ID Dịch vụ Tỷ lệ trên 1000 đơn hàng tối thiểu đơn hàng tối đa
Thời gian trung bình

Facebook - Post Likes Facebook - Post Likes

1 Facebook - Post/Photo Likes | 5k/days ~ Max 200k | Instant 🚀⭐ ฿16.95 100 200000 8 giờ 13 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp và tốt nhất.
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 200.000
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức - 3 giờ [Có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
⚡ Tốc độ: 5k+/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
5 Facebook - Post/Photo Likes | 3k/days ~ Max 3k | Instant 🔥⭐ ฿19.88 100 3000 22 giờ 9 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số lượng: Tối thiểu: 100 Tối đa: 3.000
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
⚡ Tốc độ: 1k-10k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
6 Facebook - Post/Photo Likes | 3k-5k/days ~ Max 20k | Instant 🚀⭐ ฿15.90 100 100000 6 giờ 9 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 100.000
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức - 3 giờ [Có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
⚡ Tốc độ: 1k-5k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🚧 Lưu ý: Số tiền đặt hàng chỉ được là bội số của 100, chẳng hạn như 100, 200, 300, nếu không hệ thống sẽ tự động hủy đơn hàng.
❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
2 Facebook - Post/Photo Likes | 5k/days ~ Max 10k | [Best - Speed] 🚀⭐ ฿26.15 100 10000 64 giờ 6 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 10.000
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức [có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
⚡ Tốc độ: 1k-5k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
4 Facebook - Post/Photo Likes | 1k-2k/days ~ Max 2k | [Best - Slow] 🚀⭐ ฿19.38 50 3000 13 giờ 41 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp và tốt nhất.
🛑 Số lượng: Tối thiểu: 50 Tối đa: 3.000
⚡ Bắt đầu: Ngay lập tức - 3 giờ [Có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
⌛ Tốc độ: 3k-5k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

🛑 Lưu ý: Nếu nút Like bị ẩn sẽ không bị hủy trong trường hợp này.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
8 Facebook - Post/Photo Likes | 500-1k/days ~ Max 1k ฿14.91 100 20000 2 giờ 10 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 20.000
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức, đôi khi hơn 24 giờ
⚡ Tốc độ: 500-1k/ngày
♻️ Bảo hành: Không

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
3 Facebook - Post/Photo Likes | 500-1k/days ~ Max 10k | [Best - Slow] ฿29.29 100 10000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 10.000
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức [có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
⚡ Tốc độ: 500-1.000/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Lưu ý: Tình trạng đơn hàng cần có thời gian để thay đổi. Like đôi khi được thêm vào nhưng trạng thái đang thực hiện/đang thực hiện.

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
7 Facebook - Post/Photo Likes | 1k/days ~ Max 1k | R30 | Asian | [Best - Speed, Quality] 🚀 ฿32.64 50 1000 Không đủ dữ liệu
✅ รายละเอียด: ให้ใช้ลิงก์โพสต์ที่เปิดสาธารณะทุกประเภท

🛑 จำนวน: ขั้นต่ำ: 100 สูงสุด: 3,000
⌛ เริ่มต้น: ทันที
⚡ ความเร็ว: 1k+/วัน
♻️ การรับประกัน: 30 วัน เมื่อลดมากกว่า 10%

❌ ห้ามสั่งลิงก์เดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเซิร์ฟ เพราะจะทำให้ยอดชนกัน

✅ ลิงก์ตัวอย่าง:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxx
53 Facebook - Post/Photo Likes | 5k/days ~ Max 100k | Asian | [Best - Speed] ฿19.88 50 3000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp và tốt nhất.
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 200.000
⌛ Bắt đầu: 0-60 phút
⚡ Tốc độ: 5k20k/ngày
♻️ Cam kết: Không

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

🛑 Lưu ý: Nếu cập nhật Facebook tốc độ có thể quá chậm. Tốc độ hiện tại cho đến lần cập nhật tiếp theo của Facebook.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
118 Facebook - Post/Photo Likes | Max 100K | 0-30Min 💦 ฿15.47 100 100000 26 giờ 12 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Nhanh chóng
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 100.000
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức - 3 giờ [Có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
♻️ Cam kết: Không

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
1213 Facebook - Post/Photo Likes | 2k/days ~ Max 10k | Instant | Fast ฿17.58 100 10000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 10.000
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức - 3 giờ [Có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
⚡ Tốc độ: 2k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
1214 Facebook - Post/Photo Likes | 2k/days ~ Max 100k | Instant ♻️ ฿22.60 100 100000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 100.000
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức - 3 giờ [Có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
⚡ Tốc độ: 2k/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
252 Facebook - Post/Photo Likes | 500/days ~ Max 1k | R30 | Instant ฿33.64 50 1000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số lượng: Tối thiểu: 100, Tối đa: 3.000
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
⚡ Tốc độ: 500-3k+/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày khi giảm trên 10%

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
253 Facebook - Post/Photo Likes | 1k/days ~ Max 1k | R30 | Instant | Speed 🚀⭐ ฿35.77 50 1000 1 giờ 33 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số lượng: Tối thiểu: 100 Tối đa: 3.000
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
⚡ Tốc độ: 500-3k+/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày khi giảm trên 10%

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
11 Facebook - Post/Photo Likes | 2k/days ~ Max 20k | R30 | Asian ฿26.15 100 100000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp và tốt nhất.
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 100.000
⚡ Bắt đầu: Ngay lập tức - 3 giờ [Có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
⌛ Tốc độ: 3k/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
21 Facebook - Post/Photo Likes | 10k/days ~ Max 100k | R30 | Instant ฿41.84 100 100000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số tiền: tối thiểu: 100 tối đa 100.000
⚡ Bắt đầu: Ngay lập tức - 3 giờ [Có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
⌛ Tốc độ: 10k/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

🛑 Lưu ý: Nếu nút Like bị ẩn sẽ không bị hủy trong trường hợp này.

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
152 Facebook - Post/Photo Likes | 2k/days ~ Max 1k | 0-15 Minutes ฿38.97 50 1000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp và tốt nhất.
🛑 Số lượng: Tối thiểu: 50 Tối đa: 3.000
⚡ Bắt đầu: Ngay lập tức - 3 giờ [Có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
⌛ Tốc độ: 3k/ngày
♻️ Bảo hành: Không

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
153 Facebook - Post/Photo Likes | 10k/days ~ Max 1k | R30 | 0-1 Hrs ฿39.16 50 1000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp và tốt nhất.
🛑 Số lượng: Tối thiểu: 50 Tối đa: 3.000
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức - 1 giờ [có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
⚡ Tốc độ: 10k/ngày
♻️ Bảo hành: Không

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
154 Facebook - Post/Photo Likes | 10k/days ~ Max 200k | R30 | HQ | Instant ฿79.07 50 200000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số tiền: tối thiểu: 100 tối đa 200.000
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức - 3 giờ [Có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
⚡ Tốc độ: 5k+/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
254 Facebook - Post/Photo Likes | 10k/days ~ Max 200k | Non Drop | Lifetime 🔥 ฿100.41 50 200000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp và tốt nhất.
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 50 Tối đa 200.000
⚡ Bắt đầu: Ngay lập tức - 3 giờ [Có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
⌛ Tốc độ: 10k/ngày
♻️ Bảo hành: Trọn đời

🛑 Lưu ý: Nếu nút Like bị ẩn sẽ không bị hủy trong trường hợp này.

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
812 Facebook - Post/Photo Likes | 1k-3k/days ~ Max 1k | R30 | Instant ฿33.47 50 1000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Chất lượng tốt
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 50 Tối đa: 3000
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức - 3 giờ [Có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
⚡ Tốc độ: 5k+/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
12 Facebook - Post/Photo Likes | 5k/days ~ Max 30k | R30 | Asian ฿125.51 10 55000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: thật 100%
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 10 Tối đa: 55.000
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (trong vòng 0 đến 2 giờ), vui lòng đợi 6-12 giờ.
⚡ Tốc độ: 5k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm


✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
13 Facebook - Post/Photo Likes | 5k/days ~ Max 400k | R45 | Asian | [Best - Speed, Quality] ฿130.74 10 400000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất Lượng: Like Thật
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 10 Tối đa: 400.000
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức - 1 giờ [có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
⚡ Tốc độ: 5k/giờ.
♻️ Bảo hành: 30 ngày

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
14 Facebook - Post/Photo Likes | 1k-2k/days ~ Max 4k | R30 | Asian/Turkish | [Best - Quality]ays ~ Max 4k | R30 | Asian/Turkish | [Best - Quality] ฿138.58 10 10000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số lượng: Tối thiểu: 10 Tối đa: 10000
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức - 3 giờ [Có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
⚡ Tốc độ: 1k-2k/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx

Facebook - Post Likes Reaction 🥰😀😡 Facebook - Post Likes Reaction 🥰😀😡

40 Facebook - เพิ่มไลค์โพสต์ [Love] ❤️ | 10k-50k/วัน | เริ่มทันที | ดี-เร็ว ฿25.11 100 100000 27 giờ 8 phút
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 10k-50k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🚧 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
41 Facebook - เพิ่มไลค์โพสต์ [Care] 🥰 | 10k-50k/วัน | เริ่มทันที | ดี-เร็ว ฿25.11 100 100000 4 giờ 7 phút
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 10k-50k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🚧 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
42 Facebook - เพิ่มไลค์โพสต์ [Wow] 😲 | 10k-50k/วัน | เริ่มทันที | ดี-เร็ว ฿25.11 100 100000 3 giờ 18 phút
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 10k-50k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🚧 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
43 Facebook - เพิ่มไลค์โพสต์ [HaHa] 😀 | 10k-50k/วัน | เริ่มทันที | ดี-เร็ว ฿25.11 100 100000 Không đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 10k-50k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🚧 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
44 Facebook - เพิ่มไลค์โพสต์ [Angry ] 😡 | 10k-50k/วัน | เริ่มทันที | ดี-เร็ว ฿25.11 100 100000 Không đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 10k-50k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🚧 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
45 Facebook - เพิ่มไลค์โพสต์ [Sad] 😢 | 10k-50k/วัน | เริ่มทันที | ดี-เร็ว ฿25.11 100 100000 Không đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 10k-50k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🚧 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
39 <----------------------> ฿10,000.00 1000000 1000000 Không đủ dữ liệu
23 Facebook - เพิ่มไลค์โพสต์ [Love] ❤️ | Max 10k ฿15.07 100 1000000 Không đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 10k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🚧 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
24 Facebook - เพิ่มไลค์โพสต์ [HaHa] 😀 | Max 10k ฿15.07 100 10000 Không đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 10k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🚧 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
25 Facebook - เพิ่มไลค์โพสต์ [Sad] 😢 | Max 10k ฿15.07 100 10000 Không đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 10k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🚧 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
26 Facebook - เพิ่มไลค์โพสต์ [Angry] 😡 | Max 10k ฿15.07 100 10000 Không đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 10k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🚧 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
27 Facebook - เพิ่มไลค์โพสต์ [Wow] 😲 | Max 10k ฿15.07 100 10000 Không đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 10k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🚧 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
28 Facebook - เพิ่มไลค์โพสต์ [Care] 🥰 | Max 10k ฿15.07 100 100000 Không đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 10k/ngày
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🚧 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
1149 <----------------------> ฿10,000.00 100000000 100000000 Không đủ dữ liệu
1143 Facebook - เพิ่มไลค์โพสต์ [Love] ❤️ | 1k-2k/วัน | R60 | เริ่มทันที ฿41.84 100 1000000 Không đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 1k-2k/ngày
♻️ Bảo hành: 60 ngày

🚧 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Không thể yêu cầu nạp tiền Nếu giảm ít hơn 10 phần trăm
❌ Không nạp tiền / Không hoàn tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lượng bắt đầu đặt hàng / hoặc xóa liên kết / hoặc thay đổi tên người dùng. /hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
❌ Không bổ sung nếu trạng thái đơn hàng là một phần

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
1144 Facebook - เพิ่มไลค์โพสต์ [Care] 🤗 | 1k-2k/วัน | R60 | เริ่มทันที ฿41.84 100 1000000 Không đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 1k-2k/ngày
♻️ Bảo hành: 60 ngày

🚧 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Không thể yêu cầu nạp tiền Nếu giảm ít hơn 10 phần trăm
❌ Không nạp tiền / Không hoàn tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lượng bắt đầu đặt hàng / hoặc xóa liên kết / hoặc thay đổi tên người dùng. /hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
❌ Không bổ sung nếu trạng thái đơn hàng là một phần

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
1145 Facebook - เพิ่มไลค์โพสต์ [WoW] 😯 | 1k-2k/วัน | R60 | เริ่มทันที ฿41.84 100 1000000 Không đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 1k-2k/ngày
♻️ Bảo hành: 60 ngày

🚧 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Không thể yêu cầu nạp tiền Nếu giảm ít hơn 10 phần trăm
❌ Không nạp tiền / Không hoàn tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lượng bắt đầu đặt hàng / hoặc xóa liên kết / hoặc thay đổi tên người dùng. /hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
❌ Không bổ sung nếu trạng thái đơn hàng là một phần

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
1146 Facebook - เพิ่มไลค์โพสต์ [Angry] 😡 | 1k-2k/วัน | R60 | เริ่มทันที ฿41.84 100 5000000 Không đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 1k-2k/ngày
♻️ Bảo hành: 60 ngày

🚧 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Không thể yêu cầu nạp tiền Nếu giảm ít hơn 10 phần trăm
❌ Không nạp tiền / Không hoàn tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lượng bắt đầu đặt hàng / hoặc xóa liên kết / hoặc thay đổi tên người dùng. /hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
❌ Không bổ sung nếu trạng thái đơn hàng là một phần

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
1147 Facebook - เพิ่มไลค์โพสต์ [Sad] 😪 | 1k-2k/วัน | R60 | เริ่มทันที ฿41.84 100 1000000 Không đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 1k-2k/ngày
♻️ Bảo hành: 60 ngày

🚧 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Không thể yêu cầu nạp tiền Nếu giảm ít hơn 10 phần trăm
❌ Không nạp tiền / Không hoàn tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lượng bắt đầu đặt hàng / hoặc xóa liên kết / hoặc thay đổi tên người dùng. /hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
❌ Không bổ sung nếu trạng thái đơn hàng là một phần

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
1148 Facebook - เพิ่มไลค์โพสต์ [HaHa] 😀 | 1k-2k/วัน | R60 | เริ่มทันที ฿41.84 100 1000000 Không đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 1k-2k/ngày
♻️ Bảo hành: 60 ngày

🚧 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Không thể yêu cầu nạp tiền Nếu giảm ít hơn 10 phần trăm
❌ Không nạp tiền / Không hoàn tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lượng bắt đầu đặt hàng / hoặc xóa liên kết / hoặc thay đổi tên người dùng. /hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
❌ Không bổ sung nếu trạng thái đơn hàng là một phần

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
1150 <----------------------> ฿10,000.00 100000000 100000000 Không đủ dữ liệu
1137 Facebook - เพิ่มไลค์โพสต์ [Love] ❤️ | 100k/วัน | R30 | เริ่มทันที ฿50.21 10 100000 Không đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 100k/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

🚧 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Không thể yêu cầu nạp tiền Nếu giảm ít hơn 10 phần trăm
❌ Không nạp tiền / Không hoàn tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lượng bắt đầu đặt hàng / hoặc xóa liên kết / hoặc thay đổi tên người dùng. /hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
❌ Không bổ sung nếu trạng thái đơn hàng là một phần

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
1138 Facebook - เพิ่มไลค์โพสต์ [Care] 🤗 | 100k/วัน | R30 | เริ่มทันที ฿50.21 10 100000 Không đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 100k/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

🚧 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Không thể yêu cầu nạp tiền Nếu giảm ít hơn 10 phần trăm
❌ Không nạp tiền / Không hoàn tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lượng bắt đầu đặt hàng / hoặc xóa liên kết / hoặc thay đổi tên người dùng. /hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
❌ Không bổ sung nếu trạng thái đơn hàng là một phần

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
1139 Facebook - เพิ่มไลค์โพสต์ [Angry] 😡 | 100k/วัน | R30 | เริ่มทันที ฿50.21 10 100000 Không đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 100k/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

🚧 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Không thể yêu cầu nạp tiền Nếu giảm ít hơn 10 phần trăm
❌ Không nạp tiền / Không hoàn tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lượng bắt đầu đặt hàng / hoặc xóa liên kết / hoặc thay đổi tên người dùng. /hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
❌ Không bổ sung nếu trạng thái đơn hàng là một phần

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
1140 Facebook - เพิ่มไลค์โพสต์ [HaHa] 😀 | 100k/วัน | R30 | เริ่มทันที ฿50.21 10 100000 Không đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 100k/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

🚧 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Không thể yêu cầu nạp tiền Nếu giảm ít hơn 10 phần trăm
❌ Không nạp tiền / Không hoàn tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lượng bắt đầu đặt hàng / hoặc xóa liên kết / hoặc thay đổi tên người dùng. /hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
❌ Không bổ sung nếu trạng thái đơn hàng là một phần

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
1141 Facebook - เพิ่มไลค์โพสต์ [WoW] 😯 | 100k/วัน | R30 | เริ่มทันที ฿50.21 10 100000 Không đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 100k/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

🚧 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Không thể yêu cầu nạp tiền Nếu giảm ít hơn 10 phần trăm
❌ Không nạp tiền / Không hoàn tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lượng bắt đầu đặt hàng / hoặc xóa liên kết / hoặc thay đổi tên người dùng. /hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
❌ Không bổ sung nếu trạng thái đơn hàng là một phần

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
1142 Facebook - เพิ่มไลค์โพสต์ [Sad] 😪 | 100k/วัน | R30 | เริ่มทันที ฿50.21 10 100000 Không đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai.

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 100k/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

🚧 Lưu ý: Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ.
❌ Không thể yêu cầu nạp tiền Nếu giảm ít hơn 10 phần trăm
❌ Không nạp tiền / Không hoàn tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lượng bắt đầu đặt hàng / hoặc xóa liên kết / hoặc thay đổi tên người dùng. /hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
❌ Không bổ sung nếu trạng thái đơn hàng là một phần

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

Facebook - Comment Likes 🥰😀😡 Facebook - Comment Likes 🥰😀😡

1274 Facebook - เพิ่มไลค์คอมเม้นท์ [Like] 👍 | 1k/วัน ~ Max 1k | R30 ฿28.08 50 1000 Không đủ dữ liệu
Start: Instant to 30 mint
Speed: 2k-4k/Day
Refill: 30 Days
Quality: Real
Drop: 5%

Example link: https://www.facebook.com/xyz/posts/123?comment_id=456

Right click on the comment date then copy the link and place order with it.

★ Make Sure Your Profile And Post Both Are Public.
★ Order With Only Comment Link, Not Post Link
★ Instant Server So, Don't Ask For Cancel.
1275 Facebook - เพิ่มไลค์คอมเม้นท์ [Love] ❤️ | 1k/วัน ~ Max 1k | R30 ฿28.08 50 1000 Không đủ dữ liệu
✅ รายละเอียด: ให้ใช้ลิงก์โพสต์ที่เปิดสาธารณะทุกประเภท

🔝 คุณภาพ: คุณภาพดี
🛑 จำนวน: ขั้นต่ำ: 100 สูงสุด: 2,000
⌛ เริ่มต้น: ทันที (ภายใน 5 ถึง 30 นาที)
⚡ ความเร็ว: 2k-4k/วัน
♻️ รับประกัน: 30 วัน

⚠️ สั่งซื้อด้วยลิงก์ความคิดเห็นเท่านั้น ไม่ใช่ลิงก์โพสต์
❌ ห้ามสั่งลิงก์เดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเซิร์ฟ เพราะจะทำให้ยอดชนกัน

✅ ลิงก์ตัวอย่าง:
https://www.facebook.com/username/posts/123?comment_id=xxxxxxxx
1278 Facebook - เพิ่มไลค์คอมเม้นท์ [Sad] 😢 | 1k/วัน ~ Max | R30 ฿28.08 50 1000 Không đủ dữ liệu
✅ รายละเอียด: ให้ใช้ลิงก์โพสต์ที่เปิดสาธารณะทุกประเภท

🔝 คุณภาพ: คุณภาพดี
🛑 จำนวน: ขั้นต่ำ: 100 สูงสุด: 2,000
⌛ เริ่มต้น: ทันที (ภายใน 5 ถึง 30 นาที)
⚡ ความเร็ว: 2k-4k/วัน
♻️ รับประกัน: 30 วัน

⚠️ สั่งซื้อด้วยลิงก์ความคิดเห็นเท่านั้น ไม่ใช่ลิงก์โพสต์
❌ ห้ามสั่งลิงก์เดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเซิร์ฟ เพราะจะทำให้ยอดชนกัน

✅ ลิงก์ตัวอย่าง:
https://www.facebook.com/username/posts/123?comment_id=xxxxxxxx
1276 Facebook - เพิ่มไลค์คอมเม้นท์ [Wow] 😲 | 1k/วัน ~ 1k | R30 ฿28.08 50 1000 Không đủ dữ liệu
✅ รายละเอียด: ให้ใช้ลิงก์โพสต์ที่เปิดสาธารณะทุกประเภท

🔝 คุณภาพ: คุณภาพดี
🛑 จำนวน: ขั้นต่ำ: 100 สูงสุด: 2,000
⌛ เริ่มต้น: ทันที (ภายใน 5 ถึง 30 นาที)
⚡ ความเร็ว: 2k-4k/วัน
♻️ รับประกัน: 30 วัน

⚠️ สั่งซื้อด้วยลิงก์ความคิดเห็นเท่านั้น ไม่ใช่ลิงก์โพสต์
❌ ห้ามสั่งลิงก์เดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเซิร์ฟ เพราะจะทำให้ยอดชนกัน

✅ ลิงก์ตัวอย่าง:
https://www.facebook.com/username/posts/123?comment_id=xxxxxxxx
1277 Facebook - เพิ่มไลค์คอมเม้นท์ [HaHa] 😀 | 1k/วัน ~ Max 1k | R30 ฿28.08 50 1000 Không đủ dữ liệu
✅ รายละเอียด: ให้ใช้ลิงก์โพสต์ที่เปิดสาธารณะทุกประเภท

🔝 คุณภาพ: คุณภาพดี
🛑 จำนวน: ขั้นต่ำ: 100 สูงสุด: 2,000
⌛ เริ่มต้น: ทันที (ภายใน 5 ถึง 30 นาที)
⚡ ความเร็ว: 2k-4k/วัน
♻️ รับประกัน: 30 วัน

⚠️ สั่งซื้อด้วยลิงก์ความคิดเห็นเท่านั้น ไม่ใช่ลิงก์โพสต์
❌ ห้ามสั่งลิงก์เดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเซิร์ฟ เพราะจะทำให้ยอดชนกัน

✅ ลิงก์ตัวอย่าง:
https://www.facebook.com/username/posts/123?comment_id=xxxxxxxx
1279 Facebook - เพิ่มไลค์คอมเม้นท์ [Angry ] 😡 | 1k/วัน ~ Max 1k | R30 ฿28.08 50 1000 Không đủ dữ liệu
✅ รายละเอียด: ให้ใช้ลิงก์โพสต์ที่เปิดสาธารณะทุกประเภท

🔝 คุณภาพ: คุณภาพดี
🛑 จำนวน: ขั้นต่ำ: 100 สูงสุด: 2,000
⌛ เริ่มต้น: ทันที (ภายใน 5 ถึง 30 นาที)
⚡ ความเร็ว: 2k-4k/วัน
♻️ รับประกัน: 30 วัน

⚠️ สั่งซื้อด้วยลิงก์ความคิดเห็นเท่านั้น ไม่ใช่ลิงก์โพสต์
❌ ห้ามสั่งลิงก์เดิมซ้ำ ขณะที่สถานะงานยังไม่ขึ้นสำเร็จ
❌ ห้ามสั่งงานซ้อนหลายเซิร์ฟ เพราะจะทำให้ยอดชนกัน

✅ ลิงก์ตัวอย่าง:
https://www.facebook.com/username/posts/123?comment_id=xxxxxxxx
601 Facebook - Comment Likes / Album Likes | 5k/วัน Max 5k | Instant ฿54.39 10 5000 Không đủ dữ liệu
Link:Follow the description
Start: Instant! (Within 5 to 30 Minutes)
Speed: 500 to 3000 per day (Fast Increase)
Refill: No refill

Quality: 100% Real
Minimum Order: 100
Maximum Order: 2000
644 Facebook - Wedsite Likes | 5k/days Max 100k | REAL | R∞ | Start 0-3H ฿183.03 500 100000000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số tiền: Tối thiểu: 5k Tối đa: 100k
⌛ Bắt đầu: 0 - 3 giờ [hoặc có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
⚡ Tốc độ: 5k/ngày
♻️ Bảo hành: Trọn đời

❌ Không order lại link cũ. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Đừng đặt hàng nhiều máy chủ. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx

Facebook - Post Likes 🇹🇭 Thailand Facebook - Post Likes 🇹🇭 Thailand

846 Facebook - Post/Photo/Video Likes | 🇹🇭 Thai | Max 3k | R30 | 0-6Hrs ฿1,438.06 50 3000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp và tốt nhất.
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 100.000
⌛ Bắt đầu: 0 - 12 giờ [hoặc có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 100 - 3000/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
847 Facebook - Post/Photo/Video Reaction [Love] ❤️ | 🇹🇭 Thai | Max 3k | R30 | 0-6Hrs ฿1,438.06 50 3000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp và tốt nhất.
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 100.000
⌛ Bắt đầu: 0 - 12 giờ [hoặc có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 100 - 3000/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
848 Facebook - Post/Photo/Video Reaction [Angry] 😡 | 🇹🇭 Thai | Max 3k | R30 | 0-6Hrs ฿1,438.06 50 3000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp và tốt nhất.
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 100.000
⌛ Bắt đầu: 0 - 12 giờ [hoặc có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 100 - 3000/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
849 Facebook - Post/Photo/Video Reaction [HaHa] 😁 | 🇹🇭 Thai | Max 3k | R30 | 0-6Hrs ฿1,438.06 50 3000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp và tốt nhất.
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 100.000
⌛ Bắt đầu: 0 - 12 giờ [hoặc có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 100 - 3000/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
850 Facebook - Post/Photo/Video Reaction [Wow] 😮 | 🇹🇭 Thai | Max 3k | R30 | 0-6Hrs ฿1,438.06 50 3000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp và tốt nhất.
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 100.000
⌛ Bắt đầu: 0 - 12 giờ [hoặc có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 100 - 3000/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
851 Facebook - Post/Photo/Video Reaction [Sad] 😢 | 🇹🇭 Thai | Max 3k | R30 | 0-6Hrs ฿1,438.06 50 3000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp và tốt nhất.
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 100.000
⌛ Bắt đầu: 0 - 12 giờ [hoặc có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 100 - 3000/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
852 Facebook - Post/Photo/Video Reaction [Care] 🥰 | 🇹🇭 Thai | Max 3k | R30 | 0-6Hrs ฿1,438.06 50 3000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp và tốt nhất.
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 100.000
⌛ Bắt đầu: 0 - 12 giờ [hoặc có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 100 - 3000/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx

Facebook - Share | Comment Facebook - Share | Comment

840 Facebook - เพิ่มยอดแชร์โพสต์ | Max 500k | เริ่ม 0 - 30 นาที 🔥 ฿26.51 100 500000 2 giờ 57 phút
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 500k
⌛ Bắt đầu: 0 - 15 phút [có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
⚡ Tốc độ:
♻️ Cam kết: Không

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
841 <-------👇เพิ่มคอมเม้นท์👇-------> ฿10,000.00 1000 1000 Không đủ dữ liệu
854 Facebook - เพิ่มยอดคอมเม้นท์ | [กำหนดคำเอง] | 🇹🇭 ไทย/เวียดนาม | ผสม | เริ่ม 0-24 ชม. 🔥 ฿2,510.07 10 250 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu từ 0-6 giờ
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: Không

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
** Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm lại **

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
853 Facebook - เพิ่มยอดคอมเม้นท์ | [ระบบสุ่มคำ] | 🇹🇭 ไทย/เวียมนาม | ผสม | เริ่ม 0-24 ชม. ฿1,673.38 10 250 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu từ 0-6 giờ
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: Không

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
** Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm lại **

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
956 Facebook - เพิ่มยอดคอมเม้นท์ | [กำหนดคำเอง] | อินโดนีเซีย | เริ่ม 0-24 ชม. ฿2,489.15 10 250 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu từ 0-6 giờ
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: Không

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
** Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm lại **

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
955 Facebook - เพิ่มยอดคอมเม้นท์ | [ระบบสุ่มคำ] | อินโดนีเซีย | เริ่ม 0-24 ชม. ฿1,777.97 10 250 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu từ 0-6 giờ
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: Không

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
** Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm lại **

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
963 Facebook - เพิ่มยอดคอมเม้นท์ | [ระบบสุ่มคำ] | สเปน | เริ่ม 0-24 ชม. ฿1,673.38 10 250 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu từ 0-6 giờ
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: Không

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
** Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm lại **

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
964 Facebook - เพิ่มยอดคอมเม้นท์ | [กำหนดคำเอง] | สเปน | เริ่ม 0-24 ชม. ฿2,510.07 10 250 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu từ 0-6 giờ
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: Không

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
** Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm lại **

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
958 Facebook - เพิ่มยอดคอมเม้นท์ | [ระบบสุ่มคำ] | ผู้หญิง | 100/วัน Max 100 | R30 | เริ่ม 0-12 ชม. ฿1,830.26 10 250 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu từ 0-12 giờ
🚀 Tốc độ: 20-50/ngày
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
** Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm lại **

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
960 Facebook - เพิ่มยอดคอมเม้นท์ | [กำหนดคำเอง] | ผู้หญิง | 100/วัน Max 100 | R30 | เริ่ม 0-12 ชม. ฿2,876.12 10 250 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu từ 0-12 giờ
🚀 Tốc độ: 20-50/ngày
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
** Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm lại **

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
957 Facebook - เพิ่มยอดคอมเม้นท์ | [ระบบสุ่มคำ] | ผู้ชาย | 100/วัน Max 100 | R30 | เริ่ม 0-12 ชม. ฿1,830.26 10 250 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu từ 0-12 giờ
🚀 Tốc độ: 20-50/ngày
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
** Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm lại **

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
959 Facebook - เพิ่มยอดคอมเม้นท์ | [กำหนดคำเอง] | ผู้ชาย | 100/วัน Max 100 | R30 | เริ่ม 0-12 ชม. ฿2,876.12 10 250 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu từ 0-12 giờ
🚀 Tốc độ: 20-50/ngày
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
** Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm lại **

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
961 Facebook - เพิ่มยอดคอมเม้นท์ | [กำหนดคำเอง] | ทั่วโลก | เริ่ม 0-6 ชม. ฿1,035.41 10 500 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu từ 0-6 giờ
🚀 Tốc độ: 100-500/ngày
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
** Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm lại **

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
962 Facebook - เพิ่มยอดคอมเม้นท์ | [กำหนดคำเอง] | ผู้ชาย | เริ่ม 0-6 ชม. ฿1,568.79 10 500 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Đánh giá chất lượng cao.
⌛ Bắt đầu từ 0-6 giờ
🚀 Tốc độ: 100-500/ngày
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 10 bình luận
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
** Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm lại **

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
1152 Facebook - เพิ่มยอดคอมเม้นท์ | [ระบบสุ่มคำ] | 1k+/วัน | R30 | เริ่ม 0-6 ชม. ฿418.52 50 10000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu từ 0-6 giờ
🚀 Tốc độ: 1k/ngày
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 20 bình luận
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
** Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm lại **

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -
1153 Facebook - เพิ่มยอดคอมเม้นท์ | [กำหนดคำเอง] | 1k+/วัน | R30 | เริ่ม 0-6 ชม. ฿418.52 50 10000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu từ 0-6 giờ
🚀 Tốc độ: 1k/ngày
🛑 Đơn hàng tối thiểu: 20 bình luận
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Link bài viết Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx

🛑 Lưu ý: Tạo tài khoản và đăng công khai trước khi đặt hàng!
** Nếu Update Facebook thì tốc độ có thể chậm lại **

🚧 Dịch vụ này có thể không nhận được toàn bộ số tiền.
- Việc mua bán là do bạn tự quyết định -

Facebook - Video Views | Story | Reel Views Facebook - Video Views | Story | Reel Views

543 Facebook - เพิ่มยอดวิว Video | 5k-20k/วัน Max 100K | ดีเร็ว-คุณภาพ ⭕️ ฿32.95 500 10000000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

⌛ Bắt đầu : 0 - 3 giờ [hoặc có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 10k-100k/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

🛑 Lưu ý: Nếu cập nhật Facebook tốc độ có thể quá chậm, tốc độ 10k thì đến lần cập nhật Facebook tiếp theo, có thể hủy bất cứ lúc nào.
544 Facebook - เพิ่มยอดวิว Video | 3 Sec | 1k-20k/วัน | ดี-เร็ว ⭕️ ฿37.27 500 10000000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số lượng: Tối thiểu: 500 Tối đa 10M
⌛ Bắt đầu : Ngay lập tức - 24h [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 10k-100k/ngày
♻️ Bảo hành: Không
⛔ Nút hủy: Có nút hủy.

🛑 Lưu ý: Không chấp nhận tất cả link rút gọn và link di động.
545 Facebook - เพิ่มยอดวิว Video | 50k-100k/วัน | ดี-เร็ว ⭕️ ฿21.97 500 10000000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số lượng: Tối thiểu: 500 Tối đa 10M
⌛ Bắt đầu : Ngay lập tức - 24h [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 50k-100k/ngày
♻️ Bảo hành: Không
⛔ Nút hủy: Có nút hủy.

🛑 Lưu ý: Không chấp nhận tất cả link rút gọn và link di động.
546 Facebook - เพิ่มยอดวิว Video/Reels | 10 Sec | 1k-20k/วัน | ดี-เร็ว ⭕️ ฿39.75 500 1000000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số lượng: Tối thiểu: 500 Tối đa 10M
⌛ Bắt đầu : Ngay lập tức - 24h [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 10k-100k/ngày
♻️ Bảo hành: Không
⛔ Nút hủy: Có nút hủy.

🛑 Lưu ý: Không chấp nhận tất cả link rút gọn và link di động.
547 Facebook - เพิ่มยอดวิว Video/Reels | 15 Sec | 1k-20k/วัน | ดี-เร็ว ⭕️ ฿41.73 500 100000000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số lượng: Tối thiểu: 500 Tối đa 10M
⌛ Bắt đầu : Ngay lập tức - 24h [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 10k-100k/ngày
♻️ Bảo hành: Không
⛔ Nút hủy: Có nút hủy.

🛑 Lưu ý: Không chấp nhận tất cả link rút gọn và link di động.
548 Facebook - เพิ่มยอดวิว Video 20k/วัน | ดี-เร็ว คุณภาพ ฿28.77 500 10000000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số lượng: Tối thiểu: 500 Tối đa 10M
⌛ Bắt đầu : Ngay lập tức - 24h [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ : 10k-20k/ngày
♻️ Bảo hành: Trọn đời

🚧 Lưu ý quan trọng: Liên kết video trực tiếp không được chấp nhận. (Vui lòng kết thúc luồng trực tiếp của bạn trước khi đặt hàng cho "bắt đầu bây giờ")
🛑 Lưu ý: Không chấp nhận tất cả link rút gọn và link di động.
549 Facebook - เพิ่มยอดวิว Video/Reels | 30 Sec | 1k-20k/วัน | เริ่มทันที ⭕️ ฿49.19 500 10000000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số lượng: Tối thiểu: 500 Tối đa 10M
⌛ Bắt đầu : Ngay lập tức - 24h [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 10k-100k/ngày
♻️ Bảo hành: Không
⛔ Nút hủy: Có nút hủy.

🛑 Lưu ý: Không chấp nhận tất cả link rút gọn và link di động.
550 Facebook - เพิ่มยอดวิว Video/Reels | 1 minute | 1k-20k/วัน | เริ่มทันที ⭕️ ฿56.64 500 10000000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số lượng: Tối thiểu: 500 Tối đa 10M
⌛ Bắt đầu : Ngay lập tức - 24h [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 10k-100k/ngày
♻️ Bảo hành: Không
⛔ Nút hủy: Có nút hủy.

🛑 Lưu ý: Không chấp nhận tất cả link rút gọn và link di động.
551 Facebook - เพิ่มยอดวิว Video/Reels | 3 minute | 1k-20k/วัน | เริ่มทันที ⭕️ ฿113.27 500 10000000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số lượng: Tối thiểu: 500 Tối đa 10M
⌛ Bắt đầu : Ngay lập tức - 24h [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 10k-100k/ngày
♻️ Bảo hành: Không
⛔ Nút hủy: Có nút hủy.

🛑 Lưu ý: Không chấp nhận tất cả link rút gọn và link di động.
552 Facebook - เพิ่มยอดวิว Video/Reels | 6 minute | 1k-20k/วัน | เริ่มทันที ⭕️ ฿150.53 500 10000000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số lượng: Tối thiểu: 500 Tối đa 10M
⌛ Bắt đầu : Ngay lập tức - 24h [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 10k-100k/ngày
♻️ Bảo hành: Không
⛔ Nút hủy: Có nút hủy.

🛑 Lưu ý: Không chấp nhận tất cả link rút gọn và link di động.
1123 Facebook - เพิ่มยอดวิว Video | Max 1M | เริ่มทันที ฿30.13 500 10000000 Không đủ dữ liệu
1086 Facebook - เพิ่มยอดวิว Video | 10k/วัน Max 1M | เริ่มทันที ฿40.17 100 1000000 Không đủ dữ liệu
1087 Facebook - เพิ่มยอดวิว Video | เวลาดู 3 วินาที | เริ่มทันที ฿30.54 500 10000000 Không đủ dữ liệu
1088 Facebook - เพิ่มยอดวิว Video | Max 1M | เวลาดู 1 นาที ฿38.49 500 10000000 Không đủ dữ liệu
982 <-------👇เพิ่มวิวสตอรี่👇-------> ฿10,000.00 1000 1000 Không đủ dữ liệu
553 Facebook - เพิ่มยอดวิว สตอรี่ | 1k-10k/วัน | เริ่มทันที ฿21.13 50 1800 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số tiền: Tối thiểu: 50 Tối đa 1800
⌛ Bắt đầu : Ngay lập tức - 1 giờ [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ : 1k-20k/ngày
♻️ Bảo hành: Không

🛑 Lưu ý: Không chấp nhận tất cả link rút gọn và link di động.

✅ Link ví dụ:
Liên kết ví dụ 1: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxx
554 Facebook - เพิ่มยอดวิว สตอรี่ | 1k-10k/วัน Max 10k | เริ่มทันที ฿85.35 100 100000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🛑 Số tiền: Tối thiểu: 50 Tối đa 1800
⌛ Bắt đầu : Ngay lập tức - 1 giờ [hoặc có thể lâu hơn, vui lòng kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ : 1k-20k/ngày
♻️ Bảo hành: Không

🛑 Lưu ý: Không chấp nhận tất cả link rút gọn và link di động.

✅ Link ví dụ:
Liên kết ví dụ 1: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxx
1016 <----------------------> ฿10,000.00 100000000 100000000 Không đủ dữ liệu
1013 Facebook - เพิ่มยอดวิว Video | 100k/วัน | เริ่มทันที | VIP ฿73.22 500 10000000 Không đủ dữ liệu
Link: Facebook Video Link
Start: Instant
Speed: 10k-100k per day
Refill: No

(If Facebook Update, start can be too delay )
1014 Facebook - เพิ่มยอดวิว Video | 10k-100k/วัน | เริ่มทันที | Stable ฿41.84 500 10000000 Không đủ dữ liệu
Link: Facebook Video Link
Start: Instant
Speed: 10k-100k per day
Refill: No

(If Facebook Update, start can be too delay )
1015 Facebook - เพิ่มยอดวิว Video | 10k-100k/วัน | เริ่มทันที | Emergency ฿35.56 500 10000000 Không đủ dữ liệu
Link: Facebook Video Link
Start: Instant
Speed: 10k-100k per day
Refill: No

★ Example Link:
- https://www.facebook.com/user/videos/ID
- https://www.facebook.com/user/videos/1234567894561445789
- https://www.facebook.com/watch/?v=1234567894561445789

★ Note: All short links and mobile links are not accepted.

Facebook - Live Stream Views | Working Facebook - Live Stream Views | Working

60 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 30 นาที | เริ่มทันที ฿78.44 30 5000 Không đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 0 - 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết đến video đầy đủ chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
61 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 60 นาที | เริ่มทันที ฿156.88 30 5000 Không đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
62 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 90 นาที | เริ่มทันที ฿235.32 30 5000 Không đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
63 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 120 นาที | เริ่มทันที ฿313.76 30 5000 Không đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
64 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 150 นาที | เริ่มทันที ฿392.20 30 5000 Không đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
65 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 180 นาที | เริ่มทันที ฿470.64 30 5000 Không đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
66 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 210 นาที | เริ่มทันที ฿549.08 30 5000 Không đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
67 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 240 นาที | เริ่มทันที ฿627.52 30 5000 Không đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
68 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 270 นาที | เริ่มทันที ฿705.96 30 5000 Không đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
69 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 300 นาที | เริ่มทันที ฿784.40 30 5000 Không đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
131 <----------------------> ฿10,000.00 1000 1000 Không đủ dữ liệu
121 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 30 นาที | เริ่มทันที ฿104.59 70 6000 Không đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
122 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 60 นาที | เริ่มทันที ฿209.18 50 6000 Không đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
123 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 90 นาที | เริ่มทันที ฿313.76 50 6000 Không đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
124 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 120 นาที | เริ่มทันที ฿418.35 50 6000 Không đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
125 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 150 นาที | เริ่มทันที ฿522.93 50 6000 Không đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
126 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 180 นาที | เริ่มทันที ฿627.52 50 6000 Không đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
127 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 210 นาที | เริ่มทันที ฿732.11 50 6000 Không đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
128 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 240 นาที | เริ่มทันที ฿836.69 50 6000 Không đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
129 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 270 นาที | เริ่มทันที ฿941.28 50 6000 Không đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
130 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 300 นาที | เริ่มทันที ฿1,045.86 50 6000 Không đủ dữ liệu
⚡ thời gian bắt đầu: bắt đầu ngay lập tức
⌛ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

** Dán liên kết tới toàn bộ video chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🛑 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
142 <----------------------> ฿10,000.00 1000 1000 Không đủ dữ liệu
132 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 30 นาที | ใหม่!ราคาถูก 🎉 ฿62.76 50 5000 Không đủ dữ liệu
⌛ Thời gian bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức
⚡ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết đến video đầy đủ chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
133 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 60 นาที | ใหม่!ราคาถูก 🎉 ฿125.51 50 5000 Không đủ dữ liệu
⌛ Thời gian bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức
⚡ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

🛑 ** Dán liên kết đến toàn bộ video chỉ phát trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
134 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 60 นาที | ใหม่!ราคาถูก 🎉 ฿188.26 50 5000 Không đủ dữ liệu
⌛ Thời gian bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức
⚡ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

🛑 ** Dán liên kết đến toàn bộ video chỉ phát trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
135 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 120 นาที | ใหม่!ราคาถูก 🎉 ฿251.01 50 5000 Không đủ dữ liệu
⌛ Thời gian bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức
⚡ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết đến video đầy đủ chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
136 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 150 นาที | ใหม่!ราคาถูก 🎉 ฿251.01 50 5000 Không đủ dữ liệu
⌛ Thời gian bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức
⚡ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết đến video đầy đủ chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
137 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 180 นาที | ใหม่!ราคาถูก 🎉 ฿376.51 50 5000 Không đủ dữ liệu
⌛ Thời gian bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức
⚡ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết đến video đầy đủ chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
138 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 210 นาที | ใหม่!ราคาถูก 🎉 ฿439.27 50 5000 Không đủ dữ liệu
⌛ Thời gian bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức
⚡ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết đến video đầy đủ chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
139 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 240 นาที | ใหม่!ราคาถูก 🎉 ฿502.02 50 5000 Không đủ dữ liệu
⌛ Thời gian bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức
⚡ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết đến video đầy đủ chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
140 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 270 นาที | ใหม่!ราคาถูก 🎉 ฿564.77 50 5000 Không đủ dữ liệu
⌛ Thời gian bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức
⚡ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết đến video đầy đủ chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
141 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 300 นาที | ใหม่!ราคาถูก 🎉 ฿627.52 50 5000 Không đủ dữ liệu
⌛ Thời gian bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức
⚡ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng.
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

🛑 Ghi chú
- Lượng người xem sẽ xấp xỉ 80-110 phần trăm.
- Số tiền tăng dần cho đến hết phút bạn đã chọn.
- Các gói phát trực tiếp không được hoàn lại.

---- XIN VUI LÒNG ĐỌC ----

✅ ** Dán liên kết đến video đầy đủ chỉ trực tiếp **
Định dạng liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/user/videos/ID

🚧 ** Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Nếu nhập sai link **

🛑 Sau 3-5 phút nếu khán giả không xem Bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi để được giúp đỡ.
Vui lòng chụp màn hình với chương trình. https://prnt.sc/ thôi!

(Truy cập trang Thông tin chi tiết Trang và Thư viện video của bạn.)
Chỉ cần nhấp vào video trực tiếp mà bạn muốn xem số liệu.
Và bạn có thể tìm số người xem trực tiếp trong tất cả các tab mới.
Nhấp vào các tab để tìm biểu đồ tương tác trong các sự kiện trực tiếp.
Chụp toàn màn hình và tải lên hình ảnh
Gửi một liên kết để tải hình ảnh lên nhóm thông qua vé trợ giúp. để hủy yêu cầu hoàn lại tiền
151 <----------------------> ฿10,000.00 1000 1000 Không đủ dữ liệu
143 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 30 นาที | เริ่มทันที 🔥 ฿209.18 20 5000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
⚡ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🛑 Hiển thị trạng thái hoàn thành nhưng lượng khán giả ngày càng tăng
🛑 Nhân vật sẽ được thêm từ từ trong vòng 5 phút.

🚧 cảnh báo
- Không hoàn tiền trong mọi trường hợp, sai link, v.v.
- Nếu nó bắt đầu đếm hơn 1K và nó giảm, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền.
- Nếu khách mua hàng bằng link không phải live stream chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/1359872648xxxxx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1359872648xxxxx

⛔ Chúng tôi không chấp nhận các URL ngắn.
Ví dụ: https://fb.watch/8a_czsWesSZasL/
144 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 60 นาที | เริ่มทันที 🔥 ฿418.35 20 5000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
⚡ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🛑 Hiển thị trạng thái hoàn thành nhưng lượng khán giả ngày càng tăng
🛑 Nhân vật sẽ được thêm từ từ trong vòng 5 phút.

🚧 cảnh báo
- Không hoàn tiền trong mọi trường hợp, sai link, v.v.
- Nếu nó bắt đầu đếm hơn 1K và nó giảm, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền.
- Nếu khách mua hàng bằng link không phải live stream chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/1359872648xxxxx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1359872648xxxxx

⛔ Chúng tôi không chấp nhận các URL ngắn.
Ví dụ: https://fb.watch/8a_czsWesSZasL/
145 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 90 นาที | เริ่มทันที 🔥 ฿627.52 20 5000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
⚡ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🛑 Hiển thị trạng thái hoàn thành nhưng lượng khán giả ngày càng tăng
🛑 Nhân vật sẽ được thêm từ từ trong vòng 5 phút.

🚧 cảnh báo
- Không hoàn tiền trong mọi trường hợp, sai link, v.v.
- Nếu nó bắt đầu đếm hơn 1K và nó giảm, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền.
- Nếu khách mua hàng bằng link không phải live stream chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/1359872648xxxxx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1359872648xxxxx

⛔ Chúng tôi không chấp nhận các URL ngắn.
Ví dụ: https://fb.watch/8a_czsWesSZasL/
146 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 120 นาที | เริ่มทันที 🔥 ฿836.69 20 5000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
⚡ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🛑 Hiển thị trạng thái hoàn thành nhưng lượng khán giả ngày càng tăng
🛑 Nhân vật sẽ được thêm từ từ trong vòng 5 phút.

🚧 cảnh báo
- Không hoàn tiền trong mọi trường hợp, sai link, v.v.
- Nếu nó bắt đầu đếm hơn 1K và nó giảm, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền.
- Nếu khách mua hàng bằng link không phải live stream chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/1359872648xxxxx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1359872648xxxxx

⛔ Chúng tôi không chấp nhận các URL ngắn.
Ví dụ: https://fb.watch/8a_czsWesSZasL/
147 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 150 นาที | เริ่มทันที 🔥 ฿1,045.86 20 5000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
⚡ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🛑 Hiển thị trạng thái hoàn thành nhưng lượng khán giả ngày càng tăng
🛑 Nhân vật sẽ được thêm từ từ trong vòng 5 phút.

🚧 cảnh báo
- Không hoàn tiền trong mọi trường hợp, sai link, v.v.
- Nếu nó bắt đầu đếm hơn 1K và nó giảm, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền.
- Nếu khách mua hàng bằng link không phải live stream chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/1359872648xxxxx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1359872648xxxxx

⛔ Chúng tôi không chấp nhận các URL ngắn.
Ví dụ: https://fb.watch/8a_czsWesSZasL/
148 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 180 นาที | เริ่มทันที 🔥 ฿1,255.04 20 5000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
⚡ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🛑 Hiển thị trạng thái hoàn thành nhưng lượng khán giả ngày càng tăng
🛑 Nhân vật sẽ được thêm từ từ trong vòng 5 phút.

🚧 cảnh báo
- Không hoàn tiền trong mọi trường hợp, sai link, v.v.
- Nếu nó bắt đầu đếm hơn 1K và nó giảm, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền.
- Nếu khách mua hàng bằng link không phải live stream chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/1359872648xxxxx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1359872648xxxxx

⛔ Chúng tôi không chấp nhận các URL ngắn.
Ví dụ: https://fb.watch/8a_czsWesSZasL/
149 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 210 นาที | เริ่มทันที 🔥 ฿1,464.21 20 5000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
⚡ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🛑 Hiển thị trạng thái hoàn thành nhưng lượng khán giả ngày càng tăng
🛑 Nhân vật sẽ được thêm từ từ trong vòng 5 phút.

🚧 cảnh báo
- Không hoàn tiền trong mọi trường hợp, sai link, v.v.
- Nếu nó bắt đầu đếm hơn 1K và nó giảm, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền.
- Nếu khách mua hàng bằng link không phải live stream chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/1359872648xxxxx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1359872648xxxxx

⛔ Chúng tôi không chấp nhận các URL ngắn.
Ví dụ: https://fb.watch/8a_czsWesSZasL/
150 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 240 นาที | เริ่มทันที 🔥 ฿1,673.38 20 5000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
⚡ Tốc độ: Giao hàng 1 tiếng
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

🛑 Hiển thị trạng thái hoàn thành nhưng lượng khán giả ngày càng tăng
🛑 Nhân vật sẽ được thêm từ từ trong vòng 5 phút.

🚧 cảnh báo
- Không hoàn tiền trong mọi trường hợp, sai link, v.v.
- Nếu nó bắt đầu đếm hơn 1K và nó giảm, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền.
- Nếu khách mua hàng bằng link không phải live stream chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/1359872648xxxxx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1359872648xxxxx

⛔ Chúng tôi không chấp nhận các URL ngắn.
Ví dụ: https://fb.watch/8a_czsWesSZasL/

Facebook - Live Stream Views | Cheap Facebook - Live Stream Views | Cheap

70 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 30 นาที | เริ่มทันที | ไม่ซัพพอร์ต ฿31.38 50 2000 157 giờ 44 phút
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (đôi khi 0-5 phút)
⚡ Tốc độ: Giao hàng nhanh chóng.
♻️ Bảo hành: Không đổi trả Trong mọi trường hợp, các liên kết sai, v.v.

🚧 Nếu rớt order sẽ không hoàn tiền hay nạp thêm.
Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ hoặc không được liệt kê.

🛑 Tối thiểu: 50 Tối đa: 1000
Số lượng đặt hàng phải là bội số của 50, nếu không nó sẽ tự trừ đi phần lẻ và tăng dần.

🛑 Lưu ý quan trọng: Đây là một dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ hoặc hỗ trợ cho dịch vụ này. Mua nguy cơ của riêng bạn!

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
71 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 60 นาที | เริ่มทันที | ไม่ซัพพอร์ต ฿62.76 50 2000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (đôi khi 0-5 phút)
⚡ Tốc độ: Giao hàng nhanh chóng.
♻️ Bảo hành: Không đổi trả Trong mọi trường hợp, các liên kết sai, v.v.

🚧 Nếu rớt order sẽ không hoàn tiền hay nạp thêm.
Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ hoặc không được liệt kê.

🛑 Tối thiểu: 50 Tối đa: 1000
Số lượng đặt hàng phải là bội số của 50, nếu không nó sẽ tự trừ đi phần lẻ và tăng dần.

🛑 Lưu ý quan trọng: Đây là một dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ hoặc hỗ trợ cho dịch vụ này. Mua nguy cơ của riêng bạn!

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
72 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 90 นาที | เริ่มทันที | ไม่ซัพพอร์ต ฿94.13 50 2000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (đôi khi 0-5 phút)
⚡ Tốc độ: Giao hàng nhanh chóng.
♻️ Bảo hành: Không đổi trả Trong mọi trường hợp, các liên kết sai, v.v.

🚧 Nếu rớt order sẽ không hoàn tiền hay nạp thêm.
Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ hoặc không được liệt kê.

🛑 Tối thiểu: 50 Tối đa: 1000
Số lượng đặt hàng phải là bội số của 50, nếu không nó sẽ tự trừ đi phần lẻ và tăng dần.

🛑 Lưu ý quan trọng: Đây là một dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ hoặc hỗ trợ cho dịch vụ này. Mua nguy cơ của riêng bạn!

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
73 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 120 นาที | เริ่มทันที | ไม่ซัพพอร์ต ฿125.51 50 2000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (đôi khi 0-5 phút)
⚡ Tốc độ: Giao hàng nhanh chóng.
♻️ Bảo hành: Không đổi trả Trong mọi trường hợp, các liên kết sai, v.v.

🚧 Nếu rớt order sẽ không hoàn tiền hay nạp thêm.
Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ hoặc không được liệt kê.

🛑 Tối thiểu: 50 Tối đa: 1000
Số lượng đặt hàng phải là bội số của 50, nếu không nó sẽ tự trừ đi phần lẻ và tăng dần.

🛑 Lưu ý quan trọng: Đây là một dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ hoặc hỗ trợ cho dịch vụ này. Mua nguy cơ của riêng bạn!

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
74 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 150 นาที | เริ่มทันที | ไม่ซัพพอร์ต ฿156.88 50 2000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (đôi khi 0-5 phút)
⚡ Tốc độ: Giao hàng nhanh chóng.
♻️ Bảo hành: Không đổi trả Trong mọi trường hợp, các liên kết sai, v.v.

🚧 Nếu rớt order sẽ không hoàn tiền hay nạp thêm.
Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ hoặc không được liệt kê.

🛑 Tối thiểu: 50 Tối đa: 1000
Số lượng đặt hàng phải là bội số của 50, nếu không nó sẽ tự trừ đi phần lẻ và tăng dần.

🛑 Lưu ý quan trọng: Đây là một dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ hoặc hỗ trợ cho dịch vụ này. Mua nguy cơ của riêng bạn!

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
75 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 180 นาที | เริ่มทันที | ไม่ซัพพอร์ต ฿188.26 50 2000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (đôi khi 0-5 phút)
⚡ Tốc độ: Giao hàng nhanh chóng.
♻️ Bảo hành: Không đổi trả Trong mọi trường hợp, các liên kết sai, v.v.

🚧 Nếu rớt order sẽ không hoàn tiền hay nạp thêm.
Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ hoặc không được liệt kê.

🛑 Tối thiểu: 50 Tối đa: 1000
Số lượng đặt hàng phải là bội số của 50, nếu không nó sẽ tự trừ đi phần lẻ và tăng dần.

🛑 Lưu ý quan trọng: Đây là một dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ hoặc hỗ trợ cho dịch vụ này. Mua nguy cơ của riêng bạn!

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
76 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 210 นาที | เริ่มทันที | ไม่ซัพพอร์ต ฿219.64 50 2000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (đôi khi 0-5 phút)
⚡ Tốc độ: Giao hàng nhanh chóng.
♻️ Bảo hành: Không đổi trả Trong mọi trường hợp, các liên kết sai, v.v.

🚧 Nếu rớt order sẽ không hoàn tiền hay nạp thêm.
Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ hoặc không được liệt kê.

🛑 Tối thiểu: 50 Tối đa: 1000
Số lượng đặt hàng phải là bội số của 50, nếu không nó sẽ tự trừ đi phần lẻ và tăng dần.

🛑 Lưu ý quan trọng: Đây là một dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ hoặc hỗ trợ cho dịch vụ này. Mua nguy cơ của riêng bạn!

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
77 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 240 นาที | เริ่มทันที | ไม่ซัพพอร์ต ฿251.01 50 2000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (đôi khi 0-5 phút)
⚡ Tốc độ: Giao hàng nhanh chóng.
♻️ Bảo hành: Không đổi trả Trong mọi trường hợp, các liên kết sai, v.v.

🚧 Nếu rớt order sẽ không hoàn tiền hay nạp thêm.
Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ hoặc không được liệt kê.

🛑 Tối thiểu: 50 Tối đa: 1000
Số lượng đặt hàng phải là bội số của 50, nếu không nó sẽ tự trừ đi phần lẻ và tăng dần.

🛑 Lưu ý quan trọng: Đây là một dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ hoặc hỗ trợ cho dịch vụ này. Mua nguy cơ của riêng bạn!

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
78 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 270 นาที | เริ่มทันที | ไม่ซัพพอร์ต ฿282.39 50 2000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (đôi khi 0-5 phút)
⚡ Tốc độ: Giao hàng nhanh chóng.
♻️ Bảo hành: Không đổi trả Trong mọi trường hợp, các liên kết sai, v.v.

🚧 Nếu rớt order sẽ không hoàn tiền hay nạp thêm.
Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ hoặc không được liệt kê.

🛑 Tối thiểu: 50 Tối đa: 1000
Số lượng đặt hàng phải là bội số của 50, nếu không nó sẽ tự trừ đi phần lẻ và tăng dần.

🛑 Lưu ý quan trọng: Đây là một dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ hoặc hỗ trợ cho dịch vụ này. Mua nguy cơ của riêng bạn!

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
79 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 300 นาที | เริ่มทันที | ไม่ซัพพอร์ต ฿313.76 50 2000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (đôi khi 0-5 phút)
⚡ Tốc độ: Giao hàng nhanh chóng.
♻️ Bảo hành: Không đổi trả Trong mọi trường hợp, các liên kết sai, v.v.

🚧 Nếu rớt order sẽ không hoàn tiền hay nạp thêm.
Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ hoặc không được liệt kê.

🛑 Tối thiểu: 50 Tối đa: 1000
Số lượng đặt hàng phải là bội số của 50, nếu không nó sẽ tự trừ đi phần lẻ và tăng dần.

🛑 Lưu ý quan trọng: Đây là một dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ hoặc hỗ trợ cho dịch vụ này. Mua nguy cơ của riêng bạn!

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
80 <----------------------> ฿10,000.00 1000 1000 Không đủ dữ liệu
81 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 30 นาที | เริ่มทันที | ไม่ซัพพอร์ต ฿50.21 50 1000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (đôi khi 0-5 phút)
⚡ Tốc độ: Giao hàng nhanh chóng.
♻️ Bảo hành: Không đổi trả Trong mọi trường hợp, các liên kết sai, v.v.

🚧 Nếu rớt order sẽ không hoàn tiền hay nạp thêm.
Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ hoặc không được liệt kê.

🛑 Tối thiểu: 50 Tối đa: 1000
Số lượng đặt hàng phải là bội số của 50, nếu không nó sẽ tự trừ đi phần lẻ và tăng dần.

🛑 Lưu ý quan trọng: Đây là một dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ hoặc hỗ trợ cho dịch vụ này. Mua nguy cơ của riêng bạn!

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
82 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 60 นาที | เริ่มทันที | ไม่ซัพพอร์ต ฿100.41 50 1000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (đôi khi 0-5 phút)
⚡ Tốc độ: Giao hàng nhanh chóng.
♻️ Bảo hành: Không đổi trả Trong mọi trường hợp, các liên kết sai, v.v.

🚧 Nếu rớt order sẽ không hoàn tiền hay nạp thêm.
Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ hoặc không được liệt kê.

🛑 Tối thiểu: 50 Tối đa: 1000
Số lượng đặt hàng phải là bội số của 50, nếu không nó sẽ tự trừ đi phần lẻ và tăng dần.

🛑 Lưu ý quan trọng: Đây là một dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ hoặc hỗ trợ cho dịch vụ này. Mua nguy cơ của riêng bạn!

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
83 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 90 นาที | เริ่มทันที | ไม่ซัพพอร์ต ฿150.61 50 1000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (đôi khi 0-5 phút)
⚡ Tốc độ: Giao hàng nhanh chóng.
♻️ Bảo hành: Không đổi trả Trong mọi trường hợp, các liên kết sai, v.v.

🚧 Nếu rớt order sẽ không hoàn tiền hay nạp thêm.
Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ hoặc không được liệt kê.

🛑 Tối thiểu: 50 Tối đa: 1000
Số lượng đặt hàng phải là bội số của 50, nếu không nó sẽ tự trừ đi phần lẻ và tăng dần.

🛑 Lưu ý quan trọng: Đây là một dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ hoặc hỗ trợ cho dịch vụ này. Mua nguy cơ của riêng bạn!

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
84 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 120 นาที | เริ่มทันที | ไม่ซัพพอร์ต ฿200.81 50 1000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (đôi khi 0-5 phút)
⚡ Tốc độ: Giao hàng nhanh chóng.
♻️ Bảo hành: Không đổi trả Trong mọi trường hợp, các liên kết sai, v.v.

🚧 Nếu rớt order sẽ không hoàn tiền hay nạp thêm.
Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ hoặc không được liệt kê.

🛑 Tối thiểu: 50 Tối đa: 1000
Số lượng đặt hàng phải là bội số của 50, nếu không nó sẽ tự trừ đi phần lẻ và tăng dần.

🛑 Lưu ý quan trọng: Đây là một dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ hoặc hỗ trợ cho dịch vụ này. Mua nguy cơ của riêng bạn!

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
85 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 150 นาที | เริ่มทันที | ไม่ซัพพอร์ต ฿251.01 50 1000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (đôi khi 0-5 phút)
⚡ Tốc độ: Giao hàng nhanh chóng.
♻️ Bảo hành: Không đổi trả Trong mọi trường hợp, các liên kết sai, v.v.

🚧 Nếu rớt order sẽ không hoàn tiền hay nạp thêm.
Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ hoặc không được liệt kê.

🛑 Tối thiểu: 50 Tối đa: 1000
Số lượng đặt hàng phải là bội số của 50, nếu không nó sẽ tự trừ đi phần lẻ và tăng dần.

🛑 Lưu ý quan trọng: Đây là một dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ hoặc hỗ trợ cho dịch vụ này. Mua nguy cơ của riêng bạn!

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
86 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 180 นาที | เริ่มทันที | ไม่ซัพพอร์ต ฿301.21 50 1000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (đôi khi 0-5 phút)
⚡ Tốc độ: Giao hàng nhanh chóng.
♻️ Bảo hành: Không đổi trả Trong mọi trường hợp, các liên kết sai, v.v.

🚧 Nếu rớt order sẽ không hoàn tiền hay nạp thêm.
Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ hoặc không được liệt kê.

🛑 Tối thiểu: 50 Tối đa: 1000
Số lượng đặt hàng phải là bội số của 50, nếu không nó sẽ tự trừ đi phần lẻ và tăng dần.

🛑 Lưu ý quan trọng: Đây là một dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ hoặc hỗ trợ cho dịch vụ này. Mua nguy cơ của riêng bạn!

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
87 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 210 นาที | เริ่มทันที | ไม่ซัพพอร์ต ฿351.41 50 1000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (đôi khi 0-5 phút)
⚡ Tốc độ: Giao hàng nhanh chóng.
♻️ Bảo hành: Không đổi trả Trong mọi trường hợp, các liên kết sai, v.v.

🚧 Nếu rớt order sẽ không hoàn tiền hay nạp thêm.
Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ hoặc không được liệt kê.

🛑 Tối thiểu: 50 Tối đa: 1000
Số lượng đặt hàng phải là bội số của 50, nếu không nó sẽ tự trừ đi phần lẻ và tăng dần.

🛑 Lưu ý quan trọng: Đây là một dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ hoặc hỗ trợ cho dịch vụ này. Mua nguy cơ của riêng bạn!

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/
88 Facebook - เพิ่มคนเข้าชม Live Stream | 240 นาที | เริ่มทันที | ไม่ซัพพอร์ต ฿401.62 50 1000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (đôi khi 0-5 phút)
⚡ Tốc độ: Giao hàng nhanh chóng.
♻️ Bảo hành: Không đổi trả Trong mọi trường hợp, các liên kết sai, v.v.

🚧 Nếu rớt order sẽ không hoàn tiền hay nạp thêm.
Không hoàn lại tiền cho các liên kết không hợp lệ hoặc không được liệt kê.

🛑 Tối thiểu: 50 Tối đa: 1000
Số lượng đặt hàng phải là bội số của 50, nếu không nó sẽ tự trừ đi phần lẻ và tăng dần.

🛑 Lưu ý quan trọng: Đây là một dịch vụ giá rẻ. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ hoặc hỗ trợ cho dịch vụ này. Mua nguy cơ của riêng bạn!

✅ **Chỉ dán liên kết video trực tiếp đầy đủ**
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=xxxxxxxxxx&id=xxxxxxxxxx
https://fb.watch/8e_22LoKijdhye/

Facebook - Automatic - Live Stream Views [30 Days Subscription] Facebook - Automatic - Live Stream Views [30 Days Subscription]

577 Facebook - Auto เพิ่มคนดู Live Stream | 10 คนดู | รายเดือน 30 วัน ฿4,016.11 1 1 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Cao cấp
⌛ Thời gian bắt đầu: 6 tiếng
⚡ Tốc độ mỗi ngày: -
🛑 Tối thiểu/Tối đa: 1/1
♻️ Có thể nạp lại: Không
✅ Thông tin chi tiết:
• Thời gian bắt đầu 1 phút
• Có thể đặt hàng qua Facebook Personal Page và Facebook Fan Page.
• Không giới hạn thời lượng video phát trực tiếp.
• Không giới hạn số lượt live video ngày/tháng.

• Các bài viết trên Trang hoặc Trang cá nhân mới sẽ được quét, nếu có Video Trực tiếp mới, hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm Video Trực tiếp mới (hệ thống sẽ quét 2 phút một lần).

• Việc xem sẽ hoàn thành đơn hàng trong vòng 5 phút, nếu bạn muốn hoàn thành chậm hơn Vui lòng mở một vé để cho chúng tôi biết về ID đơn đặt hàng.

• Chúng tôi có thể thay đổi trang hoặc hồ sơ của bạn 2 lần nếu trang hoặc hồ sơ của bạn bị Facebook hạn chế xuất bản.
( Khiếu nại: nhạc bản quyền hoặc bất cứ thứ gì vi phạm quy định của Facebook)
hoặc : Nếu bạn muốn thay đổi fanpage hoặc profile của mình

Ví dụ :
Nếu bạn đặt hàng 100 lượt xem thì bạn có thể mở các luồng video trực tiếp không giới hạn mỗi ngày trên trang của mình. sau khi mở video Bạn sẽ kiếm được +- 5% lượt xem trong suốt quá trình phát trực tiếp. (và độ dài video không giới hạn)

Cảnh báo: Trang không đặt giới hạn quốc gia.
Giới hạn độ tuổi (nên là 13+)
Đừng phát trực tiếp và gắn thẻ bạn bè hoặc bất kỳ ai.

• Nếu số lượt xem không tăng Hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ khắc phục ngay khi được thông báo về sự cố.

• Nếu Facebook có bản cập nhật và chúng tôi mất hơn 1 ngày để khắc phục, chúng tôi sẽ dành một ngày đặc biệt cho tất cả khách hàng.
Ví dụ: 3 ngày trước, số lượt xem không hiển thị. Chúng tôi sẽ tặng thêm 3 ngày nữa cho tất cả khách hàng.

• Dịch vụ này có thể bị hủy nhưng không được hoàn tiền (vui lòng đọc thông báo cảnh báo này).

• Đặt hàng bằng link bên dưới.
ví dụ: https://www.facebook.com/zuck
Ví dụ 2: https://www.facebook.com/profile.php?id=4

*****Cảnh báo: Nếu vào sai link. Đơn hàng sẽ không bắt đầu sau 1 phút vì chúng tôi cần thời gian để sửa đơn hàng của bạn *****
578 Facebook - Auto เพิ่มคนดู Live Stream | 20 คนดู | รายเดือน 30 วัน ฿4,016.11 1 1 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Cao cấp
⌛ Thời gian bắt đầu: 6 tiếng
⚡ Tốc độ mỗi ngày: -
🛑 Tối thiểu/Tối đa: 1/1
♻️ Có thể nạp lại: Không
✅ Thông tin chi tiết:
• Thời gian bắt đầu 1 phút
• Có thể đặt hàng qua Facebook Personal Page và Facebook Fan Page.
• Không giới hạn thời lượng video phát trực tiếp.
• Không giới hạn số lượt live video ngày/tháng.

• Các bài viết trên Trang hoặc Trang cá nhân mới sẽ được quét, nếu có Video Trực tiếp mới, hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm Video Trực tiếp mới (hệ thống sẽ quét 2 phút một lần).

• Việc xem sẽ hoàn thành đơn hàng trong vòng 5 phút, nếu bạn muốn hoàn thành chậm hơn Vui lòng mở một vé để cho chúng tôi biết về ID đơn đặt hàng.

• Chúng tôi có thể thay đổi trang hoặc hồ sơ của bạn 2 lần nếu trang hoặc hồ sơ của bạn bị Facebook hạn chế xuất bản.
( Khiếu nại: nhạc bản quyền hoặc bất cứ thứ gì vi phạm quy định của Facebook)
hoặc : Nếu bạn muốn thay đổi fanpage hoặc profile của mình

Ví dụ :
Nếu bạn đặt hàng 100 lượt xem thì bạn có thể mở các luồng video trực tiếp không giới hạn mỗi ngày trên trang của mình. sau khi mở video Bạn sẽ kiếm được +- 5% lượt xem trong suốt quá trình phát trực tiếp. (và độ dài video không giới hạn)

Cảnh báo: Trang không đặt giới hạn quốc gia.
Giới hạn độ tuổi (nên là 13+)
Đừng phát trực tiếp và gắn thẻ bạn bè hoặc bất kỳ ai.

• Nếu số lượt xem không tăng Hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ khắc phục ngay khi được thông báo về sự cố.

• Nếu Facebook có bản cập nhật và chúng tôi mất hơn 1 ngày để khắc phục, chúng tôi sẽ dành một ngày đặc biệt cho tất cả khách hàng.
Ví dụ: 3 ngày trước, số lượt xem không hiển thị. Chúng tôi sẽ tặng thêm 3 ngày nữa cho tất cả khách hàng.

• Dịch vụ này có thể bị hủy nhưng không được hoàn tiền (vui lòng đọc thông báo cảnh báo này).

• Đặt hàng bằng link bên dưới.
ví dụ: https://www.facebook.com/zuck
Ví dụ 2: https://www.facebook.com/profile.php?id=4

*****Cảnh báo: Nếu vào sai link. Đơn hàng sẽ không bắt đầu sau 1 phút vì chúng tôi cần thời gian để sửa đơn hàng của bạn *****
579 Facebook - Auto เพิ่มคนดู Live Stream | 30 คนดู | รายเดือน 30 วัน ฿4,016.11 1 1 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Cao cấp
⌛ Thời gian bắt đầu: 6 tiếng
⚡ Tốc độ mỗi ngày: -
🛑 Tối thiểu/Tối đa: 1/1
♻️ Có thể nạp lại: Không
✅ Thông tin chi tiết:
• Thời gian bắt đầu 1 phút
• Có thể đặt hàng qua Facebook Personal Page và Facebook Fan Page.
• Không giới hạn thời lượng video phát trực tiếp.
• Không giới hạn số lượt live video ngày/tháng.

• Các bài viết trên Trang hoặc Trang cá nhân mới sẽ được quét, nếu có Video Trực tiếp mới, hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm Video Trực tiếp mới (hệ thống sẽ quét 2 phút một lần).

• Việc xem sẽ hoàn thành đơn hàng trong vòng 5 phút, nếu bạn muốn hoàn thành chậm hơn Vui lòng mở một vé để cho chúng tôi biết về ID đơn đặt hàng.

• Chúng tôi có thể thay đổi trang hoặc hồ sơ của bạn 2 lần nếu trang hoặc hồ sơ của bạn bị Facebook hạn chế xuất bản.
( Khiếu nại: nhạc bản quyền hoặc bất cứ thứ gì vi phạm quy định của Facebook)
hoặc : Nếu bạn muốn thay đổi fanpage hoặc profile của mình

Ví dụ :
Nếu bạn đặt hàng 100 lượt xem thì bạn có thể mở các luồng video trực tiếp không giới hạn mỗi ngày trên trang của mình. sau khi mở video Bạn sẽ kiếm được +- 5% lượt xem trong suốt quá trình phát trực tiếp. (và độ dài video không giới hạn)

Cảnh báo: Trang không đặt giới hạn quốc gia.
Giới hạn độ tuổi (nên là 13+)
Đừng phát trực tiếp và gắn thẻ bạn bè hoặc bất kỳ ai.

• Nếu số lượt xem không tăng Hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ khắc phục ngay khi được thông báo về sự cố.

• Nếu Facebook có bản cập nhật và chúng tôi mất hơn 1 ngày để khắc phục, chúng tôi sẽ dành một ngày đặc biệt cho tất cả khách hàng.
Ví dụ: 3 ngày trước, số lượt xem không hiển thị. Chúng tôi sẽ tặng thêm 3 ngày nữa cho tất cả khách hàng.

• Dịch vụ này có thể bị hủy nhưng không được hoàn tiền (vui lòng đọc thông báo cảnh báo này).

• Đặt hàng bằng link bên dưới.
ví dụ: https://www.facebook.com/zuck
Ví dụ 2: https://www.facebook.com/profile.php?id=4

*****Cảnh báo: Nếu vào sai link. Đơn hàng sẽ không bắt đầu sau 1 phút vì chúng tôi cần thời gian để sửa đơn hàng của bạn *****
580 Facebook - Auto เพิ่มคนดู Live Stream | 50 คนดู | รายเดือน 30 วัน ฿4,016.11 1 1 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Cao cấp
⌛ Thời gian bắt đầu: 6 tiếng
⚡ Tốc độ mỗi ngày: -
🛑 Tối thiểu/Tối đa: 1/1
♻️ Có thể nạp lại: Không
✅ Thông tin chi tiết:
• Thời gian bắt đầu 1 phút
• Có thể đặt hàng qua Facebook Personal Page và Facebook Fan Page.
• Không giới hạn thời lượng video phát trực tiếp.
• Không giới hạn số lượt live video ngày/tháng.

• Các bài viết trên Trang hoặc Trang cá nhân mới sẽ được quét, nếu có Video Trực tiếp mới, hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm Video Trực tiếp mới (hệ thống sẽ quét 2 phút một lần).

• Việc xem sẽ hoàn thành đơn hàng trong vòng 5 phút, nếu bạn muốn hoàn thành chậm hơn Vui lòng mở một vé để cho chúng tôi biết về ID đơn đặt hàng.

• Chúng tôi có thể thay đổi trang hoặc hồ sơ của bạn 2 lần nếu trang hoặc hồ sơ của bạn bị Facebook hạn chế xuất bản.
( Khiếu nại: nhạc bản quyền hoặc bất cứ thứ gì vi phạm quy định của Facebook)
hoặc : Nếu bạn muốn thay đổi fanpage hoặc profile của mình

Ví dụ :
Nếu bạn đặt hàng 100 lượt xem thì bạn có thể mở các luồng video trực tiếp không giới hạn mỗi ngày trên trang của mình. sau khi mở video Bạn sẽ kiếm được +- 5% lượt xem trong suốt quá trình phát trực tiếp. (và độ dài video không giới hạn)

Cảnh báo: Trang không đặt giới hạn quốc gia.
Giới hạn độ tuổi (nên là 13+)
Đừng phát trực tiếp và gắn thẻ bạn bè hoặc bất kỳ ai.

• Nếu số lượt xem không tăng Hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ khắc phục ngay khi được thông báo về sự cố.

• Nếu Facebook có bản cập nhật và chúng tôi mất hơn 1 ngày để khắc phục, chúng tôi sẽ dành một ngày đặc biệt cho tất cả khách hàng.
Ví dụ: 3 ngày trước, số lượt xem không hiển thị. Chúng tôi sẽ tặng thêm 3 ngày nữa cho tất cả khách hàng.

• Dịch vụ này có thể bị hủy nhưng không được hoàn tiền (vui lòng đọc thông báo cảnh báo này).

• Đặt hàng bằng link bên dưới.
ví dụ: https://www.facebook.com/zuck
Ví dụ 2: https://www.facebook.com/profile.php?id=4

*****Cảnh báo: Nếu vào sai link. Đơn hàng sẽ không bắt đầu sau 1 phút vì chúng tôi cần thời gian để sửa đơn hàng của bạn *****
581 Facebook - Auto เพิ่มคนดู Live Stream | 70 คนดู | รายเดือน 30 วัน ฿5,522.15 1 1 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Cao cấp
⌛ Thời gian bắt đầu: 6 tiếng
⚡ Tốc độ mỗi ngày: -
🛑 Tối thiểu/Tối đa: 1/1
♻️ Có thể nạp lại: Không
✅ Thông tin chi tiết:
• Thời gian bắt đầu 1 phút
• Có thể đặt hàng qua Facebook Personal Page và Facebook Fan Page.
• Không giới hạn thời lượng video phát trực tiếp.
• Không giới hạn số lượt live video ngày/tháng.

• Các bài viết trên Trang hoặc Trang cá nhân mới sẽ được quét, nếu có Video Trực tiếp mới, hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm Video Trực tiếp mới (hệ thống sẽ quét 2 phút một lần).

• Việc xem sẽ hoàn thành đơn hàng trong vòng 5 phút, nếu bạn muốn hoàn thành chậm hơn Vui lòng mở một vé để cho chúng tôi biết về ID đơn đặt hàng.

• Chúng tôi có thể thay đổi trang hoặc hồ sơ của bạn 2 lần nếu trang hoặc hồ sơ của bạn bị Facebook hạn chế xuất bản.
( Khiếu nại: nhạc bản quyền hoặc bất cứ thứ gì vi phạm quy định của Facebook)
hoặc : Nếu bạn muốn thay đổi fanpage hoặc profile của mình

Ví dụ :
Nếu bạn đặt hàng 100 lượt xem thì bạn có thể mở các luồng video trực tiếp không giới hạn mỗi ngày trên trang của mình. sau khi mở video Bạn sẽ kiếm được +- 5% lượt xem trong suốt quá trình phát trực tiếp. (và độ dài video không giới hạn)

Cảnh báo: Trang không đặt giới hạn quốc gia.
Giới hạn độ tuổi (nên là 13+)
Đừng phát trực tiếp và gắn thẻ bạn bè hoặc bất kỳ ai.

• Nếu số lượt xem không tăng Hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ khắc phục ngay khi được thông báo về sự cố.

• Nếu Facebook có bản cập nhật và chúng tôi mất hơn 1 ngày để khắc phục, chúng tôi sẽ dành một ngày đặc biệt cho tất cả khách hàng.
Ví dụ: 3 ngày trước, số lượt xem không hiển thị. Chúng tôi sẽ tặng thêm 3 ngày nữa cho tất cả khách hàng.

• Dịch vụ này có thể bị hủy nhưng không được hoàn tiền (vui lòng đọc thông báo cảnh báo này).

• Đặt hàng bằng link bên dưới.
ví dụ: https://www.facebook.com/zuck
Ví dụ 2: https://www.facebook.com/profile.php?id=4

*****Cảnh báo: Nếu vào sai link. Đơn hàng sẽ không bắt đầu sau 1 phút vì chúng tôi cần thời gian để sửa đơn hàng của bạn *****
582 Facebook - Auto เพิ่มคนดู Live Stream | 100 คนดู | รายเดือน 30 วัน ฿8,032.21 1 1 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Cao cấp
⌛ Thời gian bắt đầu: 6 tiếng
⚡ Tốc độ mỗi ngày: -
🛑 Tối thiểu/Tối đa: 1/1
♻️ Có thể nạp lại: Không
✅ Thông tin chi tiết:
• Thời gian bắt đầu 1 phút
• Có thể đặt hàng qua Facebook Personal Page và Facebook Fan Page.
• Không giới hạn thời lượng video phát trực tiếp.
• Không giới hạn số lượt live video ngày/tháng.

• Các bài viết trên Trang hoặc Trang cá nhân mới sẽ được quét, nếu có Video Trực tiếp mới, hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm Video Trực tiếp mới (hệ thống sẽ quét 2 phút một lần).

• Việc xem sẽ hoàn thành đơn hàng trong vòng 5 phút, nếu bạn muốn hoàn thành chậm hơn Vui lòng mở một vé để cho chúng tôi biết về ID đơn đặt hàng.

• Chúng tôi có thể thay đổi trang hoặc hồ sơ của bạn 2 lần nếu trang hoặc hồ sơ của bạn bị Facebook hạn chế xuất bản.
( Khiếu nại: nhạc bản quyền hoặc bất cứ thứ gì vi phạm quy định của Facebook)
hoặc : Nếu bạn muốn thay đổi fanpage hoặc profile của mình

Ví dụ :
Nếu bạn đặt hàng 100 lượt xem thì bạn có thể mở các luồng video trực tiếp không giới hạn mỗi ngày trên trang của mình. sau khi mở video Bạn sẽ kiếm được +- 5% lượt xem trong suốt quá trình phát trực tiếp. (và độ dài video không giới hạn)

Cảnh báo: Trang không đặt giới hạn quốc gia.
Giới hạn độ tuổi (nên là 13+)
Đừng phát trực tiếp và gắn thẻ bạn bè hoặc bất kỳ ai.

• Nếu số lượt xem không tăng Hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ khắc phục ngay khi được thông báo về sự cố.

• Nếu Facebook có bản cập nhật và chúng tôi mất hơn 1 ngày để khắc phục, chúng tôi sẽ dành một ngày đặc biệt cho tất cả khách hàng.
Ví dụ: 3 ngày trước, số lượt xem không hiển thị. Chúng tôi sẽ tặng thêm 3 ngày nữa cho tất cả khách hàng.

• Dịch vụ này có thể bị hủy nhưng không được hoàn tiền (vui lòng đọc thông báo cảnh báo này).

• Đặt hàng bằng link bên dưới.
ví dụ: https://www.facebook.com/zuck
Ví dụ 2: https://www.facebook.com/profile.php?id=4

*****Cảnh báo: Nếu vào sai link. Đơn hàng sẽ không bắt đầu sau 1 phút vì chúng tôi cần thời gian để sửa đơn hàng của bạn *****
583 Facebook - Auto เพิ่มคนดู Live Stream | 150 คนดู | รายเดือน 30 วัน ฿12,048.31 1 1 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Cao cấp
⌛ Thời gian bắt đầu: 6 tiếng
⚡ Tốc độ mỗi ngày: -
🛑 Tối thiểu/Tối đa: 1/1
♻️ Có thể nạp lại: Không
✅ Thông tin chi tiết:
• Thời gian bắt đầu 1 phút
• Có thể đặt hàng qua Facebook Personal Page và Facebook Fan Page.
• Không giới hạn thời lượng video phát trực tiếp.
• Không giới hạn số lượt live video ngày/tháng.

• Các bài viết trên Trang hoặc Trang cá nhân mới sẽ được quét, nếu có Video Trực tiếp mới, hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm Video Trực tiếp mới (hệ thống sẽ quét 2 phút một lần).

• Việc xem sẽ hoàn thành đơn hàng trong vòng 5 phút, nếu bạn muốn hoàn thành chậm hơn Vui lòng mở một vé để cho chúng tôi biết về ID đơn đặt hàng.

• Chúng tôi có thể thay đổi trang hoặc hồ sơ của bạn 2 lần nếu trang hoặc hồ sơ của bạn bị Facebook hạn chế xuất bản.
( Khiếu nại: nhạc bản quyền hoặc bất cứ thứ gì vi phạm quy định của Facebook)
hoặc : Nếu bạn muốn thay đổi fanpage hoặc profile của mình

Ví dụ :
Nếu bạn đặt hàng 100 lượt xem thì bạn có thể mở các luồng video trực tiếp không giới hạn mỗi ngày trên trang của mình. sau khi mở video Bạn sẽ kiếm được +- 5% lượt xem trong suốt quá trình phát trực tiếp. (và độ dài video không giới hạn)

Cảnh báo: Trang không đặt giới hạn quốc gia.
Giới hạn độ tuổi (nên là 13+)
Đừng phát trực tiếp và gắn thẻ bạn bè hoặc bất kỳ ai.

• Nếu số lượt xem không tăng Hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ khắc phục ngay khi được thông báo về sự cố.

• Nếu Facebook có bản cập nhật và chúng tôi mất hơn 1 ngày để khắc phục, chúng tôi sẽ dành một ngày đặc biệt cho tất cả khách hàng.
Ví dụ: 3 ngày trước, số lượt xem không hiển thị. Chúng tôi sẽ tặng thêm 3 ngày nữa cho tất cả khách hàng.

• Dịch vụ này có thể bị hủy nhưng không được hoàn tiền (vui lòng đọc thông báo cảnh báo này).

• Đặt hàng bằng link bên dưới.
ví dụ: https://www.facebook.com/zuck
Ví dụ 2: https://www.facebook.com/profile.php?id=4

*****Cảnh báo: Nếu vào sai link. Đơn hàng sẽ không bắt đầu sau 1 phút vì chúng tôi cần thời gian để sửa đơn hàng của bạn *****
584 Facebook - Auto เพิ่มคนดู Live Stream | 200 คนดู | รายเดือน 30 วัน ฿16,064.41 1 1 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Cao cấp
⌛ Thời gian bắt đầu: 6 tiếng
⚡ Tốc độ mỗi ngày: -
🛑 Tối thiểu/Tối đa: 1/1
♻️ Có thể nạp lại: Không
✅ Thông tin chi tiết:
• Thời gian bắt đầu 1 phút
• Có thể đặt hàng qua Facebook Personal Page và Facebook Fan Page.
• Không giới hạn thời lượng video phát trực tiếp.
• Không giới hạn số lượt live video ngày/tháng.

• Các bài viết trên Trang hoặc Trang cá nhân mới sẽ được quét, nếu có Video Trực tiếp mới, hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm Video Trực tiếp mới (hệ thống sẽ quét 2 phút một lần).

• Việc xem sẽ hoàn thành đơn hàng trong vòng 5 phút, nếu bạn muốn hoàn thành chậm hơn Vui lòng mở một vé để cho chúng tôi biết về ID đơn đặt hàng.

• Chúng tôi có thể thay đổi trang hoặc hồ sơ của bạn 2 lần nếu trang hoặc hồ sơ của bạn bị Facebook hạn chế xuất bản.
( Khiếu nại: nhạc bản quyền hoặc bất cứ thứ gì vi phạm quy định của Facebook)
hoặc : Nếu bạn muốn thay đổi fanpage hoặc profile của mình

Ví dụ :
Nếu bạn đặt hàng 100 lượt xem thì bạn có thể mở các luồng video trực tiếp không giới hạn mỗi ngày trên trang của mình. sau khi mở video Bạn sẽ kiếm được +- 5% lượt xem trong suốt quá trình phát trực tiếp. (và độ dài video không giới hạn)

Cảnh báo: Trang không đặt giới hạn quốc gia.
Giới hạn độ tuổi (nên là 13+)
Đừng phát trực tiếp và gắn thẻ bạn bè hoặc bất kỳ ai.

• Nếu số lượt xem không tăng Hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ khắc phục ngay khi được thông báo về sự cố.

• Nếu Facebook có bản cập nhật và chúng tôi mất hơn 1 ngày để khắc phục, chúng tôi sẽ dành một ngày đặc biệt cho tất cả khách hàng.
Ví dụ: 3 ngày trước, số lượt xem không hiển thị. Chúng tôi sẽ tặng thêm 3 ngày nữa cho tất cả khách hàng.

• Dịch vụ này có thể bị hủy nhưng không được hoàn tiền (vui lòng đọc thông báo cảnh báo này).

• Đặt hàng bằng link bên dưới.
ví dụ: https://www.facebook.com/zuck
Ví dụ 2: https://www.facebook.com/profile.php?id=4

*****Cảnh báo: Nếu vào sai link. Đơn hàng sẽ không bắt đầu sau 1 phút vì chúng tôi cần thời gian để sửa đơn hàng của bạn *****
585 Facebook - Auto เพิ่มคนดู Live Stream | 250 คนดู | รายเดือน 30 วัน ฿20,080.52 1 1 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Cao cấp
⌛ Thời gian bắt đầu: 6 tiếng
⚡ Tốc độ mỗi ngày: -
🛑 Tối thiểu/Tối đa: 1/1
♻️ Có thể nạp lại: Không
✅ Thông tin chi tiết:
• Thời gian bắt đầu 1 phút
• Có thể đặt hàng qua Facebook Personal Page và Facebook Fan Page.
• Không giới hạn thời lượng video phát trực tiếp.
• Không giới hạn số lượt live video ngày/tháng.

• Các bài viết trên Trang hoặc Trang cá nhân mới sẽ được quét, nếu có Video Trực tiếp mới, hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm Video Trực tiếp mới (hệ thống sẽ quét 2 phút một lần).

• Việc xem sẽ hoàn thành đơn hàng trong vòng 5 phút, nếu bạn muốn hoàn thành chậm hơn Vui lòng mở một vé để cho chúng tôi biết về ID đơn đặt hàng.

• Chúng tôi có thể thay đổi trang hoặc hồ sơ của bạn 2 lần nếu trang hoặc hồ sơ của bạn bị Facebook hạn chế xuất bản.
( Khiếu nại: nhạc bản quyền hoặc bất cứ thứ gì vi phạm quy định của Facebook)
hoặc : Nếu bạn muốn thay đổi fanpage hoặc profile của mình

Ví dụ :
Nếu bạn đặt hàng 100 lượt xem thì bạn có thể mở các luồng video trực tiếp không giới hạn mỗi ngày trên trang của mình. sau khi mở video Bạn sẽ kiếm được +- 5% lượt xem trong suốt quá trình phát trực tiếp. (và độ dài video không giới hạn)

Cảnh báo: Trang không đặt giới hạn quốc gia.
Giới hạn độ tuổi (nên là 13+)
Đừng phát trực tiếp và gắn thẻ bạn bè hoặc bất kỳ ai.

• Nếu số lượt xem không tăng Hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ khắc phục ngay khi được thông báo về sự cố.

• Nếu Facebook có bản cập nhật và chúng tôi mất hơn 1 ngày để khắc phục, chúng tôi sẽ dành một ngày đặc biệt cho tất cả khách hàng.
Ví dụ: 3 ngày trước, số lượt xem không hiển thị. Chúng tôi sẽ tặng thêm 3 ngày nữa cho tất cả khách hàng.

• Dịch vụ này có thể bị hủy nhưng không được hoàn tiền (vui lòng đọc thông báo cảnh báo này).

• Đặt hàng bằng link bên dưới.
ví dụ: https://www.facebook.com/zuck
Ví dụ 2: https://www.facebook.com/profile.php?id=4

*****Cảnh báo: Nếu vào sai link. Đơn hàng sẽ không bắt đầu sau 1 phút vì chúng tôi cần thời gian để sửa đơn hàng của bạn *****
586 Facebook - Auto เพิ่มคนดู Live Stream | 300 คนดู | รายเดือน 30 วัน ฿24,096.62 1 1 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Cao cấp
⌛ Thời gian bắt đầu: 6 tiếng
⚡ Tốc độ mỗi ngày: -
🛑 Tối thiểu/Tối đa: 1/1
♻️ Có thể nạp lại: Không
✅ Thông tin chi tiết:
• Thời gian bắt đầu 1 phút
• Có thể đặt hàng qua Facebook Personal Page và Facebook Fan Page.
• Không giới hạn thời lượng video phát trực tiếp.
• Không giới hạn số lượt live video ngày/tháng.

• Các bài viết trên Trang hoặc Trang cá nhân mới sẽ được quét, nếu có Video Trực tiếp mới, hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm Video Trực tiếp mới (hệ thống sẽ quét 2 phút một lần).

• Việc xem sẽ hoàn thành đơn hàng trong vòng 5 phút, nếu bạn muốn hoàn thành chậm hơn Vui lòng mở một vé để cho chúng tôi biết về ID đơn đặt hàng.

• Chúng tôi có thể thay đổi trang hoặc hồ sơ của bạn 2 lần nếu trang hoặc hồ sơ của bạn bị Facebook hạn chế xuất bản.
( Khiếu nại: nhạc bản quyền hoặc bất cứ thứ gì vi phạm quy định của Facebook)
hoặc : Nếu bạn muốn thay đổi fanpage hoặc profile của mình

Ví dụ :
Nếu bạn đặt hàng 100 lượt xem thì bạn có thể mở các luồng video trực tiếp không giới hạn mỗi ngày trên trang của mình. sau khi mở video Bạn sẽ kiếm được +- 5% lượt xem trong suốt quá trình phát trực tiếp. (và độ dài video không giới hạn)

Cảnh báo: Trang không đặt giới hạn quốc gia.
Giới hạn độ tuổi (nên là 13+)
Đừng phát trực tiếp và gắn thẻ bạn bè hoặc bất kỳ ai.

• Nếu số lượt xem không tăng Hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ khắc phục ngay khi được thông báo về sự cố.

• Nếu Facebook có bản cập nhật và chúng tôi mất hơn 1 ngày để khắc phục, chúng tôi sẽ dành một ngày đặc biệt cho tất cả khách hàng.
Ví dụ: 3 ngày trước, số lượt xem không hiển thị. Chúng tôi sẽ tặng thêm 3 ngày nữa cho tất cả khách hàng.

• Dịch vụ này có thể bị hủy nhưng không được hoàn tiền (vui lòng đọc thông báo cảnh báo này).

• Đặt hàng bằng link bên dưới.
ví dụ: https://www.facebook.com/zuck
Ví dụ 2: https://www.facebook.com/profile.php?id=4

*****Cảnh báo: Nếu vào sai link. Đơn hàng sẽ không bắt đầu sau 1 phút vì chúng tôi cần thời gian để sửa đơn hàng của bạn *****
587 Facebook - Auto เพิ่มคนดู Live Stream | 400 คนดู | รายเดือน 30 วัน ฿32,128.82 1 1 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Cao cấp
⌛ Thời gian bắt đầu: 6 tiếng
⚡ Tốc độ mỗi ngày: -
🛑 Tối thiểu/Tối đa: 1/1
♻️ Có thể nạp lại: Không
✅ Thông tin chi tiết:
• Thời gian bắt đầu 1 phút
• Có thể đặt hàng qua Facebook Personal Page và Facebook Fan Page.
• Không giới hạn thời lượng video phát trực tiếp.
• Không giới hạn số lượt live video ngày/tháng.

• Các bài viết trên Trang hoặc Trang cá nhân mới sẽ được quét, nếu có Video Trực tiếp mới, hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm Video Trực tiếp mới (hệ thống sẽ quét 2 phút một lần).

• Việc xem sẽ hoàn thành đơn hàng trong vòng 5 phút, nếu bạn muốn hoàn thành chậm hơn Vui lòng mở một vé để cho chúng tôi biết về ID đơn đặt hàng.

• Chúng tôi có thể thay đổi trang hoặc hồ sơ của bạn 2 lần nếu trang hoặc hồ sơ của bạn bị Facebook hạn chế xuất bản.
( Khiếu nại: nhạc bản quyền hoặc bất cứ thứ gì vi phạm quy định của Facebook)
hoặc : Nếu bạn muốn thay đổi fanpage hoặc profile của mình

Ví dụ :
Nếu bạn đặt hàng 100 lượt xem thì bạn có thể mở các luồng video trực tiếp không giới hạn mỗi ngày trên trang của mình. sau khi mở video Bạn sẽ kiếm được +- 5% lượt xem trong suốt quá trình phát trực tiếp. (và độ dài video không giới hạn)

Cảnh báo: Trang không đặt giới hạn quốc gia.
Giới hạn độ tuổi (nên là 13+)
Đừng phát trực tiếp và gắn thẻ bạn bè hoặc bất kỳ ai.

• Nếu số lượt xem không tăng Hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ khắc phục ngay khi được thông báo về sự cố.

• Nếu Facebook có bản cập nhật và chúng tôi mất hơn 1 ngày để khắc phục, chúng tôi sẽ dành một ngày đặc biệt cho tất cả khách hàng.
Ví dụ: 3 ngày trước, số lượt xem không hiển thị. Chúng tôi sẽ tặng thêm 3 ngày nữa cho tất cả khách hàng.

• Dịch vụ này có thể bị hủy nhưng không được hoàn tiền (vui lòng đọc thông báo cảnh báo này).

• Đặt hàng bằng link bên dưới.
ví dụ: https://www.facebook.com/zuck
Ví dụ 2: https://www.facebook.com/profile.php?id=4

*****Cảnh báo: Nếu vào sai link. Đơn hàng sẽ không bắt đầu sau 1 phút vì chúng tôi cần thời gian để sửa đơn hàng của bạn *****
588 Facebook - Auto เพิ่มคนดู Live Stream | 500 คนดู | รายเดือน 30 วัน ฿40,161.03 1 1 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Cao cấp
⌛ Thời gian bắt đầu: 6 tiếng
⚡ Tốc độ mỗi ngày: -
🛑 Tối thiểu/Tối đa: 1/1
♻️ Có thể nạp lại: Không
✅ Thông tin chi tiết:
• Thời gian bắt đầu 1 phút
• Có thể đặt hàng qua Facebook Personal Page và Facebook Fan Page.
• Không giới hạn thời lượng video phát trực tiếp.
• Không giới hạn số lượt live video ngày/tháng.

• Các bài viết trên Trang hoặc Trang cá nhân mới sẽ được quét, nếu có Video Trực tiếp mới, hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm Video Trực tiếp mới (hệ thống sẽ quét 2 phút một lần).

• Việc xem sẽ hoàn thành đơn hàng trong vòng 5 phút, nếu bạn muốn hoàn thành chậm hơn Vui lòng mở một vé để cho chúng tôi biết về ID đơn đặt hàng.

• Chúng tôi có thể thay đổi trang hoặc hồ sơ của bạn 2 lần nếu trang hoặc hồ sơ của bạn bị Facebook hạn chế xuất bản.
( Khiếu nại: nhạc bản quyền hoặc bất cứ thứ gì vi phạm quy định của Facebook)
hoặc : Nếu bạn muốn thay đổi fanpage hoặc profile của mình

Ví dụ :
Nếu bạn đặt hàng 100 lượt xem thì bạn có thể mở các luồng video trực tiếp không giới hạn mỗi ngày trên trang của mình. sau khi mở video Bạn sẽ kiếm được +- 5% lượt xem trong suốt quá trình phát trực tiếp. (và độ dài video không giới hạn)

Cảnh báo: Trang không đặt giới hạn quốc gia.
Giới hạn độ tuổi (nên là 13+)
Đừng phát trực tiếp và gắn thẻ bạn bè hoặc bất kỳ ai.

• Nếu số lượt xem không tăng Hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ khắc phục ngay khi được thông báo về sự cố.

• Nếu Facebook có bản cập nhật và chúng tôi mất hơn 1 ngày để khắc phục, chúng tôi sẽ dành một ngày đặc biệt cho tất cả khách hàng.
Ví dụ: 3 ngày trước, số lượt xem không hiển thị. Chúng tôi sẽ tặng thêm 3 ngày nữa cho tất cả khách hàng.

• Dịch vụ này có thể bị hủy nhưng không được hoàn tiền (vui lòng đọc thông báo cảnh báo này).

• Đặt hàng bằng link bên dưới.
ví dụ: https://www.facebook.com/zuck
Ví dụ 2: https://www.facebook.com/profile.php?id=4

*****Cảnh báo: Nếu vào sai link. Đơn hàng sẽ không bắt đầu sau 1 phút vì chúng tôi cần thời gian để sửa đơn hàng của bạn *****
589 Facebook - Auto เพิ่มคนดู Live Stream | 1000 คนดู | รายเดือน 30 วัน ฿80,322.05 1 1 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Cao cấp
⌛ Thời gian bắt đầu: 6 tiếng
⚡ Tốc độ mỗi ngày: -
🛑 Tối thiểu/Tối đa: 1/1
♻️ Có thể nạp lại: Không
✅ Thông tin chi tiết:
• Thời gian bắt đầu 1 phút
• Có thể đặt hàng qua Facebook Personal Page và Facebook Fan Page.
• Không giới hạn thời lượng video phát trực tiếp.
• Không giới hạn số lượt live video ngày/tháng.

• Các bài viết trên Trang hoặc Trang cá nhân mới sẽ được quét, nếu có Video Trực tiếp mới, hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm Video Trực tiếp mới (hệ thống sẽ quét 2 phút một lần).

• Việc xem sẽ hoàn thành đơn hàng trong vòng 5 phút, nếu bạn muốn hoàn thành chậm hơn Vui lòng mở một vé để cho chúng tôi biết về ID đơn đặt hàng.

• Chúng tôi có thể thay đổi trang hoặc hồ sơ của bạn 2 lần nếu trang hoặc hồ sơ của bạn bị Facebook hạn chế xuất bản.
( Khiếu nại: nhạc bản quyền hoặc bất cứ thứ gì vi phạm quy định của Facebook)
hoặc : Nếu bạn muốn thay đổi fanpage hoặc profile của mình

Ví dụ :
Nếu bạn đặt hàng 100 lượt xem thì bạn có thể mở các luồng video trực tiếp không giới hạn mỗi ngày trên trang của mình. sau khi mở video Bạn sẽ kiếm được +- 5% lượt xem trong suốt quá trình phát trực tiếp. (và độ dài video không giới hạn)

Cảnh báo: Trang không đặt giới hạn quốc gia.
Giới hạn độ tuổi (nên là 13+)
Đừng phát trực tiếp và gắn thẻ bạn bè hoặc bất kỳ ai.

• Nếu số lượt xem không tăng Hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ khắc phục ngay khi được thông báo về sự cố.

• Nếu Facebook có bản cập nhật và chúng tôi mất hơn 1 ngày để khắc phục, chúng tôi sẽ dành một ngày đặc biệt cho tất cả khách hàng.
Ví dụ: 3 ngày trước, số lượt xem không hiển thị. Chúng tôi sẽ tặng thêm 3 ngày nữa cho tất cả khách hàng.

• Dịch vụ này có thể bị hủy nhưng không được hoàn tiền (vui lòng đọc thông báo cảnh báo này).

• Đặt hàng bằng link bên dưới.
ví dụ: https://www.facebook.com/zuck
Ví dụ 2: https://www.facebook.com/profile.php?id=4

*****Cảnh báo: Nếu vào sai link. Đơn hàng sẽ không bắt đầu sau 1 phút vì chúng tôi cần thời gian để sửa đơn hàng của bạn *****

Facebook - Live Stream Reaction 🥰😀😡 Facebook - Live Stream Reaction 🥰😀😡

967 Facebook - เพิ่มไลค์ตอนไลฟ์สด [Like] 👍 | 100k/วัน | เริ่มทันที ฿50.21 5 100000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
🚀 Tốc độ : 50k/ngày
♻️ Bảo hành: Không
🛑 Tỷ lệ rơi: 0-20%

🚧 Lưu ý: Nếu khách đặt nhầm link. Chúng tôi không thể hoàn trả/hủy bỏ.

✅ Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxx
968 Facebook - เพิ่มไลค์ตอนไลฟ์สด [Love] ❤️ | 100k/วัน | เริ่มทันที ฿50.21 5 100000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
🚀 Tốc độ : 50k/ngày
♻️ Bảo hành: Không
🛑 Tỷ lệ rơi: 0-20%

🚧 Lưu ý: Nếu khách đặt nhầm link. Chúng tôi không thể hoàn trả/hủy bỏ.

✅ Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxx
969 Facebook - เพิ่มไลค์ตอนไลฟ์สด [Care] 🥰 | 100k/วัน | เริ่มทันที ฿50.21 5 100000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
🚀 Tốc độ : 50k/ngày
♻️ Bảo hành: Không
🛑 Tỷ lệ rơi: 0-20%

🚧 Lưu ý: Nếu khách đặt nhầm link. Chúng tôi không thể hoàn trả/hủy bỏ.

✅ Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxx
970 Facebook - เพิ่มไลค์ตอนไลฟ์สด [HaHa] 😀 | 100k/วัน | เริ่มทันที ฿50.21 5 100000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
🚀 Tốc độ : 50k/ngày
♻️ Bảo hành: Không
🛑 Tỷ lệ rơi: 0-20%

🚧 Lưu ý: Nếu khách đặt nhầm link. Chúng tôi không thể hoàn trả/hủy bỏ.

✅ Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxx
971 Facebook - เพิ่มไลค์ตอนไลฟ์สด [Wow ] 😯 | 100k/วัน | เริ่มทันที ฿50.21 5 100000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
🚀 Tốc độ : 50k/ngày
♻️ Bảo hành: Không
🛑 Tỷ lệ rơi: 0-20%

🚧 Lưu ý: Nếu khách đặt nhầm link. Chúng tôi không thể hoàn trả/hủy bỏ.

✅ Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxx
972 Facebook - เพิ่มไลค์ตอนไลฟ์สด [Sad] 😪 | 100k/วัน | เริ่มทันที ฿50.21 5 100000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
🚀 Tốc độ : 50k/ngày
♻️ Bảo hành: Không
🛑 Tỷ lệ rơi: 0-20%

🚧 Lưu ý: Nếu khách đặt nhầm link. Chúng tôi không thể hoàn trả/hủy bỏ.

✅ Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxx
973 Facebook - เพิ่มไลค์ตอนไลฟ์สด [Angry] 😡 | 100k/วัน | เริ่มทันที ฿41.84 5 100000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
🚀 Tốc độ : 50k/ngày
♻️ Bảo hành: Không
🛑 Tỷ lệ rơi: 0-20%

🚧 Lưu ý: Nếu khách đặt nhầm link. Chúng tôi không thể hoàn trả/hủy bỏ.

✅ Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxxx
993 <----------------------> ฿10,000.00 1000 1000 Không đủ dữ liệu
986 Facebook - เพิ่มไลค์ตอนไลฟ์สด [Like] 👍 | 5k/ชม. | เริ่มทันที 💦 ฿34.41 100 100000 Không đủ dữ liệu
⌛ Start Time: 0-15 Minutes
⚡Speed: 5K/Hour
-------------------------------------------------------
♻ Guarantee: No Refill
-------------------------------------------------------
~~~ Quality ~~~
1.) High Quality
2.) Stable quality
-------------------------------------------------------
💧 Drip-Feed: Enabled ✅
🌎Target Country: Worldwide
-------------------------------------------------------
NOTE:~
- Do not place the second order on the same link before your first order is completed in the system.
-------------------------------------------------------
►Link Example: Post link in any form
✔ https://www.facebook.com/xxxxxxx/videos/xxxxxxxxxxxx
✔ https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxxxxxxxx
✔ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=432154498644145545&id=937204854781095
✔ https://fb.watch/xxxxxxxxxxxx
987 Facebook - เพิ่มไลค์ตอนไลฟ์สด [Love] ❤️ | 5k/ชม. | เริ่มทันที 💦 ฿34.41 100 100000 Không đủ dữ liệu
⌛ Start Time: 0-15 Minutes
⚡Speed: 5K/Hour
-------------------------------------------------------
♻ Guarantee: No Refill
-------------------------------------------------------
~~~ Quality ~~~
1.) High Quality
2.) Stable quality
-------------------------------------------------------
💧 Drip-Feed: Enabled ✅
🌎Target Country: Worldwide
-------------------------------------------------------
NOTE:~
- Do not place the second order on the same link before your first order is completed in the system.
-------------------------------------------------------
►Link Example: Post link in any form
✔ https://www.facebook.com/xxxxxxx/videos/xxxxxxxxxxxx
✔ https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxxxxxxxx
✔ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=432154498644145545&id=937204854781095
✔ https://fb.watch/xxxxxxxxxxxx
988 Facebook - เพิ่มไลค์ตอนไลฟ์สด [Wow] 😲 | 5k/ชม. | เริ่มทันที 💦 ฿34.41 100 100000 Không đủ dữ liệu
⌛ Start Time: 0-15 Minutes
⚡Speed: 5K/Hour
-------------------------------------------------------
♻ Guarantee: No Refill
-------------------------------------------------------
~~~ Quality ~~~
1.) High Quality
2.) Stable quality
-------------------------------------------------------
💧 Drip-Feed: Enabled ✅
🌎Target Country: Worldwide
-------------------------------------------------------
NOTE:~
- Do not place the second order on the same link before your first order is completed in the system.
-------------------------------------------------------
►Link Example: Post link in any form
✔ https://www.facebook.com/xxxxxxx/videos/xxxxxxxxxxxx
✔ https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxxxxxxxx
✔ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=432154498644145545&id=937204854781095
✔ https://fb.watch/xxxxxxxxxxxx
989 Facebook - เพิ่มไลค์ตอนไลฟ์สด [Care] 🤗 | 5k/ชม. | เริ่มทันที 💦 ฿34.41 100 100000 Không đủ dữ liệu
⌛ Start Time: 0-15 Minutes
⚡Speed: 5K/Hour
-------------------------------------------------------
♻ Guarantee: No Refill
-------------------------------------------------------
~~~ Quality ~~~
1.) High Quality
2.) Stable quality
-------------------------------------------------------
💧 Drip-Feed: Enabled ✅
🌎Target Country: Worldwide
-------------------------------------------------------
NOTE:~
- Do not place the second order on the same link before your first order is completed in the system.
-------------------------------------------------------
►Link Example: Post link in any form
✔ https://www.facebook.com/xxxxxxx/videos/xxxxxxxxxxxx
✔ https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxxxxxxxx
✔ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=432154498644145545&id=937204854781095
✔ https://fb.watch/xxxxxxxxxxxx
990 Facebook - เพิ่มไลค์ตอนไลฟ์สด [HaHa] 😂 | 5k/ชม. | เริ่มทันที 💦 ฿34.41 100 100000 Không đủ dữ liệu
⌛ Start Time: 0-15 Minutes
⚡Speed: 5K/Hour
-------------------------------------------------------
♻ Guarantee: No Refill
-------------------------------------------------------
~~~ Quality ~~~
1.) High Quality
2.) Stable quality
-------------------------------------------------------
💧 Drip-Feed: Enabled ✅
🌎Target Country: Worldwide
-------------------------------------------------------
NOTE:~
- Do not place the second order on the same link before your first order is completed in the system.
-------------------------------------------------------
►Link Example: Post link in any form
✔ https://www.facebook.com/xxxxxxx/videos/xxxxxxxxxxxx
✔ https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxxxxxxxx
✔ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=432154498644145545&id=937204854781095
✔ https://fb.watch/xxxxxxxxxxxx
991 Facebook - เพิ่มไลค์ตอนไลฟ์สด [Sad] 😥 | 5k/ชม. | เริ่มทันที 💦 ฿34.41 100 100000 Không đủ dữ liệu
⌛ Start Time: 0-15 Minutes
⚡Speed: 5K/Hour
-------------------------------------------------------
♻ Guarantee: No Refill
-------------------------------------------------------
~~~ Quality ~~~
1.) High Quality
2.) Stable quality
-------------------------------------------------------
💧 Drip-Feed: Enabled ✅
🌎Target Country: Worldwide
-------------------------------------------------------
NOTE:~
- Do not place the second order on the same link before your first order is completed in the system.
-------------------------------------------------------
►Link Example: Post link in any form
✔ https://www.facebook.com/xxxxxxx/videos/xxxxxxxxxxxx
✔ https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxxxxxxxx
✔ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=432154498644145545&id=937204854781095
✔ https://fb.watch/xxxxxxxxxxxx
992 Facebook - เพิ่มไลค์ตอนไลฟ์สด [Angry] 😡 | 5k/ชม. | เริ่มทันที 💦 ฿34.41 100 100000 Không đủ dữ liệu
⌛ Start Time: 0-15 Minutes
⚡Speed: 5K/Hour
-------------------------------------------------------
♻ Guarantee: No Refill
-------------------------------------------------------
~~~ Quality ~~~
1.) High Quality
2.) Stable quality
-------------------------------------------------------
💧 Drip-Feed: Enabled ✅
🌎Target Country: Worldwide
-------------------------------------------------------
NOTE:~
- Do not place the second order on the same link before your first order is completed in the system.
-------------------------------------------------------
►Link Example: Post link in any form
✔ https://www.facebook.com/xxxxxxx/videos/xxxxxxxxxxxx
✔ https://www.facebook.com/watch/?v=xxxxxxxxxxxxxxxxx
✔ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=432154498644145545&id=937204854781095
✔ https://fb.watch/xxxxxxxxxxxx

Facebook - Profile Followers Facebook - Profile Followers

895 Facebook - เพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์ | Max 30k | R30 | ทั่วโลก | Non Drop | เริ่มทันที ฿125.51 100 50000 Không đủ dữ liệu
✅ Vui lòng bật nút để nhấn theo dõi. và mở số lượng người theo dõi để xem!!

⌛ Bắt đầu: 0 - 1 giờ
🚀 Tốc độ: 10k/giờ
♻️ Bảo hành: 30 ngày
🛑 cũng có thể được sử dụng với một loại trang mới

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ Dịch vụ này hoạt động với các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
909 Facebook - เพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์ | Max 100k | เริ่ม 0-30 นาที 🔥 ฿82.66 1000 100000 Không đủ dữ liệu
✅ Vui lòng bật nút để nhấn theo dõi. và mở số lượng người theo dõi để xem!!

⌛ Bắt đầu: 0 - 30 phút
🚀 Tốc độ: Hoạt động nhanh.
♻️ Cam kết: Không

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ Dịch vụ này hoạt động với các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
899 Facebook - เพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์ | 50k/วัน ~ Max 100k | ทั่วโลก 🔥 ฿159.65 100 50000 Không đủ dữ liệu
✅ Vui lòng bật nút để nhấn theo dõi. và mở số lượng người theo dõi để xem!!

⌛ Bắt đầu: 0 - 30 phút
🚀 Tốc độ: Hoạt động nhanh.
♻️ Cam kết: Không

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ Dịch vụ này hoạt động với các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
877 Facebook - Profile Followers | 1k-500k/days Max 500k | ASIAN | NO REFILL | 0-6hrs ฿49.68 1000 500000 Không đủ dữ liệu
✅ Vui lòng bật nút để nhấn theo dõi. và mở số lượng người theo dõi để xem!!

⌛ Bắt đầu: 0 - 1 giờ
🚀 Tốc độ: 5k/ngày
♻️ Cam kết: Không

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ Dịch vụ này hoạt động với các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
888 Facebook - Profile Followers | 3k/days Max 100k | R180 | Start 0-3 Hrs ฿130.74 100 50000 Không đủ dữ liệu
✅ Vui lòng bật nút để nhấn theo dõi. và mở số lượng người theo dõi để xem!!

⌛ Bắt đầu: 0 - 3 tiếng
🚀 Tốc độ: 500 mỗi giờ
♻️ Bảo hành: 180 ngày

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ Dịch vụ này hoạt động với các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
889 Facebook - Profile Followers | 1k-2k/days Max 500k | R30 | Best - Speed ฿158.14 50 50000 Không đủ dữ liệu
✅ Vui lòng bật nút để nhấn theo dõi. và mở số lượng người theo dõi để xem!!

⌛ Bắt đầu: 0 - 1 giờ
🚀 Tốc độ: 2k/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ Dịch vụ này hoạt động với các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
890 Facebook - Profile Followers | 3k/days Max 500k | Philippines | NO REFILL | INSTANT | REFILL No | INSTANT ฿128.02 50 1000 Không đủ dữ liệu
✅ Vui lòng bật nút để nhấn theo dõi. và mở số lượng người theo dõi để xem!!

⌛ Bắt đầu: 0 - 1 giờ
🚀 Tốc độ: 6k/giờ
♻️ Bảo hành: Không bảo hành
🛑 Chỉ liên kết hồ sơ

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ Dịch vụ này hoạt động với các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
891 Facebook - Profile Followers | 3k/days Max 500 | Vietnam | NO REFILL | INSTANT ฿134.54 50 500 Không đủ dữ liệu
✅ Vui lòng bật nút để nhấn theo dõi. và mở số lượng người theo dõi để xem!!

🔝 Chất lượng: Toàn cầu
⌛ Bắt đầu: 0 - 1 giờ
🚀 Tốc độ: 3k/giờ
♻️ Cam kết: Không
🛑 Chỉ liên kết hồ sơ

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ Dịch vụ này hoạt động với các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
910 Facebook - เพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์ | Max 15k | อินเดีย ฿148.80 50 1000 Không đủ dữ liệu
✅ Vui lòng bật nút để nhấn theo dõi. và mở số lượng người theo dõi để xem!!

⌛ Bắt đầu: 0 - 1 giờ
🚀 Tốc độ: 15k/giờ
♻️ Cam kết: Không

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ Dịch vụ này hoạt động với các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
892 Facebook - Profile Followers | 3k/days Max 100k | India, Pakistan, Bangladesh | R45| Start 0-3 Hrs ฿130.74 100 50000 Không đủ dữ liệu
✅ Vui lòng bật nút để nhấn theo dõi. và mở số lượng người theo dõi để xem!!

⌛ Bắt đầu: 0 - 3 tiếng
🚀 Tốc độ: 3k/ngày
♻️ Bảo hành: 45 ngày

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ Dịch vụ này hoạt động với các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
965 Facebook - เพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์ | 1k-3k/วัน Max 1M | R30 | เริ่ม 0-3 ชม. ฿52.30 100 1000000 Không đủ dữ liệu
✅ Vui lòng bật nút để nhấn theo dõi. và mở số lượng người theo dõi để xem!!

⌛ Bắt đầu: 0 - 3 tiếng
🚀 Tốc độ: 1k-3k/ngày
♻️ Bảo hành: 60 ngày

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ Dịch vụ này hoạt động với các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
966 Facebook - เพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์ | 1k-5k/วัน Max 1M | R∞ | เอเชีย | เริ่มทันที ฿62.76 100 1000000 Không đủ dữ liệu
✅ Vui lòng bật nút để nhấn theo dõi. và mở số lượng người theo dõi để xem!!

⌛ Bắt đầu: 0 - 1 giờ
🚀 Tốc độ: 1k-5k/ngày
♻️ Bảo hành: Trọn đời

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ Dịch vụ này hoạt động với các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
1089 Facebook - เพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์ | 100-1k/วัน Max 200k | R30 | ดี-เร็ว-คุณภาพ ฿49.68 100 1000000 Không đủ dữ liệu
✅ Vui lòng bật nút để nhấn theo dõi. và mở số lượng người theo dõi để xem!!

⌛ Bắt đầu: 0 - 1 giờ
🚀 Tốc độ: 100k/ngày
♻️ Cam kết: Không

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân
Ví dụ 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
Ví dụ 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=xxxxxxxx

✅ Dịch vụ này hoạt động với các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên

Facebook - Page Followers Facebook - Page Followers

884 Facebook - Page Followers | 1k-3k/days Max 500k | R30 ฿135.97 100 50000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 1 - 2 tiếng
🚀 Tốc độ: 500-2k/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên

🛑 LƯU Ý: Tất cả các loại trang sẽ hoạt động với dịch vụ này. Các trang có nút theo dõi sẽ hoạt động. giao hàng tự phục vụ Hồ sơ là từ một hỗn hợp của các nước châu Á.
911 Facebook - เพิ่มติดตามเพจ | [โปรไฟล์/เพจ ที่มีปุ่มติดตาม] | 100-1kวัน | R30 | เริ่ม 0-24 ชม. ฿49.68 100 1000000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 0 - 24 giờ
🚀 Tốc độ: 100k/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên

🛑 Lưu ý: Nếu cập nhật Facebook tốc độ có thể quá chậm. Tốc độ hiện tại cho đến lần cập nhật tiếp theo của Facebook.
903 Facebook - เพิ่มติดตามเพจ | 5k/วัน Max 10k | R30 | HQ 🚀 ฿76.14 100 10000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 1 - 3 tiếng
🚀 Tốc độ: Hoạt động nhanh.
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
896 Facebook - เพิ่มติดตามเพจ | [รองรับเพจเวอร์ชั่นใหม่] | Max 50k | R30 ฿165.67 50 50000 Không đủ dữ liệu
✅ Hỗ trợ phiên bản mới của trang chỉ với nút theo dõi (không thích)

⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 10k/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên

🛑 LƯU Ý: Dịch vụ này chỉ hoạt động với bố cục trang mới.
Ví dụ về bố cục trang mới - https://prnt.sc/JuTPcWoH-GhN
879 Facebook - Followers - [Page with Follow button] | 2k/days Max 100k | ASIAN ฿95.18 100 3000000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 0 - 1 giờ
🚀 Tốc độ: 2k/ngày
♻️ Bảo hành: Không

✅ Liên kết: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
887 Facebook - Followers | Max 500K | 0-30 MIn 🔥 ฿41.97 1000 500000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 0 - 30 phút
🚀 Tốc độ: Hoạt động nhanh.
♻️ Bảo hành: Không

✅ Liên kết: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
906 Facebook - เพิ่มติดตามเพจ | Max 300k | R30 | HQ 💥 ฿92.88 100 300000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
🚀 Tốc độ: Hoạt động nhanh.
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
901 Facebook - เพิ่มติดตามเพจ | 20k/วัน Max 500k | R30 | ดี ฿105.85 100 500000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 1 - 3 tiếng
🚀 Tốc độ: Hoạt động nhanh.
♻️ Bảo hành: 60 ngày

✅ Liên kết: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
902 Facebook - เพิ่มติดตามเพจ | Max 300k | R30 | HQ 💥 ฿92.88 100 300000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
🚀 Tốc độ: Hoạt động nhanh.
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
905 Facebook - เพิ่มติดตามเพจ | Max 4M | R30 ฿64.85 1000 4000000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
🚀 Tốc độ: Hoạt động nhanh.
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
904 Facebook - เพิ่มติดตามเพจ | [รองรับเพจเวอร์ชั่นใหม่] | R60 | เร็ว ฿245.99 100 500000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 1 - 3 tiếng
🚀 Tốc độ: Hoạt động nhanh.
♻️ Bảo hành: 60 ngày
🛑 Số tiền đặt hàng phải là bội số của 50.

✅ Liên kết: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên

Facebook - Page Likes Facebook - Page Likes

898 Facebook - เพิ่มถูกใจเพจ + ติดตามเพจ | 50k/วัน Max 200k | R∞ | Non Drop | เริ่มทันที 🔥 ฿125.51 100 300000 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Chất lượng cao
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 50k mỗi ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: Trọn đời

✅ liên kết ví dụ: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
878 Facebook - Likes - Page with Like button | 1k-3k/days Max 500k | R30 | ASIAN ฿118.96 500 1000000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức - 1 giờ.
🚀 Tốc độ: 1k-4k mỗi ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ liên kết ví dụ: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
🚧 Những dịch vụ này có giá rẻ. Nó có thể dừng bất cứ lúc nào trong trường hợp cập nhật Facebook. Bạn phải đồng ý với quá trình dừng.
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
885 Facebook - Page Likes | 1k-5k/days Max 300k | R30 | ASIAN ฿162.59 100 10000000 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Chất lượng cao
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức - 1 giờ (Vui lòng cho phép 24 giờ)
🚀 Tốc độ: 5k mỗi ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ liên kết ví dụ: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
908 Facebook - เพิ่มถูกใจเพจ | 10k/วัน Max 100k | R30 | Non Drop 🚀 ฿126.76 100 100000 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Chất lượng cao
⌛ Bắt đầu: 1 - 3 giờ (Xin vui lòng cho phép 24 giờ.)
🚀 Tốc độ: 10k/ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: Trọn đời

✅ liên kết ví dụ: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
882 Facebook - Page Likes Followers | 250/days Max 15k | R30 | ASIAN ฿159.76 100 500000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 0 - 3h.
🚀 Tốc độ: 500-1k/ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ liên kết ví dụ: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
897 Facebook - เพิ่มถูกใจเพจ + ติดตามเพจ | [หน้าเพจแบบเก่า] | Max 20k | R30 | ฿170.69 50 30000 Không đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này cung cấp cả lượt thích trang thực và người theo dõi trang.

🔝 Chất lượng: 100% hàng thật và người dùng thật.
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức - 1 giờ (Vui lòng cho phép 24 giờ)
🚀 Tốc độ: 5k mỗi ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ liên kết ví dụ: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
🚧 Dịch vụ này chỉ hoạt động với bố cục trang cũ.
Ví dụ bố cục trang cũ - https://prnt.sc/tabsJ0xtIBoN

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
886 Facebook - Likes + Followers | 2k-5k/day Max 500k | R∞ | ASIAN | Bset - Speed, Quality ฿278.20 50 80000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức - 1 giờ (Vui lòng cho phép 24 giờ)
🚀 Tốc độ: 2k-5k mỗi ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 60 ngày

✅ liên kết ví dụ: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
🚧 Bắt đầu tính là số lượng người theo dõi (vì Facebook đã tắt API lượt thích).

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
880 Facebook - Page Likes + Followers | 1k-2k/days Max 100k | R60 | ASIAN ⛔ ฿115.05 100 200000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 1 - 24h.
🚀 Tốc độ: 1k-10k/ngày (Tùy Facebook cập nhật)
♻️ Bảo hành: 60 ngày

✅ liên kết ví dụ: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
881 Facebook - Page Likes + Followers | 2k-5k/days Max 50k | R60 | ASIAN | Best - Speed, Quality ฿234.28 100 50000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
🚀 Tốc độ: 2k-5k mỗi ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 60 ngày

✅ liên kết ví dụ: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
🚧 Bắt đầu tính là số lượng người theo dõi (vì Facebook đã tắt API lượt thích).

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
907 Facebook - เพิ่มถูกใจเพจ + ติดตามเพจ | 2k-5k/วัน Max 25k | HQ | Low Drop ฿107.10 100 25000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 1 - 3h.
🚀 Tốc độ: 2k-5k mỗi ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: Trọn đời

✅ liên kết ví dụ: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
912 Facebook - เพิ่มถูกใจเพจ + ติดตามเพจ | 5k/วัน Max 50k | R∞ | เอเชีย | ดี - เร็ว - คุณภาพ ฿235.32 50 80000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 0 - 30 phút
🚀 Tốc độ: 1k-5k mỗi ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ liên kết ví dụ: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
1091 Facebook - เพิ่มถูกใจเพจ + ติดตามเพจ | 2k-5k/วัน Max 50k | R∞ | Asian | ดี-เร็ว-คุณภาพ ฿234.28 100 50000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 2k-5k mỗi ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: Trọn đời

✅ Liên kết ví dụ: Liên kết trang người hâm mộ Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username

🛑 Ghi chú
🚧 Bắt đầu tính từ số lượng người theo dõi (vì Facebook đã tắt API lượt thích).
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
883 Facebook - Likes - Page with Like button | 2k-5k/days Max 500k | NO REFILL | 0-1 Hrs ฿109.30 100 100000 Không đủ dữ liệu
✅ Dịch vụ này cung cấp cả lượt thích trang và người theo dõi trang.

⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
🚀 Tốc độ: 5k/ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

✅ liên kết ví dụ: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
⚠️ Giảm trong tương lai: 0-2%
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
1090 Facebook - เพิ่มถูกใจเพจ | [เพจที่มีปุ่มไลค์] | 100-1k/วัน Max 50k R30 | ดี-เร็ว ฿69.55 100 1000000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 0 - 3h.
🚀 Tốc độ: 5k mỗi ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 15 ngày

✅ Liên kết ví dụ: Liên kết trang người hâm mộ Facebook
Liên kết ví dụ: https://www.facebook.com/username

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
913 Facebook - เพิ่มถูกใจเพจ | [เพจที่มีปุ่มไลค์] | 5k/วัน Max 50k | R∞ | เอเชีย | ดี - เร็ว - คุณภาพ ฿234.28 100 50000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Bắt đầu ngay lập tức.
🚀 Tốc độ: 50k mỗi ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: Trọn đời

✅ liên kết ví dụ: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
⚠️ Nếu chưa bật nút LIKE trên mobile.facebook.com Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể xử lý người theo dõi.

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
900 Facebook - เพิ่มถูกใจเพจ | 1k-3k/วัน Max 50k | Real ฿206.46 500 50000 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Chất lượng cao
⌛ Bắt đầu: 0h - 6h.
🚀 Tốc độ: 3k mỗi ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ liên kết ví dụ: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
1065 Facebook - เพิ่มถูกใจเพจ | 1k-2k/วัน Max 40k | Non Drop | Real ฿224.15 100 250000 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Chất lượng cao
⌛ Bắt đầu: 0h - 6h.
🚀 Tốc độ: 500-1k/ngày (nếu cập nhật Facebook có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ liên kết ví dụ: Liên kết trang Facebook fan hâm mộ
Link ví dụ: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng trên các trang công cộng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên

Facebook - Thailand Services 🇹🇭 Facebook - Thailand Services 🇹🇭

842 Facebook - Profile Followers | 🇹🇭 Thai | Max 3k | R30 | 0-6Hrs ฿1,438.06 1000 3000 Không đủ dữ liệu
✅ Vui lòng bật nút để nhấn theo dõi. và mở số lượng người theo dõi để xem!!

⌛ Bắt đầu: 0 - 24 giờ
🚀 Tốc độ: 100 đến 3000 /ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân
Liên kết ví dụ 1: https://www.facebook.com/username
Liên kết ví dụ 2: https://www.facebook.com/profile.php?id=1234567890

🛑 Lưu ý:
✅ Dịch vụ này hoạt động với các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
🚧 Hỏng bảo hành sẽ lấy ngay. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
❌ Đặt hàng rồi không được hủy, sửa.
❌ Không đặt lặp đi lặp lại cùng một công việc. trong khi trạng thái nhiệm vụ chưa hoàn thành
❌ Không đặt nhiều công việc. bởi vì nó sẽ làm cho sự cân bằng va chạm
843 Facebook - Page Likes + Followers | 🇹🇭 Thai | R30 | 0-6Hrs ฿1,438.06 500 2000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp và tốt nhất.
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 100.000
⌛ Bắt đầu: 0 - 12 giờ [hoặc có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 100 - 3000/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Fanpage Facebook
https://www.facebook.com/username
844 Facebook - Comments | 🇹🇭 Thai | Max 3k | Random | R30 | 0-6Hrs ฿3,221.25 50 3000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp và tốt nhất.
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 100.000
⌛ Bắt đầu: 0 - 12 giờ [hoặc có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 100 - 3000/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx
845 Facebook - Post/Photo/Video Share | 🇹🇭 Thai | Max 3k | R30 | 0-6Hrs ฿1,438.06 50 3000 Không đủ dữ liệu
✅ Chi tiết: Sử dụng tất cả các loại link post công khai.

🔝 Chất lượng: Cao cấp và tốt nhất.
🛑 Số tiền: Tối thiểu: 100 Tối đa: 100.000
⌛ Bắt đầu: 0 - 12 giờ [hoặc có thể lâu hơn, hãy kiên nhẫn]
🚀 Tốc độ: 100 - 3000/ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link ví dụ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/posts/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/username/videos/xxxxxxxxxx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=xxxxxxxxxxx&id=xxx

Facebook - Friends Request Facebook - Friends Request

974 Facebook - เพิ่มคำขอเป็นเพื่อน | 500-1k/วัน | R30 | เริ่ม 0-6 ชม. ฿46.57 100 1000000 Không đủ dữ liệu
✅ Yêu cầu thêm bạn bè Facebook riêng tư

🛑 Vui lòng cho biết số lượng bạn bè!!

⌛ Bắt đầu: 0-12 giờ
🚀 Tốc độ: 500-1K ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân

✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
975 Facebook - เพิ่มคำขอเป็นเพื่อน | 1k-5k/วัน | R30 | เริ่ม 0-6 ชม. ฿46.57 100 1000000 Không đủ dữ liệu
✅ Yêu cầu thêm bạn bè Facebook riêng tư

🛑 Vui lòng cho biết số lượng bạn bè!!

⌛ Bắt đầu: 0-12 giờ
🚀 Tốc độ: 1k-5k ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân

✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
976 Facebook - เพิ่มคำขอเป็นเพื่อน | 1k-10k/วัน | R45 | เริ่ม 0-6 ชม. ฿126.55 1000 50000 Không đủ dữ liệu
✅ Yêu cầu thêm bạn bè Facebook riêng tư

🛑 Vui lòng cho biết số lượng bạn bè!!

⌛ Bắt đầu: 0-12 giờ
🚀 Tốc độ: 1k-10k ngày
♻️ Bảo hành: 45 ngày

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân

✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
977 Facebook - เพิ่มคำขอเป็นเพื่อน | 1k-3k/วัน | R30 | เริ่ม 0-6 ชม. ฿126.55 100 5000 Không đủ dữ liệu
✅ Yêu cầu thêm bạn bè Facebook riêng tư

🛑 Vui lòng cho biết số lượng bạn bè!!

⌛ Bắt đầu: 0-12 giờ
🚀 Tốc độ: 1k-3k ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Hồ sơ Facebook cá nhân

✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên

Facebook - Group Members Facebook - Group Members

978 Facebook - เพิ่มคนเข้ากลุ่ม | 5k/วัน | R30 | เริ่ม 0-1 ชม. ฿29.81 1000 3000000 Không đủ dữ liệu
✅ Tăng lượng người tham gia nhóm Facebook

🛑 Vui lòng chỉ mở một nhóm công khai!!
🛑 Nhóm phải không có câu hỏi để tham gia nhóm.

⌛ Bắt đầu: 0-12 giờ
🚀 Tốc độ: 200-1k ngày
♻️ Bảo hành: 45 ngày

✅ Link: Nhập link nhóm Facebook.
Link ví dụ: https://www.facebook.com/group/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng cho các nhóm mở cho công chúng.
979 Facebook - เพิ่มคนเข้ากลุ่ม | 500-1k/วัน | เริ่ม 0-12 ชม. ฿55.44 50 1000000 Không đủ dữ liệu
✅ Tăng lượng người tham gia nhóm Facebook

🛑 Vui lòng chỉ mở một nhóm công khai!!
🛑 Nhóm phải không có câu hỏi để tham gia nhóm.

⌛ Bắt đầu: 0-12 giờ
🚀 Tốc độ: 500-3k ngày
♻️ Bảo hành: Không

✅ Link: Nhập link nhóm Facebook.
Link ví dụ: https://www.facebook.com/group/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng cho các nhóm mở cho công chúng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
980 Facebook - เพิ่มคนเข้ากลุ่ม | 200-1k/วัน | R30 | เริ่ม 0-12 ชม. ฿55.44 50 1000000 Không đủ dữ liệu
✅ Tăng lượng người tham gia nhóm Facebook

🛑 Vui lòng chỉ mở một nhóm công khai!!
🛑 Nhóm phải không có câu hỏi để tham gia nhóm.

⌛ Bắt đầu: 0-12 giờ
🚀 Tốc độ: 200-1k ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Nhập link nhóm Facebook.
Link ví dụ: https://www.facebook.com/group/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng cho các nhóm mở cho công chúng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
981 Facebook - เพิ่มคนเข้ากลุ่ม | 500-1k/วัน | R30 | เริ่ม 0-12 ชม. ฿53.87 50 100000 Không đủ dữ liệu
✅ Tăng lượng người tham gia nhóm Facebook

🛑 Vui lòng chỉ mở một nhóm công khai!!
🛑 Nhóm phải không có câu hỏi để tham gia nhóm.

⌛ Bắt đầu: 0-12 giờ
🚀 Tốc độ: 500-1k ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Nhập link nhóm Facebook.
Link ví dụ: https://www.facebook.com/group/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng cho các nhóm mở cho công chúng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
1042 Facebook - เพิ่มคนเข้ากลุ่ม | 1k-2k/วัน | R30 | เริ่ม 0-6 ชม. ฿41.84 100 5000000 Không đủ dữ liệu
✅ Tăng lượng người tham gia nhóm Facebook

🛑 Vui lòng chỉ mở một nhóm công khai!!
🛑 Nhóm phải không có câu hỏi để tham gia nhóm.

⌛ Bắt đầu: Tức thì lên đến 6 giờ
🚀 Tốc độ: 1k-2k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Nhập link nhóm Facebook.
Link ví dụ: https://www.facebook.com/group/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng cho các nhóm mở cho công chúng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
1043 Facebook - เพิ่มคนเข้ากลุ่ม | 1k-3k/วัน | R60 | เริ่ม 0-3 ชม. ฿52.30 100 5000000 Không đủ dữ liệu
✅ Tăng lượng người tham gia nhóm Facebook

🛑 Vui lòng chỉ mở một nhóm công khai!!
🛑 Nhóm phải không có câu hỏi để tham gia nhóm.

⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
🚀 Tốc độ: 1k-3k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: 60 ngày

✅ Link: Nhập link nhóm Facebook.
Link ví dụ: https://www.facebook.com/group/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng cho các nhóm mở cho công chúng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
1044 Facebook - เพิ่มคนเข้ากลุ่ม | 1k-5k/วัน | R∞ | เริ่มทันที ฿62.76 100 1000000 Không đủ dữ liệu
✅ Tăng lượng người tham gia nhóm Facebook

🛑 Vui lòng chỉ mở một nhóm công khai!!
🛑 Nhóm phải không có câu hỏi để tham gia nhóm.

⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức
🚀 Tốc độ: 1k-5k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: Trọn đời

✅ Link: Nhập link nhóm Facebook.
Link ví dụ: https://www.facebook.com/group/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng cho các nhóm mở cho công chúng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
1045 Facebook - เพิ่มคนเข้ากลุ่ม | 10k/วัน | R15 | เริ่ม 0-6 ชม. ฿31.38 100 100000 Không đủ dữ liệu
✅ Tăng lượng người tham gia nhóm Facebook

🛑 Vui lòng chỉ mở một nhóm công khai!!
🛑 Nhóm phải không có câu hỏi để tham gia nhóm.

⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức (Đôi khi 24h+ )
🚀 Tốc độ: 10k mỗi ngày
♻️ Bảo hành: 15 ngày

✅ Link: Nhập link nhóm Facebook.
Link ví dụ: https://www.facebook.com/group/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng cho các nhóm mở cho công chúng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
1046 Facebook - เพิ่มคนเข้ากลุ่ม | โปรไฟล์จริงทั่วโลก | R∞ | No Drop ฿81.16 100 500000 Không đủ dữ liệu
✅ Tăng lượng người tham gia nhóm Facebook

🛑 Vui lòng chỉ mở một nhóm công khai!!
🛑 Nhóm phải không có câu hỏi để tham gia nhóm.

♻️ Bảo hành: trọn đời

✅ Link: Nhập link nhóm Facebook.
Link ví dụ: https://www.facebook.com/group/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng cho các nhóm mở cho công chúng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
1047 Facebook - เพิ่มคนเข้ากลุ่ม | 3k/วัน | R60 | ความเร็วเสถียร ฿46.86 1000 5000000 Không đủ dữ liệu
✅ Tăng lượng người tham gia nhóm Facebook

🛑 Vui lòng chỉ mở một nhóm công khai!!
🛑 Nhóm phải không có câu hỏi để tham gia nhóm.

🚀 Tốc độ: 3k/ngày
♻️ Bảo hành: 60 ngày

✅ Link: Nhập link nhóm Facebook.
Link ví dụ: https://www.facebook.com/group/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng cho các nhóm mở cho công chúng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
1048 Facebook - เพิ่มคนเข้ากลุ่ม | 3k-4k/วัน | R60 ฿46.86 1000 3000000 Không đủ dữ liệu
✅ Tăng lượng người tham gia nhóm Facebook

🛑 Vui lòng chỉ mở một nhóm công khai!!
🛑 Nhóm phải không có câu hỏi để tham gia nhóm.

♻️ Bảo hành: Trọn đời

✅ Link: Nhập link nhóm Facebook.
Link ví dụ: https://www.facebook.com/group/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng cho các nhóm mở cho công chúng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
1049 Facebook - เพิ่มคนเข้ากลุ่ม | 10k-30k/วัน | R90 ฿46.86 1000 5000000 Không đủ dữ liệu
✅ Tăng lượng người tham gia nhóm Facebook

🛑 Vui lòng chỉ mở một nhóm công khai!!
🛑 Nhóm phải không có câu hỏi để tham gia nhóm.

🚀 Tốc độ: 15k/ngày
♻️ Bảo hành: 90 ngày

✅ Link: Nhập link nhóm Facebook.
Link ví dụ: https://www.facebook.com/group/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng cho các nhóm mở cho công chúng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
1064 Facebook - เพิ่มคนเข้ากลุ่ม | 4k-5k/วัน Max 1M | R∞ | Real | Nondrop 🔥 ฿70.29 500 200000 Không đủ dữ liệu
✅ Tăng lượng người tham gia nhóm Facebook

🛑 Vui lòng chỉ mở một nhóm công khai!!
🛑 Nhóm phải không có câu hỏi để tham gia nhóm.

♻️ Bảo hành: trọn đời

✅ Link: Nhập link nhóm Facebook.
Link ví dụ: https://www.facebook.com/group/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng cho các nhóm mở cho công chúng.
✅ Có thể nạp thêm nếu mức giảm từ 10% trở lên
❌ Bảo hành sẽ hết hạn ngay lập tức. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên

TikTok - Views TikTok - Views

915 TikTok - เพิ่มยอดวิว | 10M/วัน ~ Max 300M | เริ่มทันที 🚀⭐ ฿0.09 100 300000000 Không đủ dữ liệu
✅ Liên kết: URL video đầy đủ của TikTok
https://www.tiktok.com/@user/video/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx/
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài đăng công khai.
❌ Mặc dù dịch vụ này có mức giảm rất ít hoặc không Nhưng không có gì đảm bảo ngay cả khi nó bị giảm do cập nhật máy chủ TikTok.
1120 TikTok - เพิ่มยอดวิว | 10M/วัน ~ Max 1B | เริ่มทันที 🚀⭐ ฿0.06 1000 10000000 Không đủ dữ liệu
✅ Liên kết: URL video đầy đủ của TikTok
https://www.tiktok.com/@user/video/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx/
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài đăng công khai.
❌ Mặc dù dịch vụ này có mức giảm rất ít hoặc không Nhưng không có gì đảm bảo ngay cả khi nó bị giảm do cập nhật máy chủ TikTok.
1122 TikTok - เพิ่มยอดวิว | 100k-1M/วัน ~ Max 50M | ดี-เร็ว 🚀 ฿0.10 100 50000000 Không đủ dữ liệu
✅ Liên kết: URL video đầy đủ của TikTok
https://www.tiktok.com/@user/video/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx/
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài đăng công khai.
❌ Mặc dù dịch vụ này có mức giảm rất ít hoặc không Nhưng không có gì đảm bảo ngay cả khi nó bị giảm do cập nhật máy chủ TikTok.
595 TikTok - เพิ่มยอดวิว | 100k-500k/วัน ~ Max 1B | ดีและเร็ว ฿0.08 100 1000000000 Không đủ dữ liệu
✅ Liên kết: URL video đầy đủ của TikTok
https://www.tiktok.com/@user/video/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx/
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài đăng công khai.
❌ Mặc dù dịch vụ này có mức giảm rất ít hoặc không Nhưng không có gì đảm bảo ngay cả khi nó bị giảm do cập nhật máy chủ TikTok.
917 TikTok - เพิ่มยอดวิว | Max 10M | เริ่ม 0-30 นาที ฿0.11 100 10000000 Không đủ dữ liệu
✅ Liên kết: URL video đầy đủ của TikTok
https://www.tiktok.com/@user/video/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx/
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài đăng công khai.
❌ Mặc dù dịch vụ này có mức giảm rất ít hoặc không Nhưng không có gì đảm bảo ngay cả khi nó bị giảm do cập nhật máy chủ TikTok.
916 TikTok - เพิ่มยอดวิว | Max 100M | เริ่มทันที ฿0.10 100 500000000 Không đủ dữ liệu
✅ Liên kết: URL video đầy đủ của TikTok
https://www.tiktok.com/@user/video/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx/
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài đăng công khai.
❌ Mặc dù dịch vụ này có mức giảm rất ít hoặc không Nhưng không có gì đảm bảo ngay cả khi nó bị giảm do cập nhật máy chủ TikTok.
37 TikTok - เพิ่มยอดวิว | 100k-1M/วัน | R30 | ดี-เร็ว-คุณภาพ ฿0.11 100 250000000 Không đủ dữ liệu
✅ Liên kết: URL video đầy đủ của TikTok
https://www.tiktok.com/@user/video/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx/
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài đăng công khai.
❌ Mặc dù dịch vụ này có mức giảm rất ít hoặc không Nhưng không có gì đảm bảo ngay cả khi nó bị giảm do cập nhật máy chủ TikTok.
919 TikTok - เพิ่มยอดวิว | 500k/วัน ~ Max 1M | เริ่มทันที ฿0.13 100 10000000 Không đủ dữ liệu
✅ Liên kết: URL video đầy đủ của TikTok
https://www.tiktok.com/@user/video/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx/
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài đăng công khai.
❌ Mặc dù dịch vụ này có mức giảm rất ít hoặc không Nhưng không có gì đảm bảo ngay cả khi nó bị giảm do cập nhật máy chủ TikTok.
918 TikTok - เพิ่มยอดวิว | Max 5M | เริ่มทันที ฿0.11 100 10000000 Không đủ dữ liệu
✅ Liên kết: URL video đầy đủ của TikTok
https://www.tiktok.com/@user/video/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx/
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài đăng công khai.
❌ Mặc dù dịch vụ này có mức giảm rất ít hoặc không Nhưng không có gì đảm bảo ngay cả khi nó bị giảm do cập nhật máy chủ TikTok.
52 TikTok - เพิ่มยอดวิว | 100k-500k/วัน | เริ่มทันที | ดีและเร็ว ฿0.12 100 9999999 Không đủ dữ liệu
✅ Liên kết: URL video đầy đủ của TikTok
https://www.tiktok.com/@user/video/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx/
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài đăng công khai.
❌ Mặc dù dịch vụ này có mức giảm rất ít hoặc không Nhưng không có gì đảm bảo ngay cả khi nó bị giảm do cập nhật máy chủ TikTok.
92 TikTok - เพิ่มยอดวิว | Max 2M | เริ่มทันที | ถูกและเร็วมาก 🔥⚡️ ฿0.84 100 1000000000 Không đủ dữ liệu
✅ Liên kết: URL video đầy đủ của TikTok
https://www.tiktok.com/@user/video/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx/
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài đăng công khai.
❌ Mặc dù dịch vụ này có mức giảm rất ít hoặc không Nhưng không có gì đảm bảo ngay cả khi nó bị giảm do cập nhật máy chủ TikTok.
276 TikTok - เพิ่มยอดวิว | 1M/วัน ~ Max 30M | เริ่มทันที เร็วมาก 🔥 ฿0.21 100 30000000 Không đủ dữ liệu
✅ Liên kết: URL video đầy đủ của TikTok
https://www.tiktok.com/@user/video/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx/
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài đăng công khai.
❌ Mặc dù dịch vụ này có mức giảm rất ít hoặc không Nhưng không có gì đảm bảo ngay cả khi nó bị giảm do cập nhật máy chủ TikTok.
873 TikTok - เพิ่มยอดวิว | Max 100M | เริ่มทันที ⚡🔥 ฿0.06 100 2147483647 Không đủ dữ liệu
✅ Liên kết: URL video đầy đủ của TikTok
https://www.tiktok.com/@user/video/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx/
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài đăng công khai.
❌ Mặc dù dịch vụ này có mức giảm rất ít hoặc không Nhưng không có gì đảm bảo ngay cả khi nó bị giảm do cập nhật máy chủ TikTok.
875 TikTok - Views | 100M-500M/days Max 500M | R30 🔥 ฿0.08 100 30000000 Không đủ dữ liệu
✅ Liên kết: URL video đầy đủ của TikTok
https://www.tiktok.com/@user/video/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx/
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài đăng công khai.
❌ Mặc dù dịch vụ này có mức giảm rất ít hoặc không Nhưng không có gì đảm bảo ngay cả khi nó bị giảm do cập nhật máy chủ TikTok.
506 TikTok - เพิ่มยอดวิว | 10M/วัน ~ Max 100M | เริ่มทันที 🔥 ฿0.42 100 1000000000 Không đủ dữ liệu
✅ Liên kết: URL video đầy đủ của TikTok
https://www.tiktok.com/@user/video/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx/
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài đăng công khai.
❌ Mặc dù dịch vụ này có mức giảm rất ít hoặc không Nhưng không có gì đảm bảo ngay cả khi nó bị giảm do cập nhật máy chủ TikTok.
872 TikTok - Views | Max 100M | Emergency - always working 🔥 ฿0.05 1000 10000000 Không đủ dữ liệu
✅ Liên kết: URL video đầy đủ của TikTok
https://www.tiktok.com/@user/video/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx/
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài đăng công khai.
❌ Mặc dù dịch vụ này có mức giảm rất ít hoặc không Nhưng không có gì đảm bảo ngay cả khi nó bị giảm do cập nhật máy chủ TikTok.
874 TikTok - เพิ่มยอดวิว | Max 10M | เริ่ม 0-1 ชม. 🔥 ฿0.06 100 100000000 Không đủ dữ liệu
✅ Liên kết: URL video đầy đủ của TikTok
https://www.tiktok.com/@user/video/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx/
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài đăng công khai.
❌ Mặc dù dịch vụ này có mức giảm rất ít hoặc không Nhưng không có gì đảm bảo ngay cả khi nó bị giảm do cập nhật máy chủ TikTok.
507 TikTok - เพิ่มยอดวิว | Max 100M | เร็วมาก | มาใหม่ 🔥 ฿0.39 100 10000000 Không đủ dữ liệu
✅ Liên kết: URL video đầy đủ của TikTok
https://www.tiktok.com/@user/video/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx/
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài đăng công khai.
❌ Mặc dù dịch vụ này có mức giảm rất ít hoặc không Nhưng không có gì đảm bảo ngay cả khi nó bị giảm do cập nhật máy chủ TikTok.
35 TikTok - เพิ่มยอดวิว | 1M/วัน ~ Max 10m | เริ่มทันที | เร็ว ฿0.34 100 10000000 Không đủ dữ liệu
✅ Liên kết: URL video đầy đủ của TikTok
https://www.tiktok.com/@user/video/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx/
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài đăng công khai.
❌ Mặc dù dịch vụ này có mức giảm rất ít hoặc không Nhưng không có gì đảm bảo ngay cả khi nó bị giảm do cập nhật máy chủ TikTok.
89 TikTok - เพิ่มยอดวิว | Max 10M | เริ่มทันที 🔥 ฿0.13 100 1000000000 Không đủ dữ liệu
✅ Liên kết: URL video đầy đủ của TikTok
https://www.tiktok.com/@user/video/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx/
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài đăng công khai.
❌ Mặc dù dịch vụ này có mức giảm rất ít hoặc không Nhưng không có gì đảm bảo ngay cả khi nó bị giảm do cập nhật máy chủ TikTok.
48 TikTok - เพิ่มยอดวิว | 1M/วัน ~ Max 999M | เริ่มทันที | เร็ว ฿2.68 100 999999999 Không đủ dữ liệu
✅ Liên kết: URL video đầy đủ của TikTok
https://www.tiktok.com/@user/video/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx/
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài đăng công khai.
❌ Mặc dù dịch vụ này có mức giảm rất ít hoặc không Nhưng không có gì đảm bảo ngay cả khi nó bị giảm do cập nhật máy chủ TikTok.
47 TikTok - เพิ่มยอดวิว | 100k/วัน - 10M | เริ่มทันที 💦 ฿0.76 100 10000000 Không đủ dữ liệu
✅ Liên kết: URL video đầy đủ của TikTok
https://www.tiktok.com/@user/video/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx/
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài đăng công khai.
❌ Mặc dù dịch vụ này có mức giảm rất ít hoặc không Nhưng không có gì đảm bảo ngay cả khi nó bị giảm do cập nhật máy chủ TikTok.
38 TikTok - เพิ่มยอดวิว | 100k-1M/วัน | ดีและเร็ว ฿0.48 100 10000000 Không đủ dữ liệu
✅ Liên kết: URL video đầy đủ của TikTok
https://www.tiktok.com/@user/video/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx/
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài đăng công khai.
❌ Mặc dù dịch vụ này có mức giảm rất ít hoặc không Nhưng không có gì đảm bảo ngay cả khi nó bị giảm do cập nhật máy chủ TikTok.
36 TikTok - เพิ่มยอดวิว | 50k-200k/วัน Max 10M | เร็ว ฿0.26 100 10000000 Không đủ dữ liệu
✅ Liên kết: URL video đầy đủ của TikTok
https://www.tiktok.com/@user/video/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx/
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài đăng công khai.
❌ Mặc dù dịch vụ này có mức giảm rất ít hoặc không Nhưng không có gì đảm bảo ngay cả khi nó bị giảm do cập nhật máy chủ TikTok.
596 TikTok - เพิ่มยอดวิว | 100k-1M ~ Max 10M | R30 | คุณภาพดี ฿3.14 10 10000000 Không đủ dữ liệu
✅ Liên kết: URL video đầy đủ của TikTok
https://www.tiktok.com/@user/video/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx/
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài đăng công khai.
❌ Mặc dù dịch vụ này có mức giảm rất ít hoặc không Nhưng không có gì đảm bảo ngay cả khi nó bị giảm do cập nhật máy chủ TikTok.
876 TikTok - Views + 20% Likes | Max 1M | Instant 🔥🔥 ฿12.12 100 1000000 Không đủ dữ liệu
✅ Liên kết: URL video đầy đủ của TikTok
https://www.tiktok.com/@user/video/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx/
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx/

✅ Dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng với các bài đăng công khai.
❌ Mặc dù dịch vụ này có mức giảm rất ít hoặc không Nhưng không có gì đảm bảo ngay cả khi nó bị giảm do cập nhật máy chủ TikTok.

TikTok - Followers TikTok - Followers

1233 TikTok - เพิ่มผู้ติดตาม | 5k/วัน ~ Max 30k | ผสม | ดี-คุณภาพ ฿164.73 10 30000 Không đủ dữ liệu
⌛ เริ่มต้น: 0-1 ชม
🚀 ความเร็ว: 5k/วัน (หาก Tik Tok อัพเดทอาจล่าช้า)
♻️ การรับประกัน: ไม่รับประกัน

✅ ลิงก์: ลิงก์โปรไฟล์แบบเต็ม
ลิงก์ตัวอย่าง: https://www.tiktok.com/@tiktok

🛑 หมายเหตุ
✅ บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์เปิดสาธารณะ
1234 TikTok - เพิ่มผู้ติดตาม | 500-1k/วัน ~ Max 10k | ผสม | ดี-คุณภาพ ฿210.85 1 100000 Không đủ dữ liệu
Link: https://tiktok.com/@username
Start: 0-1hrs
Speed: 1k-10k/days
Refill: No Refill
1085 TikTok - เพิ่มผู้ติดตาม | 1k-2k/วัน ~ Max 100k | ผสม | ดี-คุณภาพ ฿200.81 10 100000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 0-1 giờ.
🚀 Tốc độ: 1k-10k/ngày (nếu cập nhật Tik Tok có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

✅ Liên kết: Liên kết hồ sơ đầy đủ
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
857 TikTok - เพิ่มผู้ติดตาม | 2k-5k/วัน ~ Max 50k | เอเชีย/อังกฤษ | เริ่ม 0-1 ชม. ฿186.30 20 50000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 0-1 giờ.
⚡ Tốc độ: 1k-5k mỗi ngày (nếu cập nhật Tik Tok có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: Không

✅ Liên kết: Liên kết hồ sơ đầy đủ
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Bảo hành hỏng lấy ngay. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
❌ Không nạp tiền / không hoàn lại tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc xóa liên kết hoặc thay đổi tên người dùng. hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
533 TikTok - เพิ่มผู้ติดตาม | 50k/วัน ~ Max 100k | เริ่มทันที 🔥 ฿200.81 10 100000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 0-1 giờ.
⚡ Tốc độ: 50K mỗi ngày (nếu cập nhật Tik Tok có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: Không

✅ Liên kết: Liên kết hồ sơ đầy đủ
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Bảo hành hỏng lấy ngay. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
❌ Không nạp tiền / không hoàn lại tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc xóa liên kết hoặc thay đổi tên người dùng. hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
509 TikTok - เพิ่มผู้ติดตาม | 50/วัน ~ Max 500k | R30 | 0-12h ⭕️♻️ ฿130.53 100 500000 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Chất lượng cao
⌛ Bắt đầu: 0-1 giờ.
⚡ Tốc độ: 50K mỗi ngày (nếu cập nhật Tik Tok có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Liên kết hồ sơ đầy đủ
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Bảo hành hỏng lấy ngay. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
❌ Không nạp tiền / không hoàn lại tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc xóa liên kết hoặc thay đổi tên người dùng. hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
513 TikTok - เพิ่มผู้ติดตาม | 50k/วัน ~ Max 500k | R30 | เริ่มทันที ⭕️🔥 ฿301.21 10 900000 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Chất lượng cao
⌛ Bắt đầu: 0-1 giờ.
⚡ Tốc độ: 50K mỗi ngày (nếu cập nhật Tik Tok có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày


✅ Liên kết: Liên kết hồ sơ đầy đủ
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Bảo hành hỏng lấy ngay. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
❌ Không nạp tiền / không hoàn lại tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc xóa liên kết hoặc thay đổi tên người dùng. hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
514 TikTok - เพิ่มผู้ติดตาม | 10k/วัน ~ Max 30k | R30 🔥 ฿180.31 10 300000 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Chất lượng cao
⌛ Bắt đầu: 0-1 giờ.
⚡ Tốc độ: 10K mỗi ngày (nếu cập nhật Tik Tok có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Liên kết hồ sơ đầy đủ
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Bảo hành hỏng lấy ngay. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
❌ Không nạp tiền / không hoàn lại tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc xóa liên kết hoặc thay đổi tên người dùng. hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
512 TikTok - เพิ่มผู้ติดตาม | 5k/วัน ~ Max 15k | R30 | HQ | เริ่มทันที ⚡🔥 ฿225.91 100 100000 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Chất lượng cao
⌛ Bắt đầu: 0-1 giờ.
⚡ Tốc độ: 5K mỗi ngày (nếu cập nhật Tik Tok có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Liên kết hồ sơ đầy đủ
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Bảo hành hỏng lấy ngay. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
❌ Không nạp tiền / không hoàn lại tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc xóa liên kết hoặc thay đổi tên người dùng. hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
515 TikTok - เพิ่มผู้ติดตาม | 5k/วัน ~ Max 50k | R30 | Asian/Turkey ฿225.91 100 100000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 0-1 giờ.
⚡ Tốc độ: 5K-10K mỗi ngày (nếu cập nhật Tik Tok có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Liên kết hồ sơ đầy đủ
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Bảo hành hỏng lấy ngay. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
❌ Không nạp tiền / không hoàn lại tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc xóa liên kết hoặc thay đổi tên người dùng. hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
856 TikTok - เพิ่มผู้ติดตาม | 20k-40k/วัน ~ Max 100k | ผสมเอเชีย | เริ่ม 0-1 ชม. ฿248.40 1 100000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 0-1 giờ.
⚡ Tốc độ: 20k-40k mỗi ngày (nếu cập nhật Tik Tok có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: Không

✅ Liên kết: Liên kết hồ sơ đầy đủ
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Bảo hành hỏng lấy ngay. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
❌ Không nạp tiền / không hoàn lại tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc xóa liên kết hoặc thay đổi tên người dùng. hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
530 TikTok - เพิ่มผู้ติดตาม | 2k-5k/วัน ~ Max 100k | R30 | เอเชีย/ผสม ฿190.87 10 50000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 0-1 giờ.
⚡ Tốc độ: 2K-5K mỗi ngày (nếu bản cập nhật Tik Tok có thể bị trễ)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Liên kết hồ sơ đầy đủ
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Bảo hành hỏng lấy ngay. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
❌ Không nạp tiền / không hoàn lại tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc xóa liên kết hoặc thay đổi tên người dùng. hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
531 TikTok - เพิ่มผู้ติดตาม | 5k-10k/วัน ~ Max 50k | R30 | เอเชีย/อังกฤษ ฿190.87 50 100000 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng : 80% hồ sơ với hình ảnh
⌛ Bắt đầu: 0-1 giờ.
⚡ Tốc độ: 5K mỗi ngày (nếu cập nhật Tik Tok có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Liên kết hồ sơ đầy đủ
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Bảo hành hỏng lấy ngay. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
❌ Không nạp tiền / không hoàn lại tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc xóa liên kết hoặc thay đổi tên người dùng. hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
858 TikTok - เพิ่มผู้ติดตาม | 5k-6k/วัน ~ Max 200k | R30 | เอเชีย/ตุรกี ฿115.05 100 200000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 0-1 giờ.
⚡ Tốc độ: 200-500 mỗi ngày (nếu cập nhật Tik Tok có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 15 ngày

✅ Liên kết: Liên kết hồ sơ đầy đủ
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Bảo hành hỏng lấy ngay. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
❌ Không nạp tiền / không hoàn lại tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc xóa liên kết hoặc thay đổi tên người dùng. hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
510 TikTok - เพิ่มผู้ติดตาม | 1k/วัน ~ Max 50k | 0-1h [Brazil] ฿229.93 10 50000 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng : Tốt
⌛ Bắt đầu: 0-1 giờ.
⚡ Tốc độ: 1K mỗi ngày (nếu cập nhật Tik Tok có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Liên kết hồ sơ đầy đủ
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Bảo hành hỏng lấy ngay. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
❌ Không nạp tiền / không hoàn lại tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc xóa liên kết hoặc thay đổi tên người dùng. hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
532 TikTok - เพิ่มผู้ติดตาม | 5k/วัน ~ Max 5k | R30 | Mixed | ดีและเร็ว ฿209.18 10 50000 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Chất lượng cao
⌛ Bắt đầu: 0-1 giờ.
⚡ Tốc độ: 5K-10K mỗi ngày (nếu cập nhật Tik Tok có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Liên kết hồ sơ đầy đủ
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Bảo hành hỏng lấy ngay. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
❌ Không nạp tiền / không hoàn lại tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc xóa liên kết hoặc thay đổi tên người dùng. hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
511 TikTok - เพิ่มผู้ติดตาม | 5k/วัน ~ Max 10k | 0-1h [Brazil] ฿229.93 10 50000 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng : Tốt
⌛ Bắt đầu: 0-1 giờ.
⚡ Tốc độ: 5K mỗi ngày (nếu cập nhật Tik Tok có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Liên kết hồ sơ đầy đủ
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Bảo hành hỏng lấy ngay. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
❌ Không nạp tiền / không hoàn lại tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc xóa liên kết hoặc thay đổi tên người dùng. hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
811 TikTok - เพิ่มผู้ติดตาม | 5k/วัน ~ Max 200k | R30 | ดี - เร็ว ฿209.18 10 50000 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Người theo dõi chân thực.
⚡ Tốc độ: 3k-5k/ngày (nếu cập nhật Tik Tok có thể bị chậm)
⌛ Bắt đầu: 0-1h
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Liên kết: Liên kết hồ sơ đầy đủ
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok

🛑 Ghi chú
✅ Hiện đang giảm về 0% nhưng có thể giảm trong tương lai nếu TikTok cập nhật.
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Bảo hành hỏng lấy ngay. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
❌ Không nạp tiền / không hoàn lại tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc xóa liên kết hoặc thay đổi tên người dùng. hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư

TikTok - Like TikTok - Like

58 TikTok - เพิ่มยอดไลค์/หัวใจ | 50k/วัน Max 500k | R30 | เริ่มทันที | เร็ว 🔥 ฿8.04 10 3000000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: Ngay lập tức - 1 giờ.
🚀 Tốc độ: 50k mỗi ngày (nếu cập nhật Tik Tok có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Link bài đăng TikTok
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Bảo hành hỏng lấy ngay. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
❌ Không nạp tiền / không hoàn lại tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc xóa liên kết hoặc thay đổi tên người dùng. hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
1215 TikTok - เพิ่มยอดไลค์/หัวใจ | 10/วัน ~ Max 100k | เริ่มทันที ฿7.85 10 100000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 0-1h
🚀 Tốc độ: 30k mỗi ngày (nếu cập nhật Tik Tok có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: Không bảo hành

✅ Link: Link bài đăng TikTok
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Bảo hành hỏng lấy ngay. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
❌ Không nạp tiền / không hoàn lại tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc xóa liên kết hoặc thay đổi tên người dùng. hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
1216 TikTok - เพิ่มยอดไลค์/หัวใจ | 50/วัน ~ Max 500k | เริ่มทันที ฿8.37 10 3000000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 0-1h
🚀 Tốc độ: 50k mỗi ngày (nếu cập nhật Tik Tok có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

✅ Link: Link bài đăng TikTok
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Bảo hành hỏng lấy ngay. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
❌ Không nạp tiền / không hoàn trả nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc xóa liên kết hoặc thay đổi tên người dùng. hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
1217 TikTok - เพิ่มยอดไลค์/หัวใจ | 1k-3kวัน ~ Max 100k | เริ่มทันที ฿7.85 10 100000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 0-1h
🚀 Tốc độ: 10k-100k mỗi ngày (nếu cập nhật Tik Tok có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: Không bảo hành.

✅ Link: Link bài đăng TikTok
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Bảo hành hỏng lấy ngay. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
❌ Không nạp tiền / không hoàn trả nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc xóa liên kết hoặc thay đổi tên người dùng. hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
1218 TikTok - เพิ่มยอดไลค์/หัวใจ | 500/2kวัน ~ Max 2M | R30 | เริ่มทันที ⭕️ ฿9.42 10 2000000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 0-1h
🚀 Tốc độ: 500-2k mỗi ngày (Nếu cập nhật Tik Tok có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Link bài đăng TikTok
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Bảo hành hỏng lấy ngay. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
❌ Không nạp tiền / không hoàn lại tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc xóa liên kết hoặc thay đổi tên người dùng. hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
1219 TikTok - เพิ่มยอดไลค์/หัวใจ | 20/วัน ~ Max 100k | R30 | เริ่มทันที ฿15.69 100 100000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 0-1h
🚀 Tốc độ: 5k mỗi ngày (nếu cập nhật Tik Tok có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Link bài đăng TikTok
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Bảo hành hỏng lấy ngay. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
❌ Không nạp tiền / không hoàn trả nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc xóa liên kết hoặc thay đổi tên người dùng. hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
524 TikTok - เพิ่มยอดไลค์/หัวใจ | 10k/วัน ~ Max 50k | เริ่มทันที ฿11.51 10 250000 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: tạo tài khoản giả
⌛ Bắt đầu: 0-1 giờ.
🚀 Tốc độ: 10k mỗi ngày (nếu cập nhật Tik Tok có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: Không

✅ Link: Link bài đăng TikTok
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
🚧 Thường Tiktok Like không giảm, nhưng không đảm bảo sẽ giảm trong tương lai.
❌ Không nạp tiền / không hoàn trả nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc xóa liên kết hoặc thay đổi tên người dùng. hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
526 TikTok - เพิ่มยอดไลค์/หัวใจ | 5k/วัน ~ Max 50k | R30 | Mixed | ดีมีคุณภาพ ฿9.16 10 50000 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Tài khoản tìm kiếm thực tế
⌛ Bắt đầu: 0 - 1h.
🚀 Tốc độ: 5k mỗi ngày (nếu cập nhật Tik Tok có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Link bài đăng TikTok
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Bảo hành hỏng lấy ngay. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
❌ Không nạp tiền / không hoàn trả nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc xóa liên kết hoặc thay đổi tên người dùng. hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
809 TikTok - เพิ่มยอดไลค์/หัวใจ | 3k-5k/วัน ~ Max 100k | R30 | ดี - เร็ว ฿7.85 10 100000 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: Tài khoản tìm kiếm thực tế
⌛ Bắt đầu: 0 - 1h.
🚀 Tốc độ: 3k-5k mỗi ngày (nếu cập nhật Tik Tok có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Link bài đăng TikTok
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
✅ Bảo hành hỏng lấy ngay. Nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc đã được đổi tên
❌ Không nạp tiền / không hoàn lại tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc xóa liên kết hoặc thay đổi tên người dùng. hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
525 TikTok - เพิ่มยอดไลค์/หัวใจ | 10k/วัน ~ Max 100k | 0-1hrs ฿12.03 10 100000 Không đủ dữ liệu
🔝 Chất lượng: tạo tài khoản giả
⌛ Bắt đầu: 0 - 1h.
🚀 Tốc độ: 10k mỗi ngày (nếu cập nhật Tik Tok có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: 30 ngày

✅ Link: Link bài đăng TikTok
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
🚧 Thường Tiktok Like không giảm, nhưng không đảm bảo sẽ giảm trong tương lai.
❌ Không nạp tiền / không hoàn lại tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc xóa liên kết hoặc thay đổi tên người dùng. hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
893 TikTok - Likes | Max 30k | Fast Start 🔥 ฿14.65 20 50000 Không đủ dữ liệu
894 TikTok - Likes | 2.5k/days Max 4.5k | Instant | Fast ฿15.07 20 50000 Không đủ dữ liệu
101 TikTok - เพิ่มยอดไลค์/หัวใจ | Max 50k | ทำงานทันทีและเร็วมาก 🔥🚀 ฿15.07 10 50000 Không đủ dữ liệu
⌛ Bắt đầu: 0 - 1h.
🚀 Tốc độ: 50k mỗi ngày (nếu cập nhật Tik Tok có thể bị chậm)
♻️ Bảo hành: Không

✅ Link: Link bài đăng TikTok
Liên kết ví dụ: https://www.tiktok.com/@tiktok
https://vm.tiktok.com/xxxxxxxx
https://vt.tiktok.com/xxxxxxxx

🛑 Ghi chú
✅ Dịch vụ này có sẵn cho các hồ sơ công khai.
🚧 Thường Tiktok Like không giảm, nhưng không đảm bảo sẽ giảm trong tương lai.
❌ Không nạp tiền / không hoàn lại tiền nếu số dư của bạn thấp hơn số lần bắt đầu đặt hàng hoặc xóa liên kết hoặc thay đổi tên người dùng. hoặc đặt hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư
516 TikTok - เพิ่มยอดไลค์/หัวใจ | 30k/วัน ~ Max 500k | เริ่มทันที | เร็ว ฿10.46 10 500000 Không đủ dữ liệu
Link: TikTok Video Link
Start: Instant
Speed: 5k per day
Refill: No
542 TikTok - เพิ่มยอดไลค์/หัวใจ | 20k/วัน ~ Max 100k | R30 | ดีเร็วและคุณภาพสูง ฿15.69 100 100000 Không đủ dữ liệu
Link: https://www.tiktok.com/@username
Start: 0-1hrs
Speed: 5k/days
Refill: 30 days

Drop: Usually, Tiktok Likes do not drop but don't guarantee they can drop in the future; we will offer 30 days refill in case of a drop.
Quality: Quality Created a real-looking account.
55 TikTok - เพิ่มยอดไลค์/หัวใจ | 5k-8k/วัน ~ Max 20k | ไม่รับประกัน | เริ่มทันที ฿30.13 10 80000 Không đủ dữ liệu
⌛ เริ่มต้น: 0-15 นาที
⚡ การจัดส่ง: 5K-8K/วัน
---------------------------
☢ การรับประกัน: รับประกันการจัดส่ง
☢ ไม่ต้องเติมเงิน | ลดน้อยกว่า 10%
---------------------------
💎 คุณภาพ: บัญชีคุณภาพปานกลาง
57 TikTok - เพิ่มยอดไลค์/หัวใจ | 10k/วัน ~ Max 10k | R30 | เริ่มทันที ฿35.15 10 30000 Không đủ dữ liệu