 7 phút
⌛ Bắt đầu: 1 - 2 tiếng
🚀 Tốc độ: 500-2k/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên

🛑 LƯU Ý: Tất cả các loại trang sẽ hoạt động với dịch vụ này. Các trang có nút theo dõi sẽ hoạt động. giao hàng tự phục vụ Hồ sơ là từ một hỗn hợp của các nước châu Á.
1567 Facebook - Page Followers | 1k-5k/days | R∞ | [Best - Speed, Quality] ฿249.13 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Hỗ trợ phiên bản mới của trang chỉ với nút theo dõi (không thích)

⌛ Bắt đầu: 0 - 1 giờ
🚀 Tốc độ: 1k-5k/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên

🛑 LƯU Ý: Bạn phải có nút theo dõi trên trang của mình để có được người theo dõi. Hầu hết các hồ sơ tạo tài khoản từ Ấn Độ/Pakistan/Bangladesh.

Facebook - Page Likes Facebook - Page Likes

2015 Facebook - Page Likes | 10k/days | R30 | Non Drop | Instant ⭕️🚀♻️ ฿40.02 100 500 000 47 giờ 4 phút
⏰ เริ่มต้น: เริ่มทันที
🚀 ความเร็ว: 10k ต่อวัน (หาก Facebook อัพเดทอาจล่าช้า)
♻️ การรับประกัน: 30 วัน
⭕️ ปุ่มยกเลิก: มีปุ่มยกเลิก
♻️ ปุ่มเติมยอด: มีปุ่มเติมยอด

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/username

🛑 หมายเหตุ
⚠️ เฉพาะเพจที่มีปุ่มไลค์เท่านั้น อย่าสั่งซื้อเพจที่มีปุ่มติดตาม เราไม่คืนเงินหากสั่งผิด
✅ บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
✅ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ อย่าสั่งซื้อซ้ำในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
2300 Facebook - เพิ่มถูกใจเพจ | 100k/วัน | R30 | Non Drop | เริ่มทันที ⭕️🚀 ᴺᴱᵂ ฿41.48 100 1 000 000 20 phút
⏰ เริ่มต้น: เริ่มทันที
🚀 ความเร็ว: 100k ต่อวัน (หาก Facebook อัพเดทอาจล่าช้า)
♻️ การรับประกัน: 30 วัน
⭕️ ปุ่มยกเลิก: มีปุ่มยกเลิก
♻️ ปุ่มเติมยอด: มีปุ่มเติมยอด

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/username

🛑 หมายเหตุ
⚠️ เฉพาะเพจที่มีปุ่มไลค์เท่านั้น อย่าสั่งซื้อเพจที่มีปุ่มติดตาม เราไม่คืนเงินหากสั่งผิด
✅ บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
✅ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ อย่าสั่งซื้อซ้ำในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
2373 Facebook - เพิ่มถูกใจเพจ | 20k/วัน | R30 | Non Drop | เริ่มทันที ⭕️🚀♻️ ᴺᴱᵂ ฿55.72 500 200 000 13 phút
⏰ เริ่มต้น: เริ่มทันที
🚀 ความเร็ว: 20k ต่อวัน (หาก Facebook อัพเดทอาจล่าช้า)
♻️ การรับประกัน: 30 วัน
⭕️ ปุ่มยกเลิก: มีปุ่มยกเลิก
♻️ ปุ่มเติมยอด: มีปุ่มเติมยอด

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/username

🛑 หมายเหตุ
⚠️ เฉพาะเพจที่มีปุ่มไลค์เท่านั้น อย่าสั่งซื้อเพจที่มีปุ่มติดตาม เราไม่คืนเงินหากสั่งผิด
✅ บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
✅ สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌ อย่าสั่งซื้อซ้ำในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
908 Facebook - Page Likes | 10k/days ~ Max 100k | R30 | Non Drop | 0-3 Hrs 🚀 ฿69.17 100 50 000 107 giờ 35 phút
🔝 Chất lượng: Chất lượng cao
⌛ Bắt đầu: 1 - 3 giờ (Xin vui lòng cho phép 24 giờ.)
🚀 Tốc độ: 10k/ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: Trọn đời

✅ liên kết ví dụ: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
878 Facebook - Page Likes | [Page with Like button] | 1k-3k/days ~ Max 500k | R30 | Asian | Instant ฿96.71 100 1 000 000 36 giờ 20 phút
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức - 1 giờ.
🚀 Tốc độ: 1k-4k mỗi ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ liên kết ví dụ: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
🚧 Những dịch vụ này có giá rẻ. Nó có thể dừng bất cứ lúc nào trong trường hợp cập nhật Facebook. Bạn phải đồng ý với quá trình dừng.
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
883 Facebook - Page Likes | [Page with Like button] | 2k-5k/days ~ Max 500k | 0-1 Hrs ฿115.20 100 200 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này cung cấp cả lượt thích trang và người theo dõi trang.

⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
🚀 Tốc độ: 5k/ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

✅ liên kết ví dụ: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
⚠️ Giảm trong tương lai: 0-2%
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
885 Facebook - Page Likes | 1k-5k/days ~ Max 300k | R30 | Asian ฿120.73 100 10 000 000 Chưa đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Chất lượng cao
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức - 1 giờ (Vui lòng cho phép 24 giờ)
🚀 Tốc độ: 5k mỗi ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ liên kết ví dụ: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
882 Facebook - Page Likes | 250/days ~ Max 15k | R30 | Asian ฿113.27 100 500 000 83 giờ 49 phút
⌛ Bắt đầu: 0 - 3h.
🚀 Tốc độ: 500-1k/ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ liên kết ví dụ: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
900 Facebook - Page Likes | 1k-3k/days ~ Max 50k | Real | 0-6 Hrs ฿199.09 500 50 000 Chưa đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Chất lượng cao
⌛ Bắt đầu: 0h - 6h.
🚀 Tốc độ: 3k mỗi ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ liên kết ví dụ: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên

Facebook - Follower Package Facebook - Follower Package

1488 Facebook - 5k Followers Package | [For Any Type Page] ฿220.47 1 1 Chưa đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 1k-5k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Trọn đời

✅ Liên kết: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên

🛑 Lưu ý: Nếu cập nhật Facebook tốc độ có thể quá chậm. Tốc độ hiện tại cho đến lần cập nhật tiếp theo của Facebook.
1489 Facebook - 10k Followers Package | [Classic Page] ฿440.94 1 1 Chưa đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 1k-5k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Trọn đời

✅ Liên kết: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên

🛑 Lưu ý: Nếu cập nhật Facebook tốc độ có thể quá chậm. Tốc độ hiện tại cho đến lần cập nhật tiếp theo của Facebook.

Facebook - Friends Request Facebook - Friends Request

975 Facebook - Friends Request | 1k-5k/days | R30 | 0-6 Hrs ฿49.06 100 1 000 000 15 giờ 22 phút
✅ Yêu cầu thêm bạn bè Facebook riêng tư

🛑 Vui lòng cho biết số lượng bạn bè!!

⌛ Bắt đầu: 0-12 giờ
🚀 Tốc độ: 1k-5k ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân

✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
974 Facebook - Friends Request | 500-1k/days | R30 | 0-6 Hrs ฿121.26 100 50 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Yêu cầu thêm bạn bè Facebook riêng tư

🛑 Vui lòng cho biết số lượng bạn bè!!

⌛ Bắt đầu: 0-12 giờ
🚀 Tốc độ: 500-1K ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân

✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
976 Facebook - Friends Request | 1k-10k/days | R45 | 0-6 Hrs ฿140.95 100 5 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Yêu cầu thêm bạn bè Facebook riêng tư

🛑 Vui lòng cho biết số lượng bạn bè!!

⌛ Bắt đầu: 0-12 giờ
🚀 Tốc độ: 1k-10k ngày
♻️ Bảo hành: 45 ngày

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân

✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
977 Facebook - Friends Request | 1k-3k/days | R30 | 0-6 Hrs ฿163.70 100 5 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Yêu cầu thêm bạn bè Facebook riêng tư

🛑 Vui lòng cho biết số lượng bạn bè!!

⌛ Bắt đầu: 0-12 giờ
🚀 Tốc độ: 1k-3k ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân

✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên

Facebook - Group Members Facebook - Group Members

2374 Facebook - เพิ่มคนเข้ากลุ่ม | 5k/วัน | R30 | เริ่มทันที ⭕️🚀♻️ ฿21.02 100 1 000 000 23 phút
✅ เพิ่มยอดคนเข้ากลุ่ม Facebook

⚠️ อายุกลุ่มต้องมากกว่า 7 วันขึ้นไป
🛑 กรุณาเปิดกลุ่มสาธารณะ เท่านั้น!!
🛑 กลุ่มจะต้องไม่มีคำถามในการเข้าร่วมกลุ่ม

⌛ เริ่ม: เริ่มทันที / บางครั้ง 1 - 24 ชั่วโมง
🚀 ความเร็ว: 5k ต่อวัน
♻️ การรับประกัน: 30 วัน
⭕️ ปุ่มยกเลิก: มีปุ่มยกเลิก
♻️ ปุ่มเติมยอด: มีปุ่มเติมยอด

✅ ลิงก์ : ใส่ลิงก์กลุ่มเฟสบุ๊ค
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/group/xxxxxx

✅ บริการนี้ใช้ได้กับเฉพาะกลุ่มเปิดสาธารณะเท่านั้น
❌ อย่าสั่งซื้อครั้งที่สองในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ บริการที่ไม่รับประกันมักจะไม่เสถียร มักจะได้ยอดไม่ครบตามที่สั่ง ลูกค้าต้องรับความเสี่ยงนั้นด้วยตัวเอง หรือลองซื้อบริการที่รับประกันแทน
1505 Facebook - Group Members | 10k/days | R60 | Instant ⭕️🚀♻️ ฿22.49 100 2 000 000 22 phút
✅ Tăng lượng người tham gia nhóm Facebook

🛑 Vui lòng chỉ mở một nhóm công khai!!
🛑 Nhóm phải không có câu hỏi để tham gia nhóm.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức / Đôi khi 1 - 24 giờ
🚀 Tốc độ: 5k-20k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

✅ Link: Nhập link nhóm Facebook.
Link ví dụ: https://www.facebook.com/group/xxxxxx

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các nhóm công khai mở.
2414 Facebook - เพิ่มคนเข้ากลุ่ม | 2k/วัน | R7 | เริ่ม 1-24 ชม. ⭕️🚀 ᴺᴱᵂ ฿12.51 100 200 000 8 phút
✅ เพิ่มยอดคนเข้ากลุ่ม Facebook

⚠️ อายุกลุ่มต้องมากกว่า 7 วันขึ้นไป
🛑 กรุณาเปิดกลุ่มสาธารณะ เท่านั้น!!
🛑 กลุ่มจะต้องไม่มีคำถามในการเข้าร่วมกลุ่ม

⏰ เริ่ม: 1-24 ชั่วโมง / บางครั้ง 48 ชั่วโมง
🚀 ความเร็ว: 1k - 2k ต่อวัน
♻️ การรับประกัน: 7 วัน
⭕️ ปุ่มยกเลิก: มีปุ่มยกเลิก

✅ ลิงก์ : ใส่ลิงก์กลุ่มเฟสบุ๊ค
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/group/xxxxxx

✅ บริการนี้ใช้ได้กับเฉพาะกลุ่มเปิดสาธารณะเท่านั้น
⚠️ นี่ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ทันที เริ่ม 12-24 ชม. หากคุณรอไม่ไหวห้ามสั่งบริการนี้
🚧 สถานะจะแสดงเสร็จสมบูรณ์ทันที แต่ผู้ติดตามจะเพิ่มขึ้นทีละน้อย 2-24 ชั่วโมง ดังนั้นอย่าตื่นตระหนกและอย่าสร้างตั๋วในกรณีนี้
❌ อย่าสั่งซื้อครั้งที่สองในลิงก์เดียวกัน เพราะจะทำให้ยอดชนกัน เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต้องรอให้คำสั่งซื้อก่อนหน้า เสร็จสมบูรณ์ก่อน
❌ การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
1507 Facebook - Group Members | 500/days | R30 | 0-24 Hrs ฿62.00 1 000 500 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Tăng lượng người tham gia nhóm Facebook

🛑 Vui lòng chỉ mở một nhóm công khai!!
🛑 Nhóm phải không có câu hỏi để tham gia nhóm.

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
⌛ Ban đầu: 1 - 24 giờ / đôi khi 48 giờ
🚀 Tốc độ: 500 mỗi ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Nhập link nhóm Facebook.
Link ví dụ: https://www.facebook.com/group/xxxxxxx

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng cho các nhóm mở cho công chúng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
1044 Facebook - Group Members | 1k-5k/days | R∞ | Instant ฿66.15 100 1 000 000 166 giờ 1 phút
✅ Tăng lượng người tham gia nhóm Facebook

🛑 Vui lòng chỉ mở một nhóm công khai!!
🛑 Nhóm phải không có câu hỏi để tham gia nhóm.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 1k-5k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Trọn đời

✅ Link: Nhập link nhóm Facebook.
Link ví dụ: https://www.facebook.com/group/xxxxxxx

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng cho các nhóm mở cho công chúng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
1043 Facebook - Group Members | 1k-3k/days | R60 | 0-6 Hrs ฿55.12 100 5 000 000 136 giờ 19 phút
✅ Tăng lượng người tham gia nhóm Facebook

🛑 Vui lòng chỉ mở một nhóm công khai!!
🛑 Nhóm phải không có câu hỏi để tham gia nhóm.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 1k-3k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: 60 ngày

✅ Link: Nhập link nhóm Facebook.
Link ví dụ: https://www.facebook.com/group/xxxxxxx

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng cho các nhóm mở cho công chúng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
1049 Facebook - Group Members | 10k-30k/days | R90 ฿87.02 100 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Tăng lượng người tham gia nhóm Facebook

🛑 Vui lòng chỉ mở một nhóm công khai!!
🛑 Nhóm phải không có câu hỏi để tham gia nhóm.

🚀 Tốc độ: 15k/ngày
♻️ Bảo hành: 90 ngày

✅ Link: Nhập link nhóm Facebook.
Link ví dụ: https://www.facebook.com/group/xxxxxxx

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng cho các nhóm mở cho công chúng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
1064 Facebook - Group Members | 4k-5k/days | R∞ | Real ฿80.26 100 200 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Tăng lượng người tham gia nhóm Facebook

🛑 Vui lòng chỉ mở một nhóm công khai!!
🛑 Nhóm phải không có câu hỏi để tham gia nhóm.

♻️ Bảo hành: trọn đời

✅ Link: Nhập link nhóm Facebook.
Link ví dụ: https://www.facebook.com/group/xxxxxxx

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng cho các nhóm mở cho công chúng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
1046 Facebook - Group Members | 1k/days | R∞ | Real | WW ฿85.28 100 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Tăng lượng người tham gia nhóm Facebook

🛑 Vui lòng chỉ mở một nhóm công khai!!
🛑 Nhóm phải không có câu hỏi để tham gia nhóm.

♻️ Bảo hành: trọn đời

✅ Link: Nhập link nhóm Facebook.
Link ví dụ: https://www.facebook.com/group/xxxxxxx

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng cho các nhóm mở cho công chúng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
1799 Facebook - Group Members | 2k-5k/days | 0-2 Hrs ฿67.67 10 50 000 5 giờ 4 phút
✅ Tăng lượng người tham gia nhóm Facebook

🛑 Vui lòng chỉ mở nhóm công khai!!
🛑 Nhóm không được có thắc mắc mới được vào nhóm.

⌛ Bắt đầu: 0 - 2 giờ
🚀 Tốc độ: 2k-5k ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

✅ Link: Nhập link nhóm Facebook.
Link ví dụ: https://www.facebook.com/group/xxxxxxx

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng cho các nhóm mở cửa cho công chúng.
✅ Có thể nạp thêm nếu tỷ lệ giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu tổng số tiền của bạn thấp hơn số lượng bắt đầu của đơn hàng hoặc tên đã được thay đổi
981 Facebook - Group Members | 500-1k/days | R30 | 0-12 Hrs ฿31.63 50 30 000 2 giờ 57 phút
✅ Tăng lượng người tham gia nhóm Facebook

🛑 Vui lòng chỉ mở một nhóm công khai!!
🛑 Nhóm phải không có câu hỏi để tham gia nhóm.

⌛ Bắt đầu: 0-12 giờ
🚀 Tốc độ: 500-1k ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Nhập link nhóm Facebook.
Link ví dụ: https://www.facebook.com/group/xxxxxxx

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng cho các nhóm mở cho công chúng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
980 Facebook - Group Members | 200-1k/days | R30 | 0-12 Hrs ฿136.87 50 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu
✅ Tăng lượng người tham gia nhóm Facebook

🛑 Vui lòng chỉ mở một nhóm công khai!!
🛑 Nhóm phải không có câu hỏi để tham gia nhóm.

⌛ Bắt đầu: 0 - 12 giờ
🚀 Tốc độ: 200-1k ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Nhập link nhóm Facebook.
Link ví dụ: https://www.facebook.com/group/xxxxxxx

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng cho các nhóm mở cho công chúng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
979 Facebook - Group Members | 500-1k/days | 0-12 Hrs ฿136.87 50 1 000 000 2 giờ 39 phút
✅ Tăng lượng người tham gia nhóm Facebook

🛑 Vui lòng chỉ mở một nhóm công khai!!
🛑 Nhóm phải không có câu hỏi để tham gia nhóm.

⌛ Bắt đầu: 0 - 12 giờ
🚀 Tốc độ: 500-3k ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

✅ Link: Nhập link nhóm Facebook.
Link ví dụ: https://www.facebook.com/group/xxxxxxx

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các nhóm công khai mở.

Facebook - Thailand Services 🇹🇭 Facebook - Thailand Services 🇹🇭

2046 Facebook - เพิ่มถูกใจเพจ + ติดตาม | 🇹🇭 ไทย | 6k/วัน | เริ่มทันที ฿955.37 100 6 000 Chưa đủ dữ liệu
⏰ เริ่มต้น: 1 - 24 ชั่วโมง
🚀 ความเร็ว: 6k ต่อวัน (หาก Facebook อัพเดทอาจล่าช้า)
♻️ การรับประกัน: ไม่รับประกัน

✅ ลิงก์ตัวอย่าง: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/username

🛑 หมายเหตุ
🚧 หาก Facebook อัพเดทอาจล่าช้า
✅ บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
⚠️ เฉพาะเพจที่มีปุ่มไลค์เท่านั้น อย่าสั่งซื้อเพจที่มีปุ่มติดตาม เราไม่คืนเงินหากสั่งผิด
❌ ไม่มีการเติม / ไม่คืนเงิน หากจำนวนยอ